A Négy tükör első részét itt olvashatod

Második tükör – a szolár horoszkóp

A szolár horoszkóp két születésnap közötti kihívásokat mutatja meg az adott szolár évben. A tranzitáló Nap a tropikus állatövi jegyben évente kb. 1 fokot halad  attól a ponttól számítva, ahol az egyén születésekor volt. A szolár horoszkóp tükrében a következő (vagy elmúlt) életév kihívásai  érthetők, amelyek és megmutatja, miként lehet ezekkel megküzdeni a jövő (vagy az elmúlt) évben.

A születésnapon készül egy horoszkóp, ami azon a napon az égi helyzet fényképe, és úgy kell kezelni, mint egy radixot . Ez a Nap-radix mint egy iskolában, egy vagy több feladatot jelöl, de ezúttal egy év van arra, – a következő születésnapig, – hogy ezzel megküzdjünk.

Minden születésnaphoz egy újabb szolár horoszkóp tartozik, ami újabb feladatokat mutat meg. Az év beállítása szerint eltérő feladatokat jelezhet az új és a régi életévben. Több évre felállított szolár horoszkópokból átható, hogy melyek azok a kihívások, amelyek esetleg évekig megmaradnak. Az életóra progresszió finomítja a szolár egy évre szóló radix jelzését.

A szolár horoszkóp  érzékeny a földrajzi helyre, ezért ha az ember hosszabb ideig tartózkodik máshol, mint a születési helye, dönteni kell, a születési helyre vagy az új helyre állítjuk fel a képletet.

Ennek akkor van értelme, ha az új aktuális tartózkodási hely hosszabb ideig egy másik földrajzi régióba található. A hely, ahol a horoszkóp tulajdonosa él,  fontos a szolár képlet szempontjából, mert a feladatokat a házak mutatják meg.

Ha valaki két eltérő helyen él hosszabb ideig és mindkét helyre felállítja a szolár képletet, lehetséges, hogy két különböző életrealitást és eltérő kihívásokat fog találni bennük.

A feltétele az, hogy mint a  Huber módszerre, minden horoszkóp Koch házrendszerrel készüljön, mert lehetséges, hogy az aszcendensekben is nagyobb eltérés lesz.

Az asztrológiai pszichológia összeveti a radix és a szolár képlet aspektusképeit és az eltérések az aspektusképek elhelyezkedéséből olvassa ki.  Figyel az aspektusfigurák alakjának és a színek változására. Igy egy főként kék  szolár aspektuskép jelentheti, hogy egy évig nyugalomra van szükség még akkor is, ha a radixban  főleg piros fényszögek vannak. A szolár aspektuskép lehet egészen más, mint a radixé még akkor is, ha a radix a legfontosabb képlet marad.

Az aspektuskép változásán túl lehetséges az AC és az MC változása is, amire figyelni kell. Az MC új jegye  összes energiája lehet az individualizáció akadálya, és nehéz körülményeket hozhat, ami „szörnyen gyümölcsöző” – mondha König. Például ilyen lehet, ha a Halak AC helyett a szolárban Kos AC lesz. Az adott életévben a feladatok meglehetősen küzdelmessé válhatnak.  

A  radix  Halak motivációja a háttérből hat és egy Kos-motiváció alapját képezi ebben az életévben. Az ilyen változásra figyelni kell. Egy radix Kos  AC a szolár Halak AC esetén   nem az  ördögi harc akar győzedelmeskedni, hanem sokkal inkább a körültekintésen és az érzékelésen van a hangsúly.

A szolár képlet egy plusz  feladatra mutat, aminek  és ez a radix feladat fölé emelkedik. Ezen kívül oda kell figyelni az aszcendensek temperamentumára, ami a megoldás „hogyan”-ját mutatja.

A szolár horoszkóp megmutatja a lehetőséget az életévben és gyakran az aspektusképe, hogy új színben kapnak lehetőséget a képességek és esetleg a planéták jegyet váltanak. Fontos, hogy a három fő planéta melyik új házban annak, mert ezek az életév fő feladatait is megváltoztatják.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a személyiségi planéták helyzete. – de különösen a Napé, – nagyobb szerepet játszik, mint az aszcendens és az MC. Ez igaz a Holdra is. Ha például a Bak Hold a radix Rák Holdból származik, akkor a szolár évben ez felül íródik. 

Nincs elegendő tapasztalat még a szolár életóra jelzéseire. Bruno Huber is szkeptikus volt ezzel kapcsolatban. Ezért a lehetőséget vizsgáljuk az új életévben a szolárral. Az életéve jó jelzésesei  a születésnap után egy héttel sajnos feledésbe merülhetnek, mint a naptári  újév után. A szolár horoszkóp mindenesetre megállapodásnak tekintendő az újabb életévre. Elismert asztrológiai alapokon van, – ellentétben a szubjektívvel,-  objektív terv arról mit tehetünk meg.


