Mit jelent a Chiron az I. – 6. házakban?

Ha a Chiron az I. HÁZ-ban van


Energiával tudja gyógyítani a karmikus sebeket a szülött. A „vörös mágus”, aki az életútjain karmikus sebeket kap azért, hogy képes legyen gyógyítani. Azt az állapotot tudja gyógyítani, amelyet megélt.
A gyógyítás lehet szimbolikus. Mérhető erő van a kezében. Lehet testi jele is (anyajegy, foggal, 6 ujjal születik, láng alakú elszineződés).

Az aszcendensen álló Chiron spirituális gyógyítót jelent, amihez alázat kell. Általában lelkileg nagyon megszenved az életútján. Negatív esetben szerencsejátékba vagy szenvedélybetegségbe menekül az egyén.
Az élete első felében csodabogárnak érzi magát, aki szeretne a többiek közé tartozni, de mégis a peremen marad. Később képes megtapasztalni, hogy egyszerre van a testén belül és kívül, gyakorlatilag két különböző síkon tud egyszerre jelen lenni.


Ha a Chiron a 2. HÁZ-ban van


A tehetséggel vagy a pénzzel kapcsolatos karmikus sebet jelent.
Az egyénnek sérült az önbecsülése, elvették a pénzét, vagyonát, esetleg mindenét vagy szegény volt. A szülött retteg az éhenhalástól, ezért az agya állandóan a pénz körül forog.
Ha megtanulja a tehetségét kibontakoztatni, a tehetségével pénzt keresni és a pénzt is megtanulja kezelni, akkor hatványozottan jön hozzá a pénz.


Kényes pont az életében, hogy mennyit ér valójában. Sokszor áron alul adja a tehetségét.
A fordulópont az, amikor felismeri, hogy vágyik az anyagi biztonságra, de a tulajdon minden formája korlátozza szabadságát.
Mihelyt megtalálja önbecsülését, szerényebb lesz, már nincs szükség státusz szimbólumokra. Akkor mutatkozik meg valódi nagysága, tehetsége és innentől jó az anyagi helyzete is.


Ha a Chiron a 3. HÁZ-ban van


A kommunikációval, testvérrel, oldalági rokonnal vagy kereskedelemmel kapcsolatos karmikus sebeket jelez.
Lehet, hogy kínlódik a szavakkal, lehet beszédhibás vagy lehetnek tanulási nehézségei az egyénnek. Nehézségei lehetnek a kapcsolatteremtéssel. Lehet, hogy problémái vannak a testvérrel.
Képes a szülött a kommunikációt gyógyító erővé alakítani. Gyógyíthat szavakkal, énekkel vagy akár festménnyel is.
Gyerekként lehet nehéz felfogású, mert mindent komolyan vesz. Minden részletet meg akar ismerni, ugyanakkor bonyolult dolgokat azonnal átlát. Egyszerre ostoba és zseni.
A mindennapokban való tájékozódás okozhat nehézséget az egyénnek.
A fordulópontot az jelenti, amikor elkezdi tudását továbbadni.


Ha a Chiron a IV. HÁZ-ban van


Ez a rejtett karma háza, a gyökerekben van valami, amit fel kell dolgozni a szülöttnek.
Lehet az apával, anyával kapcsolatos seb, amit helyre kell hozni, hogy a saját családjában már ne adja tovább.
A IV. házas Chironnal nem biztos, hogy tud gyógyítani.
Lehet szülőkkel, otthonnal, családdal vagy ingatlannal kapcsolatos karmikus seb.
Az IC-n ülő Chiron ősökkel való karmát jelez, esetleg faji, törzsi karmát. Lehetnek sámánisztikus képességei a múltból.
Esetleg a gyermekkorban konfliktusokat él meg apával, anyával és így kap sebeket, amit felnőttként fel kell dolgozni. Ilyenkor az egész család horoszkópját kell nézni.
A fordulópont az, amikor rájön szülei ellentmondásosságára. Egyrészt tartsa fenn a nemzetséget, másrészt újítson és váljon meg a gyökereitől. Ezért úgy érzi, hogy senkinek sem tud megfelelni, ő a család fekete báránya.
Amikor sikerült feldolgoznia a mintát, egyszerre tud a múltban és a jövőben élni. Nem folytatja a szülők hibáit és gyengeségeit.
Sokáig tart, ameddig valahol meg tud telepedni. Lakásviszonyai lehetnek élete Achilles pontjai.

Ha a Chiron az 5. HÁZ-ban van


A szenvedő, meg nem értett művész a szülött, akinél a karmikus sebek a személyes kreativitással kapcsolatban lehetnek.
Gyermekkel kapcsolatos karma is lehet, de itt az egész család horoszkópját kell nézni. Az első gyermeket nem szabad elvetetni, mert lehet, hogy soha többé nem lesz.
Szerelemhez, érzelmekhez kötődő karma is lehet.
Élete első felében mindenáron eredeti akar lenni és ettől úgy begörcsöl, hogy képtelen alkotni.
Sebezhető pontja a játékosság és a kreativitás.
Fordulópont lesz, amikor rájön, hogy egyrészt megtagadja az életet és semmit sem akar adni magából a világnak, másrészt olyan alkotói képességekkel rendelkezik, amik megelőzik saját korát.

Később alkotásai egyediek, önfejűek, előre mutatók vagy gyógyító hatásúak. Alkotásai főleg a gyerekeket érintik meg.


Ha a Chiron a 6. HÁZ-ban van


Szerzett karma, egészség, szolgálat illetve szerzett betegségek háza a 6. ház.
Lehet spirituális vagy alternatív gyógyító az, akinek itt van a Chiron-ja.

Nehéz megélni, lehet komoly testi karma is. Élete során rájön, hogy vannak gyógyító képességei. Dolga van a gyógyítással, de nem mindig vállalja fel.

Lehetett rabszolga a szülött, lehetett szolga élete esetleg egészségügyi munka, gyógyítás a múltban.

Élete első felében nyomasztja, hogy valami hasznosat tegyen, másrészt védekezik az ezzel járó kötelességek ellen.

Szabadon és függetlenül akar dolgozni, de fél, hogy kudarcot vall. Fél, hogy nem tud megfelelni a kihivásoknak.

Éveken át egyik végletből a másikba esik munkájában. Egyszer nagyon aktív, teljesítmény-centrikus, utána sodródik.
Fordulópont az, amikor olyan tevékenységet talál, amiben lelkileg fesztelen marad, mégis hasznos és produktív.

Jó lehet neki a gyógyítás minden szinten. Vagy olyan munka, ami szolgálattal jár vagy olyan hasznos tevékenységet kell végeznie, ami mások szemében őt hasznossá teszi.