I – IV. lap

A tarot a jós kártyák fejedelme


Persze, minden kártyavető egy idő gyakorlat után eldönti, hogy melyik kártya áll a legközelebb hozzá, én azonban a legjobban a tarot kártyát szeretem. Mivel ez áll a legtöbb lapból, a véleményem szerint ez ad a leginkább árnyaltabb választ a feltett kérdésekre.

Vannak, akik a tarotból csak a 22 fő lapot, az úgynevezett nagy árkánumot használják, ami rendben is van, működik így is. Ám ha egy kérdésre mélyebb választ szeretnénk kapni, akkor én mégis inkább javaslom mind a 78 lapot, hiszen a legtöbbször pont az adja meg a választ, hogy melyik laphelyen áll fő lap.A következőkben először a 22 fő lapon fogunk áttekinteni. Bármilyen és bármennyi lapból álló kirakáson is tekintünk át, azok a laphelyek, ahol ezek szerepelnek, az adott kérdéssel kiemelt fontossággal bír.
Kezdő kártyavetők onnan is hamarabb ismerik fel a jelentésüket, hogy ezeken felül szerepel a római számozás.

Ezt követik fontosságban az udvari kártyák: azaz a négy apród, a négy lovag, a négy királynő és a négy király. (Ezeken római szám nem szerepel.)
Ezek bizonyos esetekben utalhatnak konkrét személyekre is
, amelyekről az adott lapok leírásában olvashatunk, de jelezhetnek bizonyos élethelyzetekre is, tehát legyünk nagyon óvatosak azzal, hogy konkrét személynek értelmezzük őket. Ez általában akkor van így, ha a feltett kérdés konkrét erre vonatkozott, vagy mintegy magáért beszél.

A 78 lapos tarot legkevésbé jelentős lapjai a 10-10 számozott kártya. Azaz az ászok, a kettesek, a hármasok, a négyesek, az ötösök, a hatosok, a hetesek, a nyolcasok, a kilencesek és a tízesek.
Ezeken a római szám alul szerepel.
Ezek közül az ászok általában valamiféle új kihívást, a négyesek lezárását, az ötösök bánatot, a hetesek bátorságot (stb.) szimbolizálnak, de nem mindegy, hogy melyik színt képviselik.

A 22 fő lapban nincsenek színek


A 4-4 udvari lap és a tíz számozott lap azonban a négy alapszínhez tartoznak, amelyek a következők:


– a kardok (amelyek az asztrológiai levegő elemhez tartoznak), s valamiféle szellemi tevékenységre, esetleg konfliktusra, kommunikációra, friss mozgékonyságra utalnak). (A francia kártyában a pikk lapok, a magyarban a zöld kártyák hasonlíthatóak hozzájuk.)
– a bot lapok (a tűz elem megfelelői). A cselekvés, tettek, nyüzsgés lapjai. A francia kártyában a treff, a magyarban a makk hasonlít hozzájuk.
– A kelyhek lapok (a víz elem lapjai). Érzésekről, szeretetről árulkodnak. Ha egy lapkirakásban feltűnően dominánsok a kelyhek lapok, akkor az adott kérdés érzelmileg érint bennünket. A francia kártyában a szív, a magyarban a piros lapok a „társai”.
– Az érme (vagy egyes elnevezések szerint korong) lapok a föld elem lapjai. Gyakorlatias, anyagias dolgokra utalnak, akárcsak a francia kártyában a káró, a magyarban pedig a tök lapok.

A 22 főlap:

Ha bármely kirakásban ezek a lapok jöttek ki, akkor azok kiemelt jelentéssel szerepelnek a kérdésben, – és az életünkben.0. Bolond

Kulcsszavai: spontaneitás, nyitottság, új utak keresése, friss fordulat.


