Az életben legtöbbször nem az önismeretünket akarjuk csiszolni és nem kell nagy Sors feladatokat sem megoldani, hanem sokkal inkább hétköznapi apróbb kérdésekben kell dűlőre jutnunk, mint például: melyik állást pályázzuk meg, vajon el tudjuk-e adni a lakásunkat, megkapjuk-e a hitelt, vagy a gyereknek milyen oktatási intézmény lenne jó, vagy nekünk melyik kúra lenne hatásos egy egészségügyi problémánkra, esetleg Gizike vagy Gézuka szeret-e még és hajlandó-e megházasodni velem? A mindennapok bizonytalanságaival ki-ki habitusa vagy éppen aktuális lelkiállapota szerint birkózik meg, jut döntésre könnyen avagy épp nehezen.


A kérdőasztrológia (avagy horary) a csillagtudománynak egy olyan különleges ága, ami a mindennapi dilemmákra válaszol pontosan és gyorsan. Óriási előnye, hogy nem kell hozzá tudni a születés időpontját, nem kell születési képletet pontosítani, életeseményeket begyűjteni, prognózis módszerekkel számolgatni, mert nem a segítséget kérő saját radix horoszkópja a kiindulópont. Itt a kiindulás mindig egy adott problémára vonatkozó konkrétan megfogalmazott kérdés lesz, ami egy kérdőasztrológushoz szóban vagy írásban eljut, és amikor ő a feltett kérdést megérti, akkor a megértés adott időpillanatára és földrajzi helyére felállít egy horoszkópot, amiből perceken belül mondja is a választ.


A kérdőasztrológia történetének legkorábbi írásos forrásai az időszámításunk szerinti 1. századba nyúlnak vissza, görög, római, egyiptomi csillagászok, filozófusok írásaiból ismerjük a legelső aforizmákat, szabály leírásokat. Az ókorban és a középkorban az átlagemberek számára jórészt nem volt ismert a születés pontos ideje, csak királyok vagy előkelő urak udvaraiban alkalmaztak asztrológusokat, akik a család tagjainak születésénél is jelen voltak és fel tudták állítani a személyes horoszkópokat, ami alapján segítették életvezetésüket, cselekedeteiket. A középkorban számtalan arab és itáliai asztrológus révén élte virágzását a kérdőasztrológia technikája, amikor is a köznép vagy a polgárság főleg vándor asztrológusok szolgáltatásait tudta igénybe venni. Utolsó nagy felvirágzását a 17. századi Angliában élte angol nevén a horary, William Lilly nevével fémjelezve, hogy azután több mint 300 éves Csipkerózsika álomba merüljön és csak az 1980-as években éledjen újra főnixként, egy véletlen megtalált Lilly által írt és archaikus angol nyelven publikált tankönyv által.


A kérdőasztrológia a klasszikus vagy középkori asztrológia eszköztárával dolgozik, tehát az addig ismert 7 planétával, főfényszögekkel (együttállás, szextil, kvadrát, trigon, oppozíció), használja az összes esszenciális és akcidentális méltóságokat és gyengeségeket (uralom, egzaltáció, triplicitás, terminus, arculat, esés, exilium – sújtottságok), ami egy igen fontos alappillére az elemzésnek. Nagyon fontosak a planéták és jegyek minőségei, a planéták haladási iránya, sebessége, esszenciális jelentései avagy a távolodó vagy közeledő fényszögek értékelése stb.


Számtalan leírt szabály létezik, ami igencsak meghatározza és objektívvé teszi egy-egy horoszkóp kiértékelését ezáltal nagyrészt kizárva az intuíció vagy spekuláció jelenlétét.


Egy tanult és kellően gyakorlott kérdőasztrológus a neki feltett kérdésre gyakorlatilag akár 15-20 percen belül nagyon konkrét és 99%-ban helytálló választ tud adni, épp ezért a konzultációk nagy része röviden, telefonon és online chaten zajlik.


Egy kérdőasztrológiai konzultáció, ha jókor, jó kérdést tesznek fel, akkor időt, energiát és ezzel pénzt is megtakaríthat a kérdezőnek!


Ebből is látszik, hogy a kérdés feltevése alapvetően fontos ennél az asztrológiai ágnál. Puszta kíváncsiság vagy vizsgáztatás, avagy tettek és igazi érdek nélküli kérdezgetésnél a válasz is olyan lesz, avagy előfordulhat a kérdőképlet nem ad feleletet, mert a válasz letiltott vagy korai.


A hétköznapi élet bármely területére feltehető kérdés, ajánlott eldöntendő módon megfogalmazni. Egy fontos szabály létezik: egy kérdés csak egyszer tehető fel! Ha kaptunk rá választ korábban esetleg más jósló mód által (kártya, rúna, kávézacc stb.), akkor azt már nem ildomos tovább firtatni! A kérdőasztrológia slágertémái természetesen a legfontosabb életterületeket érintik, úgy mint, párkapcsolat, hivatás és munka, egészség és betegség, pénz és jövedelem, ingatlan adás-vétel, gyerekvállalás stb.

