A Halak aszcendens / Napjegy / Holdjegy tulajdonságai

Legképlékenyebb az összes jegy közül. Nagyon lelki, nagyon megfoghatatlan, a legkevésbé konkrét.

Számára nem létezik sem idő, sem tér. Nála a 3 idősík egybecsúszik, egyszerre történik.


Ő az univerzális időhöz alkalmazkodik, ezért nem pontos. Nehezen tűri a fizikai síkot, függőségekbe eshet (drog, alkohol, cigaretta).

Halak jele


Pszi-szivacs: mindent átérez, minden rezgés berezeg nála.

Ő az, aki nagyon átérzi a fájdalmat. Nincsen nála „én és te”, nagyon egybeolvad minden mindennel, rendkívül érzékeny.


Külsőleg:
megjelenése vizesedő, rezgő csípő, vastag boka, pici lábfej. Míg udvarolnak neki, csinos, miután szült, elhanyagolhatja magát. Vizes, kerek tekintet és átlátszó bőr.

Jupiter, a Halak társ uralkodója


A rutinfeladatok untatják vagy hatalmas teherrel nehezednek rá, ami alól mindenáron szeretne kibújni. Meg is teszi, amikor csak lehetséges és igyekszik nem törődni a következményekkel.


A külső közeg és saját belső világa egyaránt rendkívül intenzíven hat rá. Számára a kettő annyira szoros összefüggésben áll, hogy a külvilágot gyakran érzékeli a saját lelke kivetülésének.

Neptun jele, a Halak uralkodó bolygója

Elsősorban ezért válhat belőle kiváló művész vagy isteni ihlettel megáldott látó. A problémát az okozza, hogy nehezen találja meg a valódi helyét, mert túl fájdalmas neki a hétköznapi létezés.


Gyakran elkésik,
a feladatait pedig nem fejezi be, mert nincs se tér, se időérzéke. A kegyetlen és racionális külvilág emiatt általában megbízhatatlannak és hazudósnak ítéli, pedig csupán folyamatosan átértékeli a valóságot, amelyben minden egyszerre létezik. Még az abszolút lehetetlen is lehetségessé válik.


Jellemző rá, hogy kedveli a halvány vagy tengerkék színt. Nagyon befolyásolható, ezért áldozatul esik csalásoknak, de alacsony rezgéseiben maga is csalóvá válhat.


Akkor érzi jól magát, ha olyan közegbe kerül, amely nem támaszt vele szemben igényeket, hanem elfogadja érzékenységét és bátorítja.

Whitney Houston Halak aszcendenssel