Bika és Kos archetípusa

A gyermekkor végével elkülönülnek a nemi szerepek. Az asztrológia szerint a Vénusz és Mars korszaka 14-21 éves korunkig tart. Ma már korábban kerülnek ebbe az életszakaszba a gyermekek. Itt válik a lányból nő, a fiúból férfi, gyermekekből felnőtt. Tudatosulnak a nemek közti különbségek, elindulnak a vágyak a másik nem irányába.Vénusz, mint ősprincípium Aphrodité, a szerelem istennője

A szépség, a testi vágyak, a csábítás megtestesítője Vénusz. A már termékeny, de még nem asszonnyá érett igazi nő analógiája.

Vénusz az anyagi javak és a biztonság szimbóluma is. Emiatt a Bika zodiákus jegyét rendeljük hozzá. Mivel Vénusz befogadó szimbólum, a Bika jegye pedig szintén befogadó, azaz negatív jegy, ezért elsődlegesen hozzá rendeljük. Vagyis a Bika archetípusa a Vénusz. Másodsorban Vénusz a Mérleg jegy ura is, de mivel az pozitív jegy, más analógiákban nyilvánul meg, és másodlagosnak tekintjük.


Mars, avagy Árész a Hadisten, a harcos, a bátor, a hős, erős és vonzó férfi

A küzdelem és önérvényesítési akarat, a tűz, az egó megtestesítője. A kezdeményező, a legerősebb indító és cselekvő erő. Az asztrológiai új év első jegye, melyet a Kos zodiákusa testesít meg.

A Mars férfias, kezdeményező, pozitív szimbólum. Hozzá először a pozitív Kost rendeljük, és csak másodlagos úrként kezeljük a Skorpió jegyét. Vagyis a Kos archetípusa Mars.


Ezeket az alapfogalmakat azért volt érdemes tisztázni, hogy megértsük az élet természetes folyamatát:

Tradicionálisan a Vénuszból Hold/Istennő lesz, Marsból pedig Nap/Isten.

Ahogy az életünk telik, korunk előrehaladtával mindenképp el kell hagynunk a Vénusz és a Mars korszakát. Természetes folyamatként beléphetünk a Hold és a Nap életszakaszába.
Vagyis nőből anya lesz, férfiból pedig apa. Kettejük egyesüléséből születik meg a kis gyümölcs, az isteni gyermek, Merkúr. A Nap és Hold szülők lemondanak eredeti identitásukról, feladják függetlenségüket, így egyesülnek a teremtésben, a teremtésért, és gyermekük, Merkúr átélheti ezt az egységélményt.

A Te és Én megszűnik, attól kezdve csak MI leszünk


DE ez a múlt…

Ma sokan legkevésbé sem szeretnének Holddá és Nappá válni. Elhagyva a fiatal éveiket, fogalmuk sincs, hogy mi fog következni.
Legtöbben vágyaik szerint élnek, a szenvedélyek irányítják őket. Felelősséget nem szeretnének vállalni. Családot nem akarnak alapítani. Ezzel kizárják magukat a teremtésből és a kiteljesedés lehetőségéből.

Legtöbben azt tudják, mit nem akarnak, de ez célként édes kevés… semmit nem tesznek, csak várják a csodát. Nem tudják, hogy az is egy döntés! Csodák vannak, de azért tenni kell.Mi fog történni a váltás korszakában? Valahová belépünk, de tudjuk, hová vezet ez az út?Azt tudjuk, hogy Mars magasabb oktávja a Plútó… ha nem a Nap és Hold korszakába lépünk át a Mars és Vénusz korszakból, egy olyan útra tévedünk, amelyre egykor Ádám és Éva léptek.

Megállni vagy megtorpanni azonban nem lehet, mert az idő telik…

Ha szenvedélyeinknek élünk és hagyjuk magunkat kísértésbe ejteni, akkor Hádész, az alvilág ura csábító útjára lépünk. Ez a felemelkedés helyett a mélybe húz, és mire észbe kapunk, már az alvilág sötét bugyraiban forr alattunk a katlan.