PÉLDA KÉPLET


Most egy tipikus párkapcsolati kérdést hoztam példának, általa szeretném bemutatni kicsit a kérdőasztrológia elemzési technikáját és működését.


A kérdés 2021. február 13-án 9:35-kor így hangzott (Budapest – Regiomontanus házrendszer): Mit akar? Miért változott meg irányomban?


Minden kérdésnél, fontos, hogy az előzményekről is megkérdezzük az ügyfelet, hogy a horoszkópban pontosan meg tudjuk találni azokat a planétákat, amelyek a probléma szereplőit a körülményeket vagy a kérdezett életterületet fogják szimbolizálni.


Jelen kérdést egy hölgy tette fel
, aki hónapok óta netes és telefonos ismerkedésben volt egy még személyesen sosem látott férfival, de akivel már jól összebarátkozott. Ennek a kérdésnek volt egy előzménye is, pár héttel korábbi kérdés, ami azt firtatta vajon komolyan vehető-e a férfi, lesz-e belőle igazi párkapcsolat. Akkor a válasz igen volt, hogy a férfinak nagyon tetszik a kérdező és komoly kapcsolatot akar. Most mégis, valami nézeteltérésük kerekedett, mert a hölgy arról számolt be, hogy legutolsó beszélgetésükkor a férfi hűvösen viselkedett és közölte vele, nemrég találkozott egy régi nagy szerelmével és úgy döntöttek felújítják a kapcsolatukat, tehát őt kvázi baráttá fokozta le. Ez feldühítette a kérdezőmet, nem értette, hogyha pár hete még teljesen odáig volt érte a kérdőasztrológia szerint is, most mi változott?


Ez a képlet a viszonylag egyszerűbbek közé tartozik, párkapcsolati kérdésként a kérdezőt (I. ház ura) és az udvarló férfit (VII. ház ura) kell beazonosítani, egymáshoz való viszonyukat, ragaszkodásukat kell elemezni és esetleg megnézni van-e zavaró tényező, harmadik fél, aki bekavar kettejük viszonyába.


Minden kérdőképletben a kérdezőt az aszcendens jegyét uraló planéta, mint fő és fizikai jelölő fogja szimbolizálni, ebben a képletben ez a Vénusz, illetve másik jelölőként a Hold, ami pedig az érzelmi lelki oldalát jeleníti meg a kíváncsiskodónak. Párkapcsolati kérdésnél a vágyott férfit, a partnert a VII. házcsúcs jegyét uraló planéta szimbolizálja, jelen esetben ez a Mars.

2021 február 13. 9 óra 35 perc – Budapest


A szereplőket szimbolizáló égitestek jegy és házhelyzetéből, méltóságaikból, arra következtethetünk ki hogyan érzi magát most ebben a szituációban, az égitestek felett uralkodó más planétákból pedig arra, ki mire vágyik jelen helyzetben. A planéták mozgásából, közeledő fényszögeikből pedig arra, mire lehet majd számítani a közeljövőben a két ember között.


A kérdező hölgy, Vénusz
egy követőházas, Vízöntőben álló terminusi méltósággal rendelkező planéta, amely a Szaturnusz magas méltóságaiban áll, tehát alapvetően a Szaturnusz által jelzett dolgok állnak érdeklődése homlokterében. Ez jelen esetben a 9., X. ház és 11. ház csúcsára eső jegyeknek az ura, tehát őt most a hivatása, karrierje, a barátság és a külföld is sokkal jobban érdekli, mint a párkapcsolat, avagy ez a férfi. Fix jegyben állva kitartó és következetes, tudja mit akar. Ez így is volt akkor, mert a Covid következtében megszűnt a munkahelye és fejest ugrott egy külföldi munkába 8-9 hónappal előtte, minden energiájával erre figyelt, amíg fel nem bukkant ez a férfi. A Vénusz ereje csökkent (a Mars kvadrátja sújtja), ez jól jelzi, hogy ő most nehezen tudja fizikailag elképzelni a párkapcsolatot, ez őt inkább hátráltatja, fékezi, sok mindenben gátolja.

William Lilly féle méltóság táblázat


Ha a Holdat vizsgáljuk, a kérdező érzelmi és lelki állapotát, akkor még érdekesebb dolgokat láthatunk. Hold a Halakban, peregrin-méltóság nélküli, hanyatlóházas, 12. ház csúcsán álló égitest. Érzelmi hullámvasúton ül, hol így hol úgy érzi magát lelkileg (a Halak változó jegy miatt), kicsit magányos és szorongó, (mert a Hold a 12. sötét házban áll), ami a külföldi tartózkodásból és munkájából adódó elzártságot is jelölheti és nincs semmilyen lelki önuralma, (peregrin planéta), ezért aztán össze-vissza csapódhat érzelmileg ebben a párkapcsolati szituációban.


