Az egyéni konstellációban a Nap-Ascendens kvinkunxos viszonya

Vannak emberek, nem is kevesen, akiken a karma különösen rajta tartja a szemét.

Ilyen az összes szaturnuszi típus – Bak, Vízöntő Nap vagy Ascendens, szaturnuszi Holdcsomók, I. házas Szaturnuszok, más, kiemelt Szaturnuszok. Akinek a karma fényszöge, a kvinkunx jelenik meg a Napjegye és Ascendense között, azok is ebbe a kategóriába tartoznak.​​ 

Először vegyük szemügyre.​, hogyan értelmezzük a Nap és Ascendens viszonyát​​

 – legalábbis abban az iskolában, amelyhez tartozónak vallom magam. Leegyszerűsítve: a​​ Nap-jegy jelenti az alapkaraktert, a hozott, ösztönös tulajdonságaink együttesét.​​ Az Ascendensnél kezdődő I. ház pedig a személyiség, ami részben szűkebb, részben tágabb tartományon belül mozog, mivel​​ tartalmazza a külvilág befolyását és az arra adott válaszok kölcsönhatását.

Még egyszerűbben: megszületünk valamilyen alapkarakterrel, amit a környezet – első körben a szülő – vagy felismer, vagy nem, de gyakran más elképzelései vannak arról, milyenné szeretné formálni a kicsi embert, s a bárhonnan érkező nevelési tényezők igen sokat formálhatnak a szülöttön.​​ 

Asztrológiai szempontból​​ hétféle variáció​​ áll elő​​ a Nap-Ascendens viszonyában:

a dupláké (Nap és Ascendens azonos jegyben), a szomszédosaké, amikor 30° a különbség,​​ továbbá​​ a szextiles, kvadratúrás, trigonos, kvinkunxos és oppozíciós állás.

Fontos szempont egy horoszkópelemzésnél, annak is a legelején, hogy melyik variációról beszélünk, de persze vannak hasonlóan fajsúlyos tényezők, amelyek módosíthatják az alapértelmezést: például a​​ születési uralkodó helyzete, I. házas bolygók, rejtett Ascendens és a Holdcsomó. Most elhanyagoljuk az utóbbi szempontokat, hogy a kvinkunxos Nap-Ascendens viszonyokra tudjunk koncentrálni.​​ 

Ahogy az elején is kiemeltem,​​ a karma fényszöge arra utal, hogy a Sors fokozott figyelmet fordít az ilyen emberekre. Kétségkívül az első asszociáció az asztrológus részéről az, hogy nagy feszültséget jelent a konstelláció, hiszen a kvinkunx is erről híres.

Ezen kívül ha elfogadjuk azt a tételt, hogy maga a kvinkunx úgy működik, mint egy hátbatámadás, tőrdöfés. Ebből következik, hogy a tárgyalt szituációban​​ időnként saját magát döfi hátba az érintett. Vagyis alapbeállítódása időnként ütközésbe kerül az arra rakódott, más irányba igyekvő tényezőkkel.​​ 

Egy cikk terjedelme nem teszi lehetővé azt, hogy részletesen is belemenjünk az elemzésbe, így​​ csak felületesen tekintjük át a 12 x 2, vagyis 24-féle variációt.​​ 

Nézzük tehát,​​ hogyan ragadható meg néhány szóban a kvinkunxos Nap-Ascendens állás

Kos Nap – Szűz Ascendens​​ (Charles​​ Baudelaire) feszes, fegyelemre és strukturáltságra törekvő állás, amin minduntalan átüt a Kos zabolátlansága.

Kos Nap – Skorpió Ascendens​​ (József Attila) ugyancsak feszes, céltudatos, „könyörtelen” alkatra valló helyzet, kényszerű önfegyelemmel. Fontos sajátossága, hogy mindkét jegy marsikus.

Bika Nap – Mérleg Ascendens​​ (Adolf​​ Hitler) konokság, egyidejűleg kompromisszumkészség jellemzi, különösen, ha valamilyen praktikus ok készteti a kompromisszumra. Mindkét jegy vénuszi, ezért a harmóniára törekvés szintén megfogalmazható.

