V. – IX.-ig

V. Főpap

Kulcsszavai: bölcsesség, spiritualitás, méltóság, lelki fejlődés.

Bizalom, önbizalom, pozitív hit és remény.
Ezek a kedvező fogalmak társulnak ehhez a kártyalaphoz, amely egyébként a már ismertetett Főpapnő férfi társa, és sokban hasonlít is annak jelentéséhez.
Ha olykor konkrét személyt jelez, akkor egy spirituális, fejlett, bölcs, tapasztalt férfit jelöl, amolyan igazi tanácsadót.A legtöbbször azonban élethelyzetként szokott kijönni, méghozzá szerencsés kimenetelt jelezvén.


Különösen sokatmondó a jelentése akkor, ha egy-egy kirakásban olyan helyen találkozunk vele, ahol arra keressük a választ, hogy ebben az ügyben, vagy a közeljövőben számíthatunk-e a környezetünk segítségére? A Főpap ugyanis egy kifejezetten segítő kártya.


Önismereti kirakásoknál az adott laphelyen mély, jó kisugárzást, egyfajta bölcsességet jelez. Javasolhatja azt is, hogy legyünk optimisták, higgyünk önmagunkban, a világban és a jövőnkben.


Az egyéb kirakásoknál ismertetett karmás, 12 lapos kirakásban nem rég találkoztam egy spirituális gyógyító férfi esetében ezzel a kártyával a tízes laphelyen, azaz a hivatásnál. Ez volt a 12 lap közül az egyetlen nagy árkánum lap, ami egyértelműen elárulta, hogy emberünk jó úton jár a karmikus fejlődésben.
VI. Szeretők

Kulcsszavai: válaszút, útelágazás.

Ha a kérdés szerelmi jellegű volt, akkor aligha kell magyarázzuk a jelentését. Ebben az esetben új kapcsolatot vagy egy adott kapcsolaton belüli kedvező fordulatot mutat.


Ha azonban a kérdés nem szerelmi jellegű, vagy a kérdezőnek bármiféle okból szóban sem kerülhet az adott élethelyzetében a szerelem, akkor valamiféle válaszútra, útelágazásra utal. Ebben az esetben a „döntés” kártyájának is hívják. Tanácsolhatja azt, hogy a két (vagy akár több irányban) elágazó út közül most választanunk kell, méghozzá határozottan.


Ha nem szerelmi kérdésben a kimenetelnél jött ki, akkor nem kizárt, hogy épp ez a dolog fog a számunkra valamiféle útelágazást hozni, ami nem kedvezőtlen, de szükségünk lesz a határozottságunkra.


Önismereti vagy olyan párkapcsolati kirakásokban, ahol a társ belső énjére keresünk választ, azt jelzi, hogy az illető az adott lelki területen olyan helyzetbe került, ahol döntenie kell. Például kifelé mutatott magatartás esetében gyakran szokott akkor kijönni, ha a szóban forgó személy egy döntéshelyzet elé akarja állítani a másik felet.
Konkrét kérdésfeltevés nélküli kirakásban a laphely jellege szerint alaposan rá kell koncentrálnunk, hogy mi az a helyzet, amiben válaszút elé kerültünk.
VII. Diadalszekér

Kulcsszavai: siker, döntés, magabiztosság.


Ez az egyike azon tarot lapoknak, amelyeknek már a nevében is benne rejlik a jelentése.

A diadal ugyanis mi mást jelezhet, mint a sikert?
A legkedvezőbb a jelentése természetesen akkor, ha egy eldöntendő kérdés esetében a kimenetelnél jött ki.
Utal egyfajta szabadságvágyra, fokozott függetlenségi igényre is, amikor valamiféle új úton indulunk el a vágyaink felé, tele bizakodással.
Tanács esetében arra biztat, hogy legyünk bátrak, magabiztosak, ragadjuk a kezünkbe az irányítást. Ha elkerülendő dolog laphelyén jött ki, akkor értelemszerűen épp azt sugallja, hogy legyünk szerényebbek, (persze, ebben az esetben tüzetesen nézzük meg a többi lap javaslatát is).

