írta: Gál Judit karmaasztrológus

Ha a nagyobb kategóriákat nézzük,​​ a szenvedély, szenvedélyesség elsődlegesen a tűz elemmel, azután a vízzel, s azon belül kiemelten a Skorpióval kapcsolatban merül fel, s végül – ugyancsak a vizeseknél – a​​ szenvedélybetegség mint menekülési útvonal.

Ez a két csoport egyúttal kevésbé közismert megnevezéssel az emocionális jegyek körét képezi. A​​ föld és levegő elemű, racionális jegyeknél nem szokás a szenvedélyességet emlegetni, holott​​ ha jobban megnézzük,​​ kivétel nélkül mindegyik típusnál tetten érhető, hogy vannak az életnek olyan motívumai, részei, amelyekben ugyanolyan ellenállhatatlan belső késztetést tanúsít, mint a szokványosan is szenvedélyesnek jellemzett jegyek.

Ennél a témakörnél is tetten érhető, hogy ugyanazon alapelemekből (molekulákból, atomokból) állunk mindannyian, csupán az arányokban van különbség.A következőkben végigtekintjük, kinél hogyan is jelenik meg egyértelműen vagy kevésbé nyilvánvalóan az a hevület, amely magatartásának, cselekedeteinek mozgatórugója.​​

Fontos tudatosítanunk, hogy egyáltalán nem csak a Nap-jegyre​​ (dátum szerinti jegyre) vonatkoztathatjuk a megállapításokat,​​ hanem az Ascendens jegyére is, sőt: számos egyéb variációban​​ is. Ha valakinek​​ például az I. házban áll a Marsa, az éppúgy mutathat Kos-vonásokat, mint aki március 21 és április 21 között születik. A​​ rejtett Ascendens​​ fogalma nem annyira közismert, de alapvetően fontos horoszkópelem az is és szintén mutathatja adott típus jellegzetességeit, s így tovább.


A​​ Kos típusnál​​ persze a lehető leglátványosabb

az a lelkesedés, tűz, amely az alapját képezi aktivitásra serkentő örökös belső izgatottságának. A​​ jegy maga a szenvedélyesség, még azt is harsány kritikával fejezi ki adott esetben, ha valami cseppet sem érdekli.

A reflex-szerű működés és a tüzes alaptermészet folytán az állandó lobogás, cselekvőkészség, lelkesedés, versengésre kész állapot jellemzi. Érzéseit, motivációit nem rejti véka alá, s az őszinteséget is ugyanazokkal a túlzásokkal gyakorolja, amelyekkel minden dolgát.A kényelmesnek, s​​ némelykor kifejezetten közönyösnek kikiáltott Bikánál​​

sem olyan nehéz felfedezni, mit tart arra érdemesnek, hogy lelkesedjen érte, még ha nem is annyira nyilvánvaló módon, mint a megelőző Kos.

Figyeljük csak meg, amikor​​ felragyog mosolya bármire, ami harmonikus​​ – függetlenül attól, hogy azt birtokolhatja-e vagy sem. Van egy jellegzetes, kifejezéstelen Bika-tekintet, ez változik meg, tüzesedik át, amikor felsóhajt: „De szép!”

Ám korántsem​​ csak ilyen helyzetben mutatkozik meg a benne is meglévő szenvedélyessé:​​ óvó, megőrző ösztöne​​ a családdal, gyerekekkel összefüggésben is áttör. Növényeit, állatait hasonló módon gondozza, igen szép eredménnyel, mert nincs még egy jegy, akinél olyan burjánzással növekednének a növények és olyan szaporák lennének az állatok.

Ha​​ művészettel foglalkozik, természetes, hogy azt a legnagyobb odaadással teszi. Ha elsősorban a​​ konyhai művészetet gyakorolja, abba is szívét-lelkét beleadja: recepteket gyűjt (szenvedélyesen), dekorálja a legegyszerűbb ételt is, aki beteszi hozzá a lábát, azt el nem engedi táplálék nélkül.

