Ösztönösség, fogékonyság és erőteljesség


Mindegyik „csapatban” külön-külön van egy összetéveszthetetlen, ha úgy tetszik megkérdőjelezhetetlen sajátosság. Ebben a csapatban fel lehet fedezni három olyan tényezőt, mint az ösztönösség, fogékonyság és erőteljesség, ami lehetővé teszi nekik, hogy személyiségükkel mozgásba tudjanak hozni rendszereket, vagy a már meglévő állapotokat át tudnak alakítani.

A stigma szó teljesen beleillik a profiljukba, és könnyen ki lehetett következtetni a Vertex pont definiálására (ok-okozati szerepekre)! A 8. Ház szülöttei egy adott pillanatban olyan helyzetekbe tudnak, vagy képesek kerülni, amely át tudják formálni önmagukat, a közvetlen és a szélesebb rétegeket is.

A kezdetben, álmomban sem mertem gondolni, hogy ezek az emberek a születésük pillanatától számítva, amikor eljön az ideje, a mély vízbe fognak ugrani, vagy játszanak a tűzzel.

Simán eljutottam hosszú évek tapasztalatai során, hogy ők azok az emberek, akik egyik pillanatról a másikra szívfájdalom nélkül lemondanak a bevált szokásaikról, életformát váltottak, bizonytalan kalandokba bocsátkoztak, miközben nem tudták, vagy nem akarták tudni, hogy mit hoz a holnap.

Nincs olyan a szótárukba, hogy mi a legjobb, vagy a legrosszabb, hanem: hadd jöjjön, aminek jönnie kell! Ha kell önmaguk feláldozásával, vagy kikényszerített fejleményekből adódóan.
Olyan történetek kerekedtek ki, akiknél gyakran kénytelen-kelletlen eseményeik voltak. Ami még rosszabb, el kellett szenvedniük, amit a másik „csapatban” játszók (élők) nem lennének képesek át-, vagy túlélni.

Élve meg kellett „szimbolikusan halniuk”, és gyakorlatilag keresztet kellett vetniük a javaikra, ideáikra, viselkedési szokásaikra, amibe beleszülettek. Néhol egészen demorális családi, otthoni állapotokból – pl. zord apa, hanyag anya, álszent környezet, stb. – és náluk egyetlen megoldás lehetett, hogy mihamarább kikerüljenek ebből a réveteg körforgásból. Mélyen tudatosult bennük, hogy csak önmagukra számíthatnak, akármi is történik körülöttük.Mielőtt belefognék a csapatom bemutatásába szükségesnek tartom szóba hozni, ehhez a fejezethez érve eljutottam arra a pontra, hogy az ő életük nem illeszkedik bele a józanész és a logika rendszerébe.

Szó sincs arról, hogy személyeskedek vagy előítéleteim volnának életvitelüket illetően! Csupán, ebből az aspektusból nézve felhívnám a figyelmet, hogy ha velük szemben, mi emberek nem gyakorlunk semmiféle kompromisszumokat, ők kérlelhetetlenekké válnak velünk szemben, úgy ahogy mi is, velük szemben kénytelenek leszünk ezt cselekedni.

Ez a tipikus róka fogta csuka helyzet!Mata Hari, eredeti nevén: Margaretha Geertruida Zelle (Leeuwarden, 1876. augusztus 7. – Vincennes, 1917. október 15.)

Családjáról a különböző életrajzírók eltérően írnak. Az egyik változat szerint nagypolgári környezetben született, míg egy másik változat szerint apja holland ültetvényes volt Jáva-szigetén, anyja pedig maláji nő.

McLeod, a férje az egyik jávai kisváros holland helyőrségének vezetője lett. A kezdetben boldog családi idill hamarosan rémálommá változott, a férje nem tudta levetkőzni természetét, rengeteget ivott és gyakorta bántalmazta feleségét és gyermekeit.

A kétségbeesett asszony elhatározta, hogy elhagyja a családot, és új életet kezd. Így Hollandiába való visszatérésük után, 1905-ben Párizsba szökött. Hamarosan, mint táncosnő és kurtizán bukkan fel, ezennel el is kezdődött elhíresült táncos karrierje.

