Kvinkunx két ember között – a fajsúlyosan karmikus kapcsolat jelölőjeAz előzőekben​​ áttekintettük a kvinkunxok első, majd további aktiválódását és azt, hogy milyen az, amikor egy emberen belül, állandóan érvényesül a kvinkunx a Nap és az Ascendens jegye alapján.

Most a szinasztriás kvinkunxokról lesz szó, amely téma a leginkább​​ tart igényt a közérdeklődésre, s valóban: elég látványosan, jól érzékelhetően érvényesül az emberi kapcsolatokban.​​


A kvinkunx ebben az összefüggésben is a karma fényszöge,

így az olyan emberek, akik – párkapcsolati, szülő-gyerek, más családi, kollegiális, vagy bármilyen fontos viszonylatban – kvinkunxos konstellációval kerülnek egymás mellé, nagyon is érzik ennek a súlyát.

Közbevetőleg​​ ki kell hangsúlyozni, hogy minden egyes kapcsolódásunk karmikus, hiszen a karma rendező ereje sodorja össze az embereket. A rokoni kötelék a legerősebb,​​ és az esetek óriási hányadában nem is az első életben találkoznak össze az érintettek, hanem a sokadikban, még ha előzőleg nem családi, hanem valami másmilyen leosztásban éltek egyidejűleg.​​


Minél szorosabb a jelen életben funkcionáló kapcsolat, annál jelentősebbek lehetnek a karmikus előzmények. Ilyenkor azonban az alapállás az, hogy eleve van egy harmónia, együttgondolkodás, hasonló érzelmi beállítódás és érdeklődés a felek között, amelyben a tükörkép és kiegészítés szerepel vezérmotívumként.

A szomszédos jegyek egymás mellé sodródása sokkal több ellentmondást sejtet, hiszen az egymást követő típusoknál ugyan mindig van egy-egy markáns átkötő elem, ami azonos bennük, de minden más viszont erősen eltérő.


A rövid áttekintés után most érkeztünk el​​ a kvinkunxos kapcsolatokig, amelyeknél​​ a karma​​ az utolsó verziónál is​​ erősebben mutatja meg magát,​​ mint bármely más variációban,​​ ugyanis itt a kvinkunx nem úgy működik, mint amikor egy horoszkópban aktiválódik.

A kvinkunxos kapcsolatokra ugyanis éppen az a jellemző, hogy képesek egymást folyamatosan gyilkolászni, akár a legnagyobb jóindulattal is. Csakhogy​​ gyakorta nem egy nyelven beszélnek, vagy szélsőségesen eltér a reakcióidejük, mások a prioritásaik, és mivel mindenki masszívan meg van arról győződve, hogy a saját álláspontja helyes​​ (ami igaz is a maga szempontjából), nem enged belőle, s nem érti, hogy társa miért nem képes ezt még csak felfogni sem, nem hogy tiszteletben tartani.​​

Az egyébként elég gyakran létrejövő​​ kvinkunxos kapcsolatoknál alap-jelenség,

hogy állandóan frusztrálják egymást, nem szándékosan, de mégis mindig úgy alakul a kommunikáció, hogy csak-csak sikerül felbosszantani a másikat. Ez kölcsönösen érvényesül, de van még egy különlegessége az ilyen típusú viszonyoknak.


Megkülönböztetjük a kvinkunxokat alsó és felső kvinkunxként.

Beszéltem arról, hogy a kvinkunxokat úgy a legegyszerűbb megállapítani, hogy a szemben lévő jegy két szomszédja van a kiinduló jegytől 150 foknyira, vagyis kvinkunxban.

Az oppozíciós előtti jegy az alsó, az oppozíciósra következő a felső kvinkunx. Vegyük kedvenc példánkat, a Kost, akivel szemben a Mérleg van. A Mérleg előtt a Szűz, tehát ez az alsó kvinkunxa, a Mérleg után pedig a Skorpió, ami a felső.

Így mehetünk körbe a 12 jegyen, s láthatjuk, hogy visszafelé is érvényes persze, csakhogy a fordítottja: a Szűznek a felső kvinkunxa lesz a Kos és az alsó a Vízöntő. (A Szűzzel szemben a Halak van, az előtt a Vízöntő, tehát az az alsó és utána pedig a Kos, így ő a felső kvinkunx.)

Mármost fontos szempont, hogy alsó vagy felső kvinkunxról van-e szó, mivel úgy tekinthetjük, hogy​​ az alsó kvinkunx a kiinduló pontot jelentő szülött számára karma-csökkentő, míg a felső karma-növelő tényezőként szerepel. Példánkban: a Kos számára a Szűz karma-csökkentő, míg a Skorpió karma-növelő tényező. A Szűznek viszont a Kos a karma-növelő párja, míg a Vízöntő karma-csökkentő.