Ha pedig már itt tartunk, az általános jellemzésekben önzőnek kikiáltott Bika nem tudja elviselni ha más éhezik és igyekszik juttatni annak a nélkülözőnek, aki a látókörébe kerül. A harmóniához ugyanis hozzátartozik az élni és élni hagyni elve, továbbá az, hogy a Föld termékenysége arra szolgál, hogy mindenkinek a szükségleteit kielégítse. Ez az, amit a típus igazi képviselői éreznek és gyakorolnak saját területükön.Az​​ Ikrek​​ a maga​​ élénkségével nem hagy kétséget afelől,

hogy tud-e lelkesedni. Legfeljebb az fedheti el, hogy oly gyorsan múlik egy-egy dolog iránti érdeklődése, hogy mire a szemlélő észbe kap, már másfelé irányul.

Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy ez kritika akar lenni, sietek leszögezni, hogy a típusnál​​ az információ továbbítása, áramoltatása az a fő-fő funkció, amelyben egyértelműen szenvedélyes.

Ehhez pedig arra van szüksége, hogy minél több információt szedjen fel és adjon le, márpedig nem tudná ellátni ezt a funkciót ha leragadna egy-egy témakör mellett.

A lehető legszélesebb körben értelmezzük az ismeretek terjesztését: ide sorolható minden, ami két pont közötti összeköttetést jelent, például a közlekedés, jövés-menés is. Az információtovábbítás kézenfekvő, mondhatni: triviális jellegzetessége az Ikreknek, de nemcsak ebben jeleskedik mindenki másnál jobban, hanem​​ legalább annyira szeret játszani​​ is, s annyira bele tud feledkezni, hogy még izgékonyságát is képes addig elfelejteni, amíg az információáramlásnak ezt a speciális formáját űzi.​​A​​ Rák a következő emocionális jegyünk​​

(a Kos után tudniillik), akinél a víz elemnél fogva megint kézenfekvő a szenvedély fogalmát felemlegetni.

Természetesen a víz egészen más energiaminőséget képvisel a tűzhöz képest – ahogyan az a valóságos elemeknél is látható.

A Rák egyébként is óvatos, mint mindhárom vizes, emiatt​​ hosszabb idő​​ is​​ kell ahhoz, hogy megmutassa a benne is rejlő hevületet.

Pedig van, méghozzá rengeteg! Ismét a valóságos elem példájával: a víz ereje közmondásos, egy-egy árvíz, szökőár elég élénken mutatja be. A Ráknál is ha partja szakad érzelmeinek, akkor mutatja meg teljes mivoltában: micsoda energiákat képes felszabadítani.

​​ Kötelező a családdal, otthonnal kezdeni a típusban fellehető szenvedélyességet, e területeken egyenesen nem tud szinte kompromisszumot sem kötni, annyira a lételeme és csakis olyan módon tudja elképzelni a dolgok folyását, ahogyan ő azt jónak tartja.

Legalább akkora elánnal foglalkoztatja az​​ egészség-betegség​​ kérdése is, teljesen függetlenül attól, hogy az hozzátartozóját (vagy saját magát) érinti-e vagy bárki mást, aki látókörébe kerül.

A folyadékfogyasztás szükségességét óriási meggyőződéssel terjeszti, avagy az egészséges táplálkozás alaptételeit. Szereti megőrizni azokat a tárgyakat, amelyekhez érzelmileg kötődik, emiatt a Rák is a​​ szenvedélyesen gyűjtögető​​ jegyek közé tartozik (a Bika és a Szűz mellett), s ha meg kell válnia valamitől, az felér számára (esetleg) egy apró halállal.​​


Következő típusunk az​​ Oroszlán.

​​ Ő is tüzes, tehát​​ alapjelentéseihez tartozik a szenvedélyesség. Egyúttal azonban – a második legfontosabb kategóriánk, a minőségi szerint – fix is, tehát kevésbé élénk, mint a Kos (vagy a majd harmadik tüzesként következő Nyilas), emiatt nem biztos, hogy nála is azonnal észrevehető az a belső motiváció, belső „láz” ami fűti.

