A kvinkunxok további aktiválódása

Az 1. részt itt olvashatod.A további aktiválódásokat is nyomon lehet követni, bár​​ ütemükben, jellegükben eltérhetnek az elsőtől. Természetesen egy ritkán érvényesülő kvinkunx második- harmadik jelentős aktiválódása másmilyen eseményen keresztül nyilvánul meg, mint az elsőnél, hiszen a csecsemőből, kisgyerekből időközben felnőtt lesz és​​ életkorához képest alkalmazza speciális eszközeit a karma.​​


A kvinkunxhoz méltó életesemény a felnőttkori aktiválódásoknál ugyancsak rendkívül változatos, személyre szabott. Mivel az előző életek beidegződéseit hivatott korrigálni és azokhoz a motívumokhoz igazodik. Csupán példaként tudok néhányat felsorolni a jelentősebb,​​ veszteségélménnyel terhelt​​ tényezőkből.​​Párkapcsolati traumatikus motívumok​​ közül:
visszalép a másik fél az esküvő előtt néhány órával, vagy nappal. A partnerről kiderül, hogy saját neme iránt mutat nagyobb érdeklődést. Más, a kapcsolat további fenntartását kizáró tényező (pl. pedofília) kerül felszínre. A félrelépés, megcsalás igen gyakori, ezen belül az extrémek jöhetnek szóba a kvinkunxoknál: rokonnal (testvérrel, netán szülővel), baráttal, barátnővel létesített viszony. Fiatalon meghal a partner, vagy súlyos betegsége keletkezik.

Egyéb kapcsolati válság:
rokonokkal, szülővel, testvérrel, baráttal vagy bármilyen más viszonyban lévő személlyel nem várt konfliktus, nem tisztázható (vagy: egyelőre és évtizedekre terjedően nem tisztázható) problémák felmerülése, szakítás.

Anyagi veszteség
: NAV ellenőrzés messze ható következményekkel.​​ Üzlettárs​​ által okozott károk. Egyéb károk, illetve vagyonvesztés (bármilyen okból), amelyeknek nincs ellentételezése.​​

Balesetek, káresemények.


Egészségügyi problémák
​​ közül a váratlanul keletkező, vagy váratlanul felszínre kerülő nagyobb formátumú jelenségek, betegségek.

Halálesetekből
is a valamilyen szempontból kiemelkedőek jöhetnek számításba – gyilkosság, öngyilkosság, műhiba, téves diagnózis tragikus következménye.Ami az aktiválódások​​ időbeli bekövetkezését illeti,​​ többfelé kell bontani a témát, hiszen a különböző prognózis módszerek különböző intervallumokkal dolgoznak. Az egyik legfontosabb módszer a​​ szimbolikus primer direkció, ahol​​ 30 évenként​​ követik egymást a soron következő fényszögek, amelyek azonban a radix (születési horoszkóp) alapállapotát aktiválják.

Az első aktiválódáshoz képest tehát 30 évenként lehet kalkulálni a jelentősebb további aktiválódásokat.Vannak azonban egyéb módszereink​​ is, hogy​​ a karma mindig igyekszik – éspedig sikerrel – elrejteni a működését. Szóval sokszor nem könnyű megtalálni például fényszögének aktivitását.

Ha egy Nap-visszatérésre készült​​ (szolár) segédhoroszkópban bukkan fel​​ ugyanazon bolygók között​​ a kvinkunx, akkor is bizton lehet számítani arra, hogy kimutatja a foga fehérjét.

Ezek a módszerek is viszonylag könnyen kezelhetők, van azonban további igen lényeges aktiválódási rendszer is, aminek a követése kezd kissé fárasztó lenni. Ebbe a körbe tartozik az​​ átvonulások​​ (tranzitok) és a​​ napi konstellációk​​ (diurnális állás) kérdése. Ugyanis a tranzitok éppúgy aktiválják a fényszögeket, mint a többi prognózis módszer.

