Minden betegségnek lelki oka van. A test és a lélek nagyon szoros összefüggésben működik. Ha az ok megszűnik, az egészség szinte magától helyre áll.

Mi lehet egy betegség „igazi” oka?

  • Hibás életszemlélet, hibás gondolkodás.
  • Állandó rágódás és önmarcangolás régi sérelmek vagy kudarcérzetek felett.
  • Alkalmazkodási és beilleszkedési nehézségek valamilyen területen.
  • Kapcsolatteremtési problémák.
  • Tudat alá száműzött fájdalmas emlékek.
  • Feltörni kívánkozó elfojtott vágyak és emóciók, szorongások, félelmek.

Mindezek felkutatása és orvoslása a pszichoterápia feladata. De nincs annyi pszichoterapeuta a világon, amennyi elég lenne csupán egy város lakóinak gyógyításához.

A betegségek lelki okainak feltárását gyakran nehezíti, hogy a beteg tudat alatt ellenáll a kezelésnek, hiszen többnyire nem akar tudni arról, ami számára kellemetlen. Inkább a betegségbe menekül. Az is lehet, hogy előnyös neki a betegség. Pótol valamit, vagy felmentést ad valamilyen kötelesség alól. Sokszor a terapeuta minden erőfeszítése kudarcba fullad, mert a beteg makacsul ragaszkodik a tüneteihez.

A horoszkóp azonban nyitott könyvként tárja fel minden betegség lelki okait és összefüggéseit az élet más területeivel.

A horoszkópból megtudhatjuk, hogy:

  • milyen belső lelki válság tesz időszerűvé egy testi betegséget,
  • illetve mit nem tud a beteg másképpen megoldani?
  • Milyen személyiségvonások megvalósítására nincs más lehetősége, mint a betegség?

Az akut lefolyású baj rendszerint tudattalan menekülés

valami sürgős, kellemetlen elintéznivaló elől. Például, ha egy hangsúlyozottan Szűz-jegyű személy fél egy fontos tárgyalástól, és a tárgyalás napján egy hirtelen keletkező bélprobléma ágyba kényszeríti. 

A krónikus betegség azt jelenti,

hogy a személy tudat alatt számol azzal, hogy a fennálló probléma sokáig nem lesz még megoldható, ezért hosszú lejáratú kompromisszumot köt. A betegséghez választott testrész vagy szerv jelképesen mindig utal a pszichikai helyzet jellegére. Például az epegörcs (Mars) elfojtott agresszióra. Keresztcsonti fájdalmak (Szaturnusz) jelenthetik, hogy a személy tudat alatt túl nagy tehernek érzi a ránehezedő felelősséget és kötelességeket.

A test megbetegedéseire az I., a IV., a 6., a 8. és a 12. ház vonatkozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden körülmények közt beteg lesz az ember, akinek horoszkópjában bolygók vannak a fenti házak valamelyikében. De azt sem jelenti, hogy feltétlenül egészséges marad az, akinek horoszkópjában a fenti házak üresek.

A világegyetem tökéletes EGÉSZ, és mi ennek a tökéletes EGÉSZNEK vagyunk részei.

IGAZI TERMÉSZETÜNK EGÉSZSÉGES. A betegség csak az egészség eltorzulása. Akkor leszünk betegek, ha kibillenünk az egyensúlyból, ha kizökkenünk az egyetemes harmóniából.

Mindegyik betegségháznak van egyéb jelentése is, amelyet meg lehet élni összhangban a nagy EGÉSSZEL, vagyis EGÉSZSÉGESEN

Az I. ház és az ascendens a szülött külső és belső alkati felépítését mutatja,

ezért az egészség szempontjából ez a legfontosabb jelölő. Gyenge pontjainkat jelöli, valamint azokat az erősségeinket, testi-lelki-szellemi energiáinkat, amelyeknek segítségével fenn tudjuk tartani magunkat az életben.

Ha úgy tudunk érvényesülni a világban, hogy közben teljes összhangban maradunk az összes többi teremtménnyel, akkor eredendő egészséges természetünk sem torzul el.

Vannak olyan esetek, amikor a diszharmonikus I. ház a magzati életből hozott, vagy gyermekkorban szerzett súlyos alkati rendellenességre vagy betegségekre utal. A megfelelő helyes életmóddal és gondolkodásmóddal, a pozitív reagálással a külvilág ingereire sokat javíthat ezen a helyzeten.

A IV. ház jelentése az eredet, a szülői otthon, ahonnét származunk, érzelmi és lelki világunk,

az öröklött rendellenességek, a gyerekkor és az öregkor problémái. Fájó sebeket tárolunk érzelmi szinten, melyek a múltból, a gyermekkorból vagy még régebbről táplálkoznak. Ha ezeket el tudjuk engedni, életutunk vége nem lesz fájdalmas.

A 6. ház jelentése a munka, a szolgálat, az életmód, a külső és belső rend,

másrészről a helytelen életmód következményeként kialakuló, eleinte funkcionális, majd szervi betegségek. Az itt található bolygók mutatják, hogy melyik testrészek hajlamosak működési zavarokra. Ezek oka általában a rendszertelen életmód, a munka és a pihenés helytelen ritmusa…

Itt érvényesül a legfeltűnőbben az „ok és okozat” törvénye (karma).

Most kell viselnünk múltbeli cselekedeteink következményeit, és mai magatartásunkkal építjük fel a jövőnket.

A 8. ház a kozmosz örökös változásának,

az alapvető nagy átalakulásoknak az elfogadása és az azokkal történő harmonikus együttműködés.

Az élet állandó változás. Minden percben valami meghal és utána újjászületik. Ha ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez, vágyainkhoz, rögeszméinkhez, akkor kizökkenünk a harmóniából, és súlyos, gyakran életveszélyes betegségeket kell elszenvednünk.

A pszichikus gyógyítóerő alkalmazásának is ez a ház a területe. A belső, lelki megismerések, az érzelmek elfojtása és felszínre hozása, az önátalakítás is ide tartozik.

A 12. ház a tudat kitágítása, az önösség feloldása és az egységérzet átélése

minden teremtménnyel, vagyis a meditáció tudatállapota. Ennek eltorzítása beteges képzelgésekhez, majd nehezen diagnosztizálható, hosszan tartó pszichés és pszichoszomatikus betegségekhez vezet.

Folytatjuk…

Szeretettel,

Murányi Tímea

Forrás: Judy Ananda: Gyógyító horoszkóp