A huszonkét fő lap „nulladik lapja” kedvező jelentésű. Valamiféle friss kezdetet, indulást, újrakezdést jelent, természetesen az adott laphely jelentése szerint.
Gyakran int arra, hogy szükséges valamiféle új úton elindulnunk, új élményeket, tapasztalatokat szerezni.
Ha valahol például az adott dolog kimenetelénél jött ki, akkor könnyen lehet, hogy épp ennek az ügynek a sikeres kimenetele fog a számunkra rövidesen valamiféle érdekes, pezsgő változást hozni.
Ha olyan laphelyen jött ki, ahol tanácsot kértünk a kártyától, akkor egyértelműen azt javasolja, hogy igenis kezdjünk bele, ne tétovázzunk. Hagyjuk el az eddigi biztonságot, legyen merszünk kitekinteni a világba!
Önismereti vagy párkapcsolati kirakásoknál általában jó kommunikációs készséget, a dolgok nyílt megbeszélését mutatja.
Konkrét példával élve, ha esetleg a 12 lapos horoszkópos, konkrét kérdésfeltevés nélküli kirakásban találkoztunk vele valamelyik laphelyen, akkor valószínű, az adott életterületen belül valami friss, új élményre számíthatunk, ami kedvező lesz.
Gyakran bukkan fel akkor, amikor az idő megérett rá, hogy egy korábbi életfejezetet lezárjunk és ráébredjünk, hogy az új sokkal jobbat fog hozni a számunkra.

I. Mágus


Kulcsszavai: kezedben a döntés! Új lehetőség, kedvező irány.


Pozitív, kedvező lap, ami arra utal, hogy a dolog kimenetele és a sikere a saját kezünkben van.

Öntudatot, a dolgok irányítását, erőt szimbolizál.
Ha egy lapkirakásban a kérdés kimenetelénél jött ki, akkor egészen biztos, hogy sikerre számíthatunk, méghozzá olyan módon, hogy annak mi magunk vagyunk a kovácsai.
Ha olyan laphelyen látjuk, ahol tanácsot kértünk, akkor a fokozottan azt sugallja, hogy vegyük a kezükbe az irányítást, a siker egy karnyújtásnyira van, de ki kell nyújtanunk érte a kezünket.


Ha olyan laphelyen jött ki, ahol esetleg épp azt olvashatjuk ki, hogy mi az, amitől ebben az ügyben tartózkodnunk kell, akkor épp azt tanácsolja értelemszerűen, hogy hagyjuk maguktól történni a dolgokat, ha a kezükbe vesszük az irányítást, inkább ronthatunk.

Persze, ebben az esetben meg kell tekintenünk a többi laphelyen álló kártya üzenetét is.
Konkrét kérdésfeltevés nélküli kirakásokban azt sugallja, hogy a laphely szerinti életterületen sikerre számíthatunk, ha teszünk is érte és észrevesszük a lehetőségeket.
Önismereti kirakásoknál a megfelelő helyeken még egy erős és pozitív belső kisugárzásra, bennünk rejlő lehetőségekre is utalhat.

II. Főpapnő

Kulcsszavai:  titok, spiritualitás, lelki mélység, megérzések.

Pozitív, segítő kártya, amely egyben sejteti a tudattalan erők hatalmát, egyfajta beleérző képességet, gyógyító erőt. Ha a kirakás erősen utal rá, hogy esetleg konkrét személyre utalhat, akkor egy titokzatos női alakra következtethetünk, aki jó szándékú, de mégis óvatosnak kell lennünk vele, mert a lelkünkbe lát. Gyakrabban szokott kijönni élethelyzet vagy érzés szimbólumaként.

Ha tanácsként találkozunk vele, akkor arra int, hogy legyünk optimisták és hallgassunk a megérzéseinkre.

A kimenetelnél pozitív a jelentése, még azt is sejteti, hogy valami egészen új belső birtokába juthatunk ebben az ügyben.