Az aktuális napi állás is mérvadó, amikor éppen létrejön újra a születési horoszkóp kvinkunxában részt vevő két bolygó között a kapcsolódás. Elvileg​​ bármilyen fényszög a radixot aktiválja, vagyis, ha például a születési horoszkópban van egy Merkúr-Mars kvinkunx, azt az aktuális Merkúr-Mars trigon is aktiválhatja. Itt azért már kezd áttekinthetetlenné válni a helyzet, ezért célszerű redukálni csak az ismétlődő kvinkunxokra a vizsgálódást – amíg el nem veszítjük a fonalat, a türelmünket vagy érdeklődésünket.A tranzitoknál és diurnális állásoknál lép be még egy igen​​ lényeges szempont,

méghozzá​​ a résztvevő bolygók közlekedési üteme. Egy​​ olyan kvinkunx, amelyben az egyik résztvevő a Hold, minden egyes hónapban számos ízben aktiválódik. Minimum kétszer tranzitban, amikor saját maga és a másik bolygó felett vonul át a Hold és kétszer dirunális állásban, mivel minden egyes égitesttel minden hónapban kétszer kvinkunxban lesz, így azzal is, amellyel a radixban.

Ez összesen havonta legalább 4 aktiválódást jelent. A Hold ereje nem elhanyagolható. Azonban​​ az ilyen jellegű aktivitásánál nem szabad olyan súlyos tényezőkkel számolni, mint amikből a példáknál párat felvillantottam. Viszont annál fontosabb a szerepe a mindennapok karmikus leckéinél. Az olyan feladatoknál, ahol az apró, piszlicsáré ügyekkel kell foglalkoznia a szülöttnek, pedig szíve szerint mellőzné ezeket és foglalkozna inkább nagyobb ívű dolgokkal. Karmikus feladata azonban arra kötelezi – hogy ne mondjam: kárhoztatja –, hogy​​ folytonosan szembesüljön az őt felettébb irritáló jelenségekkel – amíg meg nem oldja saját hozzáállásának változását.​​


A​​ Nap, Merkúr, Vénusz kvinkunx aktiválása​​ nagyobb léptékre,

​​éves szintre vonatkozik. Kivéve, ha a Merkúr vagy a Vénusz történetesen a valamelyik (tranzitbeli vagy diurnális) kvinkunx hatókörében fordul retrográdba, mert ez esetben azt az „adagot” háromszor ismétli. Átlagban azonban maradhatunk a 4 alkalomnál.​​ Az ide köthető karmikus leckék sem tartoznak a nagy horderejű események közé, sőt a Mars kétéves periodicitása sem bír olyan nagy jelentőséggel, hogy akár feltűnjön működése.

A Jupiter 12, a Szaturnusz 28, az Uránusz 84, a Neptun 165 és a Plútó 250 éves körében mutatkozó kvinkunx aktiválódások egyre komolyabb mértéket öltenek, minél lassúbb a bolygó, annál inkább. A Szaturnusz, Uránusz, Neptun, Plútó részvételénél számíthatunk a nehezebb helyzetekre.

Ez a körülmény abban az esetben is érvényesül, amikor akár a Holddal áll kvinkunxban egy lassú​​ bolygó. Legyen ez például egy Hold kvinkunx Plútó. Amikor a Hold megmozdulásai aktiválják a fényszöget, akkor az ott mondottak érvényesek, ha azonban a Plútó aktiválja tranzitban az aspektust, akkor kell felkészülni arra, hogy nehéz idők következnek az érintettnél.


A kvinkunx bármilyen aktiválódásánál is szem előtt kell tartanunk azt az alapszabályt,

hogy milyen kritériumok szükségesek ahhoz, hogy komolyabb eseményre számítsunk.​​ Valamilyen elvi irányítás (direkció), tranzit és diurnális állás egyidejű megléte a követelmény. Ha ezek közül hiányzik​​ az egyik, akkor is érvényesül valamennyire az aspektus, azonban a jellegzetes hátba döfés tartalmát nem biztos, hogy kénytelenek leszünk elszenvedni.

Az is alapkövetelmény, hogy gyökere legyen a kapcsolódásnak, vagyis a születési horoszkópban is diszharmonikus viszonyban​​ kell állniuk a jelölőknek. A három transzcendens bolygó – Uránusz, Neptun, Plútó – bizonyos mértékig kivétel ez alól, ugyanis az ő kvinkunx tranzitjaik akkor is hozhatnak eseményt, ha gyökértelenek, de ezek tartalma és súlya meg sem közelíti az igazi kvinkunxokét, csupán figyelemfelkeltő, „oktató” jelleggel mutatkoznak.

Folytatjuk…

Gál Judit

E-mail: medici-na@gmail.hu
www.karmaasztrologia.info

Telefon: +36-30 896-6069

Facebookon: Judit Gál néven

Skype: medici-na