A Skorpiónak a Kos segít ledolgozni a karmájából valamennyit, míg másik kvinkunxos párja, az Ikrek meg szaporítja karmikus feladatainak mennyiségét.


Tekintsük át ebből a szempontból a 12 jegyet,

miként is alakul úgy a csökkentő-növelő tényező, mint az, hogy miben is térnek el egymástól oly mértékben, hogy azzal folyamatosan jelentős bosszúságot okoznak a másiknak.

A Kos alsó kvinkunxa, vagy karma-csökkentő párja a Szűz,

míg viszont a Szűz számára a Kos jelenti a karmikus terhek gyarapítását.​​ Kettejük közt számos antagonisztikus ellentmondás van. Többek között tempóbeli: a Kos reflexből, azonnal dönt és cselekszik, a Szűz sokat bíbelődik a döntés előkészítésével, elemez, elrágódik a problémán. A Kost idegesíti ez a jelenség, amiből nem ért semmit, de nem is akarja érteni, hanem némi csekély fékezés után nekilódul és megy a maga feje után. A Szűz ettől rosszul van és tovább rágódik, immár ezen az új-régi problémán, amit sokkal nehezebben emészt meg, mint a Kos.

A másik, igen izgalmas differencia a két jegy között a kritikai érzék, ami mindkettőnél igen jelentős, de más az eredője és a​​ kifejezési formája, s ezzel ugyancsak alaposan fel lehet bosszantani a másik felet.

A Kos felső, karma-növelő kvinkunxa a Skorpió.

Izgalmas páros, hiszen mindkettőnél uralkodó bolygó a Mars, azonban óriási különbségekkel. A Kos nem képes tartani a száját, nem tud kivárni és ezért kevésbé hatékony lehet, mint a visszafogott, türelmes, kivárásra berendezkedő kvinkunxos (és marsikus) párja, a Skorpió. A Skorpiót persze felhergeli a Kos nyüzsgése, ám annál higgadtabb, semhogy ki tudná billenteni kerékvágásából, ami persze a Kost külön és újra felbosszantja.

A Bika alsó, karma-csökkentő kvinkunxa a Mérleg,

s közöttük is érdekes a viszony, hiszen e két jegyben uralkodik a Vénusz, csakhogy egészen más jelleggel. A Bika higgadt föld jegy, a Mérleg könnyen izgatható levegő. A Bika alapos, a Mérleg felületes. Mindkettőnél fontos a kontaktusteremtés, ami a Bikánál a természetközeliségen alapszik, a Mérlegnél viszont sokkal több művi elemet tartalmaz.

A Bikának az érték fontos, a Mérleg megelégszik a látszatával. Mindezek okán a Mérleget frusztrálja a Bika ösztönös harmóniateremtő képessége, míg a Bika is értetlenül áll a Mérleg-jellegű harmónia előtt, de kevéssé törődik vele. A Bikának fontosak az emberi kapcsolatok, a gyarapodó család, az élet továbbvitele. A Mérlegnek a társkapcsolat, a kiegészítés, az egyensúly fontos, amiben ugyancsak nem tudnak egymással megegyezni.​​

A Bika felső, karma-növelő kvinkunxa a Nyilas.

Ez esetben a Bika nem tudja jól kezelni a Nyilas dinamikáját, örökös nyüzsgését, minden alapot nélkülöző optimizmusát, pedig sok szempontból igencsak hasonlítanak egymásra. Például az „élni és élni hagyni” elvet a gyakorlatban is megvalósítani igyekvő két jegyről beszélünk, de akár az előzőleg már említett optimizmus, vagy legalábbis derűs életszemlélet a Bikánál éppúgy megvan, mint az erről híres Nyilasnál.

Mégis: a lomhább, lassabb reakcióidejű Bika a Nyilas noszogatását nehezen viseli. A Nyilast persze ugyanúgy felbosszantja a Bika lassúsága és kényelemszeretete, de hamar elfelejti, mi is volt a problémája két perccel előbb és új, izgalmas célok után néz.​​

Az Ikrek karma-csökkentő, alsó kvinkunxa a Skorpió.

Nem sok hasonlóságot találunk a két jegy között, a kritika azonban fontos közös pont. Csakhogy az Ikrek képes játékosan, viccesen interpretálni meglátásait, a Skorpió legfeljebb vitriolos gúnnyal, vagy véresen komolyan.