A harmadik tükör – Tranzitok


A radix egy pillanatkép egy  délre állított kamerától, a születés idején. A planéták elosztása  létrehozza az élettervet. A konstellációk fixek és örökre szólnak. A születés után a planéták  tovább haladnak és a radix planéták felett tranzitálva.

A legfontosabb szabályok:

  1. Egy nap alatt fordul teljesen meg a Föld, azaz kb. 24 óra alatt.
  2. A Föld a Napkörül 365,242 nap alatt halad egy kört, és ezt hívják Föld évnek. A Földről nézve a Napnak ugyanennyi időre van szüksége a látszólagos teljes pálya bejárásához az ekliptikán, és igy tesz meg 360 fokot a tropikus  állatövi jegyeken. Ez az égi mechanizmus  adja meg az évszakok  koordinátáit és igy jön a tavaszpont, ami az asztrológiai év kezdete. Tavasz, nyár, ősz és tél akkor kezdődik, amikor a Földön az év leghosszabb vagy legrövidebb napja, vagy a nappal-éjszaka egyenlősége mutatja, a  leghosszabb és legrövidebb nap mérése szerint.
  • A Hold keringése a teliholdtól teliholdig  jelzi a kozmikus hónapot A naptári  hónap földi értelmezésű mesterséges meghatározás. A keringési idők a következők: Mars kb. 2 év, Jupiter kb. 12 év, Szaturnusz kb. 28 év, (Hold 28 nap és Szaturnusz 28 év) Uránusz kb. 84 év, Neptun kb. 164 év, Plútó kb. 248 év.
  • Chiron keringési ideje kb. 50 év. Más törpebolygók  és aszteroidák keringési ideje sokkal hosszabb lehet , mint például Sedna, 12.280  keringési  év. 

Erre figyelni kell, ha törpebolygókat és aszteroidákat is bevonunk a tranzit horoszkópba. Különösen nagy szerepük van a tranzit álltál létrejött primer kapcsolatoknak (konjunkciók és oppozíciók, stb.)  a radix planétákra. A harmadik tükör, amely a tranzit fényszögeket mutatja elsősorban a lassú haladású bolygoktól, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó, adhat felvilágositást. A gyorshaladású planéták, mint Nap, Hold, Merkúr, Vénusz és Mars,-  és ide kell sorolni Jupitert is, – nevezhetők az események pontos időpontjának jelzőinek.

Relatív gyors áthaladásuk miatt  gyengébb energia jelzői, igy áthaladásuk egy radix planéta felett hatásban is ilyenek. Emlékezni kell rá, hogy a tranzitok  tükre  ugyanazzal a  metodikával rendelkeznek, mint az életóra és a szolár horoszkóp.

A tranzit tükör  alkalmas a lassú planéták tranzitjainak hosszan tartó hatásának vizsgálatára, amelyek fontos kihívásokat és lehetőségeket mutatnak meg.

Erre is érvényes, hogy a planétákra és más radix faktorokra eső lassú tranzitok  a tanácsadásnál  külön kezelendők. A tranzitok általában 1 és 3 fok orbisz figyelembe vételével a Szaturnusz 30 napig vet fényszöget egy radix planétára. Az asztrológiai pszichológiai különlegessége, hogy a leszálló holdcsomót is figyelembe lehet venni.

A tranzit a klasszikus asztrológiai  prognosztizáló eszköze. Az asztrológiai pszichológiában  ezzel szemben a lassú haladásúak szerepének értelmezésére használatosak. Igy  cselekvő alternatívaként szerepel  egy bizonyos időben való tranzit tükörbe nézésnél, amikor egy bizonyos esemény jelenik meg a képen, amit az életóra biografikus elven osztályoz. Ez mindenek előtt minden horoszkóp részre érvényes, amelyet a lassú haladású tranzit érint.


Negyedik tükör – Progressziók

A negyedik tükör titkot hordoz magában, amit csak egy kis utánagondolást követően lehet megérteni , mert sok szimbólumot tartalmaz. A prognózisokban az a törvény él, hogy „egy nap annyi, mint egy év”. Itt kerül képbe a nagy ritmus, egy nap magában foglalja a nappalt és az éjszakát, azaz 24 órás napról van szó, az asztrológiai év tartalmazza az évszakokat.

A mi időmérésünk nem tökéletes, mivel évről évre eltérések lehetnek. A lényeg az, hogy a Föld és vele az ember megéli a nap kezdetét és végét, mint ahogyan az év kezdetét és végét is, függetlenül attól, hogyan definiáljuk ezt. A napnak és évnek van egy ritmusa, ami annyiban azonos, hogy van kezdete és vége. Igy lesz az asztrológiában „amint fent úgy len” értelmezés, és nincs jelentősége annak, hogy a Föld-nap a Föld forgása a saját tengelye körül és a Nap körül történik. 

