Az őszinte együttérzés azt jelenti, hogy nem tépázzuk meg a másik ember önbecsülését.

Naoki Higashida

Az együttérzés tesz képessé bennünket arra, hogy​​ ráhangolódjunk olyan mentális- és lelkiállapotra, ami nem kifejezetten a sajátunk, ami aktuálisan nem tartozik motivációs rendszerünkbe. Olyan élethelyzetekben, amelyeket már megtapasztaltunk, sokkal könnyebb megsejteni, hogy a másik mit él át, de egyáltalán nincs arra biztosíték, hogy valóban ugyanazt éreznénk, hiszen ahány ember, annyiféleképpen éli meg ugyanazt a szituációt.


Az együttérzés a mindennapi életben a kapcsolatok ápolását szolgálja, a lehetőségekhez képest megteremthető harmóniát.​​ Minél kevesebb zökkenővel tarkított két vagy több ember egymás felé vezető útja, annál könnyebb rajta haladni akár egyénileg, akár közösen. Ha nem vagyunk képesek más szemszögéből is látni, érzékelni a világot, akkor jönnek a konfliktusok. A másik meggyőzésére irányuló kísérletek, a vele szemben gyakorolt kritika, de a meg nem nyilvánított, elfojtott, s csak belső feszültséget okozó véleménykülönbség újabb és újabb akadályként tornyosul előttünk.


Az empátia gyakorlati haszna tehát abban rejlik, hogy simábbá, kellemesebbé teszi a mindennapi kontaktusokat, a legapróbbaktól a legfontosabbakig. Sokszor a túlélést segíti, mert az ember közösségi lény, s ahhoz, hogy ezt is jól tudja gyakorolni, szükség van az illeszkedésre, amihez ugyancsak jól jön, ha bele tudja élni magát idegen helyzetekbe.


Karmikus megvilágításba helyezve kapcsolatrendszerünk jelentőségét és vele együtt az együttérzést, még markánsabban kirajzolódik, mennyire szükség van erre a képességre. A karmikus út vége nem más, mint az egységbe visszatérés, s ennek gyakorlására mi sem alkalmasabb földi viszonyaink között, mint az, hogy meghaladva saját gondolat- és érzelmi világunkat, más mikrovilágokhoz kerülünk minél közelebb.​​


Annak érzékeltetésére, hogy mennyire fontos a karma szempontjából, hogy figyelembe vegyünk másokat, mi sem alkalmasabb, mint​​ a Holdcsomók vizsgálata kifejezetten ebből a szempontból.

A Holdcsomó, pontosabban Holdcsomó-pár nem más, mint olyan horoszkópelem, ami a reinkarnációs folyamatban és a karmikus (spirituális) fejlődésben elfoglalt helyzetről informál.1949.01.28.-1950.08.17.

1967.09.09.-1969.03.29.

1986.04.20.-1987.11.08.A​​kik ezekben az időpontokban születtek Kos felszálló, Mérleg leszálló​​ Holdcsomóval jellemzett karmacsoportnál: az empátia, a másokkal való azonosulás képessége olyan hozadék, ami alapvetően meghatározza tagjait. Ők azok, akiknek ebből talán még túl sok is van, s jelen feladatuk szerint egészségesebb mértékben kell gyakorolniuk.1947.07.11.-1949.01.28.​​

1966.02.20.-1967.09.09.​​

1984.10.01.-1986.04.20.​​

A​​ szülöttek a Bika felszálló, Skorpió leszálló​​ Holdcsomósoknál szinte kényszeres jelleggel elő-előtör folyton a másokkal való azonosulás, jóllehet szeretnék magukat ettől minél távolabb tartani. Mindenesetre náluk is megvan a hozott előzmények tárában a beleérző-képesség.1945.12.22.-1947.07.11.​​

1964.08.02.-1966.02.20.​​

1983.03.14.-1984.10.01.​​

Következő csoportunk az​​ Ikrek fel-, Nyilas leszálló​​ Holdcsomó. Ők azok, akik látszólag nemigen törődnek mások pillanatnyi állapotával, sőt: jószerével sokszor még saját magukkal sem. Egyik legfontosabb karmikus funkciójuk viszont az információközvetítés, amit mégiscsak valami teljesen önkéntelen empátiával végeznek. Pontosabban ez esetben nem az empátia a megfelelő kifejezés, inkább intuíció.​​1944.06.03.-1945.12.22.​​

1963.01.13.-1964.08.02.​​

1981.08.25.-1983.03.14.​​

A​​ Rák felszálló, Bak leszálló​​ Holdcsomó nagy karmikus csoport tagjainak egyenesen az a legfontosabb, s ezért legnehezebb feladata, hogy meg kell ismerniük és elfogadniuk mások érzelmi szükségleteit, ahelyett, hogy ők írnák elő a másiknak, mit is kellene gondolnia a világról.​​1942.11.15.-1944.06.03.​​

1961.06.26.-1963.01.13.​​

1980.02.05.-1981.08.25.​​

Az​​ Oroszlán fel- Vízöntő leszálló​​ Holdcsomósok mentesülnek az ilyen jellegű karmikus kötelezettségek alól, legalábbis nem direktben kell vele foglalkozniuk – mint az eddigieknek. Viszont nagy szükségük van arra, hogy legalább igyekezzenek tudomásul venni azt, hogy mások nem azonosak velük, hogy különböző képességekkel és motivációkkal születnek le különböző emberek és nem lehet ugyanolyan teljesítményt elvárni mindenkitől. Legalábbis nem azonos ütemben.1941.04.27.-1942.11.15.​​

