„Ha egyszer felismeritek az élet célját, megértitek az emberi értékeket. Ezek az értékek az ember veleszületett tulajdonságai. Az egyénnek fel kell tennie a kérdést: „Mi az élet célja?” Amikor megtalálja a választ, a világon minden mást is megért majd. Az ember értelemmel és tudással lett megáldva, mégis tudatlanságban él, és semmilyen erőfeszítést nem tesz a benne lévő tudás felkutatására. E gondolkodásmódon változtatni kell, ezért sürgetően szükségessé vált az emberi értékek hirdetése.” Részlet Sathya Sai Baba 2001. június 1-i beszédéből

Közel húsz év telt el, hogy először olvastam ezen sorokat. Már akkor is magával ragadott az a kép a fejemben, és folyton vissza-visszatér, amelyben minden ember, a világ minden táján szeretettel fordul egymáshoz, és teljes elfogadásban és békében élnek egymás mellett. Micsoda szentimentális képzelgés! Édesapám sűrűn ismételgetett szavai kúsznak most a gondolataimba: élni és élni hagyni… Milyen egyszerű is lehetne! Lehet? Ne! De miért ne?

A másik idevágó kép, ami örökre bevésődött az, ahogy az akadémia alapítója beszélt Sai Babáról: határozott fellépéssel, hangját olykor felemelve, mégis mélységes tisztelettel, szeretettel és alázattal… Hol vannak most ezek az értékek? Ahogy Sai Baba is mondja, mindannyiunk velünk született adottságai.

Egyeseknél olyanok, mint a csiszolatlan gyémánt, mások pedig észrevétlenül ontják a fényüket, és ha megérintenek, többé már semmi sem lesz a régi. A változás az, ami állandó, mondják. Engem akkor és ott örökre megérintettek ezek az energiaminőségek. Csak ismételni tudom önmagam, rajtunk áll vagy bukik, milyen életet teremtünk magunk köré.

A gyémántcsiszolás kiváló szakértelmet igénylő folyamat. Ahogy minket is, ezt a csodálatos drágakövet a tisztasága és a színe befolyásolja. Minél tisztábbak vagyunk, annál fényesebben ragyogunk, elérve a körülöttünk élőket. Lelki úton járni embert próbáló feladat. De minél kitartóbbak vagyunk, annál tisztábbakká válunk jellemünkben.

Az öt alapvető emberi érték

Igazság

Az Igazság a bennünk lévő Élet Eredete. Ha ebben nem nyilvánulhat meg az Igazság, akkor a világ nem létezhetne. Ez az Eredet az emberi Lélekként ismert, amely minden egyénben az Istent képviseli. Az emberi elmének rá kell ébrednie erre az Igazságra, és meg kell engednie, hogy megnyilvánuljon benne. Ugyanez az Igazság minden élőlényben és tárgyban megtalálható. Tehát lényegében mindannyian Egyek vagyunk.

Erkölcs

Az Igazság a mindennapi gyakorlatban az erkölcsös életvitelben nyilvánul meg. A Becsület a cselekedetben megnyilvánuló Igazság. A szívből fakadó tiszta gondolatot a gyakorlatban Becsületnek fogják nevezni. Magába foglalja az olyan cselekedetek elkerülését is, amelyek másokat megbántanak. Az erkölcsös viselkedésnek az élet minden területén meg kell nyilvánulnia. Nem csak az egyén, de a társadalom jólétét is szolgálnia kell.

Béke

Minden emberi törekvés célja a lelki béke elérése. Akár jót, akár rosszat gondol vagy tesz az ember, a célja az, hogy az élete békés és boldog legyen. Ugyanakkor a kifogyhatatlan vágyak miatt elkerüli őt a Béke. Amikor időlegesen szünetel a békés nyugalmi állapot, akkor egy szabályozott, egészséges, fegyelmezett életmóddal, amely segít megszabadulni a türelmetlenségtől, ismét vissza lehet állítani a békés állapotot.

