ÍRTA: STEINER GERGELY ASZTROLÓGUS

A csillagjegyeknek az adott hónapban mindig van egy közös uralkodó bolygójuk. A Bika havában ez mindig a Vénusz. Nézzük, hogy a föld elemű Vénusz mit mutat a horoszkópunkban?KOS (márc. 21.-ápr. 20.):
Kos – Nap – életesemények: ki kell, hogy jelentsem, hála az uralkodójának (Mars még a Kos jegyben) – ez is számít – ebben a felettébb lassúként elkönyvelt Bika-havában a cselekvőképesség nem szenved csorbát. Lendülete, mint egy eke , csak úgy hasítani fog, maga sem érti – én sem, de majd csak kiderül – a bátorsága pénzszerzés tekintetében párját ritkító lesz, kockázatot is jelent!


Kos – Hold – érzelmi élmények: érzelmi kérdésekben ,imponálás dolgában fog megmutatkozni. Remélni merem, hogy ez a fajta – asztrológiai – állítás helytálló lesz. Pontosítva az érzelmi érzések kérdésében: a lelkesedését és a szenvedélyességét gazdagítani fogja . Ugyanakkor, ha a kivagyisággal igyekszik a környezete tetszését elnyerni, akkor ön ezzel a fűbe fog harapni. Olyan nagy égésben fog részesülni, hogy a világ ilyet még nem látott!

Kos és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: azzal, hogy 29-e után kilép az ön jegyéből eddig vakmerő volt pl. a szerelemben, innentől a birtoklás veszi át a főszerepet.

Gyakorlatban úgy néz ki – félve írom – hogy : akinek sérült a képletében a Vénusz, pénzhajhász attitűdök miatt nem hopp, hanem kopp lesz.

BIKA (ápr. 21-máj. 20): BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNOK!
Bika – Nap – életesemények: amikor a Nap és a Vénusz – 29-e után – e jegyben lesz, első szava az lesz: na, végre! Ilyen konfigurációban ennek az együttes „hatása”, hogy az így született férfiak, nők által vagyonhoz jutnak, sok irigye és ellensége is lesz, a legszűkebb körükből is. Ez nem szentírás, olyan következtetésféleség. A régi asztrológusoktól halásztam elő a mihez tartás végett, hogy a Bika Nap és Vénusznál igen sok okos dolog is születik.


Bika – Hold – érzelmi élmények: itt is sok jelentősége van annak, hogy a Hold és a Vénusz egy jegyben lesz 29-től.Akiknél „hibátlan” ez a képletében , örülhet, hogy a tartós kapcsolatukat nem igazán fogja senki és semmi veszélyeztetni.


Bika és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: a mélabú állapotból nehezen megy a dinamikus viselkedésre átprogramozni magát.

Egy cseppet se bánja! Ugyanis, hamar fel fogja ismerni azt, hogy menet közben a legapróbb dolog is zavarja, ha technikát vagy alkalmazási módszert kell elsajátítani. Ez a természetes változás fogja ebben a hónapban a felszínre dobni, mennyire kiegyensúlyozott és termékeny.IKREK (máj. 21-jún. 21):
Ikrek – Nap – életesemények: figyeljen és tanuljon! Nem lesz unalmas az élete, ha létkérdés lesz, hogy takarékra állítsa magát! Mundán értelemben a 12. Ház „élményeit” kínálja fel a Nap jelen állása. Magyarán, ön egy örök, sokszínű kaméleon! Tudatosan, vagy tudattalanul is ösztönösen belátja a nagy rohanás közben, hogy ki kell állnia a körforgásból. Próbálja minden eszközzel meggyőznie önmagát erre, hogy a fizikai egyensúlya ezt kívánja!


Ikrek – Hold – érzelmi élmények: nem lesz meglepő, hogy egyszer csak erőteljesebben vágyódik arra, hogy elmélyüljön valamiben. Természetétől nem áll távol, hogy a legkülönfélébb témák, területek érdeklik. Itt az alkalom, hogy mélyebben beleássa magát az emocionális dolgokba, legyen a sajátja, vagy a másoké is. Ahogy mondják, az ön esetében, „alkalom szüli a tolvajt”. Bármit is határoz el, ezzel csak jót fog tenni pszichikailag magának!

Ikrek és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: miután a Vénusz 29.-ig a Kos jegyben lesz és utána a Bika jegyben fog járni , azt fogja tapasztalni, hogy semmi sem örök.

Kissé brutálisan lesz, ilyen esetben az járja: mindennek el kell pusztulnia ahhoz, hogy újjászülethessen!

Nincs, vagy nem lehet, hogy hagyni kell a dolgokat „az úgy jó, ahogy van”! Ezzel tulajdonképpen elveszíti a személyiségét, lemond a spontán haladásról.