Máskülönben itt is a tempóbeli differencia óriási: a könnyen döntő Ikrek meggondolatlan, hebrencs mivolta egy piaci légy szemtelenségét idézi fel a Skorpióban. Mire megmozdulna, az Ikrek már hetedhét határon túl jár. Az Ikrek gyorsan felismeri ezt, és merő sportból is bosszantja a lomha Skorpiót.

Nyelvi, logikai bukfencekkel, sziporkákkal szórakoztatja el magát, amiket a Skorpió nem ért vagy majd másnap esik le nála a tantusz. Ezt az Ikrek mulatságosnak, a Skorpió viszont felettébb dühítőnek találja. Emellett az Ikreket is frusztrálja, hogy nem tudja rábírni gyorsabb tempóra a Skorpiót, de azt is felháborítónak találja, hogy a Skorpió hosszú memóriája igen kiváló, az övé meg cseppet sem. A Skorpió mélysége az Ikrek felületességével szemben ugyancsak súrlódási pont, amiből a Skorpió nagyobb ügyet csinál, az Ikrek meg kevéssé.​​


Az Ikrek másik, karma-növelő, felső kvinkunxos párja a Bak.​​

Hasonlóképpen a tempóbeli különbségeket lehet kiemelni, azonban a Bakot kevésbé lehet felizgatni a hebrencskedéssel, mivel ahhoz van szokva, hogy csakis ő a precíz, alapos és mindenki mást fegyelmezni kell.​​ Az Ikrek számára ez a fegyelmezés – ami igen hatékony – szokatlan élmény. Így hát menekülne a szorítása alól, ám az sem egyszerű, hiszen hangsúlyozottan karmikus kötésről van szó. Azért a Bakot sem hagyja érintetlenül az a körülmény, hogy állandó készenlétben kell lennie, mert az Ikrek adandó alkalommal ügyesen megkerüli a Bak szerint életbevágóan fajsúlyos problémákat. S persze, hogy idegesíti is az örökös, általa sokszor céltalannak tekintett nyüzsgés, a sok beszéd, s különösképp a meggondolatlan kommunikáció.​​

A Rák alsó, karma-csökkentő kvinkunxa a Nyilas.

Nagy ellentmondást jelent, hogy a Rák világa a család, a Nyilasé pedig szerényebb léptékben a nagyvilág, szélesebb értelemben pedig a végtelen Univerzum. A Rák őrizgeti érzelmi emlékeit, sérelmeit, de a tárgyakat is. A Nyilas lerázza magáról a számára nyomasztó dolgokat, Vezérlő elve a „carpe diem”, s persze kölcsönösen nem értik, hogy a másik miként tud úgy élni, ahogyan.

A Nyilas számára azonban az, hogy egy szűk tartományba igyekeznek őt begyömöszölni, miközben benne is megvan az érzelmi kötődésre való hajlam, meglehetősen nehezen megemészthető tényező, ami a szabadságától való megfosztást is jelenti. A Rák pedig következetesen igyekszik az otthon falai között tartani a végtelen terekre vágyó Nyilast.

A Rák másik, felső, karma-növelő kvinkunxa a Vízöntő.

Ez a két jegy nagyjából nem is ugyanazon a planétán él. Az iménti variációhoz hasonlóan a kötöttségek és a szabadság az egyik fő konfliktus köztük, ami a Vízöntőnél még fokozottabban érvényesül. Hiszen e típus számára az érzelmek korántsem jelentenek olyan erős vezérlő elvet, mint a Nyilasnál.


Az Oroszlán alsó, karma-csökkentő kvinkunxos párja a Bak.​​

Az Oroszlán optimista, derűs, és bár kellőképpen megfontolt, sőt jó szervező, mégis a Bakhoz képest sokkal könnyedebben kezeli dolgait. Képes bízni saját erejében és az életben, abban, hogy minden jól alakul, bármi is történjen.

A Bak pesszimista, óvatos, búskomorságra hajló, s bár remek szervező, nehézkesen, lassan kezeli ügyeit, mindig a legrosszabbra számít és csak a saját erejében tud bízni (vagy még abban sem). Az Oroszlánnak meggyőződése, hogy minden úgy alakul, ahogyan az általában, de különösen számára a legjobb, ezért bár kerékkötőnek tartja a Bak aggályoskodását, mégis valamivel könnyedebben túl tud lépni a tüneteken, mint a Bak.

