Mivel Budapesten most nyílt a Salvador Dalí kiállítás, ezért éreztem inspirációt, hogy megvizsgáljam Salvador Dalí születési képletét. Számomra izgalmas téma, hogy hol jelenik meg a zsenialitás és a siker lehetősége Salvador Dalí horoszkópjában.Személyes kötődésem is van Spanyolországhoz, ahol Dalí született és dolgozott, néhány évet én is eltöltöttem ott.

Nos, Dalí 1904.05.11.-én 8.45 perckor született Figuerasban, Spanyolországban.


Először végigmegyünk a horoszkóp általános és alap elemein:

Bika Napja, Rák Asc.-e van,
azonban rejtett Asc-e is van, ami Bika. Döntéshelyzetekben tehát Bikaként reagál. Elsődleges célja az érzelmek megszerzése, és az anyag megtartása tehát.

Hylege a Nap, Anarétája a Szaturnusz. Vagyis fő életenergiáját a Naptól kapta, akadályozója pedig a Szaturnusz volt. Sérült mintája a Hold, legerősebb háza a 11-es ház, Sorsa ezért a 3-as házban dől el.

Sorstípusa kiszolgáltatott, mivel Jupiter a X-es házban áll.

Személyisége Uránusz-Neptunusz, évszak felosztása tavasz-nyár, indulás, kezdeményezés és az élet élvezete.

Szilárd föld túlsúlyos, inkább negatív, azaz befogadó személyiség. 4. negyedes hangsúlyos képlete mutatja, hogy Sorsában ő döntött, de döntései másokra hatottak. Keleti és déli erőssége volt, vagyis inkább az én oldala és a kifelé fordulás jellemezte. Cselekvések és kapcsolatok háza hangsúlyos, valamint a követő házak (lassú átmenetek jellemzik életét).Sorsfeladata Vízöntő Szaturnusz – Kos Jupiter a X-es házban.

Karmája kiegészítő, vagyis a karrierben vállalkozom, amire te nem, és amit te megtettél, kipróbáltál, megcsináltad, azt én nem teszem.

Itt máris megjelenik az extremitás, vagyis olyan célok a karrier területén, amit még soha senki nem csinált. Mivel Szaturnusza 8-as házban áll, óhatatlanul megjelenik Sorsában a spiritualitás, a titkok, a rejtélyek, a tudatalattival való kapcsolódás, az anyagi javak megszerzése és az erős szexualitás, és mindezekről való lemondás.

Életfeladata egyrészt a Bika Nap, melynek inkább középső szintjét élte, miszerint az anyagi gyarapodás kiemeli a szürkeségből, emiatt vonzódott a művészetekhez.

Másik életfeladata a Kosban álló Hold, mely megjelenik művészetében mint tehetség, és mint becsvágy, valamint nyers ösztönösség. Erő, és sikerorientáltság, és az alárendelődés képtelensége jellemzi. Az érzelmi konfliktusokra érzékenyen reagáló, és öntörvényű.

Rák Aszcendense tette lehetővé,
hogy szinte letapogassa környezetében az érzelmi kapukat, ezáltal nyíl egyenesen be tudott és tud hatolni művészetével az érzelmeinken keresztül lelkünk bugyraiba.


Ez az, ami miatt művei iránt nem lehet érzelmileg közömbösnek maradni. Vagy visszataszító, vagy elragadó lesz művészete, és a maga nemében páratlan tehetsége.


Vízöntős extremitás jellemzi,
és még különlegesebb amiatt, hogy elsők között van, akinek művészetében már a Vízöntő kor előhírnökét üdvözölhettük.

A 6-os házban álló Uránusz tovább tetézi a „bajt” :-), és munkájában szinte kötelezővé teszi a függetlenséget, a határok átlépését, a zsenialitást, a különlegességet, és a korlátok, tabuk ledöntését. Az alárendeltséget nem tűri, mint ahogyan a Kos Hold sem.

A 6-os ház ura X-ben nem teszi könnyűvé az alárendelődést a munkában, de feladata mégis ez volt. Csak másokkal együtt lehetett sikeres, ráadásul mások céljait kellett szem előtt tartania.

Születési uralkodója a Hold az MC-n állt születésekor, vagyis az ég tetején. Ez az út, ahová meg kellett érkezzen. Ez tehetsége maximális kibontakozását segítette.


I-es ház ura tehát a X-ben, amit akart, azt elérte. Céljai és hivatása mindenekfelett.

Karrierjében természetesen a X-es házban álló Jupiter is segíti, sőt Vénusz is ott áll. Tehát javait ebből szerzi, és biztonságát is itt találja. Még életében ismert és elismert lett, ez nyilván X-es házban álló Bika Vénusza okán történt.

A Hold – Neptun kvadrát okozhatta
nála a realitástól való teljes elszakadást, fennen hirdette az elmebetegséghez való jogokat is.
A 2-es ház ura 11-ben segítette, hogy mindig megtalálja azokat, akik őt anyagilag segítették. A X-es ház ura 11-ben is azt mutatja, hogy társadalmi sikerei lesznek, a 11 ura a X-ben pedig, hogy barátok, segítők támogatják karrierjét.

Mivel egész fiatal korában édesapja támogatta, nála nagy valószínűséggel felcserélődött a IV-es és a X-es ház, tehát az MC-n álló Hold a X-ben az édesapát jelenti.

A külvilág számára pusztán az anyagi források kiapadhatatlan kútját jelentette.Nyilván képletében még annyi izgalmas elemzési lehetőség van,

hogy könyvet lehetne róla írni. De itt most inkább azt vizsgáltam meg, hogy zsenialitását és sikerét milyen égi állások támogatták.

Ami megkoronázza Vízöntő jellegét, hogy mind a Nap, mind a Merkúr, és a Mars is a 11-es házban állnak, tehát olyan, mintha mindezek a Vízöntőben lennének. Ettől lesz ő annyira különleges, független, (hiszen még az órák sem tartják a merevséget, mind fizikailag mind átvitt értelemben).

Függetlenedik ezáltal tértől és időtől. Ezt tudja kézzel foghatóan kommunikálni hihetetlen képi megjelenítéseiben.


Mars pedig erőt és bátorságot adott neki
, hogy bármi extrém dologba belevágjon, minden félelem és aggodalom nélkül.
A Neptunusz és a Plútó a 12. házban nagyban segítették őt az elvonult, magányos munkában, ami nagyon fontos az igazi elmélyüléshez.Bevallom én rajongok Dalíért,

hiszen művei most is ugyanolyan megdöbbentőek és aktuálisak, mint 100 évvel ezelőtt. Mondanivalója, világlátása pedig páratlan. Ez a művészet jóval több a jobb agyféltekés festészetnél, itt nagyon komoly kapcsolódást érezhetünk a tudatalattival. Nyilván ez az ő sajátos kapcsolódása, melyet így tudott kifejezni.

Mondanivalója számomra a tárgyak feletti létezés, az anyagi világ alacsony szintjének elhagyása, és a „nem ragaszkodás”, ezáltal emelkedés, erősebb kötődés az Univerzumhoz.

Mindenkinek ajánlom szeretettel a kiállítást, aki még nem látta Dalí műveit. Maradandó élmény lesz, az bizonyos. Megtekinthető a Komplex kiállító teremben, a 6. kerületben.

Szeretet és áldás kísérjen utunkon

S M