A kiegészítő réteg

A Vertex pont a 6. házban azaz A kiválasztott réteg cikket itt olvashatod


Az óra járásával ellentétes irányban haladva:


Kiegészítő réteg, azaz akiknek a Vertex pontjuk a VII. Házban az, aki tetszeni akar, elismerésre vágyik.

Maradandót akar alkotni, mintha sejtené valahogy, valamiben, bármiben és bárhol is meg fog történni vele a neki tetsző módokon – sommásan ez az első jellemzés a „hordozóikról”!

Ha a Vertex-pontja ide került,
megtapasztaltam, hogy az mindig egy kisebb-nagyobb rangot betöltő karakterrel van, ill., volt éppen dolgom.

A Vertex-pont a VII. Ház embere kiválóan jeleníti meg diplomáciai érzékét, ugyanakkor döntésképtelen is. Mindig talál magának valakit, akire, akikre át lehet hárítani a felelősséget. Ha bizonyos ellen érzete van, cseppet sem esik a nehezére – a mélyen titkolt bizonytalanságát – mindenkinek másnak tetszető módon tálalni…

Tehát, ha habozást tapasztal az együttlét során, könnyedén átengedi a döntés jogát nekem, akár sokan másoknak is. Joggal merült fel bennem, hogy kérlelhetetlenül határozatlan, tulajdonképpen az is. Ha az első nekifutásra nem megy a kiegyezés, ösztönszerűen tudja, hogy mikor kell felajánlani a konszenzust. Erős az a vágya – akár önmagára kényszerítve is – mellőle senki se menjen el „kielégítetlenül”!Úgy tesz, hogy minden körülmények között képes kompromisszumra – csak a neki tetsző módon. Célja mindig is az, hogy pl. társkapcsolatban, üzleti megbeszéléseken maradjon mindig elégséges kapaszkodó a nyílt elismerésekre és a rokonszenvre. Jól tudja az új és ismeretlen helyeken és helyzetekben, hogyan is kell kedvesen viselkedni csakis azért, hogy ne veszítse el mások szemében a saját népszerűsége, imázsát…Nem tartja bajnak, ha a hierarchia legmagasabb fokára valamiért nem jut fel,

csak ne a legaljára kerüljön véletlenül sem. Összességében, kiemelten hangsúlyt fektet arra, hogy művelten viselkedjen, ízlésesen és stílusosan öltözködjön, de soha ne úgy, hogy olcsó „díszletnek” tartsák őt. Egytől irtózik, de nagyon: iszonyú rosszul viseli az egyedüllétet!

A „kasztrendszer”, nálam így nyert értelmet. A Vertex-pontokat bárhonnan is nézzük a képletben – elsőrangú kategorizálás – párkapcsolati kérdésekben, ahogy más legszemélyesebb sarkalatos kérdéseinkben is. (Figyelem, ha Keleten, ha Nyugaton, ha Északon, ha Délen születünk, ki hindu vagy keresztény, tök mindegy: ez, nem szentírás, ez nem jósda, hanem ok-okozati következtetés!)


Lássuk a „nagyokat”és elő lehet keresni a Google-ban, milyen utat jártak be a sikerért, mint: Britney Spears, Ferenc József, Bill Clinton, Ingrid Bergman, L. von Beethoven, Alain Delon, Yoko Ono, Szűcs Judit, Albert Schweitzer, ők lennének a VII. Ház Vertex-pont tulajdonosok! (Nincs más teendő – minden erőlködés nélkül – szabad órájában, bele lehet olvasni bármelyiknek az élete menetében és tisztább lesz a kép saját magáról is!)
Folytatás következik…

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com


EGYÉB MEGJELENÉS:
https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!