A Vízöntő-kór nem kímélte a Napot sem

A Nap, vagyis az Oroszlán archetípusa a tekintély-elvet képviseli ősidők óta.
Emiatt talán az egyik legnehezebb feladat manapság a Nap ananlógiáit megélni.


Mit jelenít meg hagyományos értelemben a Nap? Mit jelenít meg a szimbólumok szintjén?


A NAP olyan Valaki, akire fel lehet nézni, aki érdemei okán kiemelkedik a tömegből a gondolatai, a beszéde és a cselekedetei által. Példás előljárója egy közösségnek.


Az Oroszlán-ság felső szintje a fennsőbbség. Ez a fennsőbbség nem önös, és nem az egóból táplálkozik. Nem nyom el és nem ural másokat. Az alattvalók” önkéntesen rendelődnek alá az Oroszlánnak.


Sokan a „szabadság-egyenlőség-testvériség” alacsonyabb szintű szellemiségét képviselik napjainkban: nem fogadnak el semmilyen irányítást, semmilyen függést, vezetést, és fennsőbbséget.

Elmosódtak a határok, a szerepek, a nemek. Nem maradt helye másnak, csak az egó dicsőítésének. Megbújva az egyenlőség és a szabadság fedőneve mögé.


Az ősi közösségeknek mindig volt vezetőjük. Ezek a vezetők igazi „Nap”-ként éltek és tevékenykedtek.


A Napot, illetve az Oroszlánt, mint szimbólumot szinte minden kultúrában megtalálhatjuk, Japán a felkelő Nap országa. Az indiánok a Nap fiai. Anglia egyik legnagyobb királya Oroszlánszívű Richárd.

Királyok temetkezési helyén oroszlán szobrok ezrei sorakoznak. Az egyiptomi mitológiában ott a szfinx, oroszlánfarkú Ízisz, Aker, oroszlánfejű Szahmet, az oroszlán háton ülő Astrate. Hettita Arianna, a phrüg Kübelé, a hindu Durga. Dávid király háza, Júda is Oroszlán szimbólum a Biblia szerint, ami Jézus felmenőit szimbolizálja. A Sumér Gilgames, a zsidó Sámson, a görög Orión, az iráni Rusztem is ezt a sort gyarapítja. A kelet uralkodói oroszlán trónuson ültek, így Buddha is.

Mindezek egy olyan vezetőre utalnak

 • akit példás élete miatt érdemes követni
 • akinek azonosak voltak a céljai a közösséggel
 • akiben lehetett bízni
 • aki védelmezett és támogatott
 • aki erős volt és bátor
 • aki a kis közösségben közvetlenül elérhető volt
 • valós merkúri kommunikációt folytatott szeméyes, valódi kapcsolatokkal
 • akinek nagyobb volt a felelőssége, mint a hatalma (Nap volt, és nem Plútó)
 • aki a szív szavát követte.


Hol veszett ez el út közben?

Felfedezték a transzcendens (szabad szemmel láthatatlan) bolygókat

 • az Uránuszt
 • a Neptunuszt
 • és a Plútót.


Az idő minőségünkbe szervesen kezdtek beépülni ezeknek az újonnan felfedezett bolygóknak az analógiái. Természetesen addig is működtek a tudattalanunkban, de amikor felfedezték ezeket a planétákat, akkor felkerültek a tudatos szintre és aktivizálódtak.


A kis közösségek kezdtek felduzzadni. A személyes kapcsolatot egyre nehezebb volt fenntartani vezető és vezetett között. A Merkúr, azaz a kommunikáció, a kapcsolattartás és az információ áramlás egyre inkább uránuszivá vált. Az internet a virtuális kapcsolatokat eredményezte. Olyan, mintha személyes kapcsolatban lennénk, pedig valójában köztünk van a virtuális tér.


A népes közösségek egyre bonyolultabb felépítése azt hozta, hogy a rendszer egyre átláthatatlanabb és bizonytalanabb lett. Vénuszt felváltotta a Neptunusz.


Csökkeni kezdett a felelősségre vonás esélye, nőni kezdett a hatalom. A Nap vezetői analógiáit egyre inkább felváltotta a Plútó hatalmi törekvése.


A transzcendens bolygók felfedezése és beépülése az életünkbe negatív és pozitív is lehet. Önmagukban azonban a bolygók nem csinálnak semmit. Mutatják a lehetőségeket és az energiákat, amiket felhasználhatunk. Rajtunk múlik, milyen szinten éljük meg azokat.


Melyek lehetnek a magasabb szintű megélések? Vajon újra visszatalálunk a Naphoz?


Az Uránusszal képesek lehetünk létrehozni magas szintű társadalmakat és közösségeket. Olyan közösségeket, amelyek a valódi egyenjogúságról, a valódi testvériségről és a valódi szabadságról szólnak.

Egy asztrológiai világkorszak 2000-2500 évet ölel fel. Az elmúlt kb. 200 év az, amikor elindult az átlépés a Halakból a Vízöntő korszakba.


A Neptunusz energiái segíthetnek felemelkedni az Unió Mystica szintjére. Ez az Egyetemes szeretet és egység valódi megélését teszi lehetővé. Összeolvadás a természettel, önmagunk egységes egészként való értelmezése. Az önfeláldozó szeretet, mely a másik embert helyezi előtérbe az egó diadala helyett.


A Plútó energiáit használhatjuk arra a transzformációra, mely az eddigi romokon valami egészen újat tud felépíteni. A tudat, a lélek és az anyag szintjén is. A Plútóval mindent lerombolhatunk, de a régi helyén egy csodás új világot építhetünk. Le kell romboljunk mindent a radikális változtatáshoz, ami szintén a Plútó üzenete.


Csodás energiák ezek, érdemes minél magasabb szinten megélni. Mindegyik a Naphoz, mint végső valósághoz kell, hogy vezessen bennünket.


Hogyan élhetjük meg jól a jövőt?


Olyan vezetőkkel, akik magukban megjelenítik az Oroszlán archetípusát. Napként ragyogják be közösségeiket. A szív szavát követve emelnek fel magukhoz.


Mindegy hogyan hívjuk: a Legfőbb energia, az Univerzum éltető ereje, a Tudat fényessége, a Teremtő erő, az isteni minőség, a tiszta fényes felismerések megtestesítője. Lényeg, hogy

vissza kell találnunk Hozzá


A Nap, a mindent átható nélkül nincs fény, nincs élet, nincs semmi. Ez az, ami mindenben ott van, mindent átjár. Valóban a kezdet és a vég. Ezzel az energiával való kapcsolódás juttat el igazi önvalónkhoz, legbensőbb lényünkhöz. Az egyetemes tudattal való egyesüléshez, és a valódi boldogsághoz.


Szeretettel,
S M