A Vertex-pont szerint a történelmi események


A nemzet csak egyet vár, hogy gondtalan és boldog legyen. Itt és most három olyan történelmi korszak képletét szerkesztettem meg, ahol a tisztelet, a bizalom és a felelősség ugyan megvolt, de mire is mentünk velük?


Az alábbi három történelmi dátumot (eseményt) választottam elemzésem tárgyául:
1. Az ezeréves nemzet képlete: Esztergom, 1000. XII. 16.
2. Horthy Miklós kormányzósága: 1920. III. 01.
3. A jelenlegi Magyar Köztársaság képlete: 1989. X. 23.


Ismételten elmondom: ez nem jósda és nem szentírás, hanem következtetés, és a mundán horoszkóp esetében is az a „szabály”, hogy emberként kell bánni vele, akkor is, ha egy országról van…


1. Az ezeréves nemzet képlete: Esztergom, 1000. XII. 16.


Halak ascendens esetében, népeknél is az „I. ház – jelenti magát az országot, annak lakóit, a népet általában – az ország általános helyzetét, – a közegészségügyről is ad tájékoztatást.” Vertex Szűz 29°14’ VII. Házban „igazolja” – itt és most a nemzetünk besorolása terén – Beavatott „kaszt” rétegbe sorolandó.

Így az ezeréves Magyarország, sem pedig születése pillanatától a jelenlegi Köztársaság nem tartozik a kullogók társaságába. Mi innen soha ki nem mentünk, egyszerűen sokasodtunk, asszimilálódtunk azokkal, akik betértek hozzánk keletről-nyugatról egyaránt…


Nem kell bizonyítani, mert egyszerűen száraz tény, hogy nemzetünk mindig is, főleg amikor annak ideje volt vagy van, elvitathatatlanul sok mindenben a legjobbak közé sorolandó, akár tetszik, akár nem.


Érdekesség kedvéért, egy példa: I. (Nagy) Lajost 1370. november 17-én Krakkó városában megkoronázták, országhatárait akkor három tenger mosta. Ez tény, tudjuk. Most a Halak ascendens uralkodója szemben állt a nevezetes Vertex ponttal (Szűz 29°14’ VII. Házban), amely azt jelenti: „külső hatalmakkal való hűvös viszonyt, amit házasságkötéssel egy időre sikeresen le tudtuk csendesíteni”- a jelentése. Gyakorlatias diplomáciai manőver volt!


Másik: a Mohácsi vész! Vertex az alap, és azon a napon a Hold együtt állt e ponttal. Értelmezése: „fordítsuk ezt az órát arra, hogy információkat gyűjtsünk, de a döntéseket halasszuk későbbre”. Mint tudjuk – VII. Ház – nyílt színen mindezek hiányában „bonyodalom keletkezhet, és vélhetően mindenki rosszul végezte a dolgát (Szűz)”.

Ha ezt tudjuk előre? Szapolyait be kellett volna várni? Igen! Másképpen alakult volna? Nem! Akkor mire jó az egész? Hogy tudjuk, a dolgoknak és a helyzeteknek mindig meg kellett történnie…


2. Horthy Miklós kormányzósága képlete: 1920. III. 01.


A kormányzó választás képletét kevesen forgatják, de én előkerestem. A választására 1920. március 1-jén került sor, Horthy Miklós fegyvereseinek jelenlétében rendeztette meg a „szavazást”. Nem volt nagy ellenállás…


Apró érdekességként, az általam gyakran alkalmazott Charubel fokra is rákerestem, hogy – a szavazás a déli órákban történt – 21° Rák jegyben a szimbólum: „A király, a császár, vagy parancsnoka lóháton”. Magyarországról van szó! Az ország (új) parancsnoka fehér lovon bevonulás Budapestre kép önmagáért beszél – történelmi tény is! Térjünk vissza a Vertex-ponthoz.
Van még egy fontos esemény itt is, 1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében, ebben a „nemzeti felállásban” visszacsatolták a Felvidéket hozzánk.

Irányító (kreatív) kasztban Nyilas 6°55’-en e napon ott állt aznap a Vénusz, „a népesség alakulását jelenti – a külképviseletek segítségével népesség gyarapodás lett”. Pontosan 11 925 négyzetkilométerrel és 869 299 lakossal gyarapodtunk.

Lehetett volna előre mondani? Igen!
Újabb érdekesség, hogy 1944. március 19-én hajnali 4 órakor a németek megszállták Budapestet. Az Uránusz szemben a Vertex-ponttal, minek értelmében egysoros hír lenne: „új eszmék, irányzatok, békétlen elemei a társadalomnak, akik teret kapnak” – nyilasok, majd az oroszok, nemde bár…

Ha kérdeznének, mit mondanék? De ha mondanám, kinek szólna és lenne-e értelme? Azt, hogy „hirtelen változások, sorsfordulók lesznek”, és akik hatalomra kerülnek „nem a nemzet barátai, akik segítik az országot”. Ezt már Mohács esetében is megtapasztaltuk csak éppen más planétával (a Holddal volt) a törökök költöztek nem is kis ideig a hazánkba, a teljesség kedvéért!


3. A jelenlegi Magyar Köztársaság képlete: 1989. X. 23. 12ʰ02’ Bp.

Ezt az eseményt is (a Koronázás képlettel azonos módon) a Kiegészítő (beavatott) „kasztban” a 19°04’- es Vertex-pont és az Oroszlán jegyben!


Mundán alapfogalma szerint terítéken a VII. Ház, tartalmi jelentése „külső hatalmakkal való viszonyunk lesz terítéken, újabb diplomáciai eseménysorozat, és azok alakulásának mikéntjét fogjuk megtapasztalni”.

A Vénusszal az együttállása: „nyíltan tiszteletet érdemlő posztra kerül, és büszke nem is egy cselekedetére”, hozzátéve: „ismert és elismert tett lesz”.

Vagyis, hogy direkt menetben 2023. szeptember 24-én újra együtt fog állni a Vertex-ponttal.

Így, ezzel 1938-ban már volt egy találkozásunk a Horthy időkből népesség növekedéssel.

Vajon milyen hatással lesz a most Vénusz-Vertex konjukció?

Ez a dátum a Magyarország EU elnökségével milyen összefüggésbe hozható?


Ezer és ezer gondolat jutott eszembe, rengeteg következtetésre lehet jutni.

  • Akiknek nagyobb rálátása van az asztrológiára, az Oroszlán jegy ura a Nap a Skorpió jegyben, mint köztudott magában „hordozza” a szenvedélyesség érzetét, tán ismét túlzásokba fogunk esni?
  • Vénusz-Vertex pont együttállása – ahogy a 1938-as időkre visszatekintve – a féltékenykedés, bűntudat vagy más negatív érzések bonyolítják az összképet?
  • Most is a „nesze fogd meg jól a semmit”, azaz újra elveszik tőlünk, amit adnak?
  • A Nap a RADIX 9. Házban vajon milyen mézes-madzagot húznak el az orrunk előtt a határainkon túli népek (vezetők), hogy majd ismét elvehessék?


Ezt a témát befejezni nem lehet, csak félbehagyni…

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.comEGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!