Asztrológusként legtöbbször olyan emberekkel találkozom, akik életük egy vagy több területén kisebb-nagyobb elakadásokkal küzdenek és a miértekre keresik a választ.

Mindig is úgy tekintettem az asztrológiára, mint egy nagyon jó diagnosztikai eszközre, aminek segítségével ezeknek az életviteli megrekedéseknek az okait nagyon jól fel lehet tárni, a klienst mélyebb önismeretében lehet segíteni és a saját sorsából fakadó lehetőségeit meg lehet mutatni.

Az asztrológia feltár, mélyre ás, válaszokat ad, de érzelmi kibillentséget nem tesz egyensúlyba, lelkivilágot nem ápol, sebeket nem gyógyít, tehát terápiára önmagában a hagyományos asztrológus kliens konzultáció nem alkalmas.


Azt tapasztalom, hogy vannak ügyfelek, akiknek nem elég csak a feltárás, hanem valamilyen mankóra is szükségük van, hogy a gödörből kimásszanak. Több mint 11 éve találkoztam a Bach virágterápia egyszerű és nagyszerű rendszerével, ami segíti asztrológusi munkámat.


DR. EDWARD BACH

A Bach virágterápia rendszerét Edward Bach (1886 – 1936) angol orvos (sebész, traumatológus, immunológus és homeopata) találta meg és dolgozta ki úgy, hogy azok is értsék és használni tudják a virágok gyógyító erejét, akik nem orvosi vagy egészségügyi pályán tanultak. Bach doktor azon kevés orvosok közé tartozott már 100 évvel ezelőtt, aki nemcsak egy adott betegség tüneteit tanulmányozta, hanem magának a paciensnek a viselkedését és érzelmi állapotát is górcső alá vette. Edward Bach nagyon jó megfigyelő és nagyon szenzitív ember volt, folyamatosan bővítette ismereteit az alternatív gyógyászat terén, elmélyedt a keleti filozófiai tanokban és tanulmányozta az asztrológiát és az ezotériát is. Nagyon sok következtetést vont le a betegségek lelki összefüggéseiről, orvos társaival is szembe szállva harcolt egy emberségesebb, fájdalom és mellékhatásoktól mentes gyógyítás érdekében. Így találta meg és alakította ki élete utolsó éveiben a 38+1 virágesszenciából álló koherens rendszerét, amellyel segíteni lehet mindazoknak, akik egy a holisztikus elveken alapuló egészségmegőrzésben és gyógyításban szeretnének részt venni.BACH VIRÁGTERÁPIA


Bach doktor szerint a fizikai test gyógyulása a szellemi és érzelmi állapot függvénye. A lelkiállapot hosszantartó negatív státusza, óhatatlanul testi tüneteket okoz vagy rosszabb esetben komoly megbetegedések forrásává válik egy idő után. A Bach esszenciák bizonyos virágokból kivont cseppek, melyek a növény harmonizáló rezgéseivel gyógyítják az ember érzelmi testét. A személyre szabott esszenciakeverék kiválasztását mindig a kliens aktuális érzelmi állapota és viselkedése határozza meg.

Egy érzelmi harmóniában, lelki egészségben lévő embernek nincsenek túlzó félelmei, nem befolyásolja őt cselekedeteiben a környezete, soha nem érez kétségbeesést és nem is bizonytalankodik döntéseiben, teljes egészében a jelenben él és nem álmodozik sokat sem a múlton sem a jövőjén, alapvetően a maga dolgaira koncentrál, nem pedig a mások ügyeiben merül el, szeret egyedül lenni, de sosem magányos. Fizikai és testi egészségben pedig az az ember él, akinek nincsenek hosszan tartó vagy visszatérő testi tünetei, amelyek mindennapi életvitelének minőségét rontják.Akut probléma amikor valaki átmeneti érzelmi vagy lelki válságba kerül egy jelenbeni élethelyzet vagy negatív történés miatt, ám ha a megfelelő virágesszenciákat szedi, néhány hét alatt visszatalálhat lelki békéjéhez és belső derűjéhez.