RÁK (jún. 22-júl. 22.):
Rák – Nap – életesemények: ön valósággal retteg, de mikor nem, a váratlan eseményektől. Így nem fogja látni azt, amiben erős és eltántoríthatatlan. Ön és a barátai, ismerősei és a rokonai is fel,- és elismerik, senki sem egyforma és „olyan, mint régen volt”. Itt és most szemtől-szemben kézbe kell venni az avítt problémáikat és kendőzetlenül!


Rák – Hold – érzelmi élmények: önnek az a „feladata”, hogy rendszerezze a gondolkodását és személytelenül hagyni kell magát – teljesen spontánul – nem az érzelmei által befolyásolni önmagát. Fog ez menni? Nehezen, de muszáj lesz! Miről is van szó? Családi szinten ebben igencsak erős, de most a széles-e nagyvilágban kell a kollektív szellemű gondolkodásba való beleilleszkedés. De, vajon házon kívül is képes ilyen tárgyilagosságra?


Rák és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: úgy vélem és majd beigazolódik – vagy nem – 29-e után a Bika jegy „adta” vénuszi dolgok fogják előbbre vinni a dolgaik szekerét. Az utópisztikus, vagy megalkuvó magatartásokat kell a csírájában elfojtani. A külső durva érzelmi kitöréseket úri modorral kell elhárítania. Mielőtt még frászt kapna, jelek szerint sikeresen fogja véghezvinni ezt!


OROSZLÁN (júl. 23-aug. 23.):
Oroszlán – Nap – életesemények: 90°-ban állnak egymással! Erről azt kell tudni, hogy akkor cselekszik jól, ha megszabadul a tökéletességre törekvés vágyástól. Ha nem így teszi, akkor e Bika jegy ciklus végéig gátolja és megakadályozza a konkrét sikereit. Mit is silabizáltam ki a jelekből önnek? Végig elégedjen meg azzal, amit tesz-vesz! Ezzel, ha szót tudtunk érteni, hanyagolja a folyton a csodákban való reménykedést, ez lesz maga a csoda!


Oroszlán – Hold – érzelmi élmények: az ön Holdja a Bika Nappal quadrátban a Nap-Nap álláshoz hasonlóan nem lesz képes profitálni abból, hogy azt hiszi csalhatatlan! Ennek az egyenes következmény az, hogy ha túlságosan sokat akar, teljesen figyelmen kívül hagyja azt az örök igazságot: akiben hiányzik, a józan belátásképessége elbukik! Úgy kell vagy érdemes nézni az eseményeket, senki sem csalhatatlan és teljesen hibátlan!


Oroszlán és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények:
29-ig a Vénusz a Kos jegyben – tíz nap csupán – jó, ha kihasználja az ebből adódó lelkesítő előnyöket. Magyarán, addig természetesen birtokában van a melegszívű, szenvedélyes és a nagyvonalú képességeknek. Majd, azzal, hogy a Vénusz jegyet vált meglehet, hogy elfelejti mindezeket, és túlbecsülheti önmagát!


SZŰZ (aug. 24-szept. 23):
Szűz – Nap – életesemények: az ön földies léte jelen időben szárnyakat kap! Vajon ez egy boldogságérzet kritériuma lesz? Igen, de ön aligha hiszi el mindezt, mert nem így van összerakva.Nem fogom győzködni emiatt, csak annyit mondok, elégedettségre ad okot ez az asztrológiai felállás! Olyan kulcs lesz az ön kezében így, hogy ismeri a ki és a bejárást a paradicsomba. Ha nem tetszik bármi is, ki és be tudja zárni ezt az átjáró házat!


Szűz – Hold – érzelmi élmények: egy gyakorlatias embernek, mint önnek is, ezek olyan napok lesznek, hogy képes lesz hinni, vagy lesz elég hite is ahhoz, hogy átlásson a szitán. Kiválóan felismeri, hogy kik azok, akik hamis illúziókkal és álmokkal áltatják. Kötelességem tudatni, hogy a Szűz uralkodója a Merkúr retrográdban. Benne van, vagy lehet az is, hogy sok csalódás lehet, ha mindezeket elnézi, vagy nem veszi észre az intő jeleket!