A legérdekesebb akkor, ha önismereti vagy párkapcsolati kirakásoknál jön ki, hiszen akkor a laphely jelentése szerint utalhat az illetőben lappangó mély spirituális erőre is. Nem rég egy hölgy egyetlen kérdést tett fel a tarot kártyának, s az úgy szólt, hogy a kialakulóban lévő kapcsolatában a férfi miként érez iránta? Pár hónappal később, amikor már elmélyült a kapcsolatuk, valóban kiderült, hogy a választottja egy misztikus erőkkel bíró, titokzatos, ám csodálatos asszonynak látta a kérdezőt.

Önismereti kirakásoknál utalhat egyben arra is (laphely szerint), hogy vegyük észre a bennünk lappangó nőiességet, használjuk a bennünk rejlő megérző képességet.

III. Uralkodónő

Kulcsszavai: nőiesség, béke, nyugalom, harmónia.

Szintén egy pozitív lap, de ellentétben a Főpapnővel, sokkal inkább az anyagot, a fizikai síkot képviseli, azaz kevésbé misztikus és titokzatos. Az asztrológiában jártas kedves

Olvasóknak talán elég, ha elárulom, hogy a Vénusz, méghozzá a Bikában álló Vénusz az asztrológiai megfelelője.

Rendkívül kedvező a jelentése tehát, ha a kérdés anyagi jellegű volt.

Nincs okunk azonban elkeseredni akkor sem, ha egy párkapcsolat kimenetelét firtatjuk, még akkor sem, ha ez a lap nem annyira a heves szenvedélyek jöttét, mint inkább egy mély, nyugodt, harmonikus érzelem közeledését jelzi.

Gyakran szokott akkor kijönni, ha hölgy kérdező gyermekáldás előtt áll.

Rendkívül nőies lap, így önismereti jellegű kirakásoknál tehát javasolhatja azt is, hogy fedezzük fel énünk belső, harmonikus, nőies oldalát. Ha a kérdező férfi, akkor javasolhatja azt, hogy koncentráljon a benne lappangó gyöngéd érzelmekre.

Láttam egy férfi esetében a négylapos önismeret kirakásnál, azon a helyen, ahol azt tudhatjuk meg, hogy miként látjuk saját magunkat és egyben miként látnak bennünket mások. Az illető valóban egyfajta belső békét és nyugalmat sugárzott ki, amivel ő maga is tisztában volt, jól érezte magát a saját bőrében.

IV. Uralkodó

Kulcsszavai: megrekedés, szigor, megtorpanás, méltóság.

Ez a lap a tarot 22 fő lapja közül az egyik megrekedésre, stagnálásra utaló lap. Ha tehát valahol tanácsként jött ki, akkor egyértelműen arra int, hogy most kicsit fogjuk vissza a tempót, ez az időszak nem annyira a gyors kezdeményezéseknek kedvez.

Annak ellenére, hogy a hagyomány az előbb tárgyalt Uralkodónő társkártyájának tartja, a jelentése szigorúbb, kevésbé kedvező. Nem annyira rossz kimenetelre utal, hanem valamiféle megrekedt állapotra, amely során gyakran nem egészen alakulnak úgy a dolgok, ahogyan szeretnénk. Főleg akkor, ha lendületes sikert szerettünk volna aratni.

Tanácsként arra is utal, hogy a szívünk helyett hallgassunk inkább ebben a kérdésben az érzelmeinkre. Legyünk tárgyilagosak és objektívek.

A párkapcsolati jellegű kirakásokban gyakran jelzi azt, hogy az adott félnél valami megrekedt, túlságosan kívülről látja vagy érzékeli a dolgokat, vagy éppen a kifelé mutatott magatartása hűvös.

Nagyon ritkán, ha a kérdés ezt egyértelművé teszi, jelezhet konkrét személyt is, aki ebben az esetben egy tekintélyes, szigorú figura, aki nehezen mutatja ki az érzelmeit.


folytatjuk….

Horváth Andrea szerző

Horváth Andrea: Kártyajóslások könyve alapján

E sikerkönyvek szerzője kezdő és haladó online asztrológiai oktatást folyamatosan indít.

honlap: https://www.andreahorvath.hu/

Jelentkezés: 06 20 32 52 352  vagy: asztro5@t-online.hu