A Chiron jelentés a VII. – 12. házakban

Ha a VII. HÁZ-ban található a Chiron


A párkapcsolat, a külvilág és a nyílt ellenségek háza. Sebek lehetnek a párkapcsolatokban vagy a karmikus sebeit a párkapcsolaton keresztül kapta a szülött. Ebben az életben tud meggyógyulni.


Általában több zátonyra futott párkapcsolatot kell megélniük ebben az életben, mire megtalálják a nyugalmat. Sokszor nagyon korán mennek férjhez vagy nősülnek, ami aztán tönkre megy. Életük második felében egyrészt szabadok és függetlenek akarnak maradni, másrészt viszont szilárd kapcsolatra vágynak. Hajlamosak újabb sebeket szerezni a kapcsolataik révén.


Fordulópontot jelent, amikor rájönnek, hogy attól félnek igazán, hogy visszautasítják. Ezért egyfolytában azon erőlködnek, hogy rászolgáljanak kapcsolataikra, így viszont tudattalanul ellökik maguktól a társukat.


Sokáig nem akarnak szembesülni saját érzékenységükkel és tökéletlenségeikkel egy-egy kapcsolatban.
Akkor fog gyógyulni a szülött, amikor elismeri gyengéit és hibáit. Így képes lesz fesztelenül kialakítani kapcsolatot és együtt élni a sérelmekkel anélkül, hogy másokat okolna ezek miatt.

Ha a 8. HÁZ-ban található a Chiron


Sokszor meg kell élnie első kézből valakinek a halálát. Lehet, hogy a szülöttnek van halálközeli élménye. Kivétel, ha a munkája a 8-as házhoz kapcsolódik.


Mindig van egy szignifikáns haláleset, amitől megváltozik. Ez nem feltétlenül tragikus, de meghatározó az egyén számára.


Ha nagyon makacs, lehet, hogy el kell veszítenie valakit, akit nagyon szeret. Karmikus dolga van a halállal, tudatalattival, más dimenziókkal és titkokkal.
Gyógyítóvá válhat az egyén, hasonlóan a 8-as házas Plútóhoz. Prominens 8-as háznál lehet még máshonnan jövő javak vagy máshonnan jövő tehetségek.


Gyerekként titokban sokáig rettegett a haláltól, félt a sötétben.
Fordulópont az, amikor rájön, hogy minden lépésénél meg kell halnia, hogy azután szabadabban és kötetlenebbül élhessen. Félhet a szerelem átalakító erejétől és ezért lehet a szexuális élete kiegyensúlyozatlan, nézeteltérésekkel, bonyodalmakkal.
Ha a születési képletben vannak más jelölő pontok is, lehet „walk in” (besétáló) lélek.


Ha a 9. HÁZ-ban található a Chiron


Dogmákkal, vallással, filozófiával, világnézettel vagy külfölddel kapcsolatos karmikus sebek jelölője. Lehet boszorkányság, inkvizíció áldozata, aki meghalt a hitéért. Lehet, hogy meghalt egy tengeri út során vagy megégették, megölték.


Ha felsőbb tanulmányokat folytat, ajánlatos filozófiával, vallással is foglalkoznia.
Élete második felében keresi az élete értelmét. Nem talál semmi olyan irányzatot, amiben élni tudna. Ennek oka az, hogy neki kell felállítania a saját hit-, és erkölcsi rendszerét. Sebezhető pontja a világ igazságtalanságai.


Fordulópont: eleinte lázad ezek ellen, majd rájön, hogy fölösleges, mert a világ tökéletlen és állandó változások révén alakul. Később megtanul kiállni saját álláspontja mellett, még akkor is, ha azok tökéletlenek és felülbírálhatók is.
Sokat utazhat és kutathat, amíg rá nem jön, hogy magában kell kutatnia, élete értelmét neki kell megtalálnia.

Ha a X. HÁZ-ban található a Chiron

Az apa, az anya, a karrier és a jövőkép háza. Az a ház, ahol az ego megmutatkozik a világban.