Krónikus probléma amikor valaki hónapok vagy évek óta nem tud egy trauma terheitől megszabadulni és/vagy a hosszantartó feldolgozatlan diszharmónikus érzelmi állapot következtében már testi tünetei, avagy krónikus megbetegedése is kialakult.

Ilyenkor az esszenciákat hónapokig kell szedni, hogy a negatív viselkedési folyamatok visszafordíthatókká váljanak és visszatérjen a belső kiegyensúlyozottság majd a testi egészség.ASZTROLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK


Edward Bach
maga is megpróbálta esszenciáit az asztrológia tanaival összekötni. Mivel rendszere a paciens érzelmi és lelkivilágából indul ki, ezért ő műkedvelő asztrológusként a Hold horoszkópban elfoglalt jegybeni elhelyezkedését tartotta irányadónak. Egyik cikkében „A 12 gyógyító” címmel, jól felismerhetők az egyes zodiákus jegyekhez társítható esszenciák.

Később más asztrológusok árnyalták ezt a képet – Peter Damian angol asztrológus „Astrological Study of the Bach flower remedies” 1987 –, aki az Aszcendens és a Nap jegyét is ugyanolyan fontosnak ítélte a Hold mellett és egyben egy átlátható rendszert dolgozott ki a 12 zodiákusra vonatkozóan.


Jómagam eddigi tapasztalataimból azt szűrtem le, hogy az Aszcendenshez közelálló planéták, a születési uralkodó és jegye, illetve minden olyan jegy, ahol stellium (bolygócsoportosulás) áll a szülött képletében is bekapcsolhatnak az élet során.

Ezek a jegyek és planéták kiemelkednek egy születési horoszkópban, egy-egy viselkedési attitűdöt jelenítenek meg a szülött életében, amelyek időszakonként mások számára is érzékelhetően hajlamosak lehetnek kibillenni a harmóniából, túlterhelődni, elfáradni, túlzásba esni vagy rosszul működni.


12 JEGY – 12 GYÓGYÍTÓ ESSZENCIA


Lássuk röviden, hogyan próbálta meg Peter Damian a Bach virágesszenciák rendszerét az asztrológiával kombinálni, a kettő közötti közös nevezőt megtalálni:

KOS – Jellemző diszharmónikus állapot: türelmetlenség

A Kos ember energikus, lendületes, tüzes, vezető vagy katona típus, cselekedeteiben és gondolataiban gyors és heves. Ez a pozitív marsikus tettrekészség túlzott formájában agresszivitásba fordulhat, melynek veszekedés és kapkodás, a másikkal szemben tanúsított türelmetlenség és sokszor balesetek a következményei. Gorombaságukkal sokszor elriasztják embertársaikat, melynek következménye lehet a magányosság.
A túlpörgött állapotok kiegyensúlyozására kiváló esszencia a Nebáncsvirág, amelynek segítségével a Kos-Mars ember toleránsabbá válik másokkal szemben, segít körültekintőbbé, megfontoltabbá és türelmesebbé lenni.

BIKA – Jellemző diszharmónikus állapot: kétségek, elbátortalanodás

A Bika ember megfontolt, anyagias, biztonságra törekvő, kényelmet szerető, gazdálkodó típus, az élet materiális élvezeteit előnyben részesítő (étel, ital, szex), természetet szerető jellem. Ezek a nyugodt vénuszi tulajdonságok azonban negatív megnyilvánulásban makacsságban, merevségben, túlzott anyagiasságban, pesszimizmusban és hitetlenségben, az élet metafizikai oldalának meg nem értésében nyilvánulnak meg. Az ilyen ember hajlamos az elbátortalanodásra és dolgainak feladására.
Ennek a szkeptikus, lehangolt és kétségbeesett állapotnak a kiegyensúlyozására megfelelő esszencia a Tárnics, amelynek segítségével a Bika – Vénusz ember optimistábbá válik. Általa erősödik az akarata, kitartása és dolgaiba vetett hite, másokba vetett bizalma és a céltudatossága.