Innen jön a szimbolikus analógia alapja, miszerint „egy nap egyenlő egy évvel”. A kiindulási pont mindig a születési horoszkóp. Minden nap, ami alatt a Föld saját tengelye körül megfordul a Nap egy picit tovább halad, pontosan 59 perc és 28 másodpercnyi távolságra. A Nap például a születést követő ötödik napon kb. 5 fokot halad., közben a Föld saját tengelye körül ötször fordul meg.

A Föld-nap az asztrológiában a nap-év egy napjának felel meg. Ha a Nap pozíciója 30 fokra kerül a radix helyzetétől, azaz 30 földi napra onnan, akkor az „egy nap egyenlő egy évvel” analógia szerint  ez 30 földi évnek felel meg. A Nap pozíciója (például 30 fokra az eredeti radix helyzetétől) megengedi, hogy az adott életévre (ebben az esteben a 30. életévre) mondjunk információt. Analógia szerint az ember, aki 90 éves. akkor a Nap 90 fokra távolodik el a radix állásától. Ez a progresszió, amit a Nap lehetővé tesz és ami a negyedik tükör. 

A többi planétánál két lehetőség van: a Nap követése, azaz a Nap pályája és annak szöge aszerint,  hogy hány év telt el az illető születése óta. Ekkor a Nap dirigál, a többi planéta  a direkciója alá kerül.

Minden  planéta a maga pályáján és a maga ritmusban halad, függetlenül a Naptól. Itt a progresszív planétákról van szó, amely a negyedik tükör, azaz a progressziós tükör. A Nap, amely megengedi, hogy a planéták a maguk pályáján járjanak, progresszív Napnak nevezendő.

Ennek az analógiának köszönhetően „lelassul”  a Nap haladása és egy új perspektívát nyit meg. Miközben egy tükör, az életóra  360 fokot, a 12 házon át halad, 72 év alatt teszi meg ezt az utat. A progresszív Nap pedig 72 év múlva éppen a 3. ház közepén van. 

A negyedik tükör az analógiát követi, hogy „egy nap egyenlő egy évvel”  a radix valamennyi planétájára érvényes. Például a progresszív Merkúr a progressziós horoszkópban egy évet előre tolódik, ami a saját napi mozgásának megfelelően, függetlenül a Napívtől.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen értelemben a progresszív metódus természetesebb a direkciósnál.

A progresszió kiszámításához elegendő az efemeridát elővenni, ahol látható a  planéták természetes haladása. Amikor Nap kb. 90 fokot haladt, akkor Merkúr és Vénusz kb. 126-ot, illetve 111 fokot előre haladásban.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyors planéták, mint Nap, Vénusz, Mars, Jupiter és Merkúr a progressziós tükörben jól látható változásban mutathatnak. A lassú haladású planétáknak kicsi progressziós haladásuk van. Igy a negyedik tükör jó kiegészítője a harmadiknak, ahol a lassú haladású planéták vannak a középpontban.

A negyedik tükör egy úgynevezett alsó áramlást  mutat, ami egy „viharos  tengeren” váratlant hoz, ahogy Wohlfart König leírja. A negyedik tükörben  a gyors haladásúak úgy vannak rendezve, hogy a személyiség részei hosszan tartóan nehéz megpróbáltatásoknak vannak kitéve. 

A hozzátartozó Klikk-horoszkópban a gyorshaladású radix planéták  a belső körben vannak, a  progressziós planéták pedig a külsőben. A lassú mozgásúak mint Uránusz, Neptun, Plútó és a holdcsomó a Megastar programban ki- és bekapcsolhatók.

A klikk-horoszkóp (párhoroszkóp) értelmezhetővé teszi a Cros aspektusokat a radix és a progressziós planéták között. A tapasztalat megmutatta, hogy a negyedik tükörben e célból a Nap iv horoszkóp a legalkalmasabb. Mert ezzel lehetséges, hogy egy radix Nap a Halakban a progressziós impulzust például Bika Nappal kapja. 

A négy tükör – záró megjegyzése

A négy tükör használatához szükséges egy jó asztrológiai  program, például a Megastar, amely a Huber módszerre készült., de a progressziókat és egyebeket is tud. 

Az asztrológiai pszichológia jó ismerete is előfeltétel. A progressziós tükör lehetővé teszi  a horoszkóp „alap zúgásának” értését.  A szolár horoszkóp tükre megmutatja két születésnap közötti időre a feladatokat. A tranzit tükör megmutatja azt az asztrológiai időpontot, amikor a lassú haladású planéták  aktivitása lehetővé teszi a tanulási feladat előkerülését. Az életóra állása segít a személyes feladatok megértését az által,  ahogy rávilágit a születési képlet adottságaira.

Igy  a radix négy különböző perspektívából érthető meg. Ez négy hasznos szerszám  az asztrológiai pszichológia  „szerszámos ládájában” 

Bertalan Éva mundán asztrológus

2024.06.02                           Fordította: Bertalan Éva