Apával vagy anyával kapcsolatos sebeket kaphat a szülött gyermekkorában. Lehet, hogy „spirituális gyógyító”, aki gyógyításra született. Lehet, hogy „normál” gyógyítóként kezdi, de valójában kézrátétellel, energiákkal is tud gyógyítani.

Ha a Chiron az MC-n áll, akkor fel kell vállalni a jövővel kapcsolatos sebeket.

Élete első felében igyekszik az egyén megfelelni a társadalom követelményeinek. Sokat fáradozik, hogy az adott szabályok és feltételek között a tőle elvárt teljesítményt nyújtsa.

Ugyanakkor megkérdőjelezi a társadalom értékrendjét, magában lázad az államhatalom és a tekintélyelvűség minden formája ellen. Bizonyos szempontból alkalmazkodó és álruhás lázadó is. Vágyik a társadalmi elismerésre és tiszteletre. Szüksége van egy nagy szabadsággal járó megkülönböztetett pozicióra.

Fordulópont, amikor mindezeket felismeri. Élete második felében lelkileg szabaddá válik és képes eszményeit megvalósítani. Tudatában van annak, hogy hogyan tud hozzájárulni a világ gyógyításához és az ehhez szükséges feltételeket meg is teremti. Nem akar már megfelelni a szabályoknak.

Ha a 11. HÁZ-ban van a Chiron

Galaktikus ház, galaktikus feladatokkal. Lehet, hogy meg kell élnie egy-két széttört barátságot ahhoz, hogy alkalmas legyen erre a feladatra az egyén. A Nap, a Hold, az aszcendens, illetve a születési uralkodó mindig együttáll valamilyen állócsillaggal.

Mivel túlmutat a Földön, meg kell nézni a képletet az állócsillagok szempontjából is és úgy elemezni.

Lehet barátokkal kapcsolatos karma vagy csoportkarma. Előfordulhat kiközösítés, áldozati bárány szerep: a szülött az, aki áldozatot vállal az összes többiért.

Élete első felében keresi a megbízható barátokat, de sokszor úgy érzi, hogy barátai elárulják, rászedik vagy olyasmiért hibáztatják, amit nem követett el. Tartozni akar valahová, de a társaságban lelkileg idegennek, magányosnak érzi magát.

Fordulópont, amikor rájön téves elképzelésére, hogy a barátsághoz fel kell áldoznia egyéniségét. Élete második felében rájön, hogy lehet úgy is csoporthoz tartozni, hogy nem kell lemondania saját egyéniségéről. El tud határolódni, ha kell, de nem szigetelődik el. Képes a Földért vagy az emberiségért tenni valami hasznosat, ami előre viszi az emberiséget és a Földet.

Ha a 12. HÁZ-ban található a Chiron

A megélt karmikus múlt háza. Az egyén valamikor spirituális gyógyító volt, de most nincs rálátása. Voltak gyógyító életei. Lehet atlantiszi vagy lemúriai karma. Van egy olyan tudása, amit nem mer előhozni, mert visszaélt vele.

A 12. ház a karmikus múlt tárháza, amit ha kinyit a szülött, akkor tudja használni a benne levőket. Élete első felében magányosnak, elszigeteltnek érzi magát, noha vágyik a visszavonultságra. Mégis úgy érzi, mintha elvágták volna a világtól. Nincs belső biztonságérzete, fél leszállni a lelke mélyére.

Fordulópont az első meditációs tapasztalat, mert ekkor nyugszik meg először a lelke. Ekkor érzi magát biztonságban és egyben a világ részeként, és nem elszigetelve.

Élete második felében hosszabb-rövidebb időre visszavonulhat a világtól azért, hogy lelke mélyén gyógyító tapasztalatokra tegyen szert.

Belső utazásai során fedezi fel a saját gyógyító képességeit és képes másokat is megtanítani erre. Rátalál a csend erejére és titkon tesz a világ gyógyulásáért, imával, meditációval.