A megbocsátás az az eszköz, amely által eljutunk a békéhez; megismertet önmagunk lényegével, a Szeretettel, megismerteti az önzetlen adakozást és segít kapcsolatot teremteni mások igazi Énjével (a Lelkével). A lelki béke sokszor elérhetetlennek tűnik, mégis valósággá válhat számunkra, ha a bennünk lakozó Erőben bízva jót cselekszünk, mindenkiben meglátjuk a jót és magunk is jóságra törekszünk.

Szeretet

Az emberi jellem lelki megnyilvánulása a szeretet forrása. A bennünk lakozó Isten az egyéni Lélek ereje, és a szeretet által nyilvánul meg. Ez a Szeretet az univerzumban található legnagyobb Erő, és az emberi természet mozgató rugója. A Szeretet nem érzelem, hanem az energia egy formája, amelyben minden pillanatban mindenki egyformán részesül. Az élet minden formájára hat, és olyan különös tulajdonsággal bír, hogy ha megosztják, növekszik. Az élet sokkal egyszerűbbé és boldogabbá válik, amikor az önzetlen szeretetet megtapasztaljuk, és az „adni és megbocsátani” elvét gyakoroljuk.

Erőszaknélküliség

A szó igazi értelme: nem bántalmazni másokat, jóindulattal bírni minden teremtmény iránt. Nem csupán a fizikai formákra vonatkozik, hanem ide értendő a gondolat, a szó és a tett is. Megérteni, hogy az ember kötelességgel tartozik minden iránt, ami a világmindenségben létezik. Az erőszak kerülése az ember lelki teljesítményének legmagasabb foka. Ezt nevezzük egyetemes Szeretetnek, amely túllép az embertársak iránt érzett szereteten, mert magába fogad minden élőlényt és élettelen dolgot.

Helyes viselkedés

Az öt Alapvető Emberi Érték az: Igazság, Erkölcs, Béke, Szeretet és az Erőszakmentesség. Ezek az alapértékek a személyiség öt megnyilvánulásából fakadnak. Mindegyik alapérték a hozzátartozó személyiség-megnyilvánulás legmagasabb szintjét képviseli.

FIZIKAI – ERKÖLCS (HELYES VISELKEDÉS)

ÉRTELMI – IGAZSÁG

ÉRZELMI – BÉKE

PSZICHIKAI – SZERETET

LELKI – ERŐSZAK KERÜLÉSE

Az öt alapérték adja a nevelés lényegét, és világítja meg számunkra az élet igazi értelmét. Az oktatásnak minden téren az öt alap-érték fejlesztésére kell törekednie, egymással teljes összhangban. Sajnálatos módon, pillanatnyilag az oktatási rendszer a fizikai és értelmi sík fejlesztésével foglalkozik leginkább; elhanyagolva a másik hármat.

A könyv elolvasása után teljes képet kaphatunk önmagunkról, a minket körülvevő láthatatlan burkokról, és hogyan emelkedhetünk azok felé, és miért kell feléjük emelkedni, miért nem jó úgy, ahogy van. Az önismeret magasabb szintjére léphetünk, sok-sok aha-élménnyel gazdagodva, de mindez mit sem ér, ha a gyakorlatba nem ültetjük át a megszerzett tudást. Amit most könnyedén megtehetünk, és nem egyedül, hanem közösen, egy tanfolyam keretén belül. És aki késztetést érez rá, tovább is adhatja! Pedagógusokat is várnak szeretettel.

Jelentkezés emailben: alapvetoemberiertekek108@gmail.com

Sai Baba szavaival zárom soraimat: „Minden vagytok, és minden bennetek van. Fejlesszétek ezt a széles látókörűséget! Árasszátok a Szeretetet, ne fojtsátok magatokba! Az Egységet csakis a Szeretet kisugárzásával lehet elérni.”

Jó gyakorlást és kellemes megtapasztalásokat kívánok mindannyiunknak!

Szeretettel,

Murányi Tímea

A várva várt találkozás.

Sai Baba fogadta Kovács Béla, az akadémia alapítója által vezetett magyar küldöttséget Indiában…