Aki már ismeri a 78 lapos tarotot, könnyen el fogja sajátítani a francia kártyával való jóslást, mert sok bennük a hasonlatos.

Igaz, a francia kártyában nincsenek úgynevezett fő lapok, mint ahogyan a tarotban, de a négy szín analógiája, az udvari lapok és a számozott lapok sok rokonságot mutatnak mint a tarot, mint pedig a magyar kártyával.


A jósláshoz használatos francia kártya 52 lapból áll.

Színenként három-három udvari lap van: azaz egy-egy király, dáma illetve bubi. Ezek utalhatnak konkrét személyekre, de eseményekre, belső dolgokra is és erősebb lapok, mint a kilenc számozott lap. Az ászok átmenetet képeznek a számozott és az udvari lapok között, mert ezek a színenkénti 13 lap közül a legerősebbek. Utána jönnek erősségben az udvari lapok, majd a 9 darab számmal jelzett lap.


(Meg kell jegyeznem, hogy vannak olyan francia kártya jósok, akik az ászokat is a számozott lapokkal tartják hasonló fontosságúnak, még akkor is, ha ezek közül a legerősebbnek.)
Az ászok tehát itt fontosabbak, mint a tarotban, de abban mégis hasonlítanak hozzá, hogy itt is valami kezdetre utalnak.


A kilenc-kilenc számozott lap közül nagyon leegyszerűsítve a kettesek egyesülést, a hármasok növekedést, a négyesek felépítést, az ötösök kétkedést, a hatosok vágyat, a hetesek harcot, a nyolcasok erőt, a kilencesek beteljesülést, a tízesek pedig eredményt mutatnak. (Persze, erősen hangsúlyozom, hogy ez csak a nagyon leegyszerűsített jellemzőjük, mert minden egyes lap más és más árnyalatot fejez ki.)

A színek közül a kör az asztrológiából a víz elemnek felel meg,

(akárcsak a tarotban a kelyhek, a magyar kártyában pedig a piros lapok.) Érzelmi dolgokra utal, gyakran szokott szerelmi kérdéseknél kijönni.


A káró a föld elem analógiája,

(a tarotban az érmék lapokkal, a magyar kártyában pedig a tök lapokkal rokon.) Az élet anyagi dolgaival, a pénzzel, de sok esetben a kommunikációval áll összefüggésben.


A legtöbb kártyajós szerint a kör és a káró lapok a kedvezőbbek, (amit már maga a színük pirossága is elárul), bár a következő két, fekete színnel jelzett lap sem kell feltétlenül rosszat mutasson.


A treff lapok

(a tűz elem, illetve a botok vagy a magyar kártya zöld lapjainak megfelelője) a küzdelem, nyüzsgés megfelelői.


A pikkek pedig a levegő elem, azaz kardok vagy a makk lapok „testvérei”

a legtöbbször valami nehézségre, küzdelemre, karmikus dologra utalnak, ami persze lehet valami örömmel vállalt és a sorsot előre mozdító dolog.


Hasonlatosan a tartot és a magyar kártyás kirakásokhoz, egy-egy kirakási modellben már maga az egyes lapok színének az esetleges dominanciája is sokat elárul. Ha egy dolog mélyen érint minket érzelmileg, (még ha a kérdés nem is szerelmi jellegű volt), több kör lapot fogunk látni az asztalon. Ha a kérdés valami miatt anyagiakat érint, akkor minden bizonnyal a káró lapok lesznek az uralkodóak, ha az valami nehéz, vagy esetleg karmikus, akadályokkal terhes dolog, akkor pikkek. Ez persze csak amolyan gyors intuiciót ad, hiszen minden lap helyzetét külön-külön kell megvizsgálnunk és azt összességében elemezzük.


Az érdekesség kedvéért említem meg, hogy bizonyos, a francia kártyáról szóló szakkönyvekben olvashatjuk azt, hogy 32, illetve 36 lapos pakli. Nos, ez azért van, mert vannak egyes kártyavetők, akik egyes számozott lapokat kivesznek a pakliból bizonyos kártyavetési módoknál.
Mi azonban az ismertetett kártyavetéseknél a fent ismertetett 52 lapos paklit használjuk.

A cigánykártya

  Mint azt már említettem, sok jósnő hasonló kirakásokat alkalmaz a magyar a tarot, a francia és a cigánykártyával. Kétségtelen, hogy léteznek kirakások, amelyek használhatóak bármelyikkel, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a cigánykártyában csak több lap egymás mellett ad valóban értelmezhető választ. Ezért sokkal mélyebb tanácsokat kapunk a kártyavetéstől, ha  a cigánykártyát a kifejezetten erre a célra használatos kirakásokkal faggatjuk.

