A Chiron fényszögei


Chiron és a Nap fényszöge
Az apa személyével és a szellemi fejlődéssel kapcsolatos sebeket jelöl. Ennek következtében nagyon vágyunk az önérvényesítésre. A személyiség ereje és másokra gyakorolt hatása nagyon megerősödik. Hozhat ismertséget, karizmatikus képességeket.


Ha a Chiron a Holddal kerül fényszög kapcsolatba

Az anyával, gyerekkel vagy a lélekkel kapcsolatos karmikus sebeket jelzi. Nagyon erős vágya lehet a szülöttnek az anyaság iránt. Romantikussá, csodaváróvá, álmodozóvá válhat az illető, akinek a Holddal alkot fényszöget a Chiron-ja.


Merkúr és a Chiron fényszögének jelentése
Tanulással, önkifejezéssel kapcsolatos sebeket hordozhat magában a szülött. A szülött az előző életében nem kapott megfelelő oktatást, pedig jó képességű volt. Nehéz fényszögnél jelezhet beszédhibát, tanulási nehézségeket. Ha az illető megtanulja legyőzni a nehézségeket, lehet különleges szónoki tehetsége. Jó fényszög kapcsolattal magas intelligenciát jelöl.


Vénusz és a Chiron fényszöge
Karmikus sebeket jelölhet a párkapcsolatban vagy a szerelem, pénz terén. Nehéz fényszög esetén kiaalakulhat egy olyan meggyőződés, hogy a „szerelem fáj”, ami kihat a boldog párkapcsolatra. Pozitív fényszög esetén megtanulta párkapcsolatban a nehézségeket saját javára fordítani. Jelezhet karizmatikus szépséget, a család fontosságát vagy anyagi biztonságot is.


Mars – Chiron fényszög jelentése
Akaratérvényesítéssel kapcsolatos sebeket jelezhet, de egyben erős energiatermelő is. Meg kell tanulnia inkarnációk során, hogy hogyan érvényesítse a szülött az akaratát agresszió és durvaság nélkül. Lehet élsportoló jelölője is. Mars Chironnál fontos megnézni a kísérő fényszögeket, mert ebből látjuk azt, hogy mennyire hajlamos az illető az agresszióra.


Jupiter és Chiron fényszögkapcsolata
Egyik legfontosabb, legerősebb Chiron kombináció, aminek nincs igazi negatív értelmezése. A Jupiter mindent felerősít, amit megérint. A Chironnal alkotott fényszögei azt jelzik, hogy karmikus sebeinket sikerült erre az inkarnációra különleges képességgé alakítanunk. Lehet imponáló tehetség, átütően sikeres vagy intuitív zseni is az egyén. Pozitív fényszögek esetén kimondottan sok pénze lehet és anyagi jólétben élhet. Lehet egyiptomi karma, ha 12-es házas vagy ha az IC a Nyilasban kezdődik.


Szaturnusz – Chiron fényszög
Negatív fényszög esetén nagyon kemény lehet: apa és fiú problémája, hatalmi harc vagy a hatalom elfogadásával kapcsolatos sebeket jelölhet. A „karma ura” és a karmikus sebek találkozása ez a fényszögkapcsolat. A pozitív fényszög tartást és magas tűrőképességet ad.


Uránusz és Chiron fényszögei
Atlantisz 12500 évvel ezelőtt pusztult el, de most tudjuk lebontani, feldolgozni a traumát. Technológiával való visszaélés és ennek következményei miatt keletkezett a karmikus seb. Lehet egyiptomi, szíriuszi kapcsolat is. Ha oppozícióban van a két bolygó, akkor Atlantiszi karmáról beszélünk.


Neptun fényszöge Chironnal
Pozitív fényszög esetén mély vágyat érezhet a szülött arra, hogy önfeláldozó legyen. Nehéz fényszögeknél: spirituális dolgokkal, mások jószándékával/segítőkészségével való visszaélést jelez, esetleg áldozat szerepet.


Plútó és Chiron fényszögkapcsolata

Erőteljes gyógyító képességet és mágus életeket jelölhet. Szembenállás estén olyan mágus volt az egyén, ahol a hatalmat és a tudást rosszra használta (bukott angyal).

Faragóné Hajdok Ilona