Miben különbözik a hagyományos asztrológiától?

Sok évvel ezelőtt, amikor a „Karma és életfeladat” című könyvemen dolgoztam, egy levélben megkerestem az e könyvben már többször említett Griga Zsuzsanna karma asztrológust. Már az első találkozásunkkor azonnal tudtam, hogy sok ezer éve ismerjük egymást, és nem az első eset, hogy örömmel, lelkesen segít a munkámban.


Zsuzsa 12 éves volt, amikor az édesanyja érdekességből elkészítette a horoszkópját. A kislány megpillantván a furcsa, beavatatlan szemek számára „hókusz-pókusz” ábrát, ráérzett, hogy valami hiányzik róla, pedig életében soha nem látott hasonlót. És ezt követően egész életében kereste azt a bizonyos, hiányzó valamit, ami teljesebbé teszi az asztrológiát, és közelebb visz ahhoz a bizonyos, már említett mélység irányába, ami megkülönbözteti a karma asztrológiát a „normál” asztrológiától.


Hiszen az előbbi nem csak a jelen tünékeny történéseiben kutat, hanem beleás a lélek múltjába.


Ő is Magyarországon, a rendszerváltás előtt találkozott először a csillagfejtés tudományával, de nem elégedett meg a rongyossá olvasott szamizdatokkal, határon becsempészett tiltott könyvek fordításával, – ami akkoriban a mi generációnk osztályrésze volt -, együtt a csuklyás kabátjainkkal, amit azért viseltünk, hogy ne ismerjenek fel, hogy ilyen helyekre járunk.

  • Ösztöndíjjal Angliába került, ahol egy könyvesboltban, a polcok közt böngészvén „véletlenül” a fejére esett Judy Hall egyik munkája. És az a bizonyos „hiányzó valami”, ami a horoszkóp-fejtés mélységei felé vezet – és, ami akkor még a világnak ezen a szegletén elérhetetlen volt -, elkezdte előtte kibontani magát.
  • Ezt követően éveken át tanult Judy Hall-tól (a világhírű karma asztrológustól), aki felismerte rendkívüli tehetségét és a munkatársául választotta.Az általa képviselt transzcendentális asztrológia

még abban is különbözik az összes többi tradicionális, vagyis a hagyományos asztrológiai tanításoktól, hogy együtt fejlődik az új asztronómiai felfedezésekkel, számol az új típusú égitestekkel, a Mars és a Jupiter közötti aszteroida övezettel, (amelyek aszteroidái az egyéni karmikus múltról árulnak el érdekes dolgokat), és a Naprendszer peremvidékén húzódó Kuiper-övezet távoli, jeges (a mitológia alapján) kentauroknak nevezett objektumaival.


Ez utóbbiak égi útjuk során behatolnak más égitestek pályáiba, és ezzel hidat képeznek a látható és láthatatlan világ között, vagyis összekötik a jelent a karmikus múlttal.


A huszadik század végén a Naprendszerben nagyon sok új égitestet fedeztek fel, amelyek létezéséről korábban nem volt tudomásunk. S vajon, ha minden mindennel összefügg, – ha a csillagos égboltozat térképe tükrözi a belső energia-mintázatunkat, miért ne számolhatnánk ezek létével is?


Ha a világon minden tudomány fejlődik, vajon miért lenne kivétel ez alól az asztrológia?


„A látható bolygók minden esetben a harmadik dimenziós valósághoz kapcsolódnak. A személyes bolygók a hétköznapi történéseket mesélik el, a két sorsbolygó (vagyis a Szaturnusz és a Jupiter) a sorsunk alakulásáról vall, ám ezzel szemben a szabad szemmel láthatatlan transzcendens égitestek túlmutatnak a földi sík valóságain.” – írja a Transzcendentális asztrológia című munkájában.

Majd később így folytatja:
„Az aszteroidák és a kentaurok elsősorban az időkorlátokat tüntetik el, hiszen a karmikus múlt eseményeit hozzák a jelenlegi életünkbe. Azokat az előző életben megélt történéseket, fóbiákat, sebeket, képességeket írják le, amelyek valamilyen szempontból most válnak fontossá. Foglalkoznunk kell velük, mert a negatív emléknyomok megbéníthatnak. A karmikus múltban megélt tapasztalatok ott maradnak a testünk éteri lenyomatán. Nem számít, mennyi idő telik el, egy, tíz vagy ezer év, ha re-stimulálódnak, elemi erővel törnek a felszínre újra.”


A karmikus sebekre rávilágító kentaurok száma meglehetősen nagy és soknak a hatása még a kutatás tárgyát képezi, ezért kicsit részletesebben csak a

Chiron-ról szeretnék említést tenni.


„Olyan karmikus sebeket jelöl, amelyeket több inkarnáció során szereztünk. Sokszor nem is tudunk róluk, ezért nehéz a gyógyulás.” – írja róla Zsuzsa.


