Mit jeleznek számodra a Felszálló és a Leszálló Holdcsomópontok?

I. ház Felszálló Holdcsomó
Az ego, az életút háza. Önmagát kell megvalósítania, az életútja nagyon fontos a szülött számára.
A célja az, hogy ne másokhoz alkalmazkodjon, azt tegye, amit ő szeret (akár csak a Kos).
Fontos, hogy ne a párjára, hanem magára összpontosítson és csinálja a saját dolgát.

VII. ház Leszálló Holdcsomó
Az előző életből hozott tulajdonságokat tartalmazza. Mindig a másikra figyel.
Az alkalmazkodó képesség nagy, erős igénye van a párkapcsolatra és hajlamos lemondani az önmegvalósításról.


2. ház Felszálló Holdcsomó
Az én pénzem, az én tehetségem, az ingó vagyonom és anyagi függetlenségem tartozik ide.
Fontos, hogy saját tehetségét bontakoztassa ki és ezzel keresse meg a saját pénzét.
A teremtés fizikai szinten zajlik: a biztonság, az egzisztencia teremtése, az állandóság és biztonság megteremtése.

8. ház Leszálló Holdcsomó
Mások pénze, tudatalatti, szellemvilág, halál háza. Az előző életében eltartották. Magas szellemi szinteket élhet meg, örökölhet is.
Jó kapcsolata van a tudatalattihoz, halálhoz, más dimenziókhoz, és ezt felhasználhatja a pénzteremtésnél.

3. ház Felszálló Holdcsomó
A közvetlen környezet, a testvér és az alapfokú tanulmányok háza. Ide tartoznak még a kis utazások, az információ áramoltatása és a kereskedelem is. Ezen kívül tanulja a kommunikáció művészetét, lehet akár irodalmi tevékenység is.
A kapcsolatteremtő képességét kell fejlesztenie, alapszinten kell széles körben tudást szereznie, közvetíteni és továbbadni.
Nehezen tudja az energiáit koncentrálni.

9. ház – Leszálló Holdcsomó
A szülött élhetett külföldön, ezért vonzódhat külföldre, de lehetett magas beosztásban vagy magas szintű tudással rendelkezett. Lehetett filozófiai vagy vallási érdeklődése, de
elkülönülten is élhetett. Gondja lehetett a beilleszkedéssel.IV. ház – Felszálló Holdcsomó
Az otthon, a család és a gyökerek tartoznak ebbe a házba. Ezen kívül a falu, ország, nemzet, az öröklött betegségek és az életvég minőség is.
Az otthonteremtéshez tartozik a falu, a haza, a nemzet, valamint a „foglalkozások” közül a hagyományőrző, a politikus és a király is.
Az élete első felében karriert épít (X. házból jön), az élete második felében rájön, hogy fontos a család, lehet, hogy csak későn alapít családot.
Ha a Felszálló az IC tengelyen van, akkor csak az élet végén jön rá, hogy mi az életfeladata.

X. ház – Leszálló Holdcsomó
A múltban inkább a karriert választotta a családja helyett. Lehet, hogy megtagadta a származását vagy kereste a nyilvánosság fényét. Fontos volt a számára a hierarchiában való emelkedés.

5. ház – Felszálló Holdcsomó
A kreativítás, az alkotókedv, a szerelem, gyerek, szerencse, a magánvállalkozás háza. Jelzi a szeretet, amit ad a szülött.
Meg kell élnie a saját képességeit, az önbizalmát és kreativitását kell fejleszteni.
Ide tartozik a gyerekszülés, gyerekvállalás, a nevelés és a tanítás.
Csináljon magánvállalkozást, mert az sikeres lehet benne, ha itt van Felszálló Holdcsomópontja. Lehet híres egyedül is, de önállóan kell elérnie dolgokat.

11. ház – Leszálló Holdcsomó
Jól tud alkalmazkodni az egyén, de elbújik a közösségben, nem akar felelősséget vállalni.
Szívesen dolgozik multi cégnél, várja, hogy őt támogassák, hogy őt keressék.
Hasonló felfogású barátokat keres.6. ház – Felszálló Holdcsomó
A szolgálat, a munka, a hétköznapi dolgok, a szerzett betegség, szerzett karma, az egészség – betegség háza. A hétköznapi szolgálatot kell tanulnia.
Legyen cselekvőképes, és ne csak elméleteket gyártson. A gyakorlati érzékét kell fejleszteni – és ha valamit nem jól csinál, beteg lesz. Munkát, életmódot kell váltani.

