Sárkányfej és Sárkányfarok

Az indiai asztrológiában a Felszálló (Sárkányfej) és Leszálló (Sárkányfarok) Holdcsomópontoknak nagy szerepük van.

A Hold kapcsolatos a lélekkel, az eredettel, a múltból hozott benyomásokkal az érzelmek síkján, csomópontjai az előző életekben elindított és tudat alatt erre az életre áthozott karmikus feladat lényegét mutatják.

A nyugati spirituális asztrológia fontosnak tartja és a terápiában is felhasználja a Holdcsomópontokat.

A Felszálló Holdcsomópont a jelen életre vállalt karmikus feladatot mutatja – jegy, ház és fényszögkapcsolat szerint. 

A Leszálló Holdcsomópont az előbbivel ellentétes magatartásmintára utal, amelyet az előző életekben túlzásba vittünk.

Az igazi feladat mindig a kiegyenlítés, a két magatartásforma egyensúlyba hozása, egységbe rendezése. Ez teremti meg az egyensúlyt és az egészséget.

A régi életekből hozott magatartásmintákat gyermekkorunkban, sőt gyakran sokkal később is továbbéljük. Van, aki egész életében ragaszkodik ezekhez, és egy későbbi életre hagyja annak a feladatnak az elvégzését, amiért most megszületett.

Egyes jegyek/házak szerinti karmikus feladatok:

Fontos! Mindig a teljes horoszkópot kell vizsgálni!

Felszálló holdcsomópont a Kosban / I. házban: a szülött előző életében nehéz helyzetekben bátortalan, döntésképtelen volt, személyes problémáinak megoldását másokra hárította. Jelenlegi életfeladata ezeknek a tulajdonságoknak a megváltoztatása.

Felszálló holdcsomópont a Bikában / 2. házban: a szülöttet előző életeiben szenvedélyei és hatalmi vágya irányította. Jelenlegi életfeladata ezeknek hátterébe szorítása és az, hogy a mindennapi életben másoknak szilárd támasza legyen.

Felszálló holdcsomópont az Ikrekben / 3. házban: a szülött szemlélete az előző életeiben túl idealisztikus volt, mindent eltúlzott, gyakran a fellegekben élt. Most azzal a feladattal született, hogy jobban odafigyeljen a gyakorlati élet apró-cseprő dolgaira.

Felszálló holdcsomópont a Rákban / IV. házban: a szülött előző életeiben függetlenítette magát családjától, lelki-érzelmi problémáit és vágyait elfojtotta a társadalmi siker, elismerés, vagy valami más cél érdekében. Most azzal a feladattal született, hogy családjával és közvetlen környezetével törődjék, energiáit rájuk fordítsa, gondoskodjék róluk és szeretetérzését kimutassa.

Felszálló holdcsomópont az Oroszlánban / 5. házban: a szülött előző életeiben valamilyen csoport vagy baráti kör támogatására hagyatkozott. Most azzal a feladattal született újra, hogy erős és határozott személyiséggé fejlődjék, külső támasz és segítség nélkül alkosson és ültesse át önálló gondolatait érzékelhető formába.

Felszálló holdcsomópont a Szűzben / 6. házban: a szülött előző életeiben sokat szenvedett, mert túl érzékeny volt, érzelmileg minden szenvedővel azonosult, de gyakorlati segítséget nem tudott adni nekik. Jelenleg azzal a feladattal született újra, hogy érzelmeit józan ítélőképessége alá rendelje és képessé váljék hasznos és gyakorlati segítségnyújtásra.

Felszálló holdcsomópont a Mérlegben / VII. házban: a szülött előző életeiben energiáit, akaratát, elszántságát csak a saját céljai elérésére fordította. Jelenleg azért született újra, hogy mások boldogulását elősegítse.

Felszálló holdcsomópont a Skorpióban / 8. házban: a szülött előző életeinek minden megnyilvánulását meghatározta a birtoklási vágy. Jelenleg azzal a feladattal született újra, hogy az anyagi és érzelmi biztonsághoz való görcsös ragaszkodását feloldja.

Felszálló holdcsomópont a Nyilasban / 9. házban: a szülött előző életében túlzott kíváncsisága miatt mindenbe belekezdett, de semmiért sem tudott igazán lelkesedni, apró-cseprő hétköznapi dolgokban szétforgácsolta magát. Jelenlegi életfeladata az, hogy magasabb szellemi utakat keressen és kifejlessze a saját életszemléletét.

Felszálló holdcsomópont a Bakban / X. házban: a szülött előző életeiben elvárta, hogy mások gondoskodjanak róla érzelmi és gyakorlati téren egyaránt. Jelenleg azzal a feladattal született újra, hogy felnőtté váljék, biztos egzisztenciát teremtsen és komolyan vegye a kötelességeit.

Felszálló holdcsomópont a Vízöntőben / 11. házban: a szülöttnek előző életeiben felsőbbrendűségi tudata volt mindenkivel szemben, másoktól csodálatot és tiszteletet várt. Most azzal a céllal született újra, hogy érdekeit mások igényeinek alárendelje és minden emberrel közösséget vállaljon.

Felszálló holdcsomópont a Halakban / 12. házban: a szülött előző életeiben első sorban értelmi képességeit fejlesztette gyakorlati, racionális, logikus gondolkodással. Most azzal a feladattal született újra, hogy spirituális ismeretekre tegyen szert, tájékozódjék az érzékek feletti világban és együttérzésével másokat segítsen.

Természetesen fontos és jó, ha betekintést nyerhetünk a múltba, azért, hogy a jelenlegi életünkben tudjuk, mikre kell odafigyelni. De a hangsúly az „itt és most”-on van, hogy most mi a beteljesítendő feladatunk.

Szeretettel,

Murányi Tímea

Forrás: Judy Ananda: Gyógyító horoszkóp