A dolgozat mellbevágó is lehet, vagy az lesz! Ki merem jelenteni, a privát kudarcom ellenére is: házasodni jó, és időtlen idők óta szent és sérthetetlen maradt a szememben!

Rátérek a lényegre – bolygóról-bolygóra vagy jegyről-jegyre – elégséges tapasztalatokkal rendelkezem már, itt és most ki fogom fejteni a házasság, ill. a házasodás buktatóit! Bárki előállhat pro-kontra érvekkel – van éppen elég belőlük – akik többnyire mások tragédiáján osztják az észt, miközben a sajátjukat sunyi módon a „ködbe és a homályba” burkolják.


A Mars planéta által egyedi véleményt állítottam össze, hogy milyen veszélyforrásokkal találkoztam a szerelem, a nősülés, férjhez menetel, vagy a válások előtti tapasztalatok során. Az ok-okozati tényezőkkel szolgálnék. Nem szégyellem, hogy az én szubjektív véleményemet is, de ennek az alapja a – nem szívtelen és érzéketlen – asztrológiai összegezés során. Annak a biztos tudatában és ismeretében, hogy az ezoterikus köreimben is tudom és bőven is találtam saját feldolgozásokat evvel a témával kapcsolatban értékes és hasznos eligazításokat!


Ki akar házasodni, s ki nem, és miért igen, s miért nem…

Akarlak! Hányszor, de hányszor egy „tűzijáték” után hangzik el ez a bűvös szó – többnyire felelőtlenül. Nincs olyan, hogy „tisztelet a kivételezetteknek”, és a „mozgatója” a Mars helyzete a születési képletünkben. Akik tudják a Mars „helyzetét” a születési képletükben – akik nem, kérdezzenek – Tűz elemű jegyekben azok érvényesíteni tudják az akaratukat.


A Kos, az Oroszlán és a Nyilas Mars szülöttek ki tudják vívni a nekik járó előjogokat, ha a konkurenciával találkoznak. A Mars jó fényszöge fényes sikert hozó, de ugyanakkor rossz aspektusnál az első helyen van ebben a kérdésben, hogy „megperzselődik” és mindenki más is a maga-maga köreikben.

Nálam ez az a pillanat ilyen „tűz van babám” – persze, előtte – annyit mondok, mondhatok és az akaratának ellenszegülni máglyára kerülés nekem – jobbat és okosabbat úgy sem tehetek – kérdem én, hogy: biztosan így akarod? Nyerek így vele? Nem! Akkor? Most meg kell ijednie annak, akinek ilyen állása van?

Így nem mondanám, viszont elgondolkodhatnak rajta… Nem arról szólok, hogy a frigy előtt ne legyen – momentán a sérült Kos, Oroszlán és a Nyilas Marsnál – hogy egy kis malacfarknyi ijedség sem.

Hisz ez normális dolog a döntés előtt – más jegyről-jegyre is –, az a kérdés itt, ki és mi tartja össze az önfejűségtől vezérelve (Mars) – öröklődik – a házasság szekere úgy, ahogy és megy tovább?


…amikor az ősöket, a rokonokat, a barátokat és a szomszédokat is frász kerülgeti…


Megkerülhetetlen, hiszen se szeri száma annak, azoknak, akik okkal-joggal féltenek minket, és azokból is tengert lehet rekeszteni, az „én megmondtam” alakok kisebb-nagyobb igazságok biztos birtokában úgy érzik kötelességük (bele) szólni a dolgainkba.

E körben az „akarom” emberkék – a Rák, a Skorpió és a Halak Marsban születetteknél – látják, érzékelik és minden „hordalék” is erre enged következtetni: állj, de süket fülekre talál náluk.

Itt van az a kincstári gondolat sorozat: Már nem vagyok gyerek önálló, szabad, felnőtt ember vagyok, neked ne mondja meg senki mi jó és mi nem.

Ki merészel visszatartani, hogy ne írja alá a házasságlevelet!

Itt van az a sajátságos helyzet, amikor – a régi és új sérelmektől hajtva – alig várják a jó barátok, a jó szerető rokonok és jó szomszédok, hogy -esküvő előtt vagy az esküvő után-szólal meg a viharjelző!

A diszharmonikus Mars a Víz jelekben

az első embert próbáló fizikai élethelyzetekben gyengének érzik, vagy tettetik magukat. Mivel érzelmileg túláradóak és önfeláldozóan tudnak szeretni, és nem képesek felmérni a konkrét helyzeteket, sokáig is képesek dagonyázni ebben a „vert helyzetükben”.

Hamarosan, neki és mindenki másnak is csak-csak feltűnik az „önzés” elpárolog belőlük és rögvest az elhagyott családtagjaikért, rokonokért és még az (agyon) utált szomszédokért is kezdenek aggódni, így a kettős terhek alatt lassan összeroppannak.

Itt az „akaromkák” ködösnek érezhetik a házasságukat, összes minden más dolgokat, ami a házasság intézményeivel össze van boronálva, mert nehezen fogadják el, hogy az ego feloldását nagyon meg kell(ene) tanulni…

…a durva XXI. századi szingli világban azt „hirdetik”, hogy ez „csak egy papír”!
Nincs, nem lehet bajom ezzel, mert végtére is én a rusztikus (veterán) generációban születtem, éltem és élek, ameddig az egészségem és az Istenek hagyják, így akarják!Van nekem fogalmam erről, hogy mi is történik tulajdonképpen.

Ne csinálják! Hogy jövök én ehhez, hogy megkérdőjelezzem a létjogosultságát? Haladunk a korral! Nem áltatom magam azzal, hogy írok egy esszét – asztrológiai összegezést – és az emberek ettől el lesznek ájulva, és majd fokozatosan meg fognak változni.