Újabb fordulat, a háború idején sokat mutatkozott magas rangú német katonákkal, valamint a francia politikai és gazdasági elit képviselőivel is.

Végeredményt tudjuk, 1917-ben kémtevékenység miatt kivégezték. Néhány hónapos vizsgálódás után a francia igazságügy minisztérium kijelentette, hogy ártatlan, bár nem volt szent, valójában soha sem volt kém, így áruló sem, viszont fogalommá lett.Michael Jackson (énekes, 1958–2009) a családjában hetedik gyermek volt
.

Jackson többször nyilatkozott arról, hogy apja kiskorától bántalmazta őt fizikálisan és lelkileg; véget nem érő, folytonos próbákkal és verésekkel. Egy korábbi veszekedéskor – emlékezett vissza Marlon Jackson – apja Michaelt egyik lábánál fogva, fejjel lefelé lógatva verte.

Joseph többször elgáncsolta vagy falhoz szorította fiait. A családfő úgy akarta megtanítani gyermekeinek, hogy ne hagyják nyitva az ablakukat alvás közben, hogy egy éjszaka ijesztő álarcban kiáltozva mászott be az ablakon fiaihoz, elrettentve őket az esetleges következményektől.

Michael évekkel később egy interjúban azt mondta, sokáig szenvedett rémálmoktól, melyekben elrabolták. Gyermekkora alatt magányos volt, többször sírt emiatt, és gyakran hányingere támadt, amikor meglátta az apját.

Jackson már ötéves korában megmutatta zenei tehetségét csoporttársai előtt és karácsonyi ünnepségeken is. Később háttérénekes és táncos lett, nyolcéves korukban pedig a testvérével Jermaine-nel a zenekar énekesei lettek. Michael Jackson egyike azon kevés előadónak, aki is idővel bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, többek között a „Minden idők legsikeresebb előadója” címmel, és nem is alaptalanul!Adolf Hitler (1889-1945) a világtörténelem egyik legnagyobb diktátora

az 1933 és 1945 közti években 72 millió, – ebből Európában 50 millió – ember haláláért volt közvetetten vagy közvetlenül felelős.

A fiatal Adolf általános iskolai évei alatt még jó tanuló volt, ám hatodikos korában (1900/1901), első gimnáziumi évében megbukott és évet kellett ismételnie.

Hitler ezt később apjával szembeni lázadásként magyarázta, aki mindenáron azt akarta, hogy fia kövesse őt a vámtisztviselői pályán, miközben Adolf valójában festő szeretett volna lenni.

Becslések szerint az első világháborút megelőző években 2000 képet festhetett. Az I. világháború után kezdte magáévá tenni az antiszemita nézeteket.

1919 szeptember 12-én eljött az a nap is, mely megváltoztatta életét. Megnyerte Németország egyik világháborús hősének, Ludendorfnak a támogatását, és kétezer nácival, valamint Hess és Göring csatlakozásával megindult München legfontosabb kaszárnyájához, hogy katonai puccsal szerezze meg a térség feletti irányítást.

1924-ben nem sikerült nekik és Hitlert hazaárulásáért öt évre ítélték, amelynek letöltésére a landsbergi erődbe szállították, ahol összesen csak egyetlen évet töltött börtönben.

Míg nem lépésről-lépésre 1933-ban magához vette a hatalmat és a végső bukásáig meg is tartotta. 1945. április 30-án délelőtt még tartott egy utolsó megbeszélést legfőbb tábornokaival, majd a bejelentés miatt döntött úgy, hogy még aznap öngyilkos lesz – úgy is történt!Edit Piaf 1915. december 19-én született Párizsban
,

a „legenda” szerint az utcán, ám anyakönyvi kivonata megcáfolja ezt. A valós történet, hogy a Tenon kórházban látta meg a napvilágot Edith Giovanna Gassion néven. Nem is gondolná az ember, milyen hánytatott gyerekkora volt. Anyját Anita Maillard-nak hívták, aki Line Marsa néven járta az utcákat, így nem csoda, hogy a kis Edith hamarosan anyai nagyanyjához került, aki szintén alkoholista volt, és elég szegényes környezetben élt.

Amint artista édesapját, Louis Gassion-t leszerelték, lányáért sietett, hogy kiszabadítsa a nyomorból. A kis Edith apai nagyanyjánál lyukadt ki, egy normandiai bordélyházban.

