Kezdeném azzal, hogy a lélekbúvárok zöme, így benne az asztrológusok körében is – önismereti tudomány tudorai – az az elterjedt nézet, a fejlődés nem is igazán komplikált dolog! Valójában nem kell mást tenni, csak megfigyelni viselt dolgainkat – egy évben egyszer tudatosan -, minden különösebb erőfeszítések nélkül. Miről is lenne szó?

Használhatunk erre egy valamilyen jól bevált rendszert, és a dolgok mederbe terelődhetnek! Ez, amit javasolok – javasoltam mindig évről-évre, s aki tette/tehette, az jól tette; aki nem, abban sincs hiba – egy olyan ösvényt, aminek van múltja, tradíciója is! Itt nincs az, hogy jó vagy rossz „csapás”! Mindenki önmaga éli meg, vagy át a (kiemelt) mindennapjait. Egy évben számtalan élményen „hatolunk át” és követünk egy életformát, vagy majd leszünk kénytelenek itt-ott változtatni.

Úgy, ahogy őseink tették sok esetben sem másképpen, és ez a világ ősi rendje. Viszont, itt egy ösvény, és ha alkalmazzuk, meglehet, akár még minden jóra is fordulhat. Megtörténhet, hogy ez, vagy az nem sikerül! Én azt mondom, ne okolja senki sem önmagát, hiszen önmaga teremtette valóságát alakította ki így, vagy úgy, és vetíti előre önmagának!

Őseink sok jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak. Legismertebb hagyomány, hogy ekkor kellett elkészíteni a bűvös, erőt, nimbuszt adó Luca-széket, mellyel hatalmat szerezhetünk. De úgy kell megkonstruálni, hogy mindenképpen 12 napig készüljön és tizenkét féle fából…

Tartózkodnia kell mindenféle keménykedésektől, kardoskodásoktól, hajthatatlanságoktól, göcsörtös viselkedésektől e napon – majd egész januárban – úgy most is, de egy év múlva is. Ha túl szigorú netán valakihez, akkor ne tegye, mint ahogy önmagával sem! Szép sorban történnek újra a dolgok, s engedjen a folyásának. Minden úgy jó, ahogy van! Újfent kifigyelheti, ahogy mint 2023. XII. 13-án történteket „kicsiben”, s az lesz kicsiben-nagyban az egész 2024-es év januárjában! Fordítsa energiáit jótékony célokra. Azaz, ha újra ad minden évben e napon, lényege a dolognak, most is a szándékon lesz a nyomaték, nem az adomány mértékén!

Most ne csináljon szamárságot! Konkrétan meg is figyelheti, hogy az emberek keresik önkéntelenül a társaságát (vagy nem) és meg fog látszani februárban is ennek mikéntje és hogyanja! Most a második napon minden önzetlen tette kincset fog érni, és tükrözzön a másik ember felé szeretetet! A szeretet nem beszél! Érezze a vonzalmat ön iránt, ahogy majd februárban is ki fog derülni mindez! Elő fog fordulni akaratlanul is, az önben lévő elidegenítő, távolságtartó magatartása megsokszorozódik öntudatlanul. Egy seregnyi ellentmondással fog találkozni, s megfigyelheti ezt az ősi ritmus alapján, e napon minden hideg-meleg jelenség a 2024. februárjában része lesz a Luca folyamat rendszerében.

Pontosabban, egészen egyszerűen e napon jelentkezik valaki, akivel szemben rosszindulatú érzelmeket táplál, gúnyos és rossz élmények kavarognak a fejében. Szóval ott áll, s egy légtérben, akit ki nem állhat (Talán nem is egyszer)! Akkor mi van? Most sem kell odarohannia e napon és majd márciusban megbeszélje régi sérelmeiket. Egészen más lesz a feladata! Pontosabban, ismer a környezetében egy erősen flegmatikus vagy mélyen zárkózott földi halandót, aki elfordult az emberek társaságától, közeledjen őhozzá! Bocsátkozzon vele beszélő viszonyba! Ha továbbra is elutasító önnel szemben, mégis az a kérésem, keresse meg azt, akkor és ott, miben lehet, és per pillanat az ő segítségére! Most megtanul valamit, miszerint csak szívvel lát jól az ember, a lényeges a szemeknek láthatatlan, ahogy majd 2024. márciusában is…

