Asztrológiai pszichológia

 • A Huber-féle asztrológiai pszichológia sok különlegessége mellett egyik kiemelkedően fontos témája a családmodell.

  A radix horoszkópban a Hold fényszög kapcsolata Naphoz és Szaturnuszhoz megmutatja, hogy a szülött szubjektív megélése, kapcsolata a szüleivel milyen. Hangsúlyozni kell a szubjektivitást, mert a szülők a lelküket is kitehetik a gyermek érdekében, de lehet, hogy az neki mindig kevés.

  Szintén Huber specialitás, hogy a gyermek szimbóluma a Hold és az anyáé pedig Szaturnusz. Apa Nap-volta nem vita tárgya, mások is így értelmezik. De miért is Szaturnusz az anya? Természetes, hiszen az újszülött kortól a kisgyermek kor végéig (sőt akár tovább is), az anya biztosítja az életfeltételeket, a biztonságot. Ő nevel, akár korlátozva is, hogy megóvja csemetéjét.

 • A gyermek érzelmi lény, aki fogadja a szeretetet és a törődést. Ma már tudható, hogy a magzati állapotban és az egészen pici gyermekkorban is, a baba nagyon jól érzékeli az édesanyja érzelmi és fizikai állapotát. Ettől érzi jól vagy rosszul magát. Lehet őt babusgatni, de ha az anya rosszul érzi magát, a kisbaba nyugtalan lesz. Az anyai pupilla tág vagy szűk volta a baba számára világosan közöl mindent.

  A családmodell vizsgálatánál meg kell nézzük, hogy a radix Hold kapcsolatban áll-e Nappal és Szaturnusszal.

 • Amennyiben igen, akkor a gyermek – a radix tulajdonosa -, jobban kötődik a szülőkhöz. Jobban érzi a jelenlétüket. Ez a kötődés lehet lágy, finom, boldog, és lehet feszültségekkel teli is. A Hold és a Nap vagy/és a Szaturnusz fényszögétől függően.

 • A Huber módszer a világítókat és planétákat nemek szerint csoportosítja. Nap hímnemű, Szaturnusz nőnemű és a Hold semleges nemű. Ennek megfelelően a Hold „kedvenc” fényszögei a félszextil és a kvinkunksz, miközben a Nap jobban érvényesül a kvadráttal és Szaturnusz a szextillel és trigonnal. Hold még kedveli a szextilt és a trigont is, de szenvedhet a kvadráttól, és főként az oppozíciótól.

 • De mi van, ha a Hold sem Nappal sem Szaturnusszal nincs kapcsolatban a radix képletben?
  A gyerekkorban nem kapta meg az igazi figyelmet a gyermek, de ennek későbbiekben akár nagy előnye is lehet. Az ilyen ember önállóbb lesz, mert már korán megszokhatja, hogy csak önmagára számíthat. Nem kap partnerben apa- vagy anyapótlékot, de nem is keres ilyet. A munkahelyi felettese sem lesz pótapuka, de nincs is rá szüksége.

  A családmodell három tagjának van úgynevezett ideális és kevésbé kellemes helye.
  Ha a Nap a X. házban van, akkor az akarat és az önbizalom, már apa általi példák alapján is erős lehet. Az apa valódi útmutató, aki dicséretével vagy útmutató bírálatával a gyermek önbizalmára és akaratára kedvezően hat.

  Szaturnusz, az anya helye ideális esetben a IV. házban található. A család és az otthon őrzője, a biztonság megteremtője.

  Hold ideális esetben a VII. házban van. Ott nemcsak a partnerségekben, hanem bármely „másik” emberrel kapcsolatban érzelmi alapon vesz fel kapcsolatot és így is fogadja azt másoktól. A szimpátia és antipátia kiválóan működik.

  Holdnak van két nagyon nehéz helyzete a radix házakban. Az egyik a 8. ház, ahol érzelmi függőségek alakulhatnak ki, és az egyén attól tartja magát szerethetően, elfogadhatónak, ahogy mások ezt számára jelzik. A másik nehéz helyzet a 12. ház. Ez az elzártság helye, és olyan, mint egy ház sötét pincéjének legsötétebb kamrájában elzárva lenni. A személy így érzelmileg elhanyagoltnak, magányosnak érzi, miközben ő maga is nagyon nehezen tud nyitni mások felé.

 • Amikor a 12. házban Nap vagy Szaturnusz látható, akkor a szóban forgó szülő az, aki „hiányzik”, akár fizikai akár érzelmi értelemben. Soha nem elérhető, amikor a gyermeknek szüksége lenne rá. Ne feledjük, ez a szülött szubjektív érzése és semmi köze ahhoz, hogy a szülők ott vannak-e és törődnek-e vele.
  Hold a X. házban is nehéz helyzet lehet, mert ez a „főnök” helye lenne. Két lehetőség van: a gyereket agyon kényeztetik és ezzel lehetetlenné teszi önállóságát, vagy nagyon korán, életkorához még nem alkalmas időben kap felnőttnek való feladatot. Gondoljunk arra, hogy a sportot kedvelő apuka nem tudott versenyzői karriert elérni, és minden el nem ért célját és ambícióját a gyerekkel kívánja megvalósíttatni.

