Írta: Bertalan Éva mundán asztrológus

Mi az intelligencia?
Intelligens ember az, aki mindenkor, minden helyzetben megfelelően reagál.


De mi a megfelelő?
Aki akciójával és reakciójával nem teszi önmagát sem áldozattá, sem elkövetővé, hanem sikeresen irányítja személyes sorsát.

Az áldozati állapot ösztönös, fizikai szintű, az elkövető állapot érzelmi szintű és a szellemi, a szellemi szintű, igy integrált személyiségi résszé válik.

Nincs olyan ember, aki összes képességét integrálttá tudja alakitani. Kinek kevesebb, kinek több marad élete végéig áldozati vagy elkövető állapotban.

Mire jó az intelligencia megismerése a horoszkópból?


Önismereti célból érteni, mi az, amiben gyenge az ember. Ott hiába keres sikert, de élete folyamán fejlesztheti azt. Mindig egy életóra direkció mutatja meg, mikor van itt ennek az ideje. Mivel a házak nem egyforma fokszámúak a Koch házrendszerben, lehet egy energia születetten gyenge, majd egy másik időszakban erős.


A tudatosodás első lehetséges álláspontja az, amikor az életóra az elsőkonjunkciót vagy oppozíciót jelzi. A szemben lévő pont, 36 év után, olyan, mint egy érettségi vizsga. Itt nagyobb jelentőségű szereplésre van szüksége a szóban forgó energiának.


Megjegyzés: a leírtak a Huber-féle asztrológiai pszichológia módszerrel készültek

Az intelligencia jelölői a képletben, személyes energiák MERKÚR

az írás és olvasás, a beszéd képessége, a tudásanyag gyűjtése, a tanulás JUPITER
a meglátás, a megértés, az összefüggések értése, a bölcsesség SZATURNUSZ
a memória, a precizitás, a rendszerező képesség

Hogyan működnek ezek a különböző szinteken?


MERKÚR
áldozat : írás és beszéd nehézségek, hallási problémák, figyelmetlenség
elkövető: fecsegés, pletykálkodás ,integrált érdeklődés, tanulási vágy, jó beszéd- és íráskészség,


JUPITER jó hallás, nyelvkészség idegen nyelvekhez
áldozat : látási probléma, értési nehézségek, még ha sokat tanul is
elkövető : mindent jobban tud kifejezése, túlzott optimizmus
integrált : értés, megértés, rá- és meglátás, bölcsesség


SZATURNUSZ
áldozat : felejtés, elzárkózás, kisebbségi érzés
elkövető : korlátozás, lemondás, bizalmatlanság
integrált: jó memória, előrelátás, bizalomkeltés, rendszeresség, rendszeretet, rendezés


A legtöbb embernél ebből egy vagy kettő erős és jól működő, és kevesen vannak, akiknél mindhárom ilyen sok energiával bír.



Mennyi a nagy energia, és a gyengeség?
Egy születési képlet az AC-től az óramutató járásával ellentétes irányban, 6 évente vált házat, azaz életterületet. De ezen belül vannak erős, átlagos, gyenge, igen gyenge vagy túlzó, erőltető zónái.



Ebből látható, hogy egy házon belül nem mindegy, hol áll a planéta. A házcsúcsnál és nem sokkal utána erős, kardinális házcsúcsnál extra erős, aztán átmegy a sárga színnel jelölt átlagos erőjű zónába, majd következik a kék gyenge és a sötétkék igen gyenge, majd egyre növekszik átlagosba, erősbe, és a ház legvégén pedig túlzó, erőltető.


Milyen az együttműködés e három intelligencia jelölő között?


Ha mindhárom egy úgynevezett aspektusfigurában található, az kivételes adottság. De itt, mint egy brigádban, lehet egy erősebb a másik kettőnél, és ez irányítja, befolyásolja a másik két valamivel gyengébbet.


Maga az aspektusfigura is elárulja, mi a motivációja. Ha még valami másik energiával is kapcsolódva négyszöget alkotnak, akkor ez biztonságra, bizonyosságra törekvés.
Ha háromszögben vannak ők hárman, a la lehető legjobb, mert a háromszög képes alkalmazkodni leginkább a helyzetekhez.

Amikor közülük ketten egy különálló vonalas figurában vannak, akkor igen aktivak.

  • Az önismereten kívül igen hasznos lehet tudni az intelligencia planéták erejét, hogy a szülők megfelelő segítséget tudjanak adni a gyermeknek a tanulásban.
  • Aki pályaválasztás előtt áll, tudja, melyik irányba érdemes indulnia, hogy sikeres legyen.



