Írta: Faragóné Hajdok Ilona asztrológus

Mit jelent a Kör, a Kereszt és a Félkör?


A természetben több olyan alapvető formát találhatunk, amelyek meghatározzák a teremtmények felépítését a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezekre épül a szakrális geometria is. Szent geometriának is nevezik.

A kozmikus rend tükröződik benne.
Az ősi kultúrákban felismerték, hogy bizonyos geometria formák és mintázatok univerzálisak, és az építészetben is ezeket az elveket alkalmazták.


A Szakrális geometria foglalkozik az aranymetszéssel, a Fibonacci – sorozattal, egyéb arányokkal. Különböző geometriai formákkal találkozhatunk benne.


Az egyik ilyen geometriai forma a kör

Valójában a gömb kétdimenziós vetülete.
Maga gömb az egység, a teljesség és az integritás jelképe. Az atomok, a sejtek, a magok és a bolygók is mind gömb alakúak. A gömbnek minden pontja hasonló értékű, és mindegyik egyenlő távolságban helyezkedik el a középpontjától, amelyből ered.

Ez a középpont az 1 dimenziós pont, amely kiterjed a körvonalra, a 2. dimenzióra, azért hogy látható és tapasztalható legyen.


A Kör az égi ciklusok jelképe

A zodiákus által jelzett éves ciklusoké, a horoszkóp ábrája is egyben. A Kör a szellem köre az asztrológiában, a szellemi síkot jelöli.
A körvonal a tér és az idő különleges kapcsolatára is utal. Jelzi az ismétlődést, a folyamatosságot, az örökkévalóságot, a tökéletességet a végtelent. Az önmagába visszatérő vonal egyben a zártság és a védettség, valamint a tér és az idő egységének jelölése.


A Kereszt a fizikai test, az anyag keresztje

A fizikai síkot szimbolizálja.
Lelki navigációs szerepe is van a keresztnek. Amikor az élet zűrzavaros, káosz vesz bennünket körül (háború, természeti csapások), a kereszt szimbolikus tulajdonságai segítenek.

Segítenek abban, hogy lelkünk középpontjába helyezkedjünk vissza, elmozdíthatják gondolatainkat a helyes irányba. A kereszt szimbolikus jelentéseinek megerősítésével a szellemünk szilárd talajon áll.


A kereszt jelképezi a spiritualitást és a gyógyulást. A kereszt négy pontja utal a 4 elemre: víz, föld, levegő, tűz. A kereszt sugallja az egyensúlyt. A kereszt horizontális szára az emberek közötti viszonyt képviseli, míg az ég-föld tengelye, a vertikális szára, az ember és az égiek közti kapcsolatot jeleníti meg.

Így mutatja meg azt az utat, amit meg kell valósítanunk mind embertársaink, mind az égiek felé.


A Félkör a lélek szimbóluma, a lelki sík hordozójaEbből a három jelből alakul ki a bolygók jelölése.


1. A NAP

Szimbóluma egy bezárt kör, a közepében egy ponttal. A kör a tökéletességet, az egységet szimbolizálja. A közepén lévő pont utalás a végtelenre, ami a tér és az idő fölött áll, valamint minden formát magában hordoz. Szellemi utunk, amit be kell járnunk.


2. A HOLD
Asztrológiai jele a két egymásba érő, különböző sugarú körív, amely egy konkáv grafikai ábrát hoz létre. A Hold a személyiségünk rejtett, ellenőrizhetetlen és finom részét testesíti meg. Érzékeny, befolyásolható és befogadó. A Hold a kollektív tudattalannal kapcsolatban áll, és így megtestesíti a bennünk rejtőző (mágikus) erőt és hatalmat. Lelki utunk, mely több jegyen megy keresztül: víz, föld, levegő és tűz jegyeken.