1959.12.07.-1961.06.26.​​

1978.07.19.-1980.02.05.​​

1997.02.27.-1998.09.17.​​

A​​ Szűz felszálló- Halak leszálló​​ Holdcsomó egyedeinél igen érdekesen alakul vizsgált szempontunk. Ugyanis ők arra vágynak, hogy velük szemben tanúsítson már végre valaki együttérzést, holott a többi ember éppenséggel azért fordul hozzájuk, hogy náluk találjanak arra. Ennél a csoportnál is jellemző a múltból hozott nagy empátia, amit – láthattuk – nem biztos, hogy pozitívumként élnek meg.​​1939.10.09.-1941.04.27.

1958.05.20.-1959.12.07.

1976.12.29.-1978.07.19.

A​​ Mérleg felszálló- Kos leszálló​​ Holdcsomó karmikus leckéje is a lehető legdirektebb módon az, hogy tudomásul kell vennie: másoknak is van ötlete, akarata, érzése, ambíciója – és joga mindezt felhasználni. Az együttműködést kell megtanulniuk, amihez óhatatlanul kénytelenek fellelni magukban valamilyen empátiás- és alkalmazkodó-készséget. Ez legalább olyan nehéz, mint a Rák Holdcsomósoknál láttuk.​​1938.03.21.-1939.10.09.​​

1956.10.30.-1958.05.20.​​

1975.06.12.-1976.12.29.​​

1994.01.21.-1995.08.11.​​

A​​ Skorpió felszálló- Bika leszálló​​ Holdcsomójú embereknél van talán a legkisebb szerepe a másokra történő ráhangolódásnak. Természetesen nekik is szükségük van, sőt nagyon is szükségük van érzelmi háttérre, biztonságra, amit csak együttműködés révén nyerhetnek el. De karmájuk inkább az anyagi világhoz kötődés körül mozog, s kevésbé a kapcsolatok körül.1936.09.01.-1938.03.21.

1955.04.13.-1956.10.30.

1973.11.22.-1975.06.12.

1992.07.04.-1994.01.21.

A​​ Nyilas felszálló- Ikrek leszálló​​ Holdcsomónál ismét jelentős a kontaktusok szerepe, mert az állandó tanuláshoz szükséges a minta, s ahhoz, hogy jobban eligazodjanak az élet dolgaiban, sokfélét kell látniuk. Meg kell érteniük, hogy nem sablonokból épül fel a világ, hanem minden pillanatban változik, s úgy alkot a mozaikokból egységet.1935.02.12.-1936.09.01.

1953.09.23.-1955.04.13.​​

1972.05.05.-1973.11.22.​​

1990.12.15.-1992.07.04.​​

A​​ Bak felszálló- Rák leszálló​​ Holdcsomóval jellemzett karmikus feladat első pillantásra úgy néz ki, mint ami éppen ellene dolgozik annak, hogy bárkivel bármilyen közösséget kellene vállalnia az érintettnek. A belső függetlenség elérése ugyanis a cél, amihez nyilván el kell különülnie bizonyos mértékig másoktól. Valójában azonban úgy kell megteremtenie önállóságát, hogy közben megőrzi az egyensúlyt kapcsolatrendszerében és nem leépíti azt.1933.07.25.-1935.02.12.​​

1952.03.06.-1953.09.23.​​

1970.10.16.-1972.05.05.​​

1989.05.28.-1990.12.15.​​

A​​ Vízöntő felszálló- Oroszlán leszálló​​ Holdcsomónál
ismét rendkívüli hangsúly kerül arra, hogy az illető ne nézze le mások gondolatait, álláspontját, motivációit. Ehhez nagy szükség van a beleérző képességre és főként: hajlandóságra, aminek néha bizony híján van az ilyen ember. Sok-sok leckét kap az élettől, mire elkezdi megtanulni.1932.01.06.-1933.07.25.​​

1950.08.17.-1952.03.06.​​

1969.03.29.-1970.10.16.​​

1987.11.08.-1989.05.28.​​


Az utolsó karmikus csoport, a​​ Halak felszálló- Szűz leszálló​​ Holdcsomó feladata testesíti meg a legjobban azt a gondolatot, hogy az együttérzés nem más, mint az egységhez való visszatérés egyik eszköze. Ennek a kategóriának a küldetése ugyanis az, hogy – amennyire csak a földi viszonyok közepette az lehetséges – feloldódjon a feltétel nélküli szeretetben, másképpen: a Mindenségben.​​Ebben a rövid áttekintésben​​ láthattuk, hogy a tizenkét csoportból mindössze kettőnél -Oroszlán és Skorpió felszálló – nem​​ a másokra figyelés, a másokhoz viszonyulás a központi kérdés. A többinek a fókuszában áll valamilyen módon és valamilyen irányba az, hogy miként idomul a világhoz. A többi ember tehát nemcsak a tükröt mutatja és a végszókat adja ahhoz a szerephez, amit aktuális életünkben játszunk, hanem a legintenzívebb reakciókat hozza ki belőlünk. Ezeket csiszolva, idomítva, másokéhoz közelítve lépkedünk jó esetben afelé, hogy előbb-utóbb elérjük magunk is majd a teljességet.

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069