Fénylány bemutatkozik


Az ezoterikus, spirituális Lét…

Még ingoványos terület, sokan szkeptikusan fogadják az erről a témáról szóló írásokat. Az ebben a Világban mozgó szakemberek mindegyikének van választott területe. Ki, hol tud hatékonyabban működni: értem itt például az asztrológiát, reikit, kártya jóslást, aromavagy hangterapeutákat, és még sorolhatnám.

Amikor 2007-ben parapszichológusként végeztem a MANTRA Alternatív Természettudományi Szabadegyetemen, szakdolgozatomat egy olyan öt tagú családról írtam, ahol a középső gyermek, egy kislány 4 éves korában cukorbeteg lett. Kíváncsi voltam a miértekre… Miért azokhoz a szülőkhöz született le, mi a tanulási folyamatuk, mi a szerepe a két fiú testvérnek.


A család analizálására a kronobiológiát, asztrológiát és a számmisztikát (numerológia) hívtam segítségül.

De mit takar ez a három fogalom?


A kronobiológia (időbiológia)

Alapvetően két irányban folyik:
Egyik ága a bioritmológia, általánosan ismert nevén: bioritmus, ami az élő szervezet ciklikus változásait veszi figyelembe. Elkülönít 23, 28 és 33 napos ciklusokat. Elmélete szerint, az ember életében megállapítható három alapvető ciklus, melyek meghatározzák a munkaképességét, érzelmi és értelmi állapotát.

Segítségükkel az élet bármely napjára kiszámolhatók az adott tulajdonságok állapotainak szintjei. Például meghatározhatók aktív, eredményes feladatvégzésre és helyes döntések meghozatalára, vagy kritikus, balesetveszélyes helyzetekre alkalmas napok.


A másik ág a pszichogenetika, ami az egyén születési napjára jellemző kozmikus hatásokat vizsgálja. A legelső tipológiai rendszert Hippokratész görög orvos alkotta meg, a típusok felállításánál alapvető szempontja a vérmérséklet, vagyis a temperamentum volt.

Megállapította a négy alap típust, mely szerint az emberi szervezetben négy alapvető folyadék van, amelyek – melankolikus (fekete epe), flegmatikus (nyál), szangvinikus (vér) és kolerikus (sárga epe) – a megfelelő arányban keveredve határozzák meg az ember temperamentumát.

A vérmérséklet nem azonos a jellemmel, de azzal szorosan összefügg. Pavlov az idegrendszeri folyamatok minőségéből következtetett a temperamentumra és meghatározta az élénk, féktelen, nyugodt és gyenge izgalmi és gátlási folyamatokat mutató típusokat.


Az asztrológia ősrégi tudomány

A régi kor embere az éjszakai égbolton látta a csillagképeket, ezek formái benyomásokat és asszociációkat hívtak elő belőle, amelyeket összekapcsolt a csillagképekkel.

Megpróbált törvényszerűségeket találni az égi jelenségek között: a kőkorszakból származó (i.e. 15000) állati csontokon talált jelek bizonyítják, hogy már akkor is ismerték a holdfázisokat. Ki szerették volna találni, milyen összefüggések vannak az esős és száraz periódusok között, mikor lesz hideg és meleg, mikor a legjobb ültetni.

Téglákra és kőtáblákra írtak fel olyan egyszerű csillagászati jelenségeket, mint a holdfogyatkozás és bizonyos bolygómozgások, amelyeket más előjelekkel együtt a fenyegető háború, éhínségek és katasztrófák, de a békés időszakok és a jólét jelének is tekintettek.


Az asztrológia két szóból áll: astron=csillag és a logos=szó, ismeret, tudomány, magasabb megértés.

Az asztrológiában tehát a csillagok magasabb rendű megértéséről van szó. A Földről nézve a Nap és a bolygók a Föld körül keringenek. A Nap pályáját nevezzük ekliptikának, és ezen mérik a bolygópozíciókat. Az ember a kozmosz része, ezért abból indulhatunk ki, hogy benne is megvannak a kozmosz építőkövei vagy ősprincípiumai. Ezeket az építőköveket az asztrológia Napnak, Holdnak, Merkúrnak, Vénusznak, Marsnak, Jupiternek, Szaturnusznak, Uránusznak, Neptunusznak és Plútónak nevezi.


A numerológia, azaz a „számtudomány” története

Püthagorasz görög filozófushoz köthető, aki több mint 2500 éve állította fel azt a tézist, miszerint a számok önálló (nem csak matematikai) jelentéssel bíró szimbólumok, s így a világegyetem minden egyes részlete megfejthető segítségükkel.

Eszerint az ember, valamint sorsa is elemezhető az őt leíró adatok számokká alakításával. Püthagorasz szerint elsősorban a nevünk jellemez bennünket – nomen est omen – és születésünk dátuma. Tanítása szerint az emberi lélek halhatatlan. Az ősi számmisztikai rendszer 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit.

A számok szimbólumok, bolygóenergiák. A születési számunk a mi kódunk, energia csomagunk. A körülöttünk lévő bolygók energiái testesülnek meg a mi adottságainkban. Püthagorasz felállított egy kilenc mezőből álló mágikus négyzetet, Mátrixot, amibe ha beleírjuk a születési dátumot, ebben el van rejtve a személyiségünk: a Sors számunk, ami erre a fizikai életre az életfeladatunk.

A számmisztika foglalkozik idő-numerológiával, amivel további segítséget kapunk ahhoz, hogyan éljünk életünknek kilenc éves ciklusait, személyes éveit, hónapjait és napjait. Születési dátumunk számai lehetőségeket rejtenek, amit már a bölcsőben is megkapunk, de a szabad akaratunkon múlik, hogy azok pozitív, vagy negatív energiáit hasznosítjuk egy életen át.


E három tudományág segítségével végeztem az elemzéseimet

Választ kaphattam a fent említett cukorbetegség miértjére. Fizikai síkon az I. típusú cukorbetegség, vagy másképpen inzulinfüggő cukorbetegség az, ami általában gyermek-, és ifjúkorban kezdődik.

A kislány szüleinek Mátrixában üres Szaturnuszi-sík van, ami azt jelenti, hogy életükben jelen van a félelem. Ezáltal a gyermek biztonságra vágyik, s erre tanítja szüleit is.

A kislány Bak csillagképben született Oroszlán Ascendenssel. A Bak hidegsége, az Oroszlán uralkodni vágyása jócskán nehezíti a szeretet iránti igény kifejezését.


Feladatunk van, amiért leszülettünk: vágyak, igények, akarat, beteljesítés. Az Élet szép, ha megtanuljuk kezelni a kapott segítséget és profitálunk a Sorsbolygók tranzitjaiból.


Záró mondatként hadd írjam a kedvenc mottóm: Tűz, jöjj velem…
Mert ha megvan a belső tűz, a motor, a tett, megvan a cél is.


Harmonikus, Fénnyel teli napot kívánok szeretettel!

Kapitány Ágnes a Fénylány