írta: Faragóné Hajdok Ilona asztrológus

Bolygók a mundán asztrológiában

Nap:Az uralkodó az államfő, hagyomány szerint király, valójában maga az ország, vagy a képlet tárgya. Befolyásos hatalommal rendelkező személyek.

Hold:
A nép, a tömegek, a vizek, vízgazdálkodás, a társadalom nő tagjai, anyák, általában a változás, bizonytalanság.Merkúr:
A közlés, sajtó-könyv, posta és minden hírszolgálat, kereskedelem, kereskedők, ügynökök, kisdiákság, gyerekek.

Vénusz:
Jóindulatú szerencsebolygó, művészetek a művészet, a szórakozóhelyek, a pénzügyek, pénzzel foglalkozó emberek, jelölhet ünnepségeket, fiatal nőket.

Mars:
Itt is rosszindulatú, uralma alá tartoznak a fegyveres testületek. Az esemény szintjén jelöl tűzeseteket, erőszakos tetteket, bűnözést, lázadásokat, harci cselekményeket, háborút. Fiatal férfiakat is jelöl.Jupiter:
A nagy szerencse bolygólya itt is. Jómódú tekintélyes, befolyásos emberek. A jog és törvény ennek képviselői. Vallás egyház és annak tekintélyes képviselői. Jótékonysági intézmények. Nyersolaj és termékei.


Szaturnusz:
Rosszindulatú természetét figyelembe vesszük. Épületek, földbirtokok, bányák, bányászott javak, bányászok. A társadalom elöregedett rétege, szegény emberek, akik a perifériára szorultak. Jelöl még épületomlást, földrengést, bányaszerencsétlenséget.

Uránusz:
A mindenkori modern szellemi és technikai áramlatok. Feltalálók, különcök. Az elektronika, a modern közlekedési eszközök, számítógépek, az elektronikus sajtó-Merkúrral, televíziónál a Neptunusszal, / művészet /. Váratlan szerencsétlenségek, villámcsapás. Az elektromos hálózat katasztrófái. Lázadás forradalom, tüntetés.


Neptunusz:
A káosz a ködösítés képviselője. Jó esetben a hit a lelki emelkedettség hordozója. Bódítószerek, mérgek, drogok. Italmérések, alkohol, részben a gázok, csalók, titkos társaságok.

Plútó:
A végletek bolygója jó, vagy rossz értelemben. Megalkuvás nélküli szélsőséges esetek. Szervezett tömegek, tömegszervezetek. Föld alatti vizek, tömeg katasztrófák, járványos betegségek.

A hold csomópontok:

Elsősorban a fogyatkozási horoszkópban kapnak jelentőséget. Tengellyel, vagy bolygóval együtt állva érvényesül jó, vagy rossz befolyásuk. Az érzékeny pontok közül a szerencse pontnak van kiemelt jelentősége.

A házak jelentése a mundán asztrológiában

I. Ház:
A képlet tulajdonosa, az ország, a város, szövetség, vagy intézmény.

2. Ház:
Az ország pénz ügyei, a gazdaság gyarapodása, vagy vesztességei. Bankok, bankárok, ingó vagyon. Az állam bevételei / kincstár /

3. Ház:
A szomszéd államok, a közlekedés, kereskedelem, változások, amelyik ház ura itt tartózkodik az ahhoz tartozó terület gyakran mozgásban, van, változik, alakul. Sajtó, könyvkiadás, hírközlés.

IV. Ház:
Az ország földje, területe, a birtok, ingatlan. A végső kimenetel különösen intézmények, államformák, vizsgálatánál lényeges. A politikában az ellenzéket jelenti, esetenként az időjárást / bizonyos horoszkópoknál/.

5. Ház:
Az iskola, oktatási ügyek. Népszaporulat, közélelmezés. Az ország kockázatvállalása, vállalkozói réteg. Szerencsejáték, szórakozóhelyek, / szórakozás, sport /.

6. Ház:
Közegészségi állapotok, a dogozó rétegek, emberek. Az ipar. Az ország problémái, gondjai, működési zavarai, betegsége.

VII. Ház:
Szövetségesek, nyílt ellenségek, az ország külső megítélése, ellentétek, ellenségeskedések a külvilággal, háború esetén a győztes hatalom.

8. Ház:
A halandóság, halálesetek, ennek aránya. A külkapcsolatok pénzügyi vonatkozásai.

9. Ház:
A diplomácia, a diplomáciai kör. A törvények és képviselőik, közerkölcs, vallás, hit, távoli országok és a velük való kapcsolat, a parlament. Külkereskedelem a megállapodások és szerződések szintjén. Turizmus.