Ha például a tanácsnál is valamiféle tettre sugalló lap van, akkor lehet, hogy csak a túl határozott cselekvéstől vagy esetleg a túlzott magabiztosságtól akar megóvni.
Konkrét kérdésfeltevés nélküli kirakásoknál nézzük meg alaposan, hogy mely életterületen utalhat a számunkra sikerre, vagy esetleg javasolhat magabiztosságot.
A Diadalszekér egy különösen aktív lap, nagy kár lenne nem kihagyni azt a területet, ahol cselekvésünknek szabad teret ad.


VIII. Erő

Kulcsszavai: erő, bátorság, a dolgok irányítása.


Nagyon kedvező lap, azt sugallja, hogy (laphely szerint) mindent elérünk, amit csak akarunk. A kezünkben van a dolog irányítása, ne hagyjuk magunkat!
A legegyszerűbb az értelmezése természetesen akkor, ha tanácsként vagy kimenetelként jön ki.


Ha olyan laphelyen látjuk, ahol arról kapunk felvilágosítást, hogy támogatja-e a környezetünk ezt a dolgot, akkor biztosak lehetünk benne, hogy olyan segítőket találunk, akik nagyban hozzájárulnak ahhoz is, hogy új erőket fedezzünk fel magunkban. Például a döntési helyzetek segítő „Lajtorja” kirakásban a hármas helyen azt jelzi, hogy meg kell küzdenünk ezért a dologért, de az „erő velünk van”.
A négyes helyen ugyanebben a kirakásban azt árulja el, hogy kívülről kapjuk az erőt, a környezetünk jelentősen támogat.


Ha viszont a lajtorja hetes helyén találkozunk az Erővel, akkor az arról tájékoztat, hogy az adott terv megvalósulása (vagy a hatos laphely esetleges negatív válasza esetében kudarca) esetében a külvilágtól nagyon kedvező erőket meríthetünk.
IX. Remete

Kulcsszavai: visszavonulás, zárkózottság, megrekedés.

Nem igazán kedvező lap, ha csak nem az a célunk, hogy valami oknál fogva visszavonuljunk, elzárkózzunk. A legtöbbször valamiféle megtorpanásra, kényszerű akadályra utal.

Ha olyan laphelyen találkozunk vele, ahol a kártyától konkrét tanácsot kérünk, akkor egyértelműen azt javasolja, hogy álljunk el ettől a dologtól, vagy legalábbis csökkentsük az aktivitásunkat.

(Ezt persze az adott kirakásban szereplő többi lap ismeretében dönthetjük el.)Ha olyan laphelyeken látjuk, ami arról tájékoztat, hogy mi vezetett el bennünket ehhez a döntéshez, akkor be kell ismernünk, hogy valamiféle megrekedt élethelyzetből szeretnénk, vagy szerettünk volna kilépni.

Például az Ankh nevű kirakásban, ha az egyes helyen jött ki, akkor valamiféle múltbeli megrekedt helyzet vezetett ehhez a döntéshez, ha a kettes helyen, akkor épp most érezzük magunkat megtorpanva.


Önismereti vagy párkapcsolati kirakásokban a megfelelő laphelyeken valamiféle érzelmi, tudati vagy magatartásbeli megtorpanásra utal, ami meglehetősen erős, hiszen nagy árkánum lapról van szó.


A párkapcsolati kirakások között az első (egy adott kapcsolat pillanatnyi helyzetét jelző kirakásnál) középen, a négyes helyen például egyértelműen jelzi, hogy az adott kapcsolat jelenleg holtponton van.

Persze, lehet, hogy a két fél egészen mást érez vagy szeretne, amihez vallatóra kell fognunk a két szélső függőleges sorban álló lapokat.

folytatjuk…

Horváth Andrea szerző

Horváth Andrea: Kártyajóslások könyve alapján

E sikerkönyvek szerzője kezdő és haladó online asztrológiai oktatást folyamatosan indít.

honlap: https://www.andreahorvath.hu/

Jelentkezés: 06 20 32 52 352  vagy: 

asztro5@t-online.hu