Születés dátuma: 1956.03.24  Hely: Kiskunfélegyháza

1.) Megállapítom, miről híres, mit ismernek el róla leginkább?

  1. Sikeres jogász                                       

Jupiter lehet 2., 6. vagy 10. házban, erőben

  • Önbizalma és akarata erős

Nap erős, házcsúcs közelében, vagy a ház legvégén, első sorban 1., a

6. vagy 10. házban

  • Kommunikációja erős vagy legalább is jó

Merkúr házában erős, házcsúcs közelében, vagy a ház legvégén, első sorban 1., a 6., vagy 10. házban

  • Stabil, ellenőrző típus, bizalomra érdemes, Szaturnusz erőben
  • Hatalomban és annak megszerzésében erős, Plútó

2.) Megkeresem, ezek a pozíciók melyik időkben, időszakokban vannak meg a radixban?

Ezeket találtam az első kigyűjtésben és bekereteztem azokat az időket, ami esetleg szóba jöhet.


A pirosok nagyon erősek, a narancsszínűek erősek, a sárgák átlagosak, a kékek gyengék, a sötétkékek igen gyengék és a pink színűek erőltető, túlzó változatban vannak a személyiségben.

3.) Megkerestem az életóra jelzéseket az öt ismert eseményre, a bekeretezett, elvileg jó időpontokra

11993.12.14Első cége alapítása
22014.09.27Alkotmánybíróság tagja
32015.03.30AB elnökhelyettes lett
42016.11.22AB elnöke lett
52024.02.26Államfővé választották

Kiderült, hogy legalább egy életeseménynél hiányzó életóra jelzés miatt lehetetlennek minősültek az alábbiak: első oszlop: 04:07 – 04: 09 -ig második oszlop: 04:10 harmadik oszlop: 04:11

A következő időpontok nem valószínűek, mert ugyan van életóra jelölés, de nem a történésnek megfelelő:

A következő időpontok elképzelhetőek, de további vizsgálat szükséges megítélésükhöz:

A valószínűek közül ki kellett választani a valóban lehetségeseket.

Ennek magyarázata itt a táblázatban, az adott dátumra eső életfeladat szerint:

Első cége alapításaAlkotmánybíróság tagja  AB elökhelyettes lett  AB elnöke lett  Államfővé választották  
17:01   önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ17:01 aktivitás, verseny Ä17:01 Jog,j oggyakorlás Å17:01 változtatás, változás Ç    17:01 önbizalom, akarat, döntés (À)  
17:02   önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ17:02 aktivitás, verseny Ä17:02 Jog,j oggyakorlás Å17:02 változtatás , változás Ç  17:02 önbizalom, akarat, döntés (À)  
17:03   önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ17:03 aktivitás, verseny Ä17:03 Jog,j oggyakorlás Å17:03 változtatás, változás Ç  17:03 önbizalom, akarat, döntés (À)  
19:08 hatalom átvétel, sorsforduló  É19:08 aktivitás, verseny Ä19:08 aktivitás, verseny Ä19:08 Jog,j oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É19:08 változtatás, változás Ç  
19:09 változtatás  Ç hatalom átvétel, sorsforduló  É19:09 aktivitás, verseny Ä19:09 aktivitás, verseny Ä19:09 Jog, oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É19:09 változtatás, változás Ç  
19:10 változtatás  Ç hatalom átvétel, sorsforduló  É19:10 aktivitás, verseny Ä19:10   aktivitás, verseny Ä19:10 Jog,j oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É  19:10 változtatás, változás Ç  
Első cége alapításaAlkotmánybíróság tagja  AB elökhelyettes lett  AB elnöke lett  Államfővé választották  
19:40 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:40 Jog,j oggyakorlás Å19:40 Jog,j oggyakorlás Å  19:40 felelősségvállalás Æ  19:40 önbizalom, akarat, döntés (À)  
19:41 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:41 Jog,j oggyakorlás Å19:41 Jog,j oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É19:41 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:41 önbizalom, akarat, döntés (À)  
19:42 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:42 Jog,j oggyakorlás Å19:42 Jog,j oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É19:42 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:42 önbizalom, akarat, döntés (À)  
19:43 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ19:43 Jog,j oggyakorlás Å19:43 Jog,j oggyakorlás Å hatalom átvétel, sorsforduló  É19:43 önbizalom, akarat, döntés (À) felelősségvállalás Æ  19:43 önbizalom, akarat, döntés (À)  

Ezekből kell most kiválasztani a leginkább jellemzőt

Az események-életóra jelzések megfelelősége szempontjából a leginkább szóba jöhető a 19:40, a 19:41 és a 19:43. De választani kell!

Ilyenkor megnézem a pszichológiai numerológia alapján, hogy az 1, a 2, és a 3-as szám benne van-e a születési dátumban? Ezek ugyanis az ön (1), a gondolkodás, tervezés (2) és az akarat (3) jelenléte a személyiségben.

A 2-es és a 3-as megvan a dátumban. Az 1-es nincs, pedig az erős ön láthatóan jellemző a személyre.

Ezért úgy döntöttem, a legjobb idő a 19:41.

Természetesen öt eseményből készült pontosításnál elképzelhető a hiba. Ha majd lesznek további információk róla, akkor majd esetleg korrigálni szükséges lesz.

