Bolygó analógiák és szinonímák

A bolygó kozmikus helyzete azt jelenti, hogy a bolygó melyik állatövi jegyben áll.
A bolygó lokális helyzete azt jelenti, hogy a bolygó melyik házban áll.
A planéta hatásának erőssége attól függ, hogy melyik jegyben és melyik házban áll.


Ptolemaiosz-féle alapméltóságok:


Uralom vagy domicilium
azt jelenti, hogy a saját jegyében uralkodik a bolygó.


Az erő/emelt/exaltáció
jelentése az, hogy a bolygó a saját jegyétől 120°-ra esik
( harmonikus, de kevésbé erős).


Az exil/száműzetés
kifejezés az, ha saját jegyével szemben lévő jegyben van (le van gyengítve).


Az esés/romlás/casus-ról akkor beszélünk, ha a bolygó diszharmonikus helyzetben van pl. ha 90°-ra van a saját jegyétől.


Idegen vagy peregrin
helyzetű a planéta, ha nincs jelentős fényszög.


Az eleváció az, ha a planéta az MC tengely közelében tartózkodik (húzó bolygó).NAP jellemzői, szinonímái

Életerő – uralkodási vagy irányító képesség – teremtő képesség;

Férj, apa, férfi – tudatos én – vezető, főnök, felsőbbség.

Házhelyzete az a legfontosabb életterület, ahol ragyognunk kell.

Két házban nem tudunk ragyogni: 6. és a 12. házban.

Analógiái még az isteni szikra, az akarat, a szellemi utunk.

Úgy tervezi meg az ember az élettervét, hogy mindenben segítsen.


HOLD jellemzői, szinonímái

Befogadás – alkalmazkodás – gondoskodás, Anya, nő, feleség – alárendeltség ,nép-lelkünk, személyes tudatalattink.

A Hold analóg még a következőkkel: gyerek, IQ, tehetség, készpénz, ösztönös érzelmi oldalunk; ösztönös szorongásaink.

Házhelyzete mutatja, hogy hol nem érezzük magunkat biztonságban.

Analógiái még: a Hold a Lélek tükre, az érzelmek, a spirituális esszencia és az ösztönösen tudott dolgok.


MERKÚR jellemzői, szinonímái

Kommunikáció – az értelem – a logikus ész, a közvetítés, tapasztalás, megismerés, és a gondolkodásmód; mozgékonyság, a közlekedés, a szállítás; kereskedelem, az információ, a tanulás és a nyelvek.

Házhelyzete (max. 28°-ra van a Naptól) az ego fejlődését segíti. 3 helyzete lehet: vagy a napjegye, vagy a napjegytől jobbra lévő jegy, vagy a napjegytől balra lévő jegy.

Egyensúly, kommunikáció, közvetítés és mutatja a gondolkodás jellegét.


VÉNUSZ jellemzői, szinonímái

Harmónia, szépség, lelki béke; A szerelem, érzelem, ízlés, zene, tánc, a színek harmóniája.

Pénz (befektetett pénz) – a pénzhez való viszony; A női testhez való viszony, erotika, csábítás is a Vénusz analógiái.

Házhelyzete mutatja, mely életterületet telítjük szeretettel.

Harmónia, személyes vonzerő, örömök forrása, érzelem, „kis szerencse bolygó” Fortuna Minor


MARS analógiák

Akarat, erő, férfi, ösztön – vágy, energia, szenvedély; A kezdés, a lendület és a tetterő; A szexualitás; Analógiái még a sport, harc, küzdelem, erőszak; Őszinte, nyílt kiállás, egyenesség; Vér, pusztítás, háború, tűz, agresszió.

Házhelyzete azt mutatja, hogy hol tudom az akaratomat érvényesíteni.

Erő, akarat, személyes hajtóerő, az akarat megnyilvánulása – Misfortuna Minor – Kis szerencsétlenség bolygója


JUPITER szinonímái

Bölcsesség, szintézis, kiterjesedés; A hit, remény, belátás, elfogadás, azonosulás; Bőség és gazdagság; Szerencse, törvény, kiteljesedés; Analógiái még a jövőbe vetett hit, filozófia, vallás, világnézet, átfogó tudás, optimizmus és az erkölcs.

Házhelyzete mutatja, hol vagyunk szerencsések és optimisták.

Szintézis, bölcsesség, optimizmus, szellemi vagy fizikai tágulás, kiterjedés – Fortuna Major (Nagy szerencse bolygó)


SZATURNUSZ jellemző vonásai

Felelősség, kötelesség, szorgalom; A gátlás, szűkítés, zárkózottság, korlát, keret; Az apa, az idő, öregség; A tanító, terhek, rend; Analógiái még: szerkezetet és a formát uralja, fóbiák, merevség, kényszerű áldozatvállalás, egy helyben toporgás, megrekedés.
Házhelyzete mutatja, hogy hol érezzük magunkat korlátozva.

A karma ura, a küszöb őre, a feladatok, korlátok, kötelesség felvállalása, megszilárdulás (kövesedés) – Misfortuna Major, azaz a Nagy szerencsétlenség bolygója.


URÁNUSZ jellemzői

Szabadság, függetlenség, intuíció; A másság, eredetiség, újítás, rendkívüliség; A szabadosság, magas szellemiség, idegrendszer, zsenialítás, megvilágosodás.

Forradalom, idealizmus, haladás, fejlődés, reformok, külföld, elektromosság, mágnesesség, rádió, telefon, műhold, repülés, informatika, asztrológia, hírnév; Analógiái még: villanásszerű megvilágosodás, gyógyítás energiával, hullám-természet (ultrahang, cunami, földrengés), válás, káosz, zűrzavar, anarchia, rendetlenség, hirtelen robbanásszerű változások, mindenáron változtatni akarás.

Házhelyzete azt mutatja, hogy hol akarunk mindenáron szabadok lenni.

Szabadság, függetlenség, intuíció, a gyógyító, változás igénye.


NEPTUNUSZ analógiái

Az áldozatkészség, alkalmazkodás, érzelmesség; A ködösség, szétáradás, álom, illúzió; A kábaság, feloldódás, megváltás, érzékek feletti érzékelés.

A 6. érzék, önfeláldozás, médiumi képesség, művészet, zene, költészet, festészet, fotó-, vagy filmművészet.

További analógiái: függőségek (drog, alkohol, cigaretta), áldozattá válás, lelki szépség, belső harmónia, tisztánlátás, az univerzum tiszta fénye, tartós, hosszútávú dolgok jelölője, vizes dolgok.

Házhelyzete mutatja azt, hogy hol nem látunk tisztán, hol van szükség érzékek feletti érzékelésre.

Egyetemes szeretet, belső fény, spiritualitás, a tiszta fény befogadása, művészetek.


PLÚTÓ szinonímák

Halál – újjászületés; Transzformáció bármi áron, robbanás, hatalom, erő, válság; A szélsőség, az önfeladás, az átváltozás.

Analógiái még: hatalmi harcok, szexuál bolygó (végletes és végzetes érzésekkel) megépít, de előbb lerombolja a túlhaladott dolgokat, gyökerestől kitép mindent, sötét dolgok, sámán, mágus.

Házhelyzete mutatja, hogy hol vagyunk képesek meghalni és újjászületni.

Halál, árnyék, transzformációk, megújulás, erő és hatalom, kíméletlen gyógyító.