Az írás az Astrolog lap legfrissebb, 258. számában jelent meg 2024.májusban

A szerző: Wolfhard König

Fordította: Bertalan ÉvaAhogyan kívül, a reális világ megváltozott, úgy az asztrológiai pszichológia is tovább fejlődött.

A Huber módszer önmagában hordozza a fejlődés elvét, mert a pszichológia személyközpontú formája, amelyet az asztrológiában alkalmaz. A Huber módszer a tanácsadásokban megnyilvánulva sok embernek segített , hogy belső erejére találjon és tovább tudjon fejlődni.

Ez egy pozitív, humanisztikus asztrológia és csak másodsorban érinti a jövőbeli történéseket, és ezeket úgy kezeli, mint esetlegességet, és ennek megfelelően értékeli azt.

A Huber módszer a kihívásokat és feladatokat mutatja meg, ami a horoszkóp tulajdonosát érintheti. A döntés van a középpontban, és ezeket, mint lehetőségeket kell kezelni.

Wolfhard König több évtizedes gyakorlati tapasztalata kifejlesztette a négy tükör modellt. A négy tükör azt jelenti, hogy az asztrológiai pszichológia reflektorai és a tradicionális asztrológia együtt, több szempontból világítja meg a személy megélését.

A négy tükör modell az életóra progresszión alapszik, amelyet Burno Huber 1964-ben fejlesztett ki.

A négy tükör modell tapasztalaton alapul, és a klasszikus asztrológiát integrálja a Huber módszerbe.


A tükör


Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon? A Hófehérke mesében egy olyan tükör van, amelyik azt válaszolja, hogy te vagy a legszebb, és eszerint is él. Tükre a láthatatlanról nyilatkozik, amely a tükörképéből saját magát láttatja, de ez nem több, mint egy projekció. Az ember láthatja magát a víztükörben is és a tükörkép olyan vonzó lehet, hogy az ember beleszeret, anélkül, hogy erről tudna. Az ember beleveti magát a vízbe, hogy átölelje, közben egy másik valóságban merül el (Nárcisz).


Jobban kedvelem Alizt a csodaországban történetet, akinek tükrében egy csodálatos föld látható, amely újabb kihívásokat mutat meg.


A tükrök segítenek az érzékeléshez, a felismeréshez és a valóság feldolgozásához.

A tükörkép képes aktiválni, tetteket előidézni, amelyeknek mindig következményei vannak. A tükrök elénk teszik a kauzális dolgokat, a döntésekét, amiért az ember önmaga és nem a tükörképe felelős.

A tükör mindig csak egy szemszögből jelenik meg.
Ezért nemcsak egy szempont létezik, amiben például az egész világmindenség , az összes rétegében meg tudna mutatkozni. Az objektumra irányitani több tükröt kell, hogy összefüggő képet kapjunk a valóságról. A több tükör cselekvő játékteret tágít, a döntés szabadságát és tudatosítását, és ezek a döntések következményekkel bírnak.Mi tudjuk, hogy Bruno Huber éppen az akarat szabadságát értékelte, és nem tartotta sokra a determinációt, és ennek megjelenését az asztrológiában. Ilyen értelemben Bruno Huber egy szabad szellemű ember volt. Igy alkotta meg az asztrológiai pszichológiát. Bruno Huber néhány évig Roberto Assagiolinál tanulta a döntés szabadságát és ezzel egy nagyon jó alapot kapott. Roberto Assagioli kísérletezett az akaratának növelésével, hogy nagy szabadságot kapjon a döntéseiben.

Bruno Huber az akarat szabadságának erejét belevitte az asztrológiába. Amikor ő az akarat és döntés szabadságáról szól, soha nem fogadja el a determinációt. Egy „jobb”, okosabb, sikerhozó cselekvéshez információkra van szükség , amelyeket több perspektívából lehet kombinálni. Igy lehetett eljutni a négy tükör modellhez, amelyet Wolfhard König az asztrológiai pszichológia tanfolyamon mutatott be.Planéták és aszteroidák


A napendszerünkben egy komplex égi mechanika van, ami sok égitestet összeköt egymással és a Földnek, azaz nekünk, sok esemény hatóerejét hozza. A Földről nézett égbolt megsokszorozta az „amint fent, úgy lent” értelmezését. Ehhez van tíz planéta, ahogyan a tropikus jegyek köre és a Koch házrendszer értékeli. Bizonyára vannak még kentaurok, azaz aszteroidák és törpe bolygók, a maguk keringési pályájával,Jupiter és Neptun között, amelyeket érdemes megvizsgálni.


Az asztrológiai pszichológia a tíz ismert planétát , mint a személyiség részeit tekinti.

A születési horoszkóp egy adott pontos születési időpont alapján állandó. Az úgynevezett klikk-horoszkópok összeképet adnak. A különböző horoszkóp variánsokat, mint a szolárt, a tranzitokat és a progressziókat összekapcsolják. A horoszkópot körbejáró életóra megadja a biográfiai hátteret, amiben benne van a szülött belső élete és annak összetétele.