Nem könnyű találni olyat, akinek van olyan aspektusfigurája, ahol mindhárom intelligencia képesség együtt megvan. Már az is jó, ha legalább kettő ezek közül kapcsolatban van egymással, netán egy harmadik, nem intelligencia planétával.
Ilyen lehet Merkúr-Jupiter-Hold, amikor érzelmi intelligenciáról van szó.

Példa
Sigmund Freud radix képlete 1856.05.06 Pribor (CS) 18 h 25


A piros-kék találkozásánál van mindig az a kontraszt (itt Jupiter és Szaturnusz között), ami miatt a zöld kiindulója (Szaturnusz) közelit a zöldkék ponton állóhoz (Merkúr), amelyik megoldókén működik a kék vonalon (Jupiterhez).




Ez azt jelenti, hogy az értés (Jupiter) nehéz harcot vív a memóriával (Szaturnusz), amelyik inspirálja a további tanulást, majd a tanulás mennyisége simán eljut az értés képességéhez.


A gyermek segítése a tanulásban


Ha a gyermek erős Merkúrral, de gyenge Jupiterrel bír:
neki a tananyag értésével van gondja, és kénytelen sok időt tölteni a tanulással. Abból szó szerint esteleg tud felelni (nagyon jó verstanuláshoz), de nem veszi hasznát olyan tárgyaknál, ahol érteni kell az összefüggéseket.
Neki meg kell mutatni és tanitani, hogyan lehet szimbólumokból érteni.
A mesék olvasása és azok elmeséltetése a gyermekkel, nagyon jó taktika. Igy ellenőrizhető, mit értett belőle.

Ha a gyermeknek erős Jupitere de gyenge Merkúrja van:
nem féletlenül kell sok időt töltetni vele a tanulásban, de kikérdezni jó, hogy megtanulta-e azt, ami a lényeg a leckében. Ez a gyermek jó látással bír és tudja, hogy a tankönyvben melyik oldalon és melyik sorban van az, amit kérdeznek tőle. Olyan tárgyakban jó, ahol nem konkrétumokat kell felsorolni és szó szerint, hanem értelmét megmutatva szerepelhet. Ha feleltetik, tipikusan „jól kidumálja magát” és kevesebb tanulással is jobb jegyet kap, de csak bizonyos tárgyakban.

Ha a gyermeknek gyenge Szaturnusza van, a közepes vagy erős Jupitere mellett:

játékos formában emlékeztetni dolgokra a tananyagból vagy azon kívül is. Amolyan bujócska ez, hogy megtalálod-e? És sok dicséretet igényel, ezt lehetőleg megandi neki, ha ok van rá.



Fiataloknak pályaválasztás előtt


Ha sikeres akar lenni az életben, tanulja azt, amihez kedvet, igazi érdeklődést érez. Sokaknak még nem megy, de ha a középiskolában már tisztában van az ambícióival, akkor nagy valószínűséggel lesz is belőle valaki.


Legjobb, ha megnézi, melyik a három intelligencia bolygó közül nála a legerősebb. Ez nem nehéz, ha megnézzük, mindegyiknél melyik az integrált szint. A cél az, hogy ezt érje el. Nyilvánvalóan a született erősnek ez könnyebb lesz, mert a külvilág érzékeli rajta a tehetséget.


Ha netán mindhárom gyenge lenne, akkor sem szabad feladni. Fejleszteni kell az egyiket, a gyengék közül a legkevésbé gyengét.

Néhány példa arról, kiből mi lett, megjelölve az erősségüket s gyengeségeiket

NÉVMERKÚRJUPITERSZATURNUSZHIVATÁS SIKER
Csurka István12.h erős7.h erős  ¦Æ12.h gyengeíróként siker politikusként sikertelen
Diana Spencer11.h átlagos6.h túlzó, erőltető ©Æ6.h igen gyengeaktivistaként túlzó, hercegnőként elégtelen
Erőss Zsolt7.h gyenge1.h túlzó,  erőltető9.h gyengeextrém hegymászó baleseti halál
Grace Kelly1.h átlagos ©Å9.h erős3.h gyengeszínésznő sikeres hercegnő sikeres baleseti halál
Adolf Hitler6.h túlzó erőltető3.h gyenge10.h átlagosszónok és  politikus kirívó helyzetfelismerés gyenge
Teleki Pál2.h erős5.h erős6.h gyengepolitikus, öngyilkosság
Gucci Versace11.h gyenge12.h gyenge £Å3.h erősüzletember sikeres gyilkosság áldozata

2024.05.10                                               Bertalan Éva