Írta: Steiner Gergely asztrológus

A jövő jobb megértéshez esetleg nagy segítséget jelenthet.

A szaturnuszi visszatérésről külön belemagyarázások nélkül tudjuk – harminc évente van -, hogy ismét a születési időnkre áll vissza a bolygó.

A jupiteri is könnyű, mert 12 évente tesz meg egy kört. Minden visszatérések időszakában – más planéták esetében is, csak más-más időintervallumban – szaturnuszi hasonlatnál maradva már egy évvel beköszönte előtt is kezdődhetnek és véget érhetnek pl. kapcsolatok.

Nem szaporítom a szót, a Plútónál más!


Nem kívánok jegyről-jegyre menni. A plútói mostani vízöntői-periódusról írásos feljegyzésekkel tudom igazolni a múlt történéseivel párhuzamos a jelenkor történéseit.

Tornából és történelemből voltam ötös –többiről most nem beszélek – imádtam nagyokat szörfözni a könyvtárakban és a múlt eseményeiből tanulni.

Az asztrológiában is erős kötődés van a visszatekintést illetően, újra „hazataláltam”.

1777. április 2-án született plútói ciklus semmivel sem különbözik a jelenkori eseményektől!1777. augusztus 22-én a magyar tanügy reformjáról szóltak a hírek.

Mária Terézia felismerte az iskoláztatás fontosságát. A történelmi lexikonban az állt, hogy „a tanügy megreformálása elodázhatatlanná vált”. Vagyis, hogy „a felvilágosult abszolutizmus egyik legmaradandóbb reformja volt Magyarországon” – és most is elementárisan erről szólnak a hírek…

1780. január 1-én Rát Mátyás szerkesztésében jelent meg a pozsonyi Magyar Hírmondó,

az első magyar nyelvű hetilap. A lexikon szerint „a sajtó jelentős fejlődésen ment át Európában….egyszerű beszámoló sajtóból részben politikai, részben pedig morális hetilapok”…

az országlásokban előforduló változásokról – XXI. században is fejlődésről szól, és morális kérdésekben még több és még bulvár tartalommal féktelenül, meg sem lepődünk már ezen-azon…
1780. november 29-e után II. József trónra lépésével stílusváltásról szólnak a hírek.

A császár nemegyszer türelmetlenül, erőszakosan és minden kompromisszumot elvetve törekedett elképzeléseinek megvalósítására. Magyarország megerősíthette a privilégiumát, az országgyűlések összehívását, stb. Hamarosan bebizonyosodott, hogy a magyarországi rendek és az uralkodó ház egymásra találása véget ért – XXI. században nem szabályozásnak hívjuk,hanem egy külső, idegen beavatkozásnak…


1782. szeptemberében II. József nevéhez kötendő,

hogy anno egy be-, vagy kitelepítési kérdésében megállapodások is napirendre kerültek. Kísérletei arra, hogy betelepedésre bírjon kóborló népeket, nem érte el a célját – XXI. században a „migráns-kérdések” mintha kísérteties hasonlósággal bírnak. Ezek igen visszás helyzetek : akkor és most sem került igazán nyugvópontra…

1788. május 8. „Az öreg kontinens nagyhatalmai a század második felében egyre modernebb tömeghadseregeket hoztak létre .

Az újjászületett hadsereg keleten az orosz-török konfliktus kapcsán – két és fél esztendeig tartó újabb háborúba bonyolódott a Török Birodalommal – XXI. században is úgy tűnik, minden keleti fejlemény a menetrend szerint alakult.

Anno az egyre növekvő belgiumi – nincs elírás – és a magyarországi feszültségek közepette a háború teljes kudarccal végződött…


1989. július 14. „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

– Batsányi János e sora jellemzi, hogy a franciaországi események Magyarországon egy szűkebb értelmiségi réteg esetében kiváltották mindezt. Egyszóval az elit fényűző és költekező életmódja keleten és nyugaton vérlázító méreteket öltött – XXI. században a plútói érában ezek szerint a ciklus felénél fog igazán ez olyan pontra jutni, hogy nem lesz innen egyeseknek visszaút…Nem kívánok erről egy litániát írni, mert nem ez a célom, hogy untassak bárkit is. A történelmet nem igazán szereti mindenki, s feláll a hátukon a szőr, ha szóba hozok így is bármit asztrológiailag- De tudjuk már, nincs új és ismeretlen a földi életünkben. Nem is véletlen, hogy a reinkarnációt hirdetően is állandóan felemlegetik: vissza fogunk jönni, és ott fogjuk folytatni, ahol egyszer valami abbamaradt .1797. április 10-ig teljesen evidens, ez plútói „támogatással” történik előre lerendezett formában…


2024. január 21.
Steiner Gergely asztrológus


ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek