A Kiválasztott réteg

Itt is fellelhetünk magas pozíciókat betöltőket, akiknek a Vertex pontjuk a 6. Házban áll. Sok közöttük a feltaláló, író, mérnök, színész és király, vagy (nemzet) vezető a pontosság kedvéért.


Akinek e szektorban van, az állandóan kontroll alatt tartja magát. Ahogy korábban szóltam – az asztrológiai számítógépes programokban – le lehet simán „olvasni” szemrebbenés nélkül is. Most akinek a 6. Házban van Vertex pontja, az ösztönösen tudja, hogyan tegye magát hasznossá. Ön az, aki jó esetben és jó pillanatban olyan helyzetbe tud kerülni, amikor alkalmazni kell tudni valamit. Pl.; szolgálatba kell állnia mások megsegítésére, tanácsokat kell tudni osztani, de tudnia kell szolgálni másokat, követni mások tanácsait is.Szükséges kiemelni, hogy sokan – többen vannak ilyenek, mint akik nem szívesen veszik – hírességekkel jönnek elő. Jó is, meg nem is! Miután ebben a rohanó világban a hírek jobban és gyorsabban jönnek-mennek, azt is tudjuk, amit nem kéne!

Annak idején a kezdetekben, egy szó, egy mozzanat, egy jól sikerült kép (rajz) után azok, elégségesnek bizonyultak arra, hogy egekbe magasztaljanak valakit, vagy fordítva is igaz, a földbe döngöljenek akárkit is.

Bár, most sincs másként! Ezért bátran merem szorgalmazni azokat kirakatba tenni, akik „kiválasztódtak” erre-arra, hogy okulni, vagy tanulni lehessen belőlük, bármelyik „kasztba” született! Szó sincs arról helyeset tettek, vagy helytelent, emberek ők mind (másik „kasztnál” is), akik azt tették, amit tenniük kellett: az evilági túlélésért!Puskás Ferenc, vagy Szent-Györgyi Albert, Teller Ede stb. neveiket minden magyar kívülről fújja, valóságos ódák születek róluk. A mai világban csak „fellapozzuk” Google oldalakat rólunk, olyanok is vannak, amit szemellenző módon elkendőzünk, de egyik sem volt „hibátlan”.

Mi van most? Ha egy iskolás nem tudja, akkor megtudja, és egy életre megjegyzi.

Tudja-e valaki Szent-Györgyi Albert Nobel-díjasunk meglőtte magát, hogy szabaduljon a frontról, vagy a szovjet megszállás alatt álló Finnországnak adományozta Nobel-díját, vagy négyszer házasodott?

Mindenki tudja Teller Ede Nobel-díjat kapott, miközben az atombomba – tervezésben nyakig benne volt! Puskás Ferenc egy időben mindenki Öcsikéztek, majd – hivatalból –lehazaárulózták, semmit sem változott a nimbusza. Vannak, lennének még néhányan, de lehettek volna kiválasztottak is, csak idáig nem jutottam el, hogy mindnek utánajárjak. (Teller Edénél utánajártam a 8. Házban Vertex!)

Vissza az eredeti tervhez, lássuk a Vertex-csapatát:

Ön gyűlöli haszontalan dolgokra elfecsérelni az idejét! Mindenki mással ellentétben, ha önmagától felismeri, vagy innen tudja meg lényegtelen, a rendelkezésre álló dolgokat fel tudja a célnak megfelelően használni. A születése pillanatától fokozatosan – akkor is, ha kételkedik a kisebb-nagyobb sikereiben – elsajátította a különböző gyakorlatias módszereket és eleget tud tenni az adott helyzet elvárásainak. Ön tudja, hogyan kell összekapcsolni ebben az inkarnációban – földi életben, a helyes cselekvést és a józan gondolkodást. Ugyanakkor, ebben az esetben is bőven benne van, benne lesz még a levegőben a kapitális tévedések sorozata is.Horthy Miklós kormányzó (1868-1957)

Kiváló sportember lévén nagy tekintélyt vívott ki a helyi úri körökben. Kiválóan vitorlázott és eredményes középtávfutó volt. Vívásban hadseregbajnoki címet nyert. Emellett kerékpárversenyzőként és teniszben is kiemelkedően teljesített (párosban legyőzte az angol hadseregbajnok párost), valamint első osztályú lovas volt.

Fenti sporteredményei, jó tánctudása, megnyerő modora és az általa beszélt nyelvek a társasági körökben szívesen látott emberré tették.

1909 és 1914 között Ferenc József szárnysegédje volt – emlékirataiban hangsúlyozott tisztelettel emlékezett meg az uralkodóról. 1914. január 20-án érte el a sorhajó kapitányi rendfokozatot, amely a szárazföldi hadseregben az ezredesinek felelt meg. Horthy helyesen ismerte fel, hogy a zűrzavaros helyzetben kizárólag egy összefogott fegyveres erő képviselhet reális hatalmat.

A parancsa így szólt a budapesti bevonulás előtt: „mindenki jól tartson össze, tartson fegyelmet, hogy parancsom és reményem ellenére olyan ne történhessék, amit ránk fognak…” – ám ez a kilengéseket nem akadályozta meg. Emlékirataiban elismeri, hogy bűntettek történtek, de utólag is a körülményeket, a háborús világ kifordult törvényeit tartja igazi felelősnek: „A földre szabadult poklot még senki sem csendesítette le azzal, hogy angyalszárnyakkal legyezgette” – írja portugáliai emigrációjában.


Michelle Obama (1964-) amerikai ügyvéd és író,

aki 2009 és 2017 között az Egyesült Államok first lady-jeként szolgált, férje volt Barack Obama az egykori USA elnök. Michelle Obama 2007-ben és 2008-ban kampányolt férje elnökjelöltségéért és első hölgyként példaképként szolgált a nők számára, és a szegénység tudatosítása, az oktatás, a táplálkozás, a fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás szószólójaként dolgozott.

Támogatta az amerikai tervezőket, és divatikonnak számított. Michelle volt az első afroamerikai nő, aki első hölgyként szolgált. Sokáig vezette a Gallup által Amerika legcsodáltabb nőjéről szóló szavazást. Egyes megfigyelők jó szemmel nézték jogalkotási tevékenységét, míg mások azt mondták, hogy kevésbé kellene részt vennie a politikában. Minden egyesült államokbeli kabinetszintű ügynökséget fel akart keresni, hogy megismerkedjen Washingtonnal. First Lady Michelle Obama néhány kezdeményezése között szerepelt a katonai családok képviseletének támogatása, a dolgozó nők segítése a karrier és a család egyensúlyában, a nemzeti szolgálat ösztönzése, valamint a művészetek és a művészeti oktatás előmozdítása.

Winston Churchill (1874-1965)

híres arisztokrata családba, a Spencerek idősebb ágába született a 7 hónapra az oxfordshire-i Woodstockban álló Blenheim kastélyban.

Churchill független és lázadó személyisége korán megmutatkozott, iskolai teljesítménye pedig gyenge volt.Miután a Kiválasztott-réteg (kaszt) a tárgyalás alapja, róla az kell tudni a politikai élet élvonalában eltöltött hatvan év során számos politikai és kormányzati pozíciót birtokolt. Az első világháború előtt kereskedelmi, majd belügyminiszter volt liberális kormányokban.

A háború idején több minisztériumot irányított, így volt az admiralitás első lordja, hadfelszerelési miniszter, hadügyminiszter és légügyi miniszter is. Ő az a karakter, akinek a lételeme volt a születése pillanatától fokozatosan elsajátítsa a különböző gyakorlatias módszereket és eleget tudjon tenni az adott helyzet elvárásainak.

1940-től az Egyesült Királyság miniszterelnöke lett, és ő vezette a tengelyhatalmak legyőzésére irányuló brit erőfeszítéseket. Beszédei óriási mozgósító erőt jelentettek a szövetséges erők és a brit lakosság számára egyaránt. Halála után állami temetést kapott, amelyen rendkívül sokan vettek részt a világ vezető politikusai közül.


Nicolae Ceaușescu (1918-1989)

11 éves korában, elemi iskolái befejezése után Bukarestbe ment, és cipészinasként vállalt munkát. 1932-ben belépett a Román Kommunista Pártba (PCR), mely akkoriban illegális szervezetnek számított.

Miután Romániában a kommunisták hatalomra kerültek, 1947-ben először mezőgazdasági, majd 1950–54 közt honvédelmi miniszterhelyettes lett. Gheorghiu-Dej alatt a politikai bizottság tagja, a központi bizottság titkára volt, majd a párthierarchia második embere lett.

Legnagyobb népszerűségét akkor érte el, amikor a keleti tömb országai közül egyedüliként elítélte Csehszlovákia 1968-as megszállását.

Ezzel a gesztusával elnyerte a nyugati országok szimpátiáját. Miután Románia 1989 tavaszán teljes mértékben visszafizette a külföldi adósságát, a diktátor azt tervezte, hogy bankot alapít a harmadik világ országainak, főleg arab tőke felhasználásával, megkerülve így a kizsákmányolónak tartott nemzetközi pénzügyi intézményeket.

Az országa kilátástalan gazdasági helyzetét figyelmen kívül hagyva, nagyszabású építkezésekbe kezdett a fővárosban, hogy saját megalomán ízlése szerint formálja át: 1989-ben betelt a pohár és véget vetettek az uralmának. Elég nyilvánvalónak tűnik nélkülözte a helyes cselekvést és a józan gondolkodást, lógott a levegőben a kapitális tévedések sorozata -, ha ismerjük a Vertex-pontját, mit változtatott volna ezen?

Hillary Clinton (1947-) amerikai jogász, demokrata politikus,

a férje, Bill Clinton elnöksége alatt (1993 és 2001 között) az Egyesült Államok first ladyje volt, és 2009-től 2013-ig az első Obama-kormány külügyminisztere. Az Illinois állambeli Park Ridge-ben nőtt fel egy középosztálybeli vállalkozó lányaként egy metodista családban.

Fiatal korában aktívan gyakorolta is vallását családjával együtt. Amikor férjét 1978-ban Arkansas kormányzójának választották, felhagyott a tanítással. Miután 1992-ben Bill Clinton lett az USA elnöke, 1993 januárjában a Fehér Házba költöztek.

Ezzel ő lett az első női elnökjelölt az ország történetében, de a választáson alulmaradt a republikánus színekben induló Donald Trumppal szemben. A vereség után azt mondta, hogy csalódott, de elfogadja Trump győzelmét majd felajánlotta Trumpnak, hogy együtt dolgozzanak az országért, valamint hogy esélyt kell adniuk D. Trumpnak is, hogy jó elnök lehessen.

Az a karakter, aki: „ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon”. Kiválóan illik rá, aki minden ilyen „megoldásra” fogékony, hogy a célját elérje – summásan így kellene őt jellemezni –, hogy jobban értsünk a Vertex-pont „szerepét”!Lássuk a „nagyokat”és elő lehet keresni a Google-ban, milyen utat jártak be a sikerért: B. Franklin, W. A. Mozart, Bujtor István, Ruzsa Magdi, Frederic Chopin, Frederico Fellini, Antonio Vivaldi, Antal Imre, P. McCartney, XVI. Lajos, stb. ők lennének néhányan a 6. Ház Vertex-pont főszereplőiből!


(Korábban is említettem, nem tartom számon ki vette igénybe ennek az ismereteit, de nem is kardoskodom ezért, hogy így a helyes!)

Folytatás következik, és a VII. házas Vertex-ponttal…


Az írás Steiner Gergely szellemi tulajdonát képezi, amelynek részben vagy egészben való közlése a szerző engedélye nélkül tilos.

ELÉRHETŐSÉGEM KOMOLY ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN:

steinergergely@gmail.com

EGYÉB MEGJELENÉS:

https://asztrologiapaholy.hu/asztrologusok-paholya

Nálam a prognózisok saját szerkesztésben, és nem előre egy gépi programozásban készülnek!