3. A MERKÚR
Mindhárom forma – a kör, rajta egy félkör, alatta egy kereszt – szerepel a Merkúrt szimbolizáló jelben. A gyakorlati racionális gondolkozási képességet megtestesítő bolygó. Mozgékonyság, egyensúly, közvetítés jelölője, de mutatja a gondolkodás jellegét is.

4. A VÉNUSZ

A Vénusz szimbóluma egy teljes kör, alul egy kis kereszttel. A Vénusz a négy ősi alapelemnek, a földnek, a víznek, a tűznek és a levegőnek a harmonikus egységét jeleníti meg. A Vénusz a szépség és harmónia bolygója. A lelki béke, személyes vonzerő és örömök forrása.


5. A MARS
Szimbóluma egy teljes kör a tetejében egy negyvenöt fokra jobbra dőlt, felfelé irányuló kis nyíllal. A Mars a legősibb, legelemibb, feltétel nélküli megnyilvánulása az őserőnek, vagyis maga a feltartóztathatatlan megnyilatkozás, amely nem ismeri a lehetetlent, a megtorpanást és a meghátrálást. Akaraterő, tetterő, lendület jellemzi. Mutatja, hogyan tudok cselekedni.


6. A JUPITER
Asztrológiai jelölése egy félkörívhez alulról a szárával kapcsolódó kereszt. A tapasztalathoz kötött és lelki életünket igénybe vevő és meghatározó princípium jelképe. A Jupiter az értéktudat, az értékítélet, a helyzetértékelési képesség és végső soron a spirituális fontosságot testesíti meg. Szintézis, bölcsesség, szellemi vagy fizikai tágulás jellemzi.

7. A SZATURNUSZ

Asztrológiai ábrája a Jupiterével szimmetrikusan ellentétes: felül van a természeti tapasztalást, a fájdalmat jelentő kereszt és alul van a Hold szimbólumánál leírt tudattalan szellemi-lelki tartalmakat jelentő félkör. A Szaturnusz jelentése ugyanis a Jupiterével kiegészíti egymást. A spirituális értéktudat és viszonyítási készség (Jupiter) nélkül el sem képzelhető igazi felelősségérzet és felelősségtudat, amit a Szaturnusz megtestesít.

8. Az URÁNUSZ
A szabad, illetve gát- és feltétel nélküli, minden irányból érkező, minden irányba hatoló, szellemi információáramlás bolygója. Asztrológiai szimbólumaként két variáns ismeretes. Az első a Mars szimbólumához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a kör közepén egy pont található, mint a Nap szimbólumánál és a kör felső részén álló nyílvessző egyenesen felfelé mutat, nincs megdőlve. A második egy középre helyezett kereszt, aminek az alsó szárához kötődik egy kis kör és jobbra – balra pedig két félkör kapcsolódik. Az Uránuszhoz köthető az ultrahang, cunami, földrengés is a hullámtermészete miatt.

9. A NEPTUN
A Neptun szimbóluma, csakúgy mint a latin mitológiából ismert Tenger-istenéé, egy három ágú szigony, amelynek nyelét átmetszi egy vízszintes vonal. Vagyis ebben az esetben is megjelenik a kereszt. Egyetemes szeretet, belső fény, spiritualitás megtestesítője. A tiszta fény befogadója.

10. A PLÚTÓ

Az egyetemes és végső kiegyenlítődés bolygója. Asztrológiai szimbóluma egy félkörbe rajzolt kisebb sugarú kör, amit egy kereszt tart. Van még ezenkívül 3 más jelölése is. Kíméletlen gyógyító. Újjáépít, de előbb lerombolja a túlhaladott dolgokat. Gyökerestől kitép mindent.Világunkban számtalan csoda van. Találjuk meg azok forrásait!
Felismerésükkel a Föld egy jobb hellyé válhat, olyanná, amilyennek megálmodtuk.


Meghallgathatod a cikket a lenti videon is:

Faragóné Hajdok Ilona

Források:
Komáromy Zoltán: Szakrális geometria – A tér és a formák titkai
Rudolf Steiner: A világ, a föld és az ember