IKREK – Jellemző diszharmónikus állapot: önbizalom és önértékelési hiány

Az Ikrek ember mozgékony, légies, kommunikatív, kereskedő típus, aki ha lehet mindenről szeretne információt gyűjteni és mindenkivel szeretne kapcsolatba kerülni. Érdeklődése szétáradó, az új az ismeretlen erősen vonzza. Ezek a pozitív kapcsolatteremtő merkúri tulajdonságok azonban túlzott formájában egy állandóan másokat kérdező és faggató, a dolgok felszínén megragadó, azokba mélyen el nem merülő végül is önbizalom és koncentráció hiányos ember képét mutatják. Az ilyen ember fél elköteleződni és nem hisz igazán senkinek.
Ennek a bizonytalan és túlzott perfekcionizmusra törekvő állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Kékgyökér, amelynek segítségével az Ikrek – Merkúr ember képessé válik saját belső hangjának meghallására és követésére, önálló döntéshozatalra. Az esszencia segíti az ő szellemi önállósodását és fejlődését.

RÁK – Jellemző diszharmónikus állapot: közöny vagy unalom

A Rák ember érzelmes, érzékeny, fantáziadús, befelé forduló, védelmet és támogatást váró jellem. Az anyaság fontos téma életében (ő mint anya vagy saját anyjához való viszonya), vezető szerepét családjában szereti kiélni. Ezek az érzelmes holdi tulajdonságok azonban negatívan átcsaphatnak cselekvést kerülő, közönyös, álmodozó és az irrealitás világába menekülő állapotba. A Rák ember kedélye eleve nagyon ingadozó, de olykor annyira félhet az érzelmi sérülésektől, hogy teljesen visszahúzódhat magányos „páncéljába”.
Ennek a jelentől eltávolító állapotnak kiegyensúlyozására kiváló esszencia az Iszalag, amelynek segítségével a Rák – Hold ember képessé válik a tökéletlen valóság elfogadására, attól immáron nem elmenekül saját belső világába, hanem képessé válik annak alakítására.


OROSZLÁN
– Jellemző diszharmónikus állapot: túlzott lelkesedés

Az Oroszlán ember öntudatos, erős, tüzes, optimista, melegszívű, nagyvonalú és uralkodó típus. Ha belekezd dolgokba, azt kitartóan és nagy lendülettel végzi, általában ő vezet és irányít másokat és igen kedveli a luxust, a fényűzést. Ezek a pozitív alkotói energiák a Nap uralma alatt, ha túlsúlyba kerülnek, akkor az Oroszlán ember könnyen basáskodóvá, vakbuzgóvá, ellentmondást nem tűrővé, intoleránssá válhat, társait teljesen elnyomhatja.
Ennek a látszólag mások boldogulásáért is aggódó állapotnak a kiegyensúlyozására – amikor is az Oroszlán – Nap ember nem érti, miért nem követik ideáljaiban a többiek és miért van konfliktusa velük – megfelelő esszencia a Vasfű. A virágcsepp segít mások meggyőződésének tiszteletben tartásában, csökkenti a túlzott lelkesedést és az elvakultságot, ezáltal az Oroszlán embert óvja a túlvállalás kockázatától is.

SZŰZ – Jellemző diszharmónikus állapot: gyengeség


A Szűz ember racionális, elemző, aprólékos, gyakorlatias és általában beosztott típus. Dolgait rendszerezetten és pontosan végzi, tetteiben az értelem elsődleges az érzelemmel szemben, befelé fordulásra hajlamos, szolgálatkész lélek. Ezek a fontos és precíz merkúri tulajdonságok negatív megnyilvánulásban gyengeséget, önérvényesítési problémákat, befolyásolhatóságot, másokért való önfeláldozást, túlzott engedelmességet eredményezhetnek, amikor is nem tud nemet mondani mások kérésére.
Ennek az állapotnak a kiegyensúlyozására, amikor a Szűz – Merkúr ember túlságosan a mások befolyása alatt él és dolgozik, kiváló esszencia a Kisezerjófű. Az esszencia erősíti az öntudatot, a saját célokért és feladatokért való kiállást és segít megszabadulni mások erőteljes, avagy zsaroló befolyásától.