12. ház – Leszálló Holdcsomó
A börtön, kórház, és az ezoteria háza. Lehetnek az egyénnek rejtett karmikus képességei.
Hozzáférhet kollektív tudattalanhoz (az Akasha Krónikához). jellemző lehet az érzékek feletti érzékelés. Lehetnek titkos ellenségei.

VII. ház – Felszálló holdcsomó
A társ, társulások, a szerződések, a külvilág és nyílt ellenségek háza.
Fontos az egyénnek a párkapcsolat, e nélkül nem tud haladni.
Olyan munkát kell választania, ahol szerződéseket kötnek és mindig a tárgyalópartner/üzleti partner igényeit kell figyelembe venni.
Le kell építeni az egoját, feladni az önzését és a büszkeségét és meg kell tanulnia alkalmazkodni.

I. ház – Leszálló holdcsomó
Itt az egyén mások érdekeit, érzéseit figyelmen kívül hagyja.
Nehezen viseli a kudarcot, törekszik mindig előre, mert előző életében önérvényesítő volt.8. ház – Felszálló Holdcsomó
A lelki dolgok, a szellemvilág, halál, a tudatalatti, más emberek pénze és a rejtett összefüggések háza.
Szembesülnie kell a szülöttnek az anyagi dolgok mulandóságával és a halállal.
Minden olyan munka jó lehet számára, ami rejtett dolgokkal van összefüggésben.
Lehet, hogy örökölni fog vagy mások pénzével fog foglalkozni, mint befektető.

2. ház – Leszálló Holdcsomó
A fizikai szinten teremtett dolgok háza.
Fontos a szülöttnek a szépség, bőség és az anyagi javak.
Olyan típus, aki „a jég hátán is megél”.9. ház – Felszálló Holdcsomó
A felsőfokú tanulmányok, a vallás, a filozófia, a hitrendszer, világnézet és a külföld háza.
Feladata felsőfokú végzettséget szerezni, törekedni az isteni szintek felé.
Feladata még felismerni az összefüggéseket, távlatokban gondolkodni.
Egy hitrendszert kell felállítania, mert semmiben nem hisz.
Ha külföldre megy, sikeres lehet.

3. ház – Leszálló Holdcsomó
Ez az egyén számára jó kommunikációs készséget hoz, jó kereskedelmi érzéke van és az alsó tanulmányokban sikeres.X. ház – Felszálló Holdcsomó
A hivatás, az életcél, az ego megmutatkozása a külvilágban. A karrier háza.
A szülöttnek muszáj megjelenni a külvilágban és muszáj karriert csinálnia.
Ha nem csinál karriert, akkor betegségben éli meg vagy széthullik a családja.
Az önbizalmát kell erősíteni és a céltudatosságát növelni.
A társadalom számára fontos és hasznos dolgot kell csinálnia.

IV. ház – Leszálló Holdcsomó
Az előző életében élete értelme a család-, és otthonteremtés volt.
Lehet, hogy lokálpatrióta, aki jól érzi magát a szülőhelyén.
Mivel a IV. házból jön, önbizalomhiányos, szíve szerint otthon maradna gyereket nevelni.11. ház – Felszálló Holdcsomó
A közösségek, barátok, segítők háza.
Jelzi a szeretetet, amit kapok.
Galaktikus karmája van a szülöttnek akkor, ha a Hold vagy a Szaturnusz itt van.
Olyan dolgok miatt van itt, ami túl mutat a Földön és nem lehet megérteni földi szemszögből.
Most nem az egóját kell építeni, hanem beilleszkedni egy közösségbe, csoportot építeni.
Lehet eleinte magányos, de egyre több barátja lesz, akiktől kapja a segítséget, a szeretetet.

5. ház – Leszálló Holdcsomó
Az előző életéből hozza az önálló cselekvő képességet és a kreativitást.
Lehet, hogy élete első felében önálló vállalkozásba kezd.
Szeretne egyedül csillogni, jó a kiállása.12. ház – Felszálló Holdcsomó
Az elmélyült munka, börtön, kórház, ezoteria, spiritualitás háza.
A 6. házból jön, megcsinálta már a hétköznapi szolgálatot, ezért neki most lelki-szellemi dolgokra kell ráhangolódnia.
A spiritualitás vagy a gyógyítás vag a művészet vagy az elvonult munka felé kellene menni.
Van olyan időszak az életében, amikor magányos lesz azért, hogy fejlődjön. Minél idősebb, annál kevesebb a korlátja.
Az élete második felében a sors dugába döntheti terveit, mert meg kell tanulnia elengedni.

6. ház – Leszálló Holdcsomó
Az előző életében a hétköznapi szolgálatot tanulta.
Lehettek szolga életei, nem gond neki a szolgálat.
Jól eligazodik a hétköznapok szintjén, lelkes munkatárs.