FOG (általában)

A fogak a szilárd „kaput” szimbolizálják, amely lehetővé teszi számomra, hogy úgy „faljam” az életet, mint egy nagy almát! A belső és külső valóság a fogaimon megy keresztül. A fog nagyon kemény, lényünk energia-alapkészletét jelképezi. Az új gondolatok befogadásának képessége, a gazdag belső lelkivilág, a szeretet, egészséges és kemény fogakban nyilvánul meg. A fogak részben lényünk tükrei.

Amikor a táplálék a számba kerül, érzéseket is közvetít, amely, többé-kevésbé hosszú távon a fogaimat is sújt hatja. így a károsodott fogak (szuvas fogak) gyenge önkifejezésről tanúskodnak, vagy arról, hogy a valóságot elfogadhatatlannak tartom, és azt is jelzik, hogy félek elfogadni felelősségteljes helyemet a világban.

 • A fogak azt is jelzik, hogy mennyire akarok előrehaladni, fejlődni, vagy jól csinálni a dolgokat.
 • Egyben utalnak arra a képességemre is, hogy mennyire tudok gondolataimnak és érzelmeimnek hangot adni.
 • Egy mély konfliktus, vagy a konfliktussal kapcsolatos bűntudat okozhat fog- vagy fogínyproblémát.
 • „Összeszorítom” a fogamat, ha egy külső támadást akarok kivédeni. A fogaim segítségével „lehúzom a redőnyt” az előtt, ami belém akar hatolni, vagy épp ellenkezőleg, ami belőlem kikívánkozik.
 • A metszőfogak problémája arra utal, hogy valamit meg kell kezdenem, valamiről igennel vagy nemmel kell döntenem.
 • A szemfogak inkább az általam meghozandó döntések feletti hatalmamat jelképezik. A szemfogat akkor támadja meg betegség, amikor meg kell hoznom egy döntést, azonban nem tudom mitévő legyek.
 • A kisőrlők a döntéseimhez kapcsolódó egyetértés mértékét jelzik.
 • A nagyőrlők a már meghozott döntéseimmel szemben érzett megelégedettségem fokát mutatják.
 • A zománc akkor sérül, ha úgy érzem, nem szabad belekeverednem egy bizonyos helyzetbe, a fogcsont akkor lesz érintett, amikor úgy gondolom, nem vagyok képes megbirkózni egy helyzettel, mert nem bízom eléggé magamban és a képességeimben.

FOG – FOGTÁLYOG

A tályog a foggyökeret körülvevő szövetekben található, és egy meghozandó döntéssel kapcsolatban érzett dühről árulkodik. A fertőzés a fog központi üregét érinti, a döntés szükségessége felemészt belülről.

FOG – MŰFOGSOR

A műfogsor a vitalitás, életerő illúzióját kelti. Mivel hasonlít az eredeti fogakhoz, a valódiság látszatát kelti. De semmi sem hamisabb ennél!

FOG – FOGCSIKORGATÁS

A fogak a döntéseket, és bizonyosfajta agresszivitást jelképeznek. A fogcsikorgatás felszínre törő, tudattalan dühöt, elfojtott bosszúságot jelent, amely éjszaka jut kifejezésre.

 • Nagyon nagy belső idegességet érzek, visszatartom bizonyos dolgok kimondását.
 • Nem vagyok képes világos és precíz döntéseket hozni, és a fogcsikorgatás a visszafojtott szomorúságom és agresszivitásom fizikai megnyilvánulása.
 • Mint egy rosszul megolajozott ajtó, a fogcsikorgatás attól való félelemre utal, hogy kinyíljak, és döntéseket hozzak. A hang (csikorgás) a belső reszketés kifejeződése.

FOG – FOGFÁJÁS

A fogproblémák a döntésekhez kapcsolódnak, leginkább akkor, ha fáj a fogam. Elhalasztom a döntés meghozatalát, mert a választás következménye félelemmel tölt el, elbizonytalanít. A fogfájás a személyes felelősségemhez, és ahhoz kapcsolódik, hogy képes vagyok-e úgy döntéseket hozni, hogy nem félek állandóan attól, mi lesz majd később, mit hoz a jövő.

Ha heves fogfájás gyötör, nagyon is lehetséges, hogy dühös vagyok amiatt, mert nem vagyok képes kifejezésre juttatni azt, amit szeretnék. Vicsorítani van kedvem, hogy felhívjam magamra a világ figyelmét, hogy észrevegyenek. Azt szeretném, ha meghallgatnának, ha tisztelnének.