  Nap és Szaturnusz is nehéz helyzetben van a radix 8. házban, mert akarat és biztonság kérdéseiben másoktól függőséget jelez.

  Szaturnusz a X. házban, már a 9. ház vége felé és a 11. ház elejéig bárhol, azt mutatja, hogy a gyermek számára a családfő az anya, nem az apa. Később is igyekszik az anya ellenőrizni és korlátozni is a gyermeke törekvéseit mindaddig, amíg Szaturnusz nem lesz tudatos és integrált.
  Miből lehet látni, hogy megtörtént-e?
  Szaturnusz akkor érett és integrált, ha az ember nem vár másoktól támogatást. Megfelelően önálló, stabil és felelősségteljes.
  Ugyanakkor Szaturnusz a VII. házban fékezi vagy korlátozza a partnerségeket. Integrált állapotában már nem teszi ezt, de később házasodik, és ha egyszer erre sor került, akkor nem, vagy csak nagyon nehezen szakítja meg a kapcsolatot.
  Ha a Hold a IV. házban van, akkor örökké a család gyermeke marad és onnan elszakadnia nehéz. Ez korlátozhatja az önállóságát is, ha nem kizárólag érzelmi értelemben van így.

  Huszonöt éves kutatásom alatt számomra bebizonyosodott, hogy a családmodell legalább egy tagja a radix 8. házban depressziós hajlamot mutat. Erre nagyon oda kell figyelni.

 • Eddig a születtet képességekről volt szó, amit a radix képletből látunk. De senki sem úgy megy el ebből a világból, ahogyan született. Mindenki folyamatosan változik.

A Huber-módszer egyetlen progressziós módszert ismer, ez az életóra technika. Minden alkalommal, amikor az életóra, amely az óramutató járásával ellentétes irányban haladva – 6 évente megy át egy horoszkóp házon -, érinthet adott fényszöggel egy planétát. (A Huber-módszer Koch házakkal dolgozik.) A radix adottságokhoz képest „vendégségbe hívják” egy másik életterületre, hogy fejlődjék. Ott az adott ház aszerinti életterületen lehetőséget kap, hogy a külvilági kihívások és lehetőségek lassan megérleljék és képes legyen a személy tudatosítani magában azt. Ez egy adott időben lehet erős, átlagos, gyenge, krízis időben, majd újra átlagos, sőt erőltető jellegű, mielőtt az újabb házba lép. Tavaly jelent meg Életnaptár című könyvem, ahol egy táblázaton nyomon követhető, hogy bármely életévében az ember mennyi energiával rendelkezik.

Az életóra által érintett személyiségi rész vagy képesség tudatosítása akkor lehetséges, ha az első konjunkció vagy oppozíció megvolt. Addig csak „gyermeki” módon élheti meg az ember ezt, még akkor is, ha már nagykorú. Muszáj tudomásul vennünk, hogy mindenki minden személyiségrészből és képességből egy élet alatt képtelen teljesen tudatossá válni. Úgy szelektálódik ez, hogy mindig az van „porondon”, amelyik a legtöbb nehézségek okozza éretlen állapotában. Ezzel kell az életben többet foglalkozni. Garancia az integrálásra nincs. Ez önismeret és a személyiség tudatos fejlesztésének kérdése.

 • Mindezt azért hasznos tudni, mert a test (Szaturnusz), Hold (érzelem) és a Nap (elme) együttműködését is nyomon tudjuk követni. Ez megmutatja, hogy a test (Szaturnusz), a lélek (Hold) és a Nap (agy) hogyan működnek együtt.

Amikor egy képletet vizsgálunk, biztosnak kell lennünk a születési időben. Meglehetősen sok korrekciós lehetőséget ismerünk az asztrológiába, de Huberék kizárólag az életóra állásokat vették figyelembe az események szintéziséhez. SZINTÉZISÉHEZ és nem elemzéséhez! Az elemzéshez a szabályoknak való megfelelőséget vizsgáljak. Tehát a planéta, annak jegye, a háza és a házon belüli energia készlete, valamint a fényszögek által jelzett kapcsolatai mind egyidejűleg és egymással összefüggésben adhatnak igazi képet.

A folytatásban III. Károly, Harry és Vilmos herceg példáján mutatom be a családmodellt.


Még néhány mondat a konzultációkról

Nem szívesen nevezem ezeket tanácsadásnak, mert tanácsot mindenki úgy értelmez, ahogy tud, és az asztrológus, mint tanácsadó, kizárólag önmagából kiindulva tudna tanácsot adni.

Mindig kérdésekkel érdemes segíteni a kérdezőt, hogy jobban lássa a személyiségéből eredő hibákat és lehetőségeket. Jósolni soha nem szabad! Ugyan ki ismerhetné (idegen, az asztrológus), hogy egy adott kihívás, probléma, mit vált ki az egyénben, amely majd irányítja akcióit és reakcióit?

A rákérdezések, hogy érintett, hogy érezted magad, stb… segítenek abban, hogy önmaga jöjjön rá, milyen a helyzete és mit érdemes tennie. Ha úgy megy el a konzultációról, hogy úgy érzi, önmaga találta meg a megoldást – még ha segítséggel is -, azt elfogadja és alkalmazni fogja. Ez az övé! És ez a siker titka.

Budapest, 2023.02.05 .                                         Bertalan Éva