Állatok az életünkbenMegújulás, remény, derű, gondoskodás, hűség, egyenlőség, szabadság, mozgékonyság, egyszerűség, alázat, önzetlenség, építőművészet


A fecskeféléket​​ a szabadság madarainak is nevezik, a fogságban tartott fecskék ugyanis nem szaporodnak. Az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók.​​


A fecske az​​ ókorban​​ is kedvelt madár volt, megjelenésének mindig örültek, csodálták a gondosságot, amellyel a fészkét megépítette és a fiókáit felnevelte.​​ Mitológiai megközelítésben tavasszal áldást, télen viszont szerencsétlenséget jelentett.

Az​​ egyiptomi​​ mitológiában Ízisszel, a​​ görögben Aphroditével társították. A​​ görögöknél és rómaiaknál​​ szerencsétlenséget jelentett egy fecskét megölni, mivel meghalt gyermekek lelke öltött testet​​ bennük.​​ Kínában​​ a termékenységgel, merészséggel, hűséggel hozták kapcsolatba.​​

Japánban​​ a háziasság és az anyai gondoskodás megtestesítője, viszont a hűtlenségé is. Egy​​ indián​​ történet szerint a fecske ellopta a tüzet a Napból és farktollain hozta le a Földre, ezért villás a farka. A​​ kereszténységben​​ Mária-madárnak vagy anyaisten-madárnak tekintik, aki az isteni kegyelmet hozza. Svéd legenda szerint Jézus megfeszítésénél egy fecske és egy gólya volt jelen, a fecske próbálta vigasztalni.A​​ középkorban rengeteg hiedelem​​ kötődött

ehhez a madárhoz. Többek között az, hogy ismer olyan varázskövet vagy​​ gyógynövényt​​ (vérehulló fecskefű), ami visszaadja az ember látását.​​ Áldás van a házon, ahová fészkel.​​ Fecskét látni is szerencsét jelentett / jelent, napjainkban különösen, amikor alig lehet fecskével találkozni.

Ha beteg ember szobájába repült be,​​ meghozta​​ számára a​​ gyógyulást,​​ ha fiatal párhoz, akkor a​​ boldogságot. A házat elhagyó fecske azonban rossz előjel. Közismert​​ időjós,​​ ha alacsonyan száll, eső lesz, ha magasan, akkor szép idő várható, ha pedig kezdenek gyülekezni, az már a közelítő ősz jele.​​

Ezeknek teljesen reális alapja van: amikor alacsonyan szállnak ugyanis, az amiatt van, mert a légnyomás-változás miatt lent tartózkodó rovarokat ott tudják elfogni. A nyárvégi gyülekezés pedig a költözésre készülődés jele, következésképp jön az ősz.A madár bántalmazását, fiókáinak, fészkének elpusztítását elítélték/elítélik. De eszerint a felfogás szerint a sors (karma) is azzal reagál az ilyen cselekményre, hogy a tettest szerencsétlenség éri. Amihez kezd, az nem sikerül, rosszabb esetben elszárad a keze, megmarja a kígyó, néma gyermeke születik, hozzátartozója meghal, háza felgyullad, tehene elpusztul.

Egyébként ha a tehén véres tejet adott, akkor is arra gyanakodtak, hogy valaki a családból fecskefészket vert le, vagy a tehén lépett rá egy levert fészekre. Viszont az elhullott fecskék, fiókák, vagy földre került fecskefészek egyes részeit​​ gyógyító mágiához, sőt szerelmi varázsláshoz, mi több: rontáshoz is​​ használták.

A magyar nép egyik legkedvesebb madara,

az egész magyar nyelvterületen mindenütt tisztelettel tekintettek rá. Számos népdal, mese, mondóka, szólás szereplője, itt is sok hiedelem fűződött hozzá, egyébként a másik jellegzetes költöző madárral, a gólyával együtt.


Cikázó röpte, fáradhatatlan csicsergése, a kommunikációhoz kötődése és költöző mivolta is bizonyára szerepet játszik abban, hogy​​ az asztrológiában az Ikrek állata.​​


Miután a tavasz hírhozója, ezért​​ az​​ életerő​​ újjászületésének, a kezdetnek​​ és​​ reménynek a​​ megtestesítője. A fénnyel, a Nap szférájával,​​ a felsőbb világgal létesít kapcsolatot, ami elvezet egy magasabb rendű szellemi szemlélethez, a megvilágosodáshoz, látó képességet ad. Elősegíti a​​ szeretet, védettség, egymásba vetett hit​​ erősödését – szülők és gyerekek, szerelmesek, barátok között. Vigaszt és reményt nyújt, kedvező fordulatot jelent.

Körkörös gyors röpte​​ elkerüli a ragadozók/a démonok ördögi hatalmát. Nem engedi elszaporodni a​​ kártékony férgeket, rovarokat, amivel az​​ otthon és környékének gondos védelmét valósítja meg. Segít tehát megtisztítani a környezetet a kártékony dolgoktól, helyette bevinni az otthonba a szeretet, melegség energiáját. Mivel minden fiókáját igazságosan táplálja, ezért az​​ egyenlőséget​​ is jelképezi. Kolóniákban költ, a​​ társas élet, közösség szabályait​​ közvetíti.A​​ vándorlás​​ a fecske természetének fontos része

– amint megtanul repülni, rögtön útra kel – ezzel a​​ merészség, az örök veszély​​ szimbóluma is. A tengerentúlról érkező fecske egy másik világhoz, a halál birodalmához kapcsolódik. Így a fecske​​ közvetítő élet és halál, az idegen világ és a hazai föld között. Távoli országok üzenetét hordozza.

Csőre kicsi, de a száját hihetetlenül nagyra tudja nyitni,​​ a kommunikációra irányítva a figyelmet, ami sokszor több, vagy más, mint aminek látszik.

Segít túllépni a felmerülő problémákon ,​ segít a változásban. Azt jelzi, hogy​​ nem szabad a világi dolgokba túlságosan elmerülni.

Akkor is megjelenik, amikor az érintett hajlamos régi problémákat, emlékeket feleleveníteni, beleragad a múltba.​​

Figyelmeztet, hogy kellő távolságból, objektív nézőpontból kellene szemlélni a dolgokat, máskülönben gyengévé és sebezhetővé válunk.​​
Negatív olvasatában: hűtlenség, felületesség, elérhetetlenség, rosszmájú hírek, bizalomvesztés, szívfájdalom, fecsegés, haszontalan barátok szimbóluma is.​​Kérdések

Figyelünk-e a szavak rejtett vagy csak árnyalt jelentésére?

Meghalljuk-e, amit mások mondanak, és még azt is: ki és hogyan mondja azt?

Megtaláljuk-e mások szavaiban a rejtett bölcsességet?

Jelenlegi életszakaszunkban jobban kordában kellene tartanunk bizonyos dolgokat?

Felhalmozódott vajon bennünk túl sok apró bosszúság?

Hogyan tudjuk kezelni a felesleges kontaktusokat, embereket?

Esetleg mi magunk válhatunk mások számára undok féreggé?

Meglátjuk-e a nagyobb összefüggéseket?

Tovább tudunk-e lépni, vagy beleragadunk problémáinkba?


A bevezetőben említett két alapművön túl felhasználtam a​​ következő két munkát:

Szimbólumtár​​ -​​ Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából, Pál ​​ József – Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző​​ Főiskola, Közművelődési Tanszék

Állatszimbólumtár A-Z szerkesztette Vígh Éva, Balassi kiadó Budapest,

valamint a Wikipédia szócikkét.

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069