A fogkő belső agressziót jelez, egy olyan lázadást, amelyet nem orvosoltunk, és amely így újra és újra felszínre tör. Ez azt eredményezheti, hogy keményebb lesz az álláspontom a meghozás előtt álló döntésekkel kapcsolatban. A viselkedésem megváltozhat.

Tudatában annak, hogy nem túl előnyös számomra, ha ki vagyok szolgáltatva a képzeletemnek, inkább a lehetőségek kreatív oldalát fejlesztem. Megpróbálok olyan módszert kidolgozni, amelynek segítségével gondolataimat, ötleteimet jobban tudom szelektálni, így könnyebb lesz számomra, hogy az éppen megélt dolgokhoz kapcsolódó, értelmes kezdeményezéseket tegyek.

FOG – FOGSZUVASODÁS

A fogszuvasodás egy erőteljes belső fájdalom kivetülése. Valami felemészt engem, egészen a lényem legmélyéig hatol. Nem vagyok képes kifejezésre juttatni, hogy mi az, ami engem ennyire gyötör, és így megjelenik a gyulladás. A fog puhulni kezd, ami gyakran fájdalmakkal is jár. Az emberi testben a fognak van a legszilárdabb szerkezete.

 • A fogszuvasodás a „mentális” aspektusra vonatkozik. Lehetséges, hogy valakivel szemben haragot, vagy bosszúságot érzek? Vicsorgok, ha úgy érzem, támadnak? Mi lehet a fájdalmam valós oka?
 • Az is lehet, hogy olyan helyzetet éltem meg, amelyben kedvem lett volna valakibe védekezésképpen „beleharapni”, azonban ezt nem tettem meg, mert egy „jól nevelt gyerek nem tesz ilyen dolgokat”.
 • Az is lehetséges, hogy olyan családi konfliktust élek meg, amelyből következményeket kellene leszűrnöm a fogaimmal a rágási folyamat során. A fogaim felaprítják, emészthetőbbé teszik mindazt, ami a testembe, a belsőmbe jut, és esetlegesen kizárjanak a nemkívánatos dolgokat.

FOGÍNY

A fogíny tartja a fogsort, a fogak keménysége és állapota tehát nagyban függ a fogínyemtől. A fájdalmas fogíny egy olyan döntésről árulkodik, amelyet már rég meg kellett volna hoznom, és amelyet állandóan halogatok, mivel félek következmény életemre gyakorolt hatásától. Vagy egy olyan döntésről is lehet szó, amelyet már meghoztam, azonban a kivitelezése, megvalósítása még várat magára.

 • Félelemmel, bizonytalansággal teli, passzív állapotban vagyok.
 • Ha a fogínyem vérzik is, akkor a vívódást okozó döntésekkel kapcsolatban az örömömet is elvesztettem. Az érzékeny fogíny nagy érzelmi, lelki érzékenységgel, sebezhetőséggel párosul. Nagy a szeretetigényem, de úgy érzem, nem kapok elég szeretetet, vagy attól félek, hogy elveszítem azt is, ami van.

FOGÍNY – FOGÍNYVÉRZÉS

A vérző fogíny egy meghozandó döntéssel szembeni bizonytalanságot, kétséget jelez. Igazam van, ha kételkedek, vagy sajnálok valamit?

FOGÍNY – HEVENY FOGÍNYGYULLADÁS

A fogíny gyulladása félelmet takar. Érezhetem ezt egy olyan meghozott döntés kapcsán, amelyet sajnálok, megbántam, vagy megkérdőjelezek. A kellemetlenség esetleg tanácstalanságommal kapcsolatos (egy meghozandó döntés kapcsán). Ez a félelem másra is vonatkozhat (pl. a főnökömre vagy a páromra), akinek döntései engem közvetlenül érinthetnek, de nekem nincs beleszólásom. Frusztrációt és elégedetlenséget élek meg, ez konfrontációhoz vezet, amelyekre talán nem is lenne szükség.

 • A fogínygyulladás általában fogínyvérzéssel is jár, ami szomorúságot jelez.
 • Úgy érzem, nem vagyok képes kifejezésre juttatni az érzéseimet, vagy azért, mert nem engedik meg nekem, vagy mert én magam nem akarok kimondani bizonyos dolgokat.
 • Az is lehet az érzésem, hogy amit mondok, nem fontos, vagy úgysem talál meghallgatásra. Kiválthat belőlem indulatokat, szomorúságot az, ha úgy érzem, a támaszom összedőlt, és emiatt tehetetlenség uralkodik el rajtam.

Kapcsolódó cikkek:

Szeretettel,

Murányi Tímea

Forrás: Jacques Martel: Lelki eredetű betegségek lexikona