A mundán asztrológus szemével

A jelenlegi orosz állam


Legerősebb képessége Jupiter a 3. házban. A jog és jogalkotás a nem szabadon választott kapcsolatában (belföldi ellenzék és külföldi szomszédok) terén akar érvényesülni, és erre képes is.


További erőssége Merkúr, az 5. házban. Kockázatot is vállaló, önkipróbáló vállalkozások első sorban kommunikációban, azaz a „megmondó, kijelentő”.


Egyetlen igazi gyengesége van: ez a 2. házban álló Hold, a nép, mint érték és a nép értékei vonatkozásban. Ezt a kockázatot vállaló állami vezető (mint az apuka a családmodellben) tartja életben.


A 7. házban lévő Szaturnusz, a korlátozó, gátló ellenség(kép) adja a vezető döntési akcióinak alapját (félszextil Nap), valamint a nép (Hold) alkalmazkodó képességét (kvinkunksz).A jelenlegi ukrán állam


Az ukrán államnak csak egy valódi, erős energiája van: Uránusz a 12. ház csúcsán, ami szoros kapcsolatban van Neptunnal (konjunkció), vagyis az ideológiával.


A 7. házban túl sok képesség lakik. Ezek mind ellenségeket vagy esetleg együttműködő társakat jelölnek.


A Nap (az állami vezető és kormány) éppen csak valamennyi energiával rendelkező, és szemben áll a a gyenge néppel (Hold). A nép szenved a hatalom manipulációitól, még akkor is, ha az nem erős, de a Plútó kvadrát Hold erre utal.


A konfliktuskezelő átlagos erőben lévő Mars a 8. házban függőségekbe keveri az országot. Valamibe kerül a harci segítség.
Diplomáciai érzék (Vénusz) az állam leggyengébb képessége.

A két jelenlegi állam, mint két identitás, összevetéseLátjuk, hogy konjunkciók nincsenek, tehát közösség sincs.

Ellentétekből viszont igen sok.


Konfliktus, érdekeltérés van közöttük

  • Az ukrán népet erősen támadja az ellenség (7. ház) lakója, a korlátozó, ellenőrző Szaturnusz
  • Kockázatot is vállaló orosz vezetés és az ukrán változást, reformokat követelő rebelliója (Uránusz) között
  • Az orosz egzisztenciális szükségletű (6. ház) változtató Uránusz szembeszáll az ukrán ideológiával
  • Szerencsére közöttük a harc és a hatalom kérdésében nincs eleve „született” ellentét, de együttműködés sem. Igy bármi lehetséges, amit a mindig aktuális konstellációk mutatnak meg.


Milyen személyiség a két politikus?


Putin radix


A valódi életmotiváció (tudattalan) sokrétegű.
A biztonsági igénynek nagy szerepe van itt, és ezt a többszörös négyszög figurák mutatják.
Mivel Jupiter igen gyenge (jog, igazságérzet) és Uránusz is gyengélkedő (reformer, rebellis), abból indulhatunk ki, ami a 12. házban van. Egyenként szereplői a biztonsági igényt kielégítő négyszögeknek.

Egyébként a felszálló holdcsomóval való kapcsolatai utalnak arra, hogy a karmikus feladat az ,hogy tanuljon (3. ház). Ez akkor teljesül, ha a tudást át is adja az ember.

Politkai vonatkozásban a 3.-9. tengely a nem szabadon választott belső és külső kapcsolatok, valamint a hit, világnézet és külföld viszonyáról szól.


A többszörös négyszög alakzatok indítói, főszereplői a 12. házban (azaz rejtve, titokban):
Akarat és önbizalom: Nap közepesnél erősebb
A bizalom és biztonság: Szaturnusz átlagos erőben
Az ideológia: gyenge Neptun
A kommunikáció: gyenge Merkúr


A rugalmasságot és fejlődést a háromszögek segítik elő. Itt ráadásul két úgynevezett született tehetség háromszög van, ami természetesen csak akkor lehet sikerhozó az életben, ha ezt komolyan fejlesztik.
1. Merkúr-Mars-Plútó: kommunikáció-harc-hatalom, ahol Merkúr gyenge, de
Mars erős és Plútó pedig erőltető, túlzó.
2. Neptun-Mars-Plútó: harc-ideológia-hatalom, ahol Neptun gyenge a 12. házban, vagyis inkább a titokra, titkolózásra alkalmas. Nem véletlen a korábbi hivatása.


Egy politikusnak szüksége van diplomáciai képességre is. Putin esetében az 1. házban áll Vénusz, de nem közel a házcsúcshoz, így csak átlagosan érzékelheti a külvilág. Ezért nem is nagyon mutatkozik meg belőle. A féloldalas félszextil a Szaturnuszhoz pedig annak jele, hogy esetenként gátlás alatt van, mert a bizalom hiányzik felé, vagy az ő részéről mások felé.