Nem kell hozzá azonban sok idő, hogy megmutatkozzék. Az Oroszlán is bármiben képes felmutatni a hevületet, igen​​ olcsó lenne elintézni azzal, hogy az irányításban szenvedélyes és messzemenően nem is igaz.​​

Az őt érdeklő dolgok bármelyikében képes a lelkesültségre. S bármi érdekelheti, ami erőpróbát jelent számára, legalább olyan mértékig, hogy bemutassa: erre is képes, mégpedig a legjobb minőségben természetesen.

Ami örömöt szerez magának és másoknak, abban különösen jeleskedik.​​ Szeret játszani, táncolni, szórakozni, pihenni, de legalább annyira sportolni, kirándulni, s adott esetben dolgozni is, ha megtalálja benne az örömöt.​​

Márpedig megtalálja, mert az Oroszlánnál jobban senki sem képes a napfényt meglátni ott is ahol másoknak igen sokat kell keresgélnie.​​ Szenvedélyesen képes felmutatni a szenvtelenséget: ha valami nem érinti meg, azt lesajnálja és oly módon, hogy – örömszerzés ide vagy oda – a másiknak még az életkedve is elmegy tőle.

Maga az oroszláni tekintet is jellegzetesen szenvtelen (a föld eleműekéhez hasonló), s ezt kiválóan alkalmazza akkor is, ha például kártyajáték közben annak szükségét érzi. Igazi pókerarc, bármennyire is tüzes.
A​​ Szűz föld jegy ugyan, s így elvileg visszafogottnak, lassúnak kéne lennie.

Azonban egyidejűleg labil és – főként –​​ merkuri is, tehát a mozgékonyság és a belső- külső ingerekre fogékonyság messzemenően jellemzi.

A szenvedélyes kommunikáció az Ikrek sajátja volt eddig, de sok Szűz messze felülmúlja azt. Olyan​​ energiával, nyelvi fantáziával, vitakészséggel​​ (vesd össze: kritikai érzék)​​ megáldott, hogy​​ nehéz megállítani amikor istenigazában belelendül.

Kevésbé az információtovábbításra koncentrál mint arra, hogy lehetőleg minden oldalról körüljárjon egy-egy témakört (lásd: analízis). A precizitás valamilyen területen biztos, hogy jellemzi, de igen változatos, hogy kit miben.

Korántsem minden Szűz tart rendet maga körül, de valamilyen téren biztos, hogy megvan benne az a szőrszálhasogató rendszabály, amit nem lehet megszegni.

Az​​ egészségi kérdések​​ őt is rendkívüli módon érdeklik, ebben az információterjesztést is gyakorolja. Sok Szűz dolgozik is egyébként az egészségügyben. A természetszeretet- és gondozás mint föld eleműt, értelemszerűen vonzza.

A​​ fő-fő szenvedélye azonban a​​ gyűjtés és a rendszerezés. Nincs olyan Szűz, aki valamit ne gyűjtene és skatulyázna, kategorizálna, csoportosítana valamilyen szisztémában. A dobozokat is imádja, amelyekben jól el lehet helyezni mindenféle kollekciót.​​ Egészen extrém formát ölthet ez a szenvedély, többek között a legelvontabb formában: amikor szokásokat gyűjt. Ezeknek a rabjává is tud válni.


Mérleg típusunk természetesen a kapcsolatok építésében jeleskedik
​​

általában és​​ kiemelt témánk szempontjából is. Kétségtelen, hogy rendkívüli erővel és találékonysággal képes erre koncentrálni és kiváló érzéke van ahhoz, hogyan lehet​​ más embereket megszólítani, motiválni.

Mint (a Bika mellett a másik) vénuszi jegynek,​​ a harmónia neki is fontos, ezért nagy lelkesültséggel dekorál, gondot fordít személyes megjelenésére, öltözködésre, kozmetikára – a tálalásra.

A​​ tálalás​​ külső és belső értékekkel egyaránt nagyon jól megy a Mérlegnek, ami azonnal megadja az alaphangot egy-egy szituációban.