Biztos vagyok ebben, hogy megváltoznak, és nélkülem is! Tehát nem várhatom el, hogy az én, vagy mások kedvéért megváltozzanak. Mert nem fognak! Ha akarnak, ha nem az van, ami most van, holnap erre azt mondhatják, amit csak akarnak!

Ez nehézségeket, kommunikációs problémákat okozhatnak azoknál, akiknek a Mars az Ikrekben, a Mérlegben és a Vízöntőben van a nap összes 24 órájában. Biztos, hogy elsőre szeretnék ezt, de holnapra el is lehet felejteni az egészet.

Házasodni akartam? Ki mondta? Én? Te! Ilyen hülye lennék?

Szóval, akik belehabarodnak a Mars Levegő jegyűekbe, csakhogy tudják: találékonyan reagálnak le minden házassággal kapcsolatos helyzetekre, és nem jelent gondot a számukra egyszerre több embernek is igent mondjanak.

Ezt a fajta anomáliákat, amelyeket okoztak másokban, kibeszéléssel dolgozza fel. Meglehet, egy harmadik ember társaságában és a következmények súlyát nem is érzékelik igazán.

Állandó kettősség jellemzi őket – kívül-belül –, ami miatt nem akar és nem is tud őszintén elköteleződni. Hoppá!

Nincs kizárva, hogy amit írtam erről esetleg megbántam volna, de megnyugtat az a tény, hogy el lesz felejtve az egész és összegezzük a dolgokat. Náluk a jelenben és a jövőben a szavakba öntve a 24 órában bár keresik a korrektséget, mérlegelik a helyzeteket, inkább közelítenek a szélsőségekhez.

Itt a Levegős jegyekben nehéz meghatározni, mit éreznek, mert mindig másokhoz képest éreznek!


…vannak-e a kézzel fogható – földi – realitások ebben a kérdésben?


Olyan dolgok kerülnek az események – házasság dolgában – a középpontba, bizalom biztonság és az anyagiak. A mi korosztályunk életében – korábbról is így igaz – pl. a házasság előtti szüzesség fontosságáról szóba került.

Ma már nem élek álomvilágban: tudom, hogy nem mindenki tartja meg, sőt! A gyereket sem a gólya hozza. Nem kell a púder! Nem kívánok senkit elkedvteleníteni ez esetben, csak ássunk a mélyére egy kicsit!

A Mars a Föld elemű Bika, Szűz és a Bak jegyben legyen egy ház,

vagy otthon, biztosan jövedelmező hivatás, az sem akadály, ha egzisztenciálisan is jól állunk egy frigy előtt. Tehát itt a hancúrozás nem csak élvezetek, hanem birtokba vétel és majd ki az úr a házban-ige szellemében szól(hat) minden.

Ez a suba a subához, guba a gubához állapot. Ja és a szomszéd kutya kölke sem kell! Igenis itt szükségük van arra, hogy szerető, szerethető családból érkezzen a delikvens, ahol apa és anya is van, és együttesen ne hozzanak felelőtlen döntéseket, mert a házasságra szent és sérthetetlen.

Ha csak itt az egyik ember azok közé tartozik, aki még mindig azt hiszi, hogy a – Föld-elemnél – 100 %-os a garancia jó házassághoz (nem létezik!), nem elég itt csak „okosnak lenni”! Aki önökkel frigyre lép, annak az élete végéig fejlesztenie és gyakorolni kell önuralmat, a kötelesség- és felelősségtudatát, az élet kihívásaira gyakorlatiasan reagáljon.

Ha a Mars sérült és meglehet, menekülni kell, menekülni akar, javallom a kiútként az új munkát és az albérletbe költözést (egyedül). Többe fog kerülni, de így nem baltázza el az egész életét!


…amikor, mintha úgy érezzük, hogy a társunkat csak mi magunk tudjuk megmenteni!


Mert elhagyatottan irreális dolgokra lenne képe, elvész, harakiri-re is kész, vagy mit tudom is én mi mindenre. (Még abszurdabb, vagy morbidabb, ha ezzel-azzal fenyegetőzik is.)

Ezer és ezerszer találkoztam olyan embertársammal, akiben „feltámad” az asztro- és a pszichológus hajlam, le se tudom beszélni az ilyen igyekezetéről. Már volt olyan is, hogy – ötlettől vezérelve – nehogy belebolonduljon a sikertelen házasság okozta válságba, kértem: csapjon fel lelki gondozónak – spontán tűzoltásnak remekül bevált!

Ezt társadalmi munkában is végezheti „ennyi tapasztalat birtokában”, és annyi emberen segíthet, amennyin csak akar – jegyről-jegyre – horoszkópjából merítve! (Ettől senki nem lett asztrológus, sem pszichológus!) Én amondó vónék ebben, mert ugyebár a házasság jelentése, én vagy Te, vagy mi kéz a kézben minden nehézségeken túl tudjunk lépni, de a társunk nem a kliensünk!

Az asztrológus társadalomban köztudottan a házassággal kapcsolatos dolgokat a legtöbbnyire a Vénusz státuszától és a VII. Házból bogarásszuk elő. Kicsit formabontó módon, a SIKER érdekében – szabad fordításban – a nemes cél érdekében itt és most a Marstól vezérelve.

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!


Sopron, 2016. január 9.
Steiner Gergely asztrológus
Megjegyzés: ezt jóval korábban – írógéppel – írtam, elmentettem. 2015-ben – akadt egy pszichológiai téma, ahonnan szabad fordításban merítettem hozzá – a teljesség kedvéért. Első „változat” Balatonfüreden akkor, amikor Vertex ponton ügyködtem – úgy rémlik…