X. Ház:
Az államvezetés, a kormány, az államfő, a miniszterek. Az állam eredményessége, tekintélye.

11. Ház: a tervek, remények, a baráti államok, a külső támogatások, a kormány pénzügyi gazdálkodása és helyzete.

12. Ház:
Gondok nehezen megoldható problémák titkos ellenségek, titkos társaságok, korházak, börtönök. Titkok / államtitkok /.A jegyek jelentése a mundán asztrológiában

KOS :
Hadügy, háború, katonai táborok, hegyi legelők, magányos elhagyott helyek, kohászat

BIKA:
Pénzügyek, banki tranzakciók, bankárok, termékeny területek, szántók, tanyák, parasztházak

IKREK :
Bürokrácia, aktaforgalom, közlekedés, tájékoztatás, magas tájak, forgalmi telepek, irattárak szerkesztőségek

RÁK:
A szülőföld, földbirtok, patakok, folyók, általában a víz

OROSZLÁN:
Luxus, sport, reprezentáció, szép vidékek kastélyokkal, reprezentatív épületekkel

SZŰZ:
A dolgozó emberek, iparban, mezőgazdaságban. A végzett munka minősége és mennyisége. Részben az egészségügyi állapotok. Hasznosított földterületek, terménytárolók, könyvtárak, nyomdák.

MÉRLEG:
Nyilvános területek, rendezvények összejövetelek, levegős magaslati tájak, virágos mezők

SKORPIÓ:
Vegyészet, mocsarak, földalatti vizek. Temetkezés, kegyhelyek, bór-sör kimérések, kocsmák

NYILAS:
Külföld, jog-törvény, vallás, nagybirtokok, gazdag uradalmak, versenypályák, istállók

BAK:
Az államot uraló körök, a hatalom képviselői, nagy legelők, mezők, marhatelepek, farmok, sovány földek, hegyi vidék

VÍZÖNTŐ:
Szociális intézmények és társaságok, jótékonyság, tárnák, szőlőhegyek, játéktermek, szerencsejáték, az elektronikus hírközlés technikai részei, olcsó szórakozó helyek pénzkereső szolgáltatással

HALAK:
Szabadság és más területeken jelentkező korlátozások. Lapályos vidékek, sík vizek / tavak /. Zárt intézetek, börtönök, korházak, kolostorok, szent helyek, templomok.A mundán képlet értékelésének, fő szempontjai:

Első lépésben a bolygókat és a jegyeket vesszük figyelembe, alapjelentésük szerint. A jegyek, mint mundánházak képviselik a mindenhová érvényes befolyásukat. Egy-egy területre vagy szervezetre a házak adnak felvilágosítást. Ezek mutatják, hogy a világban zajló folyamatok, egy ország területén hol mutatnak változásokat.
Ugyanígy fontos a négy sarokház. Ezek után megvizsgáljuk a képlet urát az adott országra vonatkoztatva, és csak ennek függvényében ellenőrizzük a többi horoszkóp elem jelentőségét.

Alapítási horoszkópok:

Államalapítási horoszkópokat a legritkább esetben készíthetünk, mert a valódi időpont megismerhetetlen.

Nagyon jól használható egy-egy ország horoszkópjaként az államforma horoszkópja. Ami az azt érvénybe hozó kormány működésével kezdődik, illetve a társadalmi felépítés a kormányzási mód, vagy a jelentős területváltozás a közzététel, vagy törvénybeiktatásának időpontjával lép életbe.

Pl: Budapest 1873. 10. 25. 10 óra 42 perc / Budapest alapítási ideje / jól mutatja az egész országra vonatkozó eseményeket.

Qartál horoszkópok:

Világesemények esetén használjuk.

Ezeket a mundán képleteket arra a pillanatra számítjuk ki, amikor a Nap valamely kardinális jel 0°-án tartózkodik.

A Q képletek közül a legfontosabb a a 0°-ra az az a tavaszi nap-éj egyenlőség idejére számítunk ki.

Ez a képlet egész évre érvényes, ha az asc szilárd jegybe kerül.

Ha az asc változó jegyben van a képlet fél évre szól. Vagyis el kell készíteni az őszi napfordulós horoszkópot 0°-ra, ha a Q képlet asc-e kardinális jelbe kerül a képlet csak arra az évre érvényes. Tehát mind a négy Quartált figyelembe kell venni az év vizsgálatakor.

A Q képlet számítási menete megegyezik a szolár horoszkópéval. Itt is a Napnak a pontos érkezését keressük másodperc pontossággal.

Kiszámítjuk a A 24 óra alatt megtett útját azon a napon, mikor áthalad a jegy 0°-ik foka felet

Faragó Ilona asztrológus

 Bővebb információt kérj az info@csillagido.hu -n vagy

a +36 30 323 2659 számon.

Megtalálsz még a

https://www.facebook.com/csillagido.hu- n és

Skype- on a faragone.hajdok.ilona1 címen is

Felhasznált szakirodalom:Dubravkszky László Dr. – Eörssy Jónos Dr. A tardicionális asztrológia kézikönyve