MÉRLEG – Jellemző diszharmónikus állapot: döntésképtelenség


A Mérleg ember könnyed és határozott, kedves, társaság és művészetkedvelő, harmóniára törekvő, diplomata típus. Fontosak számára a párkapcsolat, vagy a társasági élet, a dolgok kiegyensúlyozása és az igazságosság. Amikor a Mérleg jellem kibillen a pozitív vénuszi állapotából, akkor válik jellemzővé rá a határozatlanság, habozás, döntésképtelenség, a dolgok túlzott mérlegelése, akár a szó szerinti egyensúlyvesztés, és szédülés.
Ennek a bizonytalan állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Szikárka, amely lecsendesíti a Mérleg-Vénusz ember hangulatingadozásait, segíti a döntési képességét, világosságot és következetességet kölcsönöz a gondolatoknak, ezáltal lehetővé teszi a belső egyensúly újbóli elérését.


SKORPIÓ – Jellemző diszharmónikus állapot: túlzott aggodalmaskodás

A Skorpió ember érzelmes, szenvedélyes, végletes, kitartó, nyomozó típus. Ha valaki vagy valami mellett elkötelezi magát, tűzön-vízen keresztül eléri. Számára nincs közömbösség vagy középút, életét feketén vagy fehéren éli. Ez a magával ragadó és vonzó marsikus és plútói jellem negatív megnyilvánulásában birtokló, féltékeny, ellenőrző és irányító emberré válhat. Kétségbeesésében és túlzott aggódásában nem riad vissza mások manipulálásától és érzelmi zsarolásától sem.
Ennek a furcsa, látszólag a másikért aggódó, de valójában a szeretet iránt áhítozó állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett kiváló esszencia a Katángkóró. A virágcsepp segíti a Skorpió Mars/Plútó embert az önsajnálat és a sértődékenység lecsendesítésében, az önzetlen és valódi szeretet kifejlesztésében, az emberi kapcsolatok megtisztításában.


NYILAS – Jellemző diszharmónikus állapot: lelki gyötrődés vagy aggodalom

A Nyilas ember lelkesedő, tüzes, elfogadó és megértő, társasági ember, aki a hit és a spirituális dolgok iránt is fogékony, jobbára tanító vagy pap típus. Könnyen barátkozó és mozgékony, szeret utazni, kalandokat átélni, életében a világnézeti kérdések vagy a filozófia fontos témakörök. Ez a humoros jupiteri jellem, amikor gondjai és lelki gyötrődései keletkeznek, sokszor tökéletesen képes elrejteni azokat a vidámság álarca mögé. Konfliktuskerülésében gondtalannak játssza meg magát, sokszor valamilyen pótcselekvésbe is menekülve: alkohol, drog, munka, buli.
Ennek az őszintétlen és a külvilág számára mindent rendben mutató, de belső feszültségekkel terhes állapotnak a kiegyensúlyozására megfelelő esszencia az Apróbojtorján, mely a Nyilas – Jupiter embert természetesebbé, nyitottabbá és őszintébbé teszi. Segíti a konfliktusokkal való szembenézést és a kellemetlen helyzetek elviselését, mely elvezethet a belső békéjének kialakításához.

BAK – Jellemző diszharmónikus állapot: félelem

A Bak ember céltudatos, kitartó, előrelátó, meggondolt, materiális, tudóstípus. Az akadályok elől nem hátrál meg, nagy az akaratereje és önmagát is erős kontroll alatt tudja tartani. Ez az ambiciózus szaturnuszi jellem azonban, hajlamos a hidegségre, befelé fordulásra, olykor túl komolyan veszi saját magát és az életet is. Ilyenkor elveszíti lelkesedését és humorát, materiális vagy személyes jellegű félelmek kerítik hatalmába, melyek alapvetően kisebbségi érzéseiből táplálkoznak, és akadályozzák tennivalói előrehaladtában.
Ennek az állandó valamitől való olykor irracionális aggodalomnak a kiegyensúlyozására kiváló esszencia a Bohócvirág. Ez a virágcsepp bátrabbá teszi a Bak – Szaturnusz embert, aki tudja mit akar és immár nem fél attól, hogy azt esetleg nem kapja meg. Lecsendesíti az eltúlzott vagy alaptalan félelmeket és segíti az ismeretlen helyzetekben való helytállást.