A Chiront egyenest az inkarnáció kulcsának nevezi, és rámutat, hogy olyan karmikus sebeket jelöl, amelyeket csak úgy gyógyíthatunk, ha mások sérüléseit gyógyítjuk.
Múltbeli sebeinkről már maga az elem is sokat elárul, amelyben egy-egy képletben áll.

Így például, ha földies jegyben látjuk, talán a földi sík, a fizikai világ elfogadásával volt bajunk, ha levegősben, akkor az önkifejezéssel, a kommunikációval, így például a Mérlegben talán valami párkapcsolati gond az, amit életről életre hurcolunk, a Vízöntőbe esetleg valami dogmával összefüggő dolog. Víz jegyben a családdal, az érzelmekkel függhet össze a karmikus probléma, tűzben pedig mindez a kreativitással kapcsolatos.


Sokat elárulnak a fényszögei,

amelyeket főként a személyes bolygókkal alkot. (Mivel a keringési ideje 48-51 év, a külső bolygókkal a hatása inkább generációs, hasonlóképp a külső bolygók egymással alkotott fényszögkapcsolataival.)
Különösen kedvezőtlen fényszög esetében beszélhetünk a mába átnyúló nehezebb karmáról. Kedvező fényszögnél inkább valami már megoldott témáról, vagy ez által szerzett képességről tudósít.


Így például a Holddal képzett fényszögkapcsolata utalhat esetleg több életen át húzódó, az anyával (vagy az anyasággal) kapcsolatos karmára, a Merkúrral a tanulással, ismeretszerzéssel összefüggő dologra. Ez utóbbi főként akkor gyakori, ha valaki előző életeiben nem tanulhatta azt, amihez képessége volt, vagy amit szeretett volna.
A Vénusszal alkotott fényszöge párkapcsolati vagy pénzzel összefüggő, életről életre hurcolt témára utal, a Marssal pedig olyasmire, ami valami módon az akaratérvényesítésről szól.


Természetesen nagyon fontos a házhelyzete is,

hiszen ebben az életben azon a sorsterületen realizálódik a leginkább a hatása. Zsuzsa szavaival élve: „ott kell megszenvednünk valamit, hogy gyógyíthassunk, és ez által mi is gyógyulhassunk.”
Meglátása szerint, ha az egyes, a hatos, a nyolcas vagy a tizenkettes házban látjuk, elképzelhető, hogy a szülött rendelkezik egy régmúltból hozott gyógyító képességgel, amit nagy kár lenne nem felszínre hozni.
(Jómagam is gyakran láttam spirituális gyógyítók horoszkópjában erős, egyes vagy nyolcas házban álló Chiront.)
Megfigyeltem azt is, hogy a hozzá érkező jelentősebb külső bolygó tranzitok gyakran árulkodnak olyan karmikus eseményekről, amelyekről azt érezzük, hogy

igen…! Ennek meg kellett történnie, sorsszerű volt!

Kárpáti Gábor karma asztrológus
a „lélek törmelékeinek” nevezi őket, és azt vallja, hogy ezek „leszakadt lélekdarabkákként kiegészítik, árnyalját az emberi lelket”.
Részben a terjedelem hiányában, részben azért, mert ezen „leszakadt lélekdarabkák” kutatása és felfedezése még folyamatban van, csak az öt legjelentősebb aszteroidáról ejtenénk most szót, amelyek főleg női horoszkópokban dominánsak. (Férfi képletben inkább korábbi női inkarnációk emlékeiről szólnak.)
Egyes számítógépes programok és efemeridák jelzik a helyzetüket. Fontos azonban tudnunk róluk, hogy akár csak a kentaurok esetében, a horoszkópban csak szoros együttállás esetén értelmezhető a karmikus hatásuk.


A Ceres a gondoskodó,

védelmező anya archetípusa. Kicsit talán a Holdhoz hasonlatosan a termékenység, a gondoskodás, az anyáskodás kötődik hozzá. Van azonban egy kicsit amolyan büntető jellege, amit úgy fejezhetünk ki, hogy „gondoskodom rólad, de neked engedelmeskednek kell.” Így ha valaki horoszkópjában valamivel szoros együttállásban látjuk, (különösen ha ehhez egyéb, nehéz fényszögek érkeznek), jelezheti egy előző életből hozott sérült gondoskodói hajlamot, esetleg szülő-gyermek konfliktust, vagy emléknyomokat egy egykori érzelmi zsarolásról.
A házhelyzete megmutatja, hogy hol vagyunk gondoskodóak, vagy hol vágyunk mi magunk gondoskodásra.

A Pallas Athene nevű aszteroida

a független, sorsát irányító, mai szóval élve „szingli” nő szinonimája. A senkihez sem tartozás, a fiús lányok archetípusa. Bár említettem, hogy jómagam jelenleg még csak kutatom ügyfeleim képleteiben az aszteroidák hatásait, tehát két év alatt kevés személyes tapasztalatot nyerhettem róluk, de azt már magam is több női horoszkópban láttam, hogy akiknél ez a bizonyos Pallas nagyon domináns, azok a hozzám hasonlatos „nem igazán férjhez menős nők”. S ezt minden bizonnyal nem egy életből hozzák!