Nos, 24 óra alatt a külső események tükrében olyannak látja önmagát, amilyen valójában. Vagyis egy-két akár pozitív, akár negatív esemény tükrében, ezt fogja, visszatükrözi egész áprilisban 2024-ben! Észre kell vennie kérlelhetetlenül, ez bizony itt, senki más ez az ember, csakis ön az! Jó esetben egyenes, lehet valami más is. Valami, ami még nem kerülheti el a figyelmét! Indulatok kerítik hatalmukban. Megint, ha akarja, ha nem, s ezt meg kell zaboláznia – rögvest! Mit csináljon tehát? Nos tartsa korlátok között, s módosítsa hasznos tettekké! Valamit elkezdeni könnyű lesz, de kitartani lesz az igazi művészet valami, valaki mellett május első napjáig…

Aznap, majd az ötödik hónapban tegyen szebbé mindent önmaga körül. Ha valamit tesz, akkor az legyen hasznos, célszerű, vagy nemes egyszerűséggel ízléses! Ha önnek van némileg több a sorsa adományaként, abból ajándékozzon valakinek e napon, akinek nincs, nem lehetett. Kerítsen időt határozottan arra 17-én úgy, mint majd 2024. májusában is legyen együtt többet kedvesével, szeretteivel. Kedvesének e napon szerezzen neki testileg, lelkileg vagy érzelmileg többször is szép, kellemes, tartalmas pillanatokat. Az ezoterikus tanítás lényege az, hogy az ötödik napon többször is be fog bizonyosodni (ha akarja, ha nem): Egy pillanat türelem sok bajtól őriz meg, egy pillanat türelmetlenség egy egész életet tehet tönkre– kínai közmondás alapján!

Tudnia kell, akaratlanul is hajlamos lesz a felületességre, megalapozatlan döntésekre és kiborulásokra. E napon a szokottnál is jobban szüksége lesz az önuralomra! Csak ámul és bámul, hogy időnként a környezetében közel és távol egyaránt senki sem, ahogy majd júniusban is! Meg se kísérelje nevelni valamiért az embereket! Most úgymond jó, hasznos és aznap megteheti, és utazzon el valahová, vagy menjen el egy üzletbe, vásároljon magának valamit, ami örömet tud jelenteni. Ha nem tud eljutni ide, akkor nem marad le semmiről! Nos, a szobája egyik sarkában, egyes-egyedül gondolkozzon el azon, vajon értelmesen közvetítette-e mondandóit e napon, vagy az elmúlt napokban itt-ott a környezete felé, ahogy majd „mindennek ideje van” és mint mondtam 2024. júniusában is…

E napon legyen a családjával és árassza a szeretetet és biztonság érzetét feléjük! Mit szól ehhez, fog ez menni? Hát igen, fogas kérdés! Kár lenne szentimentális „szöveggel” átlépni a saját, és más otthon küszöbét – az otthon nem egy hely, hanem egy érzés (és, most ott, ahol van milyen érzés, otthon van?) S ne „dőljön be” a krokodil-könnyeknek azoktól, akik ezzel a nekik „bevált” módszerűkkel keserítik meg nap, mint nap a szeretet és a biztonság érzetét otthonon belül, s otthonon kívül egyaránt! Figyelje önön magát, s kontrollálja jó magát és mások érzelmi túlkapásait, ahogy majd júliusban is. Aznap, 19-én „kicsiben” megállapíthatja a mindennapi történésekből: az otthon, a szeretet kis fészke, mindig, s mindenkor védelem-e a vihar elől, vagy van valami más, amiről nem tudott?

Nos, saját magát kell legyőznie – a Luca legenda szerint! Világos, nemde? Egyszerű, fog ez menni – mondhatja! S miért ne mondaná, hiszen ez olyan természetes reakció. Viszont nem árt az óvatosság aznap – tényleg! 20-án szórja szét a melegítő sugarait – ahogy a Nap jó maga is. Ahogy majd augusztusban egy pillanat alatt valamiben, valakitől önre „ragyoghat” a nap 20-én (vagy éppen nem, na ne má’)! Most a régit és a rosszat elhagyni a tét, ez a Luca legenda lényegi tanítása! Az önzést, a dölyföt és a „gonoszkodó” hajlamot átváltoztatni az önnél gyengébbek, néha rangban alatta állók szolgálatába állítani! Naná, hogy mindez “nagyban” egész augusztusban vissza fog köszönni!