VÍZÖNTŐ – Jellemző diszharmónikus állapot: büszkeség vagy elkülönülés

A Vízöntő ember határozott, eredeti, szabad, szokatlan vonásokkal rendelkező, újító, bohóc típus. A hagyományok gúzsba kötik, a szabadság, függetlenség és testvériség az ő igazi jelszavai. Ez a szabad szellemű és kreatív szaturnuszi és uránuszi jellem azonban, túlzott elkülönülésében hajlamos lehet az önmagával elégedett egyedüllétre, másokkal szembeni büszke és tartózkodó, gőgös magatartásra. Kerüli a vitákat, ám álláspontja túlzottan merev és hajlíthatatlan lehet.
Ennek az elszigetelt állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Békaliliom, melynek segítségével a Vízöntő – Szaturnusz/Uránusz ember társaságkerülése és túlzott visszahúzódása normalizálódik. A virágcsepp leépíti az elmagányosodás belső okait és segít újra felvenni a kapcsolatot az emberekkel.


HALAK
– Jellemző diszharmónikus állapot: rémület

A Halak ember érzelmes, érzékeny, szeretetteljes, széplelkű, misztika iránt fogékony, művész típus. Melegszívű és romantikus lélek, akinek mások önzetlen segítése és elfogadása lehet az életcélja. Ezek a pozitív jupiteri és neptunuszi jellemvonások azonban, túlzott érzékenységbe is átcsaphatnak, amikor is a Halak annyira mimóza lelkületű lesz, hogy hamar pánikba és rémületbe esik, esetleg neurózis vagy rémképek gyötrik.
Ennek a rettegéssel és pánikhelyzetekkel tarkított blokkolt érzelmi állapotnak a kiegyensúlyozására megfelelő esszencia a Napvirág, melynek segítségével a Halak – Jupiter / Neptunusz ember extra érzékenysége és ijedőssége normalizálódik, őt magát bátrabbá, hidegvérűbbé és nyugodtabbá, spontán módon reagálóvá teszi.Ha olvasva a fenti leírásokat, egy-egy diszharmónikus érzelmi állapotban magadra ismernél és a megfelelő zodiákus jegy is hangsúlyos a születési horoszkópodban, ne tétovázz kipróbálni Bach doktor cseppjeit a derűsebb jövődért és megosztani velem a cikk alatt a tapasztalataidat!


Juhász Nóra asztrológus és Bach virágesszenciákkal
foglalkozó tanácsadó vagyok. Több mint 20 éve tanulom és foglalkozom az asztrológiával és több mint 11 éve a Bach virágterápiával. Remek tanítók voltak a mestereim: tradícionális asztrológiát Kalo Jenőtől (2000-05), kérdőasztrológiát Herbály Zsuzsától (2013-15) és középkori asztrológiát Tamáskovits Gyulától (2021-23), Bach virágterápiát Varsányi Péter természetgyógyásztól (2012-15) tanultam. Nagy híve vagyok az alternatív vagy holisztikus szemléletű egészségmegőrzésnek, gyógyításnak. Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének tagja vagyok 2020-tól.


Elérhetőségeim – konzultációs napok: kedd-szerda-csütörtök
Honlap: www.ituna-asztrologia.hu
E-mail: junora@t-online.hu
Telefon: +36 20 9193605
Facebook: https://www.facebook.com/Ituna.Studio.asztrologia.bachviragterapia/
Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UClTT0vMdbJIXFCz8aez8Yxg