Bika Nap – Nyilas Ascendens​​ (V.I.​​ Lenin, Henri Dunant – a Vöröskereszt alapítója) konokság, vagy következetesség, elvhűség – ezen belül az élni és élni hagyni elvhez. Hogy ez a gyakorlatban hogyan tud érvényesülni, az másik kérdés.

Ikrek​​ Nap​​ –​​ Skorpió​​ Ascendens​​ (Edmond​​ Rostand, a Cyrano de Bergerac szerzője)​​ hiperaktivitás,​​ gyakorlati érzék, kritikus hajlam, amelyet azonban tompítani igyekszik.

Ikrek Nap – Bak Ascendens​​ (Naomi Campbell)​​ szorgalom és kitartás, de nagy szüksége van arra, hogy sok változatosság legyen körülötte – lehetőleg a munkájában,​​ s​​ ha ez hiányzik, frusztrált lesz.

Rák Nap – Nyilas Ascendens​​ (Lady Diana, Angela Merkel)​​ pragmatizmus és idealizmus, nyughatatlanság, függés és szabadság motívumainak ütközése.

Rák Nap – Vízöntő Ascendens​​ (Khloe Kardashian, Lionel Messi)​​ idealizmus és vonzódás az extremitások iránt,​​ szabályok​​ felrúgását követő lelkifurdalás, magán- és szociális szféra összefonódása.

Oroszlán Nap – Bak Ascendens​​ (Dustin Hoffmann) elszántság, komolyság (legalábbis ezt mutatja a külvilágnak), grandiózus életcél keresése nagy ellentmondásban a lazább, könnyedebb élet iránti vággyal.

Oroszlán Nap – Halak Ascendens​​ (Alfred​​ Hitchcock) a kényelmi és nem utolsó sorban a dirigensi szempontok ütköznek a szolgálatra, sőt: önfeláldozásra irányuló késztetésekkel. Ha ügyesen tud lavírozni, jól elboldogul közöttük.​​ 

Szűz Nap – Kos Ascendens​​ (Henrik​​ (Harry) sussexi herceg)​​ a hiperaktivitás itt is megfogalmazható,​​ azzal együtt, hogy igyekszik kordában tartani. Ellentmondást nem tűrő segítőkészség is társul hozzá.

Szűz Nap – Vízöntő Ascendens​​ (Robert Merle)​​ kötöttségek és függetlenségi igény​​ ütközése színesíti a szolgálatra vonatkozó orientációt, amely ugyancsak kétirányú: az egyes emberek és az emberiség felé.

Mérleg Nap – Bika Ascendens​​ (Serena Williams)​​ a​​ levegős jellegű (Mérleg) könnyedséget igyekszik megkötni a fajsúlyosabb, természeti eredetű szabályrendszer (Bika), a kettős vénuszi jelleg itt kevésbé tud felszínre törni, mint a fordítottjánál (Bika Nap – Mérleg Ascendens)

Mérleg Nap – Halak Ascendens​​ (Gwyneth Paltrow)​​ az ábrándozás jó menekülési útnak tűnik, de mindig vissza kell térnie a való világba. Kapcsolataiban az egyenrangúság és alárendelődés motívumai ütköznek.

Skorpió Nap – Kos Ascdendens​​ (Signac – a pointillizmus megalapítója) tempóbeli különbségek, a türelem és türelmetlenség, rejtőzködés és nyíltság ütközéseivel kell foglalkoznia a szülöttnek.

Skorpió Nap – Ikrek Ascendens​​ (Voltaire)​​ a​​ kritikai érzéket itt jobban szabadjára engedi az érintett. Fáradhatatlan kommunikátor, információterjesztő, hivatásszerűen vagy csak magánemberként.

Nyilas Nap – Bika Ascendens​​ (Brendan Fraser,​​ Rachida Dati)​​ nagy tempóbeli különbség (itt is), a mindkét jegynél fontos kényelmi szempontok ütközésével együtt. További ellentmondást jelent, hogy a vágyak és lehetőségek sokszor nincsenek fedésben egymással.

Nyilas Nap – Rák Ascendens​​ (Steven Spielberg,​​ Tyra Banks)​​ nagyvonalúság és csábítás a kicsinyességre (rosszabb esetben kicsinyesség), a távlatok és a mikrokörnyezet, a társadalmi és magánjellegű szempontok keveredése illetve ellentmondásai jelentik a karmikus provokációt.

