A Kör és a térhoroszkóp kapcsolata

A Szent geometria

A természetben több olyan alapvető formát találhatunk, amelyek meghatározzák a teremtmények felépítését a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezekre épül a szakrális geometria is. Szent geometriának is nevezik. A kozmikus rend tükröződik benne. Az ősi kultúrákban felismerték, hogy bizonyos geometria formák és mintázatok univerzálisak, és az építészetben is ezeket az elveket alkalmazták.

Az egyik ilyen forma a kör, amely valójában a gömb kétdimenziós vetülete

Maga gömb az egység, a teljesség és az integritás jelképe. Az atomok, a sejtek, a magok és a bolygók is mind gömb alakúak. A gömbnek minden pontja hasonló értékű, és mindegyik egyenlő távolságban helyezkedik el a középpontjától, amelyből ered.

A kör a földre rajzolt vetülete a minket övező védőmezőnek, az aurának is. A kör a tér és az idő különleges kapcsolatára is utal. Jelzi az ismétlődést, a folyamatosságot, az örökkévalóságot, a tökéletességet a végtelent. Az önmagába visszatérő vonal egyben a zártság és a védettség, valamint a tér és az idő egységének jelölése.

A körrel így a mágikus műveletet végző személy mintegy kiemeli magát a fizikai tér szokványos világából és a lineáris időfolyamból is. Mindez szimbolikusan jelzi azt a transzszerű állapotot, melyben más idő- és térfogalmakkal dolgozunk.

A kör funkciója lehet a mágikus védelem

Az élet virága is csupa körből áll

Kép forrása Ludvig Rezső:

http://ludvig.hu/szentkorona/cikk08.html

Hiszen ilyenkor egy megváltozott, módosult tudatállapotban vagyunk, amelyben felbomlanak az idő és a tér korlátai, az ember szabadon átjárhat a múlt a jelen és a jövő között.

A spiritualitás a 21. században

Egészen másként zajlik, mint régebbi korokban. A spirituális tudás átadása, megélése és megszerzése ma már másképp zajlik.

Valaha csak szűk körben, kiválasztott beavatottak lehettek részesei a magasabb tudásnak. Régen ez szinte elképzelhetetlen volt spirituális vezető, vagy szellemi mester nélkül – kevés kivételtől eltekintve – ma azonban egyre több ember képes közvetlenül ráhangolódni a végtelenre.

Ennek oka abban keresendő, hogy a spiritualitás a 21. században az egyén
saját elhatározásától függ. Nincsen két igazság, csak egy. Ez pedig az ok és okozat törvénye. A hasonló vonzza a hasonlót. Ami belül, az kívül. A mikrokozmosz visszatükrözi a makrokozmoszt. Mindig a hasonló rezgések vonzzák egymást. Minden létező dolog a hasonló rezgést vonzza. Ez egyetemes törvény.

Nem tudsz mást átélni, mint ami benned van

Mi vagyunk azok, akik folyamatosan saját magunkon munkálkodunk, tapasztalatot
szerzünk. Arra törekszünk, hogy egyre jobban, optimálisabban, teljesebben éljük meg
önmagunkat. Ez csak akkor lehetséges, ha másokban is megtaláljuk önmagunkat. Ez
minden emberre érvényes.

Amikor felismerjük önmagunkat másokban, automatikusan úgy cselekszünk, ahogy az
minden jelenlévő számára a legjobb. Ez egy természetes folyamat, az emberben ott a
törekvés.

Állj bele a sorsodba!

Tavaly az asztrológus konferencián hallottam Velencei Móni előadását a térhoroszkóp módszerről.

Azóta motoszkál bennem az, hogy vajon mitől működik ez az asztrológiai irányzat. Kértem Mónit, írjon egy cikket a magazinba erről, hiszen Juhász Nóra már írt a kérdőasztrológiáról, mint módszerről és írt Bertalan Éva is a Családmodellről.

Móni visszautasított, mondván, menjek el és tapasztaljam meg saját magam… De milyen jól tette, hogy ezt javasolta!

Bejelentkeztem az Állj bele a sorsodba! csoportos foglalkozásra.

Nem akarok általános dolgokat írni a csoportfoglalkozásról, hiszen megtalálható itt
és az Asztrológiai Páholyban sok-sok információ.

Kizárólag a saját benyomásaimat szeretném továbbadni.

Én magam nem olvastam semmi információt a csoportfoglalkozásról, vagy csak nagyon minimálisat, azért, hogy nyitott szívvel, előzetes elvárások nélkül érjenek benyomások.

Jójó, hogy térhoroszkóp, de mitől működik?

Alapvetően szkeptikus vagyok addig, amíg valamit meg nem tapasztalok.