Az Oroszlán másik, felső, karma-növelő kvinkunxával,

a Halakkal​​ nem tud olyan egyszerűen elbánni, mint a Bakkal. A Halak érzelmi telítettségét, az Oroszlán számára teljesen követhetetlen fordulatait, szétfolyását hosszú távon nem képes kezelni. A következetlenségekkel nem tud mit kezdeni. Mint fix jegy, igyekszik ahhoz tartani magát, amiben megállapodott valakivel, s fel nem foghatja, más hogyan változtathatja meg álláspontját egyik pillanatról a másikra.

A Halak meg hasonlóképpen nehezen dolgozza fel az Oroszlán következetességét. De az is nagy különbséget jelent, hogy az Oroszlán rendületlen derűjével szemben a Halak hajlamos a kedélyhullámzásra, arra, hogy elúszkáljon ismeretlen​​ régiókba, ahová nem lehet követni. Némely típust ez nem zavarja, de az Oroszlánt igen, lehet azért, mert így nem tudja diszkrét ellenőrzése alatt tartani a folyamatokat.


A Szűz alsó, karma-csökkentő kvinkunxa a Vízöntő.

A kettejük közötti markáns különbség a Szűz elemző, az apróságokra koncentráló gondolkodásmódja és a Vízöntő távlati, a nagy összefüggéseket szem előtt tartó felfogása.

A precizitás ugyan mindkét típusra jellemző, de persze a maguk sajátos módján. A Szűz típus értetlenül áll a Vízöntő lezsersége, szabályokat felrúgó magatartása előtt, de ő ezt csak szemléli. Míg a Vízöntő idegei pattanásig feszülnek akkor, amikor a Szűz rákezdi a piszlicsáré részleteket forszírozni. Mindkét jegynek jó sok rögeszméje van, csakhogy nem ugyanazon területeken, ugyanazon súllyal, ezért egymáséitól még idegesebbek képesek lenni. S habár a Vízöntő igencsak nagyvonalú, a Szűz mégis képes őt gúzsba kötni.

A Szűz karma-növelő, felső kvinkunxa a Kos. Ezt a karmikus viszonyt tárgyaltuk már a Kosnál.​​

A Mérleg alsó, karma-csökkentő kvinkunxa a Halak.

A két jegy közös jellemzője az alkalmazkodás, rugalmasság, de micsoda óriási különbségekkel, ami az alap-motivációt illeti. A Mérleg levegős jegy, s mint ilyent az intellektuális megközelítés, a kulturális elemek és a kommunikáció motiválják.

A Halak pedig vizes, s kizárólag az érzelmi motívumok vezérlik. A Mérleg furcsállhatja, de képes megérteni a Halak kedélyhullámzását, mert ő is ismer valami hasonlót. A Halak viszont hiába rezonál mindenki mással, nem jól viseli, hogy bár a Mérlegnek is elég változékony a hangulata, mégis képes nála sokkal következetesebben viselkedni.

A Mérleg felső, karma-növelő párja a Bika, ennek a viszonynak a rövid elemzését megtaláljuk a Bikánál, s ezzel körbeértük a Zodiákust.

A rend, és a könnyebb eligazodás kedvéért feltüntetem a további kvinkunxos párokat, akik mindegyikéről részletesen beszéltünk már az előzőekben.A Skorpió​​ alsó,​​ karma-csökkentő​​ kvinkunxa a Kos, felső,​​ karma-növelő párja az Ikrek.

A Nyilas​​ alsó,​​ karma-csökkentő párja a Bika, felső,​​ karma-növelő kvinkunxa a Rák.

A Bak​​ alsó,​​ karma-csökkentő párja az Ikrek, felső,​​ karma-növelő kvinkunxa az Oroszlán.

A Vízöntő​​ alsó,​​ karma-csökkentő kvinkunxa a Rák, felső,​​ karma-növelő párja a Szűz.

A Halak​​ alsó,​​ karma-csökkentő kvinkunxa az Oroszlán, felső,​​ karma-növelő párja a Mérleg.


A kvinkunx a​​ leghangsúlyosabb karmikus feladványaink​​ jelölője. A kapcsolatok a karma eszközrendszerének leghangsúlyosabb elemei, rajtuk keresztül tudjuk megélni azokat a feladatokat, amelyek múltbeli előzményeinkből fakadnak, de a jelen élet színpadán és szereplővel kell megoldanunk őket.​​ A kvinkunxos kapcsolatok olyan intenzív tanulásra serkentik a résztvevőket, amely már nem halogatható tovább, ahogyan alighanem a múltban történt. Az elfogadás, tolerancia, elengedés témaköröknél kereshetjük azt, hogy közelebbről mit is kell tennünk.​​

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069