Nagyon jól tud másokat szervezni egy-egy rendezvényre, megmozdulásra. A többiek nem képesek ellenállni, olyan​​ meggyőző, sodró erővel agitál, terjeszt, s nemcsak ráhagyják, hanem általában nem merik megtenni, hogy ne vegyenek részt abban, amire a Mérleg elszánta magát. A Mérlegben munkáló​​ szenvedélyesség az igazság mellett történő kiállásában mutatkozik meg a leglátványosabban: hosszú ideig elvisel bizonyos egyenetlenségeket, torzulásokat, de ha egyszer kikel magából és igazságot tesz, akkor ott kő kövön nem marad.​​A​​ Skorpiónál a szenvedélyesség a sablonok szerint az érzelmekben​​

szeretet-gyűlölet –​​ ellentétekben na és a szexualitásban​​ kell, hogy megnyilvánuljon. S mint mindegyik vizes jegynél, itt is visszafogottan.

Nos, vitán felül áll, hogy az említett néhány motívum domináns tárgyalt szempontunkból is, de korántsem csak ezekről beszélhetünk.

A Skorpiónak két uralkodó bolygója van: a Plútó és a Mars. Az utóbbi a Kosnak is ura, s vonásaikat analógiába hozzuk. A Plútó a szélsőségek jelölője, s mint ilyen,​​ mindenben érvényesül az, hogy vagy csinál valamit az ő szülötte, de nagyon, vagy egyáltalán nem.

Mindkét ura tehát eléggé intenzív ahhoz, hogy éppúgy jellemző legyen az átütő erő a típusra, mint a Kosnál láttuk, csakhogy nem mutatja annyira, s nem rögtön, mint első jegyünk.

Dolgozni például éppolyan intenzitással képes a Skorpió, mint ahogyan a szexualitásban elmerülni.​​ Ha van egy kitűzött célja, akkor afelé a lehető legsodróbb erővel törekszik, minden mást figyelmen kívül hagyva.​​ Szenvedélyesen és hosszan vívódik egy-egy döntése előtt, ami ugyancsak keltheti azt a látszatot, hogy flegmatikus, közönyös, és nem akar semmit. Amikor viszont sikerül döntenie, akkor nyomban nekilendül és olyan energiákat vet be (méghozzá tartósan!), amelyeknek nemigen lehet ellenállni.

A tüzes és emocionális Nyilasnál is nehéz találni olyan életterületet, ahol ne mutatkozna meg a lelkesedés, méghozzá igen egyértelműen. Mint filozofikus és őszi jegy, ugyan igyekszik visszafogni magát, de ez sohasem sikerül neki.
Szemében villódznak az arany pontocskák, a szikrák, amikor valamilyen ötletre, kezdeményezésre rááll és azonnal neki is kezd vagy kezdene, hiszen tudja magáról, hogy – mi tagadás – hamar ellobban a lelkesültség és új célt keres, hiszen egyúttal a labil kategóriába is tartozik, márpedig náluk megvan ez a jellemző.

A Nyilas is​​ nagy információ-áramoltató, annál inkább, mert van egy speciális képessége: a részből következtetni tud az egészre, megvan a rálátása dolgokra, s ezt kamatoztatja buzgón. Szembenlévő társához, az Ikrekhez hasonlóan​​ játszani is nagyon szeret. Az örömöket legalább annyira preferálja, mint az Oroszlán: fehér asztal mellett kitűnő ételeket- italokat fogyasztani, kellemes időtöltésben részt venni,​​ kulturális, sport, és szórakoztató rendezvényeken megjelenni, csupa olyan tevékenység, amiben a megfelelő hevülettel, sőt: némelykor pátosszal lehet részt venni.​​
A​​ Bak lenne az a jegy, akivel kapcsolatban az a szó, hogy szenvedély

egyáltalán nem jut eszébe az asztrológiai típusokról kicsit is tájékozott embernek.

Pedig nagyon is megvan benne is. A​​ munkadüh éppen a Bakra jellemző. Az a szigorú kizárólagosság és erő, amivel hozzááll ahhoz, amit csinál, nem más, mint egy belső tűz, amely felszínre kerül és teret követel magának.

Amit hivatásának tekint, abba képes olyan energiákat fektetni, amelyekkel tarol és amelyeknek ugyanúgy nem tud a többi ember ellenállni, ahogyan láttuk ezt az eddigi típusoknál is, s azon belül különösen a nyilvánvalóan szenvedélyeseknél.