Bár politikusként talán nem mérvadó, de személyiségét nagyon is színezi a szóló Hold a 8. házban. Ez depressziós hajlam, szeretetnélküliség, ami érzelmi függőségekből eredhet (8. ház) és ő is „benyújtja a számlát” ha érzelmeket mutat. Ez sérült érzelmi én és a szubjektív véleményben, reakciókban mindig előjön.


Zelenszkij radix


Biztonságkereső életmotivációt a négyszög figura tartalmazza: Hold (érzelmi én), Merkúr (kommunikáció), Uránusz kreativitás (vagy rebellió) és Plútó, a hatalom között.


Közülük a Hold a legerősebb, a szubjektivitás és az érzelmi motiváció, ami mozgatja a többit.
Hold még résztvevője a született tehetség háromszögnek is (amit érdemes fejleszteni, hogy sikert hozzon). Neptunnal (intuíció és empátia, valamint ideológia) és a Plútó részvételével. Neptun erőltető, túlzó állapotban született itt, Plútó (hatalom) pedig átlagos erőben van.


Külön életet él egy érdekes figura a Nap, Vénusz, Mars és Szaturnusz között.

Mars, a konfliktuskezelés nagyon jó erőben van, de nincs jó viszonyban az átlagos erőjű Nappal. Az akarat és önbizalom ettől nem kap segítséget.

Mars félszextillel (információ gyűjtő és továbbító) csatlakozik Szaturnuszhoz, azaz a fékekhez, a korlátozáshoz és a biztonsághoz.

Szaturnusznak van egy kapcsolata a Jupiterhez (látás, látásmód és bölcsesség), ami az 1. házban van, tehát az önkép szereplője, de gyengélkedő energiával.


Igazán erősek tehát a Hold (érzelmi én) és Mars (konfliktuskezelés és aktivitás).

Uránusz erőltető túlzó. Ez a rebellióban jelenhet meg legfőképpen.
A kommunikáció (Merkúr) és a diplomáciai érzék (Vénusz) csak átlagos erőben vannak.A két jelenlegi politikus egyénisége hogyan viszonyul egymáshoz?


Hasonlóan a párkapcsolati elemzéshez, két politikus házhoroszkópjából látható, ők ketten melyik életterületre koncentrálnak. Oda melyik képességet viszik és a két fél személyiségi alkotórészei hogyan viszonyulnak egymáshoz.


A Nap, vagyis az önbizalom és akarat helyzete


Putin akarata és önbizalma erősebb, mint Zelenszkij-é, de ezt nem veri nagydobra. Ugyanakkor Zelenszkij kockázatot is vállaló rebelliója támadja.


Zelenszkij önbizalma és akarata csak átlagos és úgy Putin, mint saját konfliktuskezelése feszültséget okoz neki, a belső és külső támadó ellenzék miatt. Putin erre a maga agressziójával rádupláz.


Kettőjük nézőpontja szöges ellentétben van

Putin az ellenséget látja, Zelenszkij önmagát látja az ellenség hatására.
A legnagyobb gond az lehet, hogy Putin erőltető hatalma (Plútó) emocionálisan támadja Zelenszkijt.


Van azonban néhány összhang lehetőségére utaló jelzés a konjunkciókban.


Ha Zelenszkij saját önmagából kiinduló látásmódját egyezteti (megérti) Putin kevés diplomáciai érzékét és annak okait (Zelenszkij Jupiter-Putni Plútó konjunkciója az 1. házban).

Ebből mindketten nagyot profitálnának.


A két Mars konjunkciója lehetne a nem szabadon választott belső és külső kapcsolatokban a konfliktus helyett közös sikeres akció.


Putin Holdja konjunkció Zelenszkij Merkúrjával, a 8. házban, ahol egymástól is függőséget mutat. Ahol, ha tudják, hogy mindennek van ára és ellentétele, amit rendezni kell, akkor kettőjük emocionális kommunikációja megoldást hozhatna az érdekkülönbségekben.


A 9. házban, ahol a bölcsesség helye
van, Zelenszkij diplomatikus döntései (Napja és Vénusz konjunkció) lehetővé tennék, hogy Putin úgy vezessen be változásokat és reformokat, hogy annak mindketten előnyét láthassák.

És végezetül talán a legfontosabb

Putinnak tudni kell a maga felszálló holdcsomójával, ami konjunkcióban van Zelenszkij Holdjával, hogy a nem szabadon választott kapcsolatokban neki egyensúlyt teremtő feladata van.

Ugyanakkor Zelenszkijnek pedig tudomásul kellene vennie, hogy emocionálisan túl erősen befolyásolja Putint belső és külső nem szabadon választott kapcsolatai intézésében.

A folytatást itt olvashatod…