Bak Nap – Ikrek Ascendens​​ (Johannes​​ Kepler) merevség és lazaság vitája zajlik a szülöttben, emellett a Bak-Nap igyekszik kordában tartani Ascendensét és nem is eredménytelenül. Elkötelezett, kitartó tevékenységre különösen alkalmas konstelláció, ha az információközvetítés a kérdés.

Bak Nap – Oroszlán Ascendens​​ (Katalin cambridge-i hercegné)​​ a tank-szerű minőséggel jellemezhető talán a legjobban ez a helyzet. Megállíthatatlan, kifogyhatatlan energia, hajtja a szülöttet és ezt kiterjeszti környezetére is, ami számos ütközés forrása lehet.

Vízöntő Nap – Rák Ascendens​​ (Louis Renault,​​ Franz​​ Schubert) Köz- és magánszféra, ideális célok és pragmatizmus, sőt: haszonelvűség keveredése teszi a külvilág szemében kiszámíthatatlanná, érthetetlenné a karaktert.​​ 

Vízöntő Nap – Szűz Ascendens​​ (W.A. Mozart, H.G. Wells) Nagyvonalúság és szőrszálhasogatás. A dolgok távlati szemlélése és a részletekben elvesző analitikus hajlam, fantázia és rögvaló ellentéte okozhat nehézségeket.

Halak Nap – Oroszlán Ascendens​​ (Hunyadi Mátyás) látványos nagy váltás következhet be a szülött életében, de nem gyakran, az Oroszlán Ascendens ugyanis igyekszik következetes lenni, a Halak labilitásával ellentétben. A belső küzdelmet leginkább az alkalmazkodásra és az irányításra vonatkozó késztetés jelenti, ami persze számos súrlódásnak is oka az emberi kapcsolatokban.

Halak Nap – Mérleg Ascendens​​: a Mérleg korántsem csak a társkapcsolat jegye, hanem általában a külvilághoz való kapcsolódásé, a nyilvánosságé. A Halak-Mérleg kombináció nehézsége abban rejlik, hogy egyfelől rejtőzködne és biztosítaná magának, hogy bármikor visszahúzódhasson, másfelől viszont valami mindig a nyilvánosság elé, a többi ember közé löki. Emellett persze kapcsolataiban is megéli azt az ellentmondást, hogy miközben összeolvadna a másikkal, minden áron szeretné megőrizni intellektuális függetlenségét és egyenrangúságát.​​ 

Rövid áttekintésünkben​​ elsősorban a különbözőségeket emeltem ki,

hiszen ezek okoznak problémát az élet első évtizedeiben.​​ Rengeteg hasonlóság is van emellett minden jegy-pár között, még akkor is, ha a kvinkunx a legkevésbé hozható össze ezek alapján.

A szomszédos jegyek közt markáns átkötő elem van a temérdek ellentmondás mellett. A szexiles és trigonális jegyekben a legtöbb a hasonlóság (tűz-levegő, víz-föld illetve az azonos elemekhez tartozó jegyek között).

A kvadratúrás állásnál a minőségi hovatartozás azonos, a szembenállás pedig kiegészítést és tükröt jelent egyszerre.​​ 

A kvinkunxnál​​ tehát​​ kicsit nehezebben tudjuk megkeresni az analógiákat,

éppen ez adja a konstelláció nehézségét, de eredményességét is. Amikor ugyanis sikerül felismerni a problémát, majd elindul a szülött azon az úton, ahol össze tudja simítani egymásnak ellentmondó tulajdonságait, remekül meg tudja oldani azt az irányváltást,​​ amiről ennek a fejezetnek az​​ elején​​ beszéltem.

Kívánok ehhez minden kvinkunxos Nap-Ascendens állású embertársamnak derűs és dinamikus spirituális munkát és sok sikert!

Az előző részt itt találod …folytatjuk!

Gál Judit

E-mail: medici-na@gmail.huwww.karmaasztrologia.info

Telefon: +36-30 896-6069

Facebookon: Judit Gál néven

Skype: medici-na