Miszerint illik ide ez az idézet, hogy: „A mosoly, amit a világnak ajándékozol, visszatér hozzád– egy indiai közmondás. Vajon lesz e rá esélye 20-án és majd 2024. augusztusában is…

Ismerje fel napközben a rossz szokásait, s most hagyja el! És soha máskor! Konkrétan és gyakorlatiasan tanúsítson önfegyelmet és egészséges önkritikát, ahogy majd innen kiderül sikerül e 2024 szeptemberében is! Sokan lesznek olyanok 21-én is, és majd a kilencedik hónapban, akik öntől várják valamiben a megoldást. Tekintse kötelességének, hogy teljesíthessék részletekig kiterjedő megbízatásukat! Ha kell, még aznap adjon hálát este azért az anyagi (pénzben, pl.) vagy éppen szellemi javakért (tanultakban, képzésekből, stb.), amiket kapott a Sorstól! Jusson eszébe minden apró több és jó dolog ön között és a másik ember között lehet, és érezze úgy, az ezek-azok apró dolgok teszik ki az élet summáját…

22-én, ha eldöntetlen problémája van, akkor mostanság egyszer és mindenkorra járjon a végére! Még aznap alkosson valami szépet ennek tükrében! 22-én és majd 2024-es év októberében is, ha bárki, aki átlépi a küszöbét, azt lássa otthonában, lakásában, környezetében, vagy a személyes megjelenésében a belső és külső harmónia sugárzását! Csupán a békesség kedvéért 22-én – Luca tanítás szerint – nem köthet megalázkodó kompromisszumokat! Ki kell állnia a maga igaza mellett aznap, majd mindvégig egész novemberben. Most legyen célratörő! “Aki most megtalálja önmagát, az megtalálja a másikat is, és a világ nyitva áll előtte. Aki azonban elveszíti önmagát, az, másokat is elveszít. Nem marad más neki, mint „a világ keserű pohara” (NÉVTELEN). 22-én sem, akkor így hideg-rideg, őszi napok is elé nézhet, ha tetszik, ha nem…

Ha úgy érzi ön is valami, valaki lehúzza, az nem e sorok imaginációja! Hanem ez a saját természete sötét oldala húzza maga felé le a mélybe. Pontosabban, a régi asztrológusokat kell, hogy idézzem, miszerint ez a kígyó és a sas harca, amelyben a sasnak kell diadalmaskodnia – írják a tapasztalataik szerint, és ez meglátszik 2017 novemberében is, ha nem értettünk a szóból. A régi bölcsek szerint, ha teheti, s miért ne tehetné egyszer az ember, kerülje a féktelenségeket (testileg, lelkileg egyaránt)! Készüljön tiszta szívvel a decemberi szép ünnepekre! Ezért már most kezdje el már 23-án a haragot, a kicsinyes vádaskodásaidat átváltoztatni megbocsátássá, elfogadássá! Ennyi!

Nekem ez a mondat tetszik a legjobban, hogy: Lelked legyen ugyanolyan tiszta, mint a lakásod!” Nem kell ugyebár megmagyarázni. Környezetemnek és nekem is nagyon úgy tűnik idősnek és gyerekeknek egyaránt nem veszett el a hagyományos Karácsonyi, a Fenyő Ünnepek tradicionális varázsa. Aznap gyermeki lélekkel örüljünk és várjuk az ünnepei eljövetelét, december első napjától kezdve! Aznap egy juthat az eszünkbe – majd lesz ilyen az év utolsó hónapja is – mind a 24 órában a béke, öröm, szeretet atmoszférája, s vegyen körül bennünket! Talán, még egy kis apró megjegyzés is használni fog, hogy: ismerjük fel 24-én ebben, vagy abban a pillanatban mi tartja össze a családunkat, otthonunkat, szeretteinket és legbelül és az egész világot!

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!