Beavatás, átmenet, változás,​​ alkalmazkodás, közösség, energiarablás, lélektöredékBabilonban​​ a holtak lelkét jelképezte.

Afrikai kultúrákban az intelligenciát és a halottak lelkét képviseli.​​ Kínában​​ nagyra értékelik, a boldogság, hosszú élet, a tudás, a jólét és szerencse szimbóluma. Általában a halhatatlanok és félistenek kísérője.​​

Egyiptomban​​ a denevérfej ábrázolás védő amulettnek számít, mivel ismerik a túlvilágra vezető utat.​​ Indián törzseknél​​ a halhatatlanság és újjászületés, beavatás​​ attribútuma.​​ Korai európai kultúrákban​​ a női misztérium, ősi és halottkultusz tartozik hozzá, a halhatatlanság​​ tudása. Az alsóbb világba vezető​​ ősi, bölcs, tanácsadó fekete istennőt képviseli. Üzeneteket közvetít az ősök és az utódok között. A​​ görög mitológiában​​ a sokmellű epheszoszi Artemisszel azonosítható.

A​​ kereszténység​​ az Ószövetség nyomán tisztátalan állatnak minősítette és alvilági lénynek tartotta. Így lett aztán még az ördögnek is denevérszárnya. Már csak a vámpírokkal kellett összehozni ezt a rendkívül érdekes, kivételes állatot. A középkori Európában boszorkányok és varázslók szolgálatkész szellemének, őrző- és hírvivő állatának számított, vezette és felkészítette őket a másvilágon tett lélekutazásra.​​ A néphit​​ betegség előrejelzőnek tartja.

Az​​ asztrológia a Rákhoz​​ sorolja.


A denevér​​ felhívja a figyelmet arra, ami a lelkünkben nyugtalanságot okoz.​​ Megértjük, hogy az életnek egy mélyebb, rejtettebb aspektusa is van. Arra kötelez, hogy ezt kiderítsük. Bevezet a sötétség útjaira és​​ megtanít a hullámok és az energiák pontos észlelésére és rangsorolására.​​ Képességet jelez arra, hogy például felismerjük mások szavaiban a rejtett tartalmakat.Visszavonulásra hív fel, hogy fejlesszük bensőnket, spirituális gyakorlatokon keresztül, ilyen jellegű szemléletmódot kialakítva.​​ Megtanít a világ tudattalan, kontrollálatlan folyamatainak tudatos észlelésére. Megmutatja,​​ hogyan szabaduljunk a kimondatlan függőségektől. Arra szólít, hogy​​ pihenjük ki magunkat, álljunk a fejünk tetejére és keressük a szokatlan utakat.​​ Jelezhet azonban titkos irigységet, képmutatást, melankóliát, tévelygő, szétszórt, kísérteties gondolatokat.​​ Utalhat fogva tartott vagy lekötött lélektöredékekre,​​ figyelmeztethet​​ energiarablásra, idegen befolyásra.​​

Elhozza​​ az​​ újjászületés, a sötétből való megszabadulás ígéretét.

A sámán tradicionális halálát jelképezi: a próbák során az ember lényegében addigi énjét rombolja le.​​ Azt üzeni, hogy itt​​ az ideje az életnek azokat az összetevőit levetkőzni, amelyek már nem megfelelőek.
Az emberek többsége fél az átmenetektől,
változástól​​ (a „járt utat a járatlanért el ne hagyd” elv alapján). Pedig​​ itt​​ az idő szembenézni a félelmekkel és felkészülni a változásra.

Előfordulhat, hogy bizonyos dolgok rosszabbra fordulnak. De a​​ változás és az átalakulás​​ végeredménye akkor is áldás. Le kell érni a gödör fenekére ahhoz, hogy onnan el tudjunk rugaszkodni, egy új, jobb élet felé.

​​Nem létezik​​ halál újjászületés nélkül – és a fordítottja sem:​​ újjászületés halál nélkül.​​
Felelősséget kell vállalni az életünkért
,​​ felül kell emelkedni​​ a​​ korlátozó körülményeken.​​ Ebben az esetben​​ a denevér a​​ reményt szimbolizálja az átalakulás néha kissé kaotikus energiái közepette. Azt jelképezi számunkra, hogy a változás révén mi magunk is képesek leszünk​​ újabb magasságokba emelkedni.​​ Talán az ember röpte is ideges és csapongó, mint a denevéré, de azért​​ mégiscsak​​ szárnyalás.​​


A denevér fejjel lefelé lógva alszik, ezzel a tarot Akasztott ember lapját idézi fel. Az Akasztott a korlátok ledöntését és a​​ magasabb bölcsesség iránti nyitottságot​​ jelképezi. Az éledőben lévő új igazság szimbóluma.


A denevér társas lény.​​ Felbukkanása lehet, hogy azt jelzi, hogy az érintett sok emberrel fog kapcsolatba kerülni.Kérdések, amelyeket érdemes megvizsgálni, amikor a denevér valamilyen módon szerepet kap az életünkben:

Talán félünk​​ szembenézni az elkerülhetetlennel?​​

Most éppen mitől félünk​​ a legjobban?

Hogyan reagálunk​​ a változásokra?

Hajlandóak​​ vagy-e elébe menni a változásnak?

Vállalnánk, vállaljuk-e valamilyen beavatásnak a próbatételét?

Mit kezdünk​​ a szellemlényekkel?

Elég aktívak vagyunk a​​ közösségekben?

Hogyan viszonyulunk​​ a többi emberhez?

Hogyan viszonyulunk​​ nagyobb tömeghez?

El tudunk-e igazodni a kapcsolatok útvesztőjében?

Ki tudjuk-e kerülni az összeütközéseket?

Mit kezdünk előző életeink jelenünket is befolyásoló részleteivel?​​


(A bevezetőben említett két irodalmon kívül felhasználtam itt Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár c. művének megfelelő címszavát.)


szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069