A résztvevők közül 1 fő kérdező volt, aki nem vett részt aktívan a csoport munkájában. Stabil pszichikai állapot, fizikai állóképesség a résztvevőknél előfeltétel. A csoportvezetőnek egyszemélyben kell lenni pedagógusnak, gyógypedagógusnak, pszichológusnak és persze asztrológusnak. A Kérdezőnek készen kell állnia arra, hogy „bele álljon a sorsába”, hogy a kapott információk alapján dolgozzon saját magán.

A csoport vezetője, irányítója már előzetesen készült

Bepontosította a Kérdező horoszkópját. Ezt minden asztrológus megteszi. Rendszerint megtörtént életesemények alapján, de mindenki a maga módszerével. Tapasztalataim alapján, ki- ki a maga módján csinálja, de működik így is, úgy is. Itt most nem volt lényeges a hogyan.

A kapott születési horoszkóp került a kb. 5×5 méteres szoba közepére: mécsesek jelölték a házsarkokat, tengelyeket. A kör szélén lévő A4-es , üres papírlapok pedig a bolygókat, holdcsomópontokat szimbolizálták.

A csoportvezető tisztje volt még az, hogy kijelölte a helyeket, ahova a kérdező tagok álltak. Azt, hogy pontosan melyik személy áll az adott helyre, azt a kérdező jelölte ki. Azt, hogy ki melyik bolygót jelképezi, azt nem tudtuk.

Beálltunk a Körbe és megkezdődött a 2 órás „munka”

A bemutatkozáskor elmondta mindenki, hogy mi motiválta arra, hogy idejöjjön. A résztvevők közül mindenkinek más volt az indítéka:

Kérdező:
„Azért jöttem Mónihoz, hogy megtudjam, miben tudok még fejlődni. A hivatásomban elégedett vagyok, önmagamon való munkálkodásban már nem tudtam, mit tehetnék hozzá ahhoz, aki vagyok. Kérdésem amire választ várok a térhoroszkóp csoport foglalkozásán: Mi az amiben még fejlődhetnék, hogy teljesebb legyen az életem a párkapcsolat területén?”


Segítő:
„Voltam Móni előadásán az asztrológus konferencián. Meggyőző volt, amit mondott. Most 3. alkalommal vagyok itt. Saját kérdést még nem hoztam csoportba. Egyéniben megyek hozzá hamarosan, mivel ismerem az ez évi Szolár horoszkópomat és tranzitjaim üzenetét. Ezt a módszert választottam ebben az évben az önismeretem fejlesztéséhez, hiszen másoknak segítve önmagamon is segítek.”

Először mindenkinek el kellett mondani a benyomását, hogyan érzi magát az adott helyen?

Volt, aki fáradtnak, volt aki, stabilnak érezte magát és volt olyan is, akiben zizegő érzés volt. Meg kellett nézni minden „bolygó”-társunkat is, hogy milyen benyomással voltak ránk. A saját érzéseinket kellett megosztani a többikkel. Én magam stabilnak és rendíthetetlennek éreztem magam. Meg se mozdultam. Utólag azért megtudtam, hogy a Plútót szimbolizáltam…


Lassan-lassan kibontakozott a múlt, a trauma gyökere.

Megelevenedett egy családi dráma: az anya szeretetlensége gyermeke felé, vélt és valós sérelmek. Aki a kérdezőt elevenítette meg, abszolút energia-hiányos lett. Mélységes mélyen tele fájdalommal, ahogy a tudatalattiból előtört. A segítők ezt a mély traumát a végére feloldották amennyire lehetett. Én a nagymamát szimbolizáltam. Ahogy a Kérdezőt szimbolizáló Segítő vállára tettem a kezem, hogy átvegyek a terheiből, hatalmas fájdalom hullám öntött el.

Sikerült a csoport energiájával a megoldást találni Kérdező dilemmájára


Napok teltek el, mire megemésztettem a történteket.

Választ kaptam a kérdésemre

A rezonancia már ott működött, hogy a csoport tagjai jelentkeztek a foglalkozásra. Folytatódott a rezonancia azzal, hogy ki, melyik bolygó helyet kapta. De önmagában ez még kevés lett volna, ha nincs a mágikus Kör.

A Kör, mely az égi ciklusok jelképe is, a zodiákus által jelzett éves ciklusoké. A Kör, amely jelzi a kezdetet és a véget, az Alfát és az Omegát, a végtelent, Istent.


„Minden jelenség ki van szolgáltatva ezeknek az erőknek, csupán egyetlen
élőlény rendelkezik a képességgel, hogy az összes – a világegyetemben, a
saját lényében és sorsában megnyilvánuló – energiát és erőt uralja, és tetszése
szerint irányítsa: az ember. De csak akkor, ha ezeknek az erőknek a tudatára
ébred, felismeri, és legyőzi magában őket!” Mikhail Naimy: Mirdad könyveFelhasznált szakirodalom:
Pierre Franckh: A Rezonancia Törvénye
Eyn: Pillantás az Abszolútumba

Faragóné Hajdok Ilona főszerkesztő