A Bak a​​ nagy építő, s azon belül a jövőépítő, politikus jegy, ahová igen szükséges a belső meggyőződés, és belső-külső energia. Ha gyereke van, a gyermeknevelést is hajlamos életcélnak, hivatásnak tekinteni, így ebben is következetes, céltudatos, megtervezett szisztémával dolgozik, s nem tűr benne ellentmondást.

A​​ föld hatalmas ereje​​ (vesd össze: földrengés, tektonikai mozgások, hegyomlás, vagy – ellenkező előjellel: a megújulásra irányuló képessége)​​ felveszi a versenyt a többi elemmel, csak a maga módján él a benne rejlő hatalmas erőkkel.Következő jegyünk, a​​ Vízöntő​​ a maga sajátosságaival

megint elég​​ jól mutatja a benne rejlő extrém energiákat. Köztudott, hogy szereti kifordítani a dolgokat, a​​ bohóc-effektus​​ innen van benne, s ezt lépten-nyomon hajlamos megnyilvánítani méghozzá igen​​ látványosan, sokszor​​ polgárpukkasztó módon​​ és nemigen tudja benne megállítani senki.

A​​ kollektív célok​​ felé fordulása egyik fontos terepe szenvedélyességének, de amiben ezt a leginkább tanúsítja az az​​ elveihez való ragaszkodás. Körömszakadtáig, vérig hajlamos saját elvrendszerét, saját törvényeit fenntartani, védelmezni, beléjük kapaszkodni.

A Vízöntő levegős jegy, s mint ilyen, illékony. Viszont egyidejűleg fix is, akiknek meg a biztonság fontos. Ily módon a közös pontban, a rendíthetetlen elvekben próbálja megtalálni azt a tengelyt, amely mentén energiáit rendezheti.

A Vízöntő is szélsőséges jegy, legalábbis abban, hogy hajlamos​​ éles, 180 fokos fordulatokra.​​ Ezeket olyan módon valósítja meg, amelyek elsöpörnek minden mást, s vidáman hagy ott csapot-papot. A​​ szélsőséges aktív-passzív fázisokban is felmutatja a szenvedélyességet: ilyen módon cselekszik avagy nem cselekszik semmit. Olvasásban, informálódásban, művelődésben, szellemi tevékenységben szintén nagy elánnal vesz részt és ugyanúgy​​ szeret játszani, mint az Ikrek vagy a Nyilas illetve oppozíciósa, az Oroszlán.

Utolsó jegyünkkel,​​ a Halakkal kapcsolatban emlegetjük leggyakrabban

a szenvedélybetegségeket, s mi tagadás, nem alaptalanul. (Külön elemzést érne meg egyébként az, hogy mit is tekinthetünk szenvedélybetegségnek, de ezt most inkább mellőzöm.)

Víz elemű, tehát az​​ erős érzelmi motivációk jellemzik, s ha van olyan, hogy szenvedélyes odaadás, hát ennél a típusnál ez igazán elmondható.​​Az odaadás nemcsak egy másik személy iránt érvényesülhet, bár kétségkívül​​ vezető helyen áll. Bármi iránt tanúsíthat ilyent a Halak, amire emocionálisan rááll, ami őt mélyen megérinti.​​

A hit lehet egy fontos bázis, amelyhez kapcsolódni tud, a számára megfelelő munka ugyancsak, vagy – mint említettem – bármi ami személy szerint mélyen érdekeli.

Mint labil minőségű jegynél, a Halaknál is változóak a célok, illetve kevéssé tudja kivárni az eredményeket, emiatt fordul oly gyakran valamilyen pótlékhoz, pótcselekvéshez.​​ Jó esetben​​ azonban​​ ugyanolyan intenzív energiákat mozgósít egy alkotó, nem ritkán: művészi tevékenységhez, vagy „csak” emberi kapcsolatai megtartásához​​ és harmonikus formálásához,​​ mint bármelyik másik típus, a maga speciális életterületéhez.

szerző: Gál Judit karmaasztrológus

Honlap: www.karmaasztrologia.info

Facebook: Gál Judit (Karma Asztrológia)

Telefon: +36308966069