A JÖVENDŐMONDÁS LELKI HIDROGÉNBOMBA – címmel írták – pontosabban írta egy valaki – egykoron a Veszprémi Naplóban…

Tartalom:

„Levelemet vészharangnak szánom. Immár a Napló is rendszeresen közöl horoszkópot. Kötelességemnek tartom viszont tudatni, hogy minden horoszkóp, a „kínai horoszkóp” is lelki-szellemi atom, sőt hidrogénbomba!
A legenyhébb prognózis is rettentő szimptómákat-szindrómákat produkál. Sok ember vetett már véget az életének öngyilkossággal a horoszkóp következményeképpen. Játéknak látszó gyilkos szerszám ez!


Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ismerjék el levelem igazságát, s többé ne közöljenek ily fertőt, sőt írásban vonják vissza ezeket! Ha ezt megteszik, a bátor cselekedeten Isten áldása lesz, sőt kezdete lesz magyar lapjaink megtisztulásának is, amelyre igen-igen nagy és sürgős szükség lenne.
Nem szabad üzletből eladni gyermekeink s embertársaink lelkét! Hogy ez milyen komoly és nyilvánvaló dolog, azt megerősíti egy idézet a Bibliából: (3. Mózes 20-27) „Ha egy férfiből vagy asszonyból halottidéző vagy jövendőmondó szól, halállal lakoljon, kövezzék meg őket: vérük rajtuk.”


A szerzője nevét szándékosan nem írom ki, csak annyit, gyógypedagógiai tanár.
(Bizonyára lelkiismeretes pedagógus, akit nem érdemes emiatt pellengérre állítani, egyszerűen egy fanatikus lelkesedéssel rosszat nem akart, de jót sem tett! Bárki újra megtekintheti, ha akarja 1990-91-es év januári Veszprémi Napló archívumában.)A Veszprémi Napló annak a rendje és módja szerint minden ilyen-olyan beadványokra egy rovat keretében, melynek a címe: HALLGATTASÉK MEG A MÁSIK FÉL!
A szerző nevén nevezve – anno kiírtam, évben nem vagyok teljesen már biztos SG – 1990-91 január 24-én kelt észrevételére kívánnék válaszolni, mely szerint: „A jövendőmondás lelki hidrogénbomba”…


Kedves Szerző, amelyet ön „játékosnak” nevez, az valóban az, igyekszik színesebbé tenni, a véleményem szerint. Ön tanárember, tehát tudnia kell, hogy az asztrológia szinte egyidős az emberiséggel. Sok tudományág kijelenthetné, hogy a bölcsőjében ringott, például az orvostudomány, vegyészet, csillagászat és a lélekgyógyászat. A Szerző nyíltan kéri – tudatosan kihagyom a nevét most is SG – hogy: „…többé ne közöljenek ilyen fertőt, sőt írásban vonják vissza az eddigieket!”

A levélíró feltűnően egy oldalról közelíti meg a kérdést. Bizonyára többen vagyunk, akik sok más mellett szívesen böngészünk az ilyen jellegű olvasnivalókat.

A levélíró hivatkozik a Bibliára. Talán nem is tudja, hogy azt csak a beavatottak érthetik meg; éretlen, materialista és gyűlölködő természetű embernek nem való a Biblia és annak a tanulmányozása – az asztrológiában sincs ez máskülönben. Megfelelő szellemi, lelki és érzelmi élet, tiszta szív nélkül az ember könnyen belebonyolódik annak a látszólagos ellentmondásaiba.

Megfelelő szellemi, lelki és érzelmi élet, tiszta szív nélkül az ember könnyen belebonyolódik annak a látszólagos ellentmondásaiba.
Kedves Szerző (tudatosan kihagyom a nevét most is SG)! Önnek rendkívül szép foglalkozása van.

Maradjon a hivatása mellett, hiszen a szavai szerint: „Isten áldása kísérheti”, amelyre – egy pápai általános iskolában – ismét önt idézem: „igen-igen nagy és sürgős szükség lenne”.


Én azt szeretném, ha ön és a tanítványai az iskolában olyan eredményeket érnének el, hogy a világ minden tudására nyitott szellemben nőjenek fel.

Adjon hitet az ön számára: ön éppen ezért született, hogy segítsen rajtuk. Maradjunk annyiban, hogy a hatezer éve az asztrológiának az a feladata, hogy helyes magatartásra és önismeretre tanítson.


Steiner Gergely asztrológus

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!