Mars és Vénusz archetípusa bennünk Plútóvá egyesül

Ez az egyesülés pedig a szenvedé-lyt szenvedé-ssé fogja transzformálni. A Plútó energiája addig nem enged, míg el nem éri célját. Vagyis először elsöpör, a földdel egyenlővé tesz. Ebből egy szebb, emelkedettebb jövő születhet.

Ehhez teljes átalakulás szükséges. Vagyis meg kell járni a poklot, a Skorpió legmélyebb tanulási feladatát, és el kell veszíteni mindent.

Ha ebből a „frigy”-ből gyermek születik, abból sosem lehet Merkúr, az isteni gyermek… Csakis uránuszi gyermek, akiről korábbi, a Vízöntő-kór gyermeke c. írásomban részletesen írtam.

Merkúr kizárólag a Nap és a Hold gyermeke lehet, mert szükségszerű hozzá az önfeladás, a felelősségvállalás és a kölcsönös – emelő – kiszolgáltatottság. Másképp nem tudom érzékeltetni a különbséget, csak a szimbólumokkal.

Ha a függetlenséget választjuk (Uránusz), nem is tudjuk, hogy előbb vagy utóbb a magány jut majd osztályrészül, hiszen a két fogalom analóg.

Ha nemet mondunk Sorsfeladatunkra, és nem mondunk le az egónkról, nem éljük az önfeláldozást, ott a Neptunusz fog aktiválódni. A Sors fog lemondatni, majd megoldja, hogy áldozattá váljunk.

Kinek-kinek azon az életterületen (asztrológiai házakban) aktiválódnak ezek az energiák, ahol ezek a planéták állnak. Vagy fényszögekkel kapcsolódnak.

A transzcendens bolygók
(Uránusz, Neptunusz, és Plútó) aktiválásához elég az egyik analógia, máris hozhatja a másik – egy vagy két – transzcendens bolygó aktivitását.

Vagyis a fenti példában – ahogy írtam – a felelősségvállalás hiánya miatt a függetlenség megőrzésére törekszünk (Uránusz). Máris beindítjuk a bizonytalanságot, áldozatiságot (Neptunusz), vagy a szenvedélyeknek élést és az összeomlást (Plútó).

Ha az egónkról nem vagyunk képesek lemondani a megfelelő életterületen (Neptunusz), bizony nagyon hamar a szenvedést és a magányt (Plútó), vagy a betegségeket (Uránusz) kaphatjuk osztályrészül.Sok lehetőség van rá, hogy elrontsuk életünket… DE arra is van mód, hogy HELYREHOZZUK!Ha éljük a feladatunkat, (Jupitert és Szaturnuszt), a transzcendens bolygók csendben vannak. Nem aktiválják ezeket az energiákat. Nem szenvedünk, és észre se vesszük, hogy vannak.
Amíg élünk, soha nem késő. Nyilván van, amit már sosem lehet helyrehozni, de javítani mindenképp lehet. Ha mással nem, elfogadással. Felvállalva saját döntéseink felelősségét.

Ami miatt ez a cikk született, az, hogy tisztán lássuk, mi lehet döntéseink következménye. Azért, hogy gondolkodjunk tudatosan, a jövőt tervezve.Kedves Olvasó! A választás a Tiéd!

Nap és Hold, a kiteljesedés, a tudatosan megélt Jupiter és Szaturnusz. Vagy transzcendens analógiák és szenvedés… Nem biztos, hogy ebben az életünkben ez a feladatunk.

Egy egyszerűen megélt boldog és harmonikus élet bőven elég. Szeretve lenni, és szeretni. Azt érezni, hogy a helyünkön vagyunk, és tenni az apró hétköznapi feladatainkat, éppen elég.

Olyan döntéseket hozni, melyek harmóniában vannak egyéni Sorsfeladatunkkal és a Természet örök törvényeivel.

Ha nem tudod mi a feladat, és nem hallod mindig jól a belső hangodat, vagy nem tudod melyik a belső hang és melyik az egó hangja, ott segíthet az asztrológus.


Áldás és szeretet kísérjen utadon!


Drága Olvasó! Kívánok Neked bölcs döntéseket, szeretetben és boldogságban töltött életet!