írta: Steiner Gergely asztrológus

A saját gyermekfotóinkon viszont láthatjuk magunkat –, sőt évről-évre fokozatosan előre haladva jelzés ez is – milyen „nevelést” kaptunk szüleinktől, akik részben önmagukról állítanak elénk „példabeszédet”!


1. év Születésünkkor a babakocsi (GPS ez is) azt mutatja, hogy – NAP – szemtől-szemben van a szüleink feje a miénkkel. Ez csak természetes, és normális nap, mint nap!


2. év Második évben – HOLD – a babakocsi, még mindig a szülők felé néz, akkor még „uralmuk” alatt tartanak holott a bolygó „jelzi” mások is vannak a világon a „holdudvaron túl”. Később, ezeknek nehéz az elválás az otthontól, de a beilleszkedés is más családokba (házasságnál, pl.).


3. év Amikor pedig már „közlekedünk” – MERKÚR -, de még nem tudunk beszélni, kommunikálni más ember fiával – óvodába kerülés ideje –, és később sem fogunk igazán. Nem gond, ha otthon „tartanak” bennünket, csak akkor, ha belénk fojtják a szót.

Legszörnyűbb – láttam ilyent -, amikor ebben a korban is „megdumáljuk” az ősöket, vagy megteszik azok maguktól is, hogy „kiskocsiban” hozzanak-vigyenek bennünket, és azt is elmondják helyettünk, amit mi szeretnénk. Meg se kell szólalnunk! Ilyeneknek barátai sincsenek, haverok sem igen, akiket ugyanúgy „szállítottak”! Beszédes itt, a „kussénbeszélek” szakasz!


4. év – VÉNUSZ – gyermekéveink – szülői magatartásunk –, hogyan van jelen az életünkben a harmónia. Ez olyan év, amikor pontosan azt kapjuk, amire rászolgáltunk!

Találhatunk-e kivetnivalót egy olyan életben, amit magunknak teremtettünk?

Hibáztathatunk, felelőssé tehetünk-e érte mást, mint magunkat?

Változtathat-e ezen más, mint csak magunk, tetszésünk szerint akár, bármikor, és ha igen, akkor mikor is?

Mit is felelhetnék?

Ha békét, harmóniát, egyetértést, kapcsolatokat akarunk, keressük a változást először magunkban, ne másokban. Miközben, figyelnünk kell másokat is!

Évről-évre szép sorjában következnek az eseményeink, és senki se higgye azt, hogy erről senki sem tud semmit!Működik ez bennünk:„nesüketeljkapszminnyáegyfülest”.


5. év Ha harc, akkor legyen harc – MARS – szakaszunkhoz érünk.

Van aki akarja, van aki aktiválja, van aki ismert, vagy ismeretlen hevességgel igyekszik érvényesíteni egy határozott, vagy meghatározhatatlan tervet. Vajon melyik a helyes? Az ötödik évében – majd hét évenként – mindenki nagy erőt fektet abba, hogy az élre álljon. Konstruktív módon megálljuk a helyünket, ha hisszük, ha nem, ha cselekszünk, ha nem! Helyezkedünk, nemde bár? Az akaratunkat kívánjuk érvényesíteni!


6. év A hatodik évben belehelyezkedünk a tudás útjába,

kitágul a világképünk. Az iskolában, vagy képzéseken keresztül, esetleg szüleink példáján – elég egyértelműen! Köztudott, hogy a természet, vagy ha úgy tetszik, a Sors, a Gondviselés, vagy éppen a Teremtő – JUPITER – az ember fiát, jó esetben hatodik évében „iskolaéretté” teszi.

Rengeteg „jelzés” érkezik ekkor, miszerint gyakran szüleink sem érettek még arra, hogy mi magunk rálépjünk erre az útra.

Ekkor hallani „azéngyermekemnehülye”! Valójában önmagáról állít ki „bizonyítványt”.

Már csak az a kérdés, hogy mit csinált eddig, azaz öt év alatt?

Gyermekként ennek tudatában „még” azt tesszük, amit a szüleink eddig. Valóban igaz a mondás: „az igazság odaát van”, de sohasem ellenségként!

Találóan, egy évet ad a helyrehozatalra, vajon tudjuk-e ilyen szemüvegen át nézni? Kevesen igaz, de szerencsére múló állapot!


7. év Utolsó szakaszunk a hét éves ciklusban,

amikor számvetést készíthetünk!
– SZATURNUSZ – bolygó szerepe (lényege), hogy korlátozásokkal, hidegségekkel, merevségekkel „találkozunk” most, majd ugyanígy hét évenként.

Ezt is tudomásul kell venni sok szép, kellemes esemény után. Kicsit értetlenkedünk. A való világtól való elzártság, elválasztottság eseményei közepette találhatjuk önmagunkat és a szüleinket (azok szerepét bennünk)!

Kicsit álomvilágba kerülhetünk. Mintha több lenne a korlátozás, mintha több lenne az akadály, mintha több lenne a gond, baj és életpróba. Valóban jól érezzük, ha így érezzük, itt sem beszélhetünk katarzisról! Nincs ebben semmi baj, ez egy dolog, egyszerűen „munkába” álltunk! Szaturnusz nem „rossz”, ő a nevelőnk, és ekkor bizonyítjuk a hat évünk tetteit egy évbe sűrítve! Azt kapjuk, ami jár.


Összegezve: helyesen járunk el, ha mindig időben, és megfelelő időközönként olyan kulcsszavakkal formáljuk a jellemünket, hogy a dolgok (mindennemű) menetében kiegyensúlyozottan, nyugodtan, kitartóan, lelkiismeretesen, körültekintően, előrelátóan, felelősségteljesen és meggyőződéssel ragaszkodunk az építően kijelölt (élet) célunkhoz.

Ez a válaszom annak, aki azt mondja: „semminemjósenkinemérdekelmindenkilevansz@rvaminekélek”.


És ha megint a szemembe mondja valaki, én ismét meg tudok felelni az adott problémára! A belső hangunk, mint érettségizőnek az útravaló pogácsa a tarisznyánkban lapul!

Steiner Gergely asztrológus


Információ:
skype: steiner.gergely

s.gergely@t-email.hu


steinergergely@gmail.com vagy

+36-30-9391-338 telefonon.

Az írások Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezik, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.