 Sok jósnő a „legbeszédesebb” kártyának tartja.

Nos, kétségtelen, hogy az, de figyelembe kell vennünk, hogy bizonyos dolgokban eltér a korábban ismertetett három kártyától. Többek között abban, hogy a lapok  elnevezése már sokat elárul a jelentésükről. A másik három pakli lapjait alaposan át kell tanulmányozzuk, hogy tudjuk, hogy mit jelentenek a lapok.

Gondoljunk csak arra, hogy a tarot Uralkodója, a francia kártya kör királya vagy a magyar kártya makk ásza csak a beavatott számára bír konkrét jelentéssel, ám a cigánykártya „beszédes” lapjai közül elég rápillantanunk az Örvendezés, Veszteség vagy a Bosszúság lapokra, és már sejtjük, hogy mit akar az a számunkra sugallni. (Persze, azért a cigánykártyában sem egyértelmű minden lap, de ezt a következő fejezetben meg fogjuk tudni.)

A legtöbb kártyavető a fontosabb döntéshez a tarot, a magyar vagy a francia kártyát használja, az élet kisebb dolgairól azonban a cigánykártyát fogja vallatóra.

Ezért a cigánykártyát (ha csak nem teljesen ugyanazt a kérdést tettük fel), mintegy kiegészítésként is használhatjuk a többi kártyavetés mellé, hogy bizonyos dolgokról árnyaltabb választ kapjunk. (Én például, ha nem konkrét kérdéssel keresnek fel, akkor előszeretettel alkalmazom a tartottal a 12 lapos, horoszkópos kirakást és mellé a „háromszög” nevű cigánykártyás kirakást, amely más megvilágításból ábrázolja a kérdező adott élethelyzetét.) 

De  természetesen minden  kártyavető vagy leendő kártyavető maga dönti el, hogy mikor melyik kirakást, illetve kirakásokat használja  Az azonban kétségtelen, hogy itt amolyan árnyaltabb kirakásokat, mint a mély önismereti vagy egy párkapcsolat belső érzéseinek  a feltárására választ kereső módozatokat nem lehet kutatni. A cigánykártya . sokkal inkább eseményszinten, mint a belső történések vonatkozásában tárja fel a dolgokat.

Itt is érvényes az az általános szabály, hogy ugyanezt a kérdést csak egyszer szabad feltenni, és ha csak a kérdés jellege eleve nem másra vonatkozik, akkor három hónapnál gyakrabban nem szabad feltenni. Persze, kivétel, ha az élethelyzetben  gyökeres változás történik.

Érdekes különbség még az is, hogy a cigánykártya lapjai sokkal többször utalnak konkrét személyekre, mint a korábban bemutatott három kártya.

Több cigánykártyás kivetésben előre ki kell választani a kérdező személyére utaló (a neme szerint: Szerelmes nő (Szívkirálynő) vagy  a Szerető (azaz  Szívkirály) lapokat, ami a korább három kártyánál szintén ismeretlen.

Ha már Ön egy kicsit gyakorolttá vált a kártyavetésben,

akkor kitalálhat magának akár egyéni kártyavetési módokat is.  Van, aki ezt úgy végzi, hogy az ismertetett kirakási modellekből elvesz, vagy éppen hozzátesz egy-egy lapot, van, aki egészen új fajta kirakási módszerekkel próbálkozik. Hallottam olyant, hogy valaki tanácskérésre rendszeresen használja a négylapos tanácskérő kirakást, ám olyan módon, hogy azt a lapot, amelyik azt mutatja meg, hogy mi az, amit kerülnünk kell, kihagyja.

Én, ha nagyon sürgős dologban kérem a kártya tanácsát, felteszem az adott kérdést és  vagy a három pakliból választok egy-egy lapot a dolog kimenetelére, vagy a cigánykártyából hármat.

Fontos azonban itt is, hogy ugyanarra a dologra nem kérdezzünk többször, úgyis mindig az első lapvetés lesz az irányadó.

Egy ismert kártyavető barátom ugyanezt a módszert használja, ám ő egy kicsit kibővíti. Egy lapot választ a dolog közeljövőben lezajló kimenetelére és egyet a távolabbi jövőre.

Könnyen lehet azonban, hogy Ön valami egészen új kártyavetési módszert talál ki.

Kívánok tehát ehhez nagyon sok sikert és  kreatív kísérletező kedvet!

Horváth Andrea szerző

Horváth Andrea: Kártyajóslások könyve alapján

E sikerkönyvek szerzője kezdő és haladó online asztrológiai oktatást folyamatosan indít.

honlap: https://www.andreahorvath.hu/

Jelentkezés: 06 20 32 52 352  vagy: 

asztro5@t-online.hu