Az első részt itt olvashtod

Írta: Bertalan Éva asztrológus

III. Károly, Harry és Vilmos hercegről a korábbi cikkemet itt olvashatod

Sokat olvashattunk, olvashatunk III. Károlyról és két feleségéről.
Itt néhány figyelemfelkeltő konstelláció felsorolása következik, amire, – ha lett volna, – konzultáción rá lehetett volna kérdezni.
Károly helye a családban:
Hold a 10. házban, átlagos erőben.
Az agyonkényeztetett gyermek, vagy a másik véglet: életkorának még nem megfelelő feladatok rákényszerítése.
Érzelmi kifejezés átlagos.


Karmikus feladata:
az egyéni vágyak és ambíciók egyensúlyba hozása a családi elvárásokkal a 10.-4. házak között.

Képességek
Nap a 4. házban, átlagos erőben
Az önbizalom nem igazán erős. Gyerek-apa kapcsolat hiányzik. Ez mutatja, hogy a gondolkodás és akarat érzelmektől távol van.
Szaturnusz a 2. házban, átlagos erőben
Anya hozza az értéket és szoros kapcsolatban van a fiával (Trigon Hold). Ez egyben azt is mutatja, hogy III. Károly az érzelmeit kontroll alatt tartja.
Mars az 5. házban, már kissé gyenge
Ez a saját férfi identitás, közérzet, amely igyekszik információkat gyűjteni (félszextil) a gondolkodástól és önbizalomtól (Nap). Innen lehet a sportszenvedély, mert ott könnyebb győzni.
Vénusz-Neptun konjunkció
Ez a két képesség a legerősebb a születési képletben. Általában művészi tehetséget hoz.Diana helye a családban:
Hold a 7. házban gyenge
Sem apához, sem anyához nincs kapcsolat. Ellenben opponál az 1. házban lévő Uránusszal. Extrém, különc aki támadja a saját érzelmi énjét, főként a partnerségben.
Fényszög nincs a családmodell tagjaihoz, de a karmikus tengely az én-te közötti feszültség oldása.

Nap a 11. ház legvégén
Túlerőltető önálló gondolkodás és akarat, mégsem érvényesül.
Szaturnusz a 6. ház legmélyebb pontjánál
Külvilágban úgy tűnik, nulla energiája van a stabilitás, komolyság és bizalom terén.
Vénusz a 10. ház átlagos erőjű pontján
A nőiségét egyéni vágyakban akarja megélni, csak a siker nem kielégítő, amit Vénusz nem kerül a fizikai vagy érzelminél magasabb szintre
Mars a 2. házban a képlet legerősebb szereplője
Sikeres harc az értékekért. Természetesen nemcsak vagyonról lehet szó, hanem bármiről, ami a szülöttnek legfontosabb, ami érték.
Camilla helye a családban
Hold a 11.házban, már gyengülőn
Félszextile a Szaturnuszhoz mutatja, hogy érdeklődő kapcsolata van anyához.
Holdnak nincs kapcsolata a Naphoz, azaz az apához. Hold kvadrát a Neptunhoz azt árulja el, hogy a földi (feltételekhez kötött) szeretet és a valódi, feltétel nélküli szeretet nem egyeznek ki egymással. Az az önszeretet, azaz önelfogadás hiányát is mutatja.
Neptun egyébként a maga házában nulla energiát mutat a külvilág felé.
Nap a 11. ház átlagos erőben lévő helyén áll.
Az akaraterő és önbizalom tehát átlagos. Szorosan együttműködik a kommunikációval (Merkúr). Harmonikusan kapcsolódik a látáshoz és látásmódhoz, az igazságérzethez (Jupiter). Uránusz félszextil utal arra, hogy az akarat lehet különleges, szokatlan de kreatív is.

Szaturnusz a 12. házban, gyenge helyen.
Ez az anya fizikai, vagy érzelmi hiányát mutatja szubjektíve a gyermek részéről.

Vénusz a 11. házban a gyenge zóna elején
Nem teszi lehetővé, hogy a nőisége a külvilágban sikert érjen el.

Mars a 10. ház leggyengébb helyén
Ez az egyéni vágyak és ambíciók területén szeretne aktív lenni, de gyengesége miatt ez lehetetlen.
Neptunhoz (hit) és Szaturnuszhoz (stabilitás) jó kapcsolatával egy született tehetség háromszög jön ki, ami akkor hoz valóban átütő sikert, ha az ember ezeket fejleszti.


Karmikus feladat
A 10.-4. ház között, tehát egyensúly szükségessége az egyéni vágyak és a család elvárásai között.
Képesség vagy személyiségi rész ebben nem segíti, de nem is gátolja, mert nincs semmihez sem fényszöge.
A születési képlet jellegzetessége
Minden személyiségrész és képesség az én-oldalon van. Erősen introvertált emberről van szó.
Legerősebb Jupiter a 4. házban. Rálátás, meglátás, bölcsesség az övéivel kapcsolatban és azokért.
Leggyengébb a születési képletben Neptun a 2. házban. Az értékek (nemcsak anyagi) témákban személyiségi fejlettségétől függően lehet érdekei miatt csaló, vagy akit rendre becsapnak, vagy szellemi szinten intuitív.

A párkapcsolati horoszkóp
Ez a házhoroszkópból olvasható ki, amely a partnerség közös házait ábrázolja és abban helyezi el a két fél képességjelzőit.
Fontossága miatt csak a konjunkciók és oppozíciók jelöltetnek, hogy lássuk, miben működnek jól együtt és miben ellenkeznek.a kék színű jelzések Károlyhoz, a pirosok Dianához tartoznak

A legfontosabb talán, hogy III. Károly a hatalmat viszi kettőjük kapcsolatába, de ezzel manipulálja Diana érzelmi énjét (Hold) a kapcsolatukban.
Diana nőként képviselt egyéni vágyait és ambícióit (Vénusz a 10. házban) Károly akarata nem tűri (Napja opponál Diana Vénuszával), stb.
ahol kék színű jelzések Károlyhoz, a pirosok Camillához tartoznak

Legfontosabb, hogy a karmikus feladat mindkettőjüknél ugyanarra a házpárra esik.
III. Károly férfi energiája és a konfliktuskezelése ellentétes Camilla érzelmeivel. Ugyanakkor Camilla konfliktuskezelése támadja Károly akaratát és önbizalmát. Életükben a közösen intenzíven megélt területek a család (4.ház), a kockázatvállalás és önkipróbálás (5.ház), a 9. ház, mint a hit és világnézet területe, valamint az egyéni vágyak és ambíciók területe a 10. házban. Ezek az ő közös életük részei, miközben a többi életterületen mindenki éli a maga személyiségét.

Készült, 2024.02.09

Beratalan Éva asztrológus

Honlap