A négy tükör


A mélyebb pszichológiai megértéshez a horoszkóp alapján, König az analízishez a négy tükröt használja. Igy négy különböző irányból látható a tanulási feladat, mivel mindenkinek négy szemszögből van saját perspektívája más szempontból is. Ez a négy tükör vezet az egészhez. A helyzetet négy szempontból nézi, ami segít az asztrológiai pszichológiai tanácsadást elmélyíteni.Az első tükör: Életóra jelzés


Ez az első tükör megmutatja hogy a személyiség és szellemi fejlettség hol tart, és teszi ezt a kihívások és feladatok tükrében. Ezzel a módszerrel megmutatja, mire alkalmas az ember születésétől haláláig. A tíz planéta és a holdcsomó a maguk kapcsolatival, jegyük szerinti módon és a házakban lévő helyükkel megmutatják az egyéni képességeket.

Ezek állnak készen a kihívásokra és az egyes életfázisok kezelésére. Az életóra minden házban 6 évig jár. Aszcendenstől az aszcendensig ez 72 év, majd tovább folytatódik a keringés hasonló kihívásokkal, de már magasabb szinten.

Az ember független a visszatérő Nap, Hold és Föld ciklusától, de muszáj neki teljesíteni a saját fejlődési ciklusát.


Az életóra fényszögeket vet a radix horoszkóp planétáira.
Az életóra megértése Huber: Életóra a horoszkópban című könyvéből megismerhető. Minden emberben ketyeg az életóra, és a tik-tak ritmusa, hangerője és hangszíne a környezet rezonanciájáról függ.

A fejlődés szintjeivel és fázisaival ez az asztrológia kötődik legjobban Freud, Mahler és Erickson fejlődés pszichológiájával. Miközben az óramutató az aszcendenstől az aszcendensig halad, életóra fényszögeket vet a planétákra s a holdcsomóra és a radix más elemére.

Egy új házba vagy jegybe lépése informatív, miközben a váltópontra és a talppontra jutva az élettörténet kapcsolójává válik. Amikor az életóra áthaladt a teljes kőrön, a 360 fokon, akkor már minden planétával megélte a primer fényszögeket (oppozíció és konjunkció), és többet a szekunder fényszögekből (félszextil, szextil, kvadrát, kvinkunksz).

Igy minden planéta különböző megvilágításba került. Az életóra fényszög orbisza a horoszkóp személyének érzékenységétől függ. Fiatal életkorban az impulzusok kívülről jönnek, de később, egy bizonyos tudatosságnál a belső impulzusok észlelhetők és hasznosíthatók.


Amikor a személy a legközelebbi házcsúcs előtt kapja az életóra mutató jelzését, feltételezhető, hogy a személyiség érettebb és más energiai és tudatállapotban van. Az újabb házba lépve energianyomást érzékel, és ez a nagyobb energia 2 évig, plusz három hónapig és 15 napig fokozatosan csökken.

Amikor ide, a IP-hez (váltópont) ér, az egyén érzékeli azt, a ház szerinti kihívásokat erősebbnek érzi, igyekszik, hogy a külső és belső között egyensúly keletkezzék. Itt történnek döntések, amelyek a ház elejei eufória elmúlásával átváltozik egyensúlyozó reflexiókká, amitől ismét „felébred”. Ekkor jön el az ideje, hogy kiegyensúlyozott döntéseket hozzon az ember, ugyanis a ház elején megvolt eufória elmúlt, és átváltozott egy kiegyensúlyozott reflexióvá vált, és ez éberen értékelhető.


Az IP-ig, tehát 2 év plusz 3 hónap és 15 nap alatt az aktivitás zajlik. Az IP után az energia befelé nő. A befelé fordulás egyre nóvekszik az utolsó 1 év és 5 hó alatt. Ekkor az életóra eléri a TP -t (talppont).

A házcsúcstól eddig eltelelt összesen 3 év, 8 hónap és 15 nap. Ez a befelé irányuló energia ereje, és kényszeritő lesz a a dolgok feldolgozása és annak bent tartása.

Ekkor a horoszkóp tulajdonosának energiáját az ön-kikérdezésre kell összpontosítania. Szükséges azt felmérni, mit ért el eddig és a ház szerint kihívásokra tudott-e megfelelően válaszolni.

Három év, 8 hónap és 15 nap után értékelnie kell, mi ment jól és mi rosszul. Majd a következő házcsúcs ad lehetőséget annak kijavítására, ami korábban nem ment jól. A problémamegoldó javításokra ott lesz lehetőség.

A következő ház témája már a horizonton átható. De nem szabad engedni, hogy letérjen az útról., mert még mindig az aktuális házban van és annak értelmében kell élnie.

Ha elmulasztjuk az aktuális ház értelmét megérteni, feldolgozni a következő házcsúcs elérése előtt, akkor arra már nem lesz lehetőség később.

Ilyenkor a ház témája megoldatlan, vagy legalább is részben megoldatlan marad. De ez nem nagy baj. A következő ház az új ház új kihívásaira kell fókuszálni. Ennek a talppontjánál majd lelki gyakorlás következik, amikor a lélek felfrissül, és ismét tanul arról, hogyan lehet az élet kihívásaival szembenézni. Itt a személynek meg kell birkóznia az objektív érési folyamjával.


folytatjuk…

Bertalan Éva mundán asztrológus