A Junó épp az ellentéte

az előbb említett független, lázadó, harcos nő típusnak. Arról árulkodik, hogy miként viselkedünk előző életeink hatására a hivatalos társ szerepében, – ahogyan Zsuzsa fogalmazza meg: „mennyire fontos a státusz, a gyűrű, a hófehér fátyol”.
Akinél (persze, különösen női képletben!) nagyon erősen áll, az valószínű, karmikus emlékei mintájára „született feleségként” látott napvilágot.
(Láttam már nem egyszer MC-n vagy aszcendensen állva olyan nők esetében, akik „főállásban” szerettek volna feleségek lenni, vagy már azok is voltak.)
Ám, ha prominens, akkor házhelyzet szerint férfi horoszkópban is megmutathatja, hogy hol és hogyan igényeljük a társas viszonyokat.


A Vesta nevű aszteroidát tartják

a transzcendentális asztrológia képviselői az egyik leginkább sérült női archetípusnak. Általában az egykor tett fogadalmak, áldozattá válás fájdalmas múltbeli témáira utal, aminek a mai életben a hatása lehet klausztrofóbia, félénkség, zárkózottság.

Ha nem nagyon sérült módon domináns a horoszkópunkban, mutathatja akár azt is, hogy hol, mely életterületen és miként vagyunk képesek valamire teljes lélekkel fókuszálni.
Nem ritkán mesél olyan előző női életekről, amikor valakit zárdába kényszerítettek, esetleg élve elástak, erőszakot követtek el rajta, – vagy az illető tett valaki másnak olyan végzetes fogadalmat, ami erre az életre is átnyúlt.


„Rokon lelkek, lelki társak” című könyvében Judy Hall ír egy pacienséről, aki sok-sok élettel ezelőtt, apáca korában szüzességi fogadalmat tett. Életek teltek el, és minden kapcsolatában szexuális problémái voltak. Bár nem tér ki az eset asztrológiai megközelítésére, de sejtem, ezt a Vesta jelezhette valami módón a horoszkópjában.
„Léteznek másféle fogadalmak is. Bosszút állok rajtad! Sosem bocsátok meg neked. Mindig szeretni foglak.” – írja később a fent említett munkájában. Olykor ezek életek láncolatára fogságba ejthetnek. (A jó hír talán az, hogy ha rádöbbenünk erre, fel lehet oldani az emilyen ősrégi fogadalmakat.)


A Lilithről bizonyára azok az asztrológusok is hallottak már
,

akik még nem foglalkoztak sem az aszteroidákkal, sem a transzcendentális asztrológia modern tanításaival.
Ez utóbbi azonban három Lilith-et különböztet meg.

Az első (egy aszteroida), amely főként női horoszkópban azt mutatja meg, hogy melyik az az életterület, ahol el vagyunk nyomva. A második, a sötét Hold Lilith, ami egy valódi tömeggel nem rendelkező égitest, ami csak minden hatodik hónapban észlelhető, amikor árnyékként elsuhan a napkorong előtt. (A legújabb megfigyelések szerint egy második kísérője a Földnek, ami porfelhő alakú és háromszor olyan távol van, mint a Hold.) A horoszkópban a bosszúvágy, a keserűség szimbóluma.

A harmadik, a legfontosabb, (amit az efemerida is jelöl), a Fekete Hold Lilith, ami valójában a Hold ellipszis pályájának a gyújtópontja. Valójában a hatásukkal akkor érdemes számolni, ha mind a három prominens a horoszkópban, mert ekkor beszélhetünk elnyomott női életekről, amelyek amazon a bizonyos, elsüllyedt lélekrészekként működhetnek a tudatalattiban. (A legtöbb asztrológus egyébként a leginkább ennek feltérképezéséhez csak az utóbbit használja.)


Vélhetően azonban, ha rendelkezünk olyan számítógépes programmal, amely segítségével mind a hármat feltérképezhetjük, és domináns helyzetben találjuk „őket”, még erősebb lehet az az előző életből lecsapódott negatív lélekszilánk.


Valószínű azonban, hogy ezt valami módon más horoszkóp-elem is mutatja. A kentaurok és az aszteroidák egyébként nem írják felül azt, amit más horoszkóp-elemek mutatnak, inkább valahogy kiegészítik azt, árnyaltabbá teszik. Ahogyan Zsuzsa fogalmaz, – (aki egyébként annyira rá tud hangolódni egy-egy képletre, hogy ezek a számára valóságos kis történetekké állnak össze): – „kinyitják” a horoszkópot.


Itt folytatódik a cikk

Horváth Andrea író – asztrológus

www.andreahorvath.hu

20/32 52 352

E sikerkönyvek szerzője folyamatosan indít kezdő és haladó online asztrológia oktatást, valamint részletes karma asztrológiai elemzést vállal.