Ha megnézzük, hogy a Hold milyen planéták méltóságaiban áll, következtethetünk arra érzelmileg kikhez vagy mihez kötődik, vagy milyen helyzetben van. A Jupiter uralmában áll, (12. ház ura) utal a szorongásra, aggodalomra, magányra, egy kicsi depresszióra is. A Vénusz egzaltációjában áll, (I. és 6. házak ura) utal a kérdezőre magára, aki önmagával sokat foglalkozik, mit akar, hogy néz ki, milyen a külseje, esetleg betegségek is foglalkoztatják. Majd a Hold a Mars triplicitás méltóságában is áll, (VII. ház ura) jelzi, hogy érzelmileg már kötődik ehhez a férfihoz, megszerette, megbarátkozott vele, talán már párként is tudna gondolni rá. Ez az érzelmi kötődés közepes erősségű, de már elegendő lehet egy új párkapcsolathoz. Ezért is a részéről a kétségbeesett értetlenség, hogy mi történhetett?


Ha a férfit jelölő Marsot
vesszük górcső alá, akkor látunk egy sarokházas Bika planétát, ami romlik. A férfi nagyon vacakul érzi magát ebben a helyzetben, és nincs döntési képességeinek birtokában. Sok esetben egy romló planéta azt is jelöli, hogy az illető nem őszinte, nem megbízható abban, amit mond vagy cselekszik. Marsnál különösen figyelni kell, mert ez egy ártó planéta, és szó szerint árthat embereknek vagy helyzeteknek, jelen esetben akár saját magának is, mivel itt igen erős és nagy intenzitást képes kifejteni.


Ha azonban megnézzük milyen égitestek uralmában áll a Mars, akkor nagyon feltűnő, hogy szinte csak a Vénusz és a Hold planéták azok, vagyis ez a férfi továbbra is teljes odaadással van a kérdezőm iránt (ő a Vénusz és a Hold a képletben) őt szeretné szinte már-már rajongva és ellenállhatatlanul.


Ha számszerűsíteni akarnánk ki mennyire szereti a másikat, merthogy a horaryban ezt akár meg is tehetjük, (uralom=5 pont; egzaltáció=4 pont; triplicitás=3 pont; terminus=2 pont; arculat=1 pont) akkor jelen helyzetben 13 – 3 arányban a férfi javára dől el a vágyakozás a kérdezőm felé. Ez rendkívül erős, már-már túlzó érzésekre utal, egyáltalán nem úgy tűnik, hogy kiszeretett volna belőle, vagy tényleg más nők felé kacsingatna. Mivel ez egy romló Mars, nagyon is benne van a pakliban, hogy nem mondott igazat, nem volt őszinte.


Amikor mindezeket elmondtam a kérdezőmnek, kicsit ő is meghökkent. Végül elmesélte, hogy az elmúlt napokban picit visszább húzódott ettől a kapcsolattól, mert kicsit félt a személyes találkozástól és igazából elkezdte halogatni azt. A férfi dühös is volt emiatt, és 1-2 napja jött ezzel a történettel, hogy újrakezdte a volt partnerével. Ezen a ponton a kérdező hölgy ott tartott, inkább veszni hagyja ezt az ígéretesen induló barátságot.


A planéták közötti közeledő fényszögek mindig az eljövendő eseményeket mutatják és itt a Vénusz és a Hold illetve a Mars között van egy közeledő kvadrát és egy szextil. Tehát úgy tűnik alkalom és lehetőség lesz arra, hogy végre személyesen is találkozzanak, esetleg megbeszéljék kétségeiket. Nem tűnik akadálymentesnek a dolog a kvadrát miatt, de nem lehetetlen.


Mint asztrológus végül azt mondtam, hogy szerintem, amit a férfi állít az nem igaz és továbbra is őérte van oda nagyon. Ezért az javasoltam, ne térjen ki a személyes találkozás elől, menjen el, üljön le vele legalább egy kávéra, ráér később is meggondolnia magát, ha nem jön be neki a férfi fizikai kinézete vagy valami kellemetlen még kiderül.


Mint minden kérdőasztrológiai kérdés, csak akkor igazán hiteles és valós, ha van visszaigazolás. Ennél az esetnél két hét múlva jött az újabb fejlemény, mely szerint nekem, illetve a képletnek volt igaza! A férfi ugyanis bevallotta, azt érezte csökkent a kérdezőm érdeklődése iránta és elhatározta, hogy féltékennyé és motiváltabbá teszi azzal, ha azt füllenti felbukkant egy ex, hátha ezzel előrébb léphetnek. Amikor végül találkoztak igen nagy hatást tettek kölcsönösen egymásra és már akkor késő éjjelig beszélgettek.


2023 februárban mikor ezt a cikket írom, 2 évvel az eset után, még mindig együtt vannak…


Juhász Nóra – 2023.február 13.