Ellenőrizzük a radixból a személyiséget!

Sulyok Tamás személyiségi részek, képességek  19:41 születési idővel

Most csak a életesemények által szóba jöhető személyes energiákat nézzük.

Nap     önbizalom, akarat, döntésképesség 6. házban, Kos típusú, a ház (munka, egzisztencia, szolgálat) átlagos erőben, azonban Halak jellegű. Nap képességgel kezdeményező ezen az életterületen, de a vizes megközelítés miatt a tüzes Nap akció gyakran képezhet gőzt, és igy nem az eredeti célt éri el. A Nap energia a Szaturnusszal való trigon miatt azonban óvatos, előrelátó és ellenőrző hatással van másokara, de önmagára is. A Nap egy születtet nagy tehetségháromszög egyik tagja, ahol Szaturnuszon kívül ott van Uránusz is. Ez a döntés-fékezés-reformáló erő között szinte automatikusan sikert elérő adottság.
Merkúr  kommunikáció, közvetítés

az 6. házban, erős, az önkipróbálkozás, vállalkozások és kockázatvállalások terén Merkúr Halak típusú, ami nem a legőszintébb, de más oldalról lehet igen empatikus. A ház jellege Vízöntő, extrém, esetleg rebellis, de minden esetre nem standard. A levegő hatására a víz elpárolog. Merkúr jó viszonyban van Jupiterrel, amiintelligencia jelzés, és Vénusszal is, ami nem magánemberként a diplomáciai érzéket és az anyagiasságat jelezheti.

Ez egy három színű háromszög tagja, ami rugalmasságot és alkalmazkodást követel, és a nehéz pontja a piros-kék, azaz az anyagiak és előnyök szerzésére való késztetés.

Vénusz               diplomáciai képesség, előnyök kezelése

Bika típusú, ami a Vénusznak kedvenc „ruhája” ott szerepelhet igazán, de az életterület, ahol áll, az együttműködők, a társak és a titkos ellenségek életterülete is. Erőltető, túlzó működésű, és ez hozhatja azt, hogy függőségbe kerül (8. ház)   Ez utóbbi  Kos archetípus szerint működik. 

Mars           aktivitás, konfliktuskezelés, energia

a 3. házban, éppen hajszállal a leggyengébb energiából kiefelé, Bak típusú, erősen fékezett. A 3.ház a nem szabadon választott kapcsolatai életterülete, ami Nyilas jellegű, tehát bölcs és idealista is lehet. Bak, földes jegy lévén visszafogja a nem szabadon választott kapcsolatok bölcsességét.

Szaturnusz stabilitás, ellenőrzés, önkontroll, bizalom és megbízhatóság, kitartás

                     a 2. házban, az értékek és felhalmozások éle területen. Azzal tisztában kell lenni, hogy a 2. ház nemcsak anyagai értékeket jelenthet, hanem mindent, amit az alany értéknek tart, Ez a Szaturnusz meglehetősen gyengélkedik, nagyon kevéssel van a gyenge zóna előtt. Szerencséjére számíthat a Nap és az Uránusz kapcsolataiban. Az értékek kezelése Skorpió jellegű. Itt nagy rombolás és újjáépítés is elképzelhető, de Szaturnusz a maga Nyilas optimizmusával áll elébe. Itt megint kockázatos, hogy a víz-tűz találkozásából gőz lesz, és akkor nem az történik, amire az ember számit. 

Uránusz   változtatások, reformok, humorérzék, rebellió

Uránusz a 9. ház legvégén áll, túlzó, erőltető, mert a 10.-ben szeretne lenn. Kénytelen azonban a hit világnézet terén mozogni és kikukucskálni az ambíciók és karrier életterületre. Ilyen lassú planétánál már nem számít, milyen archetípusa van, sokkal inkább a 9.házé. Az pedig a kétarcú ikrek. Egyrészt szellemi, másrészt anyagias megközelítéssel (váltakozva is) éli a hit, világnézet témáit.

Plútó             a hatalom viselése, a hatalommal szembeni viselkedés, a sorsfordító rombolás és újjáépítés. Nagy belső változásokkal összefüggő.

                     Nagyon közel a 11. ház csúcsához, erőltető és túlzó jellegű. Úgy akar karriert csinálni, hogy közben szabad és független maradjon. Nehéz lecke. Az egyéni vágyak, ambíciók 10. háza, ahol áll, Oroszlán típusú. Tehát „király” akar lenni.

Felszálló holdcsomó  

a 2. házban mutatja, hogy karmikus feladat ebben az életben úgy gyűjteni, értéket teremteni, hogy ez ne járjon függőséggel (8. ház leszálló).

Végezetül a legfontosabb:

az életóra jelzi, milyen kihívás, feladat jön az adott időben, de azt mindenki maga dönti el, hogy akciót és reakciót áldozatként (fizikai szint), elkövetőként (érzelmi szint) vagy integrált részeként (szellemi szint) teszi. Klienstől meg tudhatjuk, de olyan embertől, akivel nem beszélhetünk, ez lehetetlen. Minden az ő önismeretétől függ.

Készült, 2024.03.07                               Bertalan Éva asztrológus