Annyi pénzt kapott énekelésből, mint apja egy egész nap alatt. Ám hiába volt több a pénz, ugyanúgy az utcán aludtak, mivel Gassion papa szeretett „felönteni a garatra”. Pár évesen kötőhártya gyulladás következtében megvakult.

Az örömlányok körülugrálták őt, és imádkoztak érte, mivel nekik nem lehetett saját gyermekük. Az egyik nap, elvitték a lisieux-i Szent Teréz sírjához, és állítólag visszanyerte látását. Ettől kezdve Edith védőszentje Szent Teréz lett és róla mindig volt nála egy kép a táskájában, s annyira fontosnak tartotta, hogy a barátai vele temették el.Sigmund Freud (1856-1939) Jakob Freud textilkereskedő gyermekeként,

aki éles eszű, jó humorú kereskedő volt, és szigorú apa. Első házasságából ekkor már két felnőtt fia volt, második házassága gyermektelen volt, a harmadik házasságából Sigmundon kívül hat további gyermek született.

Sigmund hároméves volt, amikor 1859-ben a Freud család Lipcsébe költözött, majd egyéves lipcsei tartózkodás után tovább vándorolt, és Bécsben, az akkori Európa egyik legjelentősebb tudományos és kulturális centrumában talált magának végleges lakóhelyet.

Az egyre szűkösebb anyagi körülmények közé kerülő szülők mindent elkövettek, hogy Sigmund megfelelő iskolába járhasson, és az őt érdeklő könyvekhez hozzájuthasson. Ugyanis Freud ragyogó intellektusa és szerteágazó érdeklődése már ekkor megmutatkozott.

Ebben a korban a zsidók karrierlehetőségei meglehetősen szűkösek voltak, és Freud a Bécsi Egyetem orvosi karára nyert felvételt. Orvostanhallgatóként érdeklődése elsősorban az élettan felé fordult, de filozófiai kurzusokat is hallgatott. Az egzisztenciális és asszimilációs szempontok mellett Freud pályaválasztásában a költőpápa Goethének is szerepe volt, hogy a romantikus természetfilozófia iránti érdeklődésének is.

Maga köré vonzott számos kitűnő tanítványt is, akik a későbbiekben kiegészítették, módosították, vagy továbbgondolták teóriáját. Híresebb tanítványai: Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Alfred Adler, Erik H. Erikson, Victor Tausk, Heinz Hartmann, Viktor Frankl, Anna Freud (Freud lánya) és a magyar Ferenczi Sándor – 8. Ház Vertex-pont égisze alatt, erről fogalma sem volt!Karol Józef Wojtyła néven született Szent II. János Pál pápa

(1920-2005). Korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia Kaczorowska 1929-ben halt meg. Bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszítette el.

1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, melyet Lengyelország náci megszállása alatt bezártak. Karol először egy kőfejtőben, majd a Solvay vegyi gyárban dolgozott. 1942-ben elkezdte tanulmányait az Adam Stefan Sapieha bíboros irányítása alatt álló, illegalitásban működő krakkói szemináriumban.

Ebben az időben tagja volt egy szintén földalatti színháznak is. 1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban.

II. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben. Ő vezette át az Egyházat a harmadik évezredbe.

Kétségtelenül ő a történelem eddigi legismertebb és legközkedveltebb pápája, ugyanakkor a legismertebb lengyel a világon. A pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte – ennyi elég is lesz a 8. Ház Vertex-csapatáról.Lássuk a „nagyokat”és elő lehet keresni a Google-ban, milyen utat és mily módon, minek az árán lettek sikeresek, vagy ellenkezőleg: Szent Teréz, C. Chaplin, Lady Diana, Mata Hari. B. Napoleon, V. I. Lenin, Eva Braun, Eva Peron, A. Merkel, M. Thatcher, Staller Ilona, Joe Biden, stb. Van ebben jó kezdés, ami később rossz lett a számára; vagy van itt rossz kezdés, ami később jól sült el neki…(Korábban is említettem, nem tartom számon ki vette igénybe ennek az ismereteit, de nem is kardoskodom ezért, hogy így helyes!)

Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!