Szűz és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: itt is az a lényeg, hogy 29.-e utáni vénuszi éra lesz, ill., lehet a megváltás érzete! Önnek ebben a ciklusban módjában áll, hogy menet közben fokról-fokra megtudja, hogyan lehet remény táplálni másokban és önmagában is. Ön jelek szerint késznek mutatkozik – asztrológiailag mindenképpen – hogy megteremtse ehhez a feltételeket. Mit is? A belső békét és a boldogságot!MÉRLEG (szept. 24-okt. 23.):
Mérleg – Nap – életesemények: ez felettébb érdekes lesz. Ön is vénuszi halandó, így elviekben semmi nem szólhat arról, hogy valami gond lenne ebből. Itt az állhatatosságról, a kitartásról és az engedelmességről szól a történetek zöme. Az ön levegős Vénusza jelen időszakban konfrontálódik ezekkel, mert kiegyensúlyozatlansága, magalkuvásai és az elnagyolt attitűdjei alig-alig lesznek összeegyeztetőek és bőven akadnak majd gondjai.


Mérleg – Hold – érzelmi élmények: abból kell kiindulni, hogy a közös Vénusz legyen az földies, vagy levegős, kellemetlen fényszögek ellenére sem tud ártani ! Így, ha úgy dönt, hogy itt és most nekiáll összetörni, összedönteni folyamatban lévő ügyeket, dolgokat, akkor minden bizonnyal jó oka van, ill., lesz rá. Képletesen szólva, ha 0-ról kell kezdenie bármit is, ne habozzon, hanem vágjon bele!


Mérleg és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: Kíváncsira veszi, vagy veheti a figurát, hogy vajon mitől és miért vannak, ill., lesznek az ingatag események. A külvilág-e az oka, vagy a belső harcok-e azok, amiknek egyszer és mindenkorra végére kell járnia!


SKORPIÓ (okt. 24-nov. 22.):
Skorpió – Nap – életesemények: a két fővilágosító szembenállása emberi szinten most úgy fog működni, hogy az érzékisége meghatványozódik. A mundán Kos-Mérleg tengelyhez hasonlóan feltüzeli önmagát egy kapcsolat, vagy üzleti siker érdekében. Ez a 180°-os felállás olyan szaturnuszi jelleget kölcsönöz önnek, hogy: „mikor nem, ha most” szellemében olyan dolgoktól sem riad vissza, amitől másoknak égnek állna a haja, ön pedig kivirágzik!


Skorpió – Hold – érzelmi élmények: rövid leszek, tömör és érthető. Ezt ön nagyon tudja díjazni. Köszönöm akkor is, ha nem mondaná ki ezt! Mi is a lényeg e hónapban? Nos, a Hold és a Nap szembenállás telehold színezetet ad minden eseménynek és történésnek. Nincs mérlegelés, ösztönösen tesz mindent és a delejességét ezzel meg is fogja tudni őrizni. Arról van szó, hogy mindenben a dolgok higgadt megítéléséhez erősen fel lesz vértezve!Skorpió és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: 29-e után a vénuszi oldalt részesíti előnyben. Minden bizonnyal az érzékisége jelenti a legfontosabb ütőkártyát személyes kérdésekben úgy, ahogy pénzügyi téren egyaránt. Egy esetleges jogi ügyekben, szembemegy akár magával az ördöggel is, hogy az legyen, amit ön akar, nincs, és nem lehet más alternatíva. Nem olyan rossz ez, elképzelhető jogos önvédelemből teszi!.NYILAS (nov. 23-dec. 21):
Nyilas-Nap – életesemények: azzal, hogy 150°-ban van a két jegy egymáshoz, ez olyan iskoláztatás, vagy megleckéztetés lesz. A jelen állás szerint karban kell tartania önmagát egészségügyi szempontokból, mert olyan a helyzet, hogy egy régóta halogatott panaszát nem akarhatja orvosolni. Az asztrológiában az első alapszabály, hogy önt lehetetlen rendre utasítani, szólni viszont szabad.


Nyilas – Hold – érzelmi élmények: összefüggés van a Nap jegye adta „állítással”, de ahogy itt is, nem lesz egyszerű a gyalogmenet, mert irtózik az ilyen jellegű kihívásoktól. A régi asztrológusok szerint, ha ön netán-tán megbetegszik, végigpróbál mindenféle praktikát, a gyógyulás minden módszerét, esetleg a legkacifántosabbat vagy a legtudományosabbat is. Így is ódzkodik felkeresni valami miatt az orvosát, patikusát, lelki tanácsadóját!


Nyilas és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: 29-ig míg a Vénusz a Kosban lesz elképzelhető, hogy ugrándozik, mint egy most született kiscsikó, majd után maga sem érti , hogy mitől lett legyengült. Úgy tudom ezt közérthetően kifejteni önnek, hogy az esztelen és bohém száguldozások közepette elfelejteti, hogy semmi sem tart örökké! Talán a Vénusz sokat tehet józan belátásra bírni, hogy a Nap és a Hold káoszt le tudja fékezni.


BAK (dec. 22-jan. 20
Bak – Nap – életesemények: az alaphelyzet kiváló! A közös föld-elem az ön esetében a kiindulási alap. Ön különleges személyiség és ilyen esetben az ön olykor fagyott modora jelen ciklusban tavaszias löketet kap. Elő kell halászni magából azokat az erőforrásokat, melyet melegséget szolgáltatnak olyanoknak is, akik szemében ön egy jéghegy. Most pl. teremtő erőit az erotikus szempontok alapján is stimulálnia kell, meglátja képes lesz erre is!


Bak – Hold – érzelmi élmények: személyes tapasztalatokból is tudom, hogy az ilyen Bak – Hold állás – kissé merev érzékiséget ad – jelen időszakban gyerekes dolgokban kell sikert besöpörni. Hagyja el legalább erre a nem kis időre, hogy mindent a szívére vegyen. Csak találgatni tudok, hogy belátja mindezt, és balzsam lesz a lelkének ez a ciklus, közkedveltséget fog teremteni magának.


Bak és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: 29-től számítva lesz az, ami szerint úgy fogja kifejezni önmagát, ahogy kell ilyen korban. Ha nem is mutatja ki mindig, hogy végtelenül boldog, ezt nem is kell tudni másnak, végtére is magánügy. Ez gyerekjáték lesz, hogy hogyan is működik. Mikor fogja igazán látni ezt önmagán, hogy elégedett: mosolyog, és tükörben többször láthatja majd!


VÍZÖNTŐ (jan. 21-febr. 19.):

Vízöntő – Nap – életesemények: nem titkoltan ön gyakorta megkérdőjelezi az asztrológia létjogosultságát. Külsőlegesen! Miután hús-vér ember, és lehet olyan ascendense, vagy más Hold jegye, hogy azok megbújnak a bőre alatt, de adni kell erre a külső látszatra. Lényegre térek, asztrológiailag önnek éppen ez válik a javára most, hogy tesztelheti : képes-e a valóságérzetét és a nyugalmát megőrizni, ki tudja-e alakítani a jövőjét?


Vízöntő – Hold – érzelmi élmények: megkerülhetetlen tény itt is, hogy sok összeegyeztethetetlen jel van a viselkedésében amiatt, hogy született lázadozó. Most a hagyományok és a szokások lesznek tesztelve, melyeknek a gyökere a családi otthon gondolkodásából fakadnak. „Úgy tesz, mintha” állapotokra derít fény ez a hónap. Mert 90°-ra áll a Bika Nap és excentrikus énje kifehéredik nyilvánvalóan, mennyire is képes kötődni a családjához!

Vízöntő és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: 29.-től lesz a Vénusz a Bika jegyben, így teljesen magától értetődő , független érzések kerítik a hatalmába. Önmagában az nem is olyan nagy baj, hogy gyorsan köt kompromisszumokat, de ugyanakkor lesi, merre is van ebből a menekülési útvonal. Azzal, hogy a Nap a Bika jegyben a konzervatív attitűdöket képvisel, a különleges és extrém világ felé hajlik.
HALAK (febr. 20-márc. 20):
Halak – Nap – életesemények: olyan életszakaszra van kilátása, miszerint minden és mindenki érdekelni fogja. Nem olyan megdöbbentő, hogy első szóra azonnal lépre megy, ha barátok, szomszédok és rokonok egy apró szívességre kérik. Magyarán, „palira vehető” figura, most visszakérdez, hogy miért is van ez? Vajon ki fogja előbb felismerni, hogy nem olyan idők járnak nála a fejében, mit tegyen, mit ne tegyen. Ha ön, akkor ez haladás!


Halak – Hold – érzelmi élmények: nem is kicsit, hanem nagyon is egy hullámhosszom fut a történet a Halak – Nap történésekkel. Emocionálisan hatványozottan kapcsolatba kerül a különböző élet- és gondolkodásmódok sokaságával.

Közvetlen megfigyelések során fogja felismerni, hogy egyesek milyen gombot nyomnak meg önben, hogy kihasználják.


Halak és az egyéb extrém földies-vénuszi életélmények: felesleges hangsúlyozni, milyen nagy szerepe van, ill., lesz a tájékozódásnak, a kapcsolatteremtésnek. E hónapban a mentális fejlődés szempontjából – asztrológiailag mindenképpen – meg fogja tanulni a környezetét másképp érzékelni, értelmezni, mindenféle okoskodások nélkül. Képes lesz előre látni és felbecsülni, hogy ki akar lyukat belemesélni a hasába!

Akik tudják a születési Nap jegyük mellett az ascendensünk, vagy a Hold csillagjegyüket, bátran vegyék bele az értékelés során.


Steiner Gergely asztrológus

steinergergely@gmail.com;

honlap: http://www.steinergergely.hu/?p=185

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya


Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése, a forrás megjelölésével, kizárólag a szerző engedélyével történhet.