Írta: Horváth Andrea író, asztrológus

A 22 fő lap után következik a 16 (azaz színenként négy-négy) udvari kártya. Ezek az előbbi 22.-nél kevésbé fontos, a 40 számozott lapnál azonban fontosabb jelentésűek.
Gyakran (de nem minden esetben!) utalhatnak konkrét személyre is. Mindig az adott élethelyzet függvényében kell eldöntenünk, hogy az udvari kártyák által kapott lapok személyt vagy élethelyzetet jeleznek-e?


Botok Apródja:


Kulcsszavai: energikus, tüzes személy vagy új kreatív terv.
Az apródok vagy egy fiatalabb személyt, vagy valami új lehetőséget jeleznek. Mivel a botok kártyák a tüzes, temperamentumos, lendületes elemnek felelnek meg, ez vagy egy ilyen tulajdonságokkal bíró személynek (általában férfinek) felel meg, vagy valami olyan új lehetőséget sejtet, ami kreatív képességeket feltételez. Ez lehet egy új kihívás, vagy valami új, akár (élethelyzet szerint) külföldi lehetőség is.


Botok Lovagja


Kulcsszavai: izgalmas, ám nem igazán megbízható, kb velünk egykorú férfi, vagy valamiféle kihívás, esetleg tanulmány.

Ez a lap hasonlatos a Botok Apródjához, csak (ha személyre utal), akkor nem nálunk fiatalabb, hanem körülbelül velünk egykorú személy. A tüzes jegyű botok jegyének megfelelően temperamentumos, vidám, ám egy kicsit bohém személy.

Legyünk óvatosak, ha olyasmit ígér, ami esetleg nem teljesíthető. Egy hölgy esetében konkrét kérdésfeltevés nélküli kirakásban jött ki ez a kártya. Elmesélte, hogy internetes társkeresőn megismert egy férfit, ki varázslatos levelekkel bombázta, de a kérdező úgy érezte, hogy nem biztos, hogy ezek igazak. Óvatosságra intettem őt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Botok Lovagja által jelzett románcok nem lehetnek tartósak, de azért nem árt odafigyelnünk.


Ha nem konkrét személyt, hanem élethelyzetet jelent, akkor hasonlatosan az Apródhoz, valami új, lelkesítő lehetőséget, új kalandot sejtet.

Botok KirálynőjeKulcsszavai: józan, gyakorlatias hölgy, vagy olyan élethelyzet, amelyen belül a dolgok jól alakulnak.
Ha konkrét személyt jelez, akkor nem igen van korhoz kötve, de egy határozott, független és erős jellemű hölgyet szimbolizál, mint általában a tüzes botok lapok személyiségei.
Ha élethelyzetként értelmezzük, akkor kedvező fordulatot, a dolgok jó alakulását, életigenlést, erőt jelez.

Mindenképp egy kedvező és határozottságra utaló lap. Kimenetel és tanács esetében különösen arra int, hogy legyünk optimisták, határozottak.
Láttam hölgy kártyavető esetében, egy párkapcsolat kimenetelénél. Természetesen ez nem azt jelezte, hogy a kérdező a saját neméhez vonzódnak, hanem sokkal inkább azt, hogy ez a kapcsolat jól alakul.


Botok Királya

Kulcsszavai: energikus, kicsit uralkodó, határozott, idősebb férfi, vagy olyan élethelyzet, amelyben irányító szerepünk van, vagy éppen kellene hogy legyen.

Élethelyzet szerint vagy nagyobb határozottságra int, vagy azt jelzi, hogy ebben a dologban a kezünkben van az irányítás. Például ha tanács esetében jött ki, akkor lehet, hogy épp azt jelzi, hogy bátran vegyük a kezünkben az irányítást.


Ha önismereti kirakásnál jött ki, akkor azt jelzi, hogy az adott laphely területén elég belső erőt sugárzunk ki.

Láttam például a négylapos önismereti kirakásnál, azon a helyen, ahol a kérdező a saját magáról alkotott képről, valamint a mások által látott arcáról kértünk felvilágosítást. Egyértelműen elárulta, hogy ügyfelem saját magában is biztos volt, és ezt is sugározta ki a környezete felé.


A Hetes Parabola nevű (a döntési helyzeteknél hatodikként leírt) kirakás esetében egy férfinek a negyedik laphelyen jött ki ez a kártya. A tudatalattija tehát egyértelműen azt javasolta neki, hogy fogjon bele a kérdésbe.

Szerencsére a hetes lap (azaz a kérdés kimenetele) egy hasonlóan jó lap volt, tehát ebben az esetben a tanács és a kimenetel megegyezett, ami egyértelműen sikeressé tette a számára a döntést, amiben a kártya tanácsát kérte.


Ez a lap egyben a büszkeség kártyája is.

Érmék Apródja


Kulcsszavai: gyakorlatias fiatal férfi, vagy olyan ötlet, élethelyzet, ami jó kezdetet jelez anyagias jellegű dolgokban.

Ha nem konkrét személyt jelez, akkor nagyszerű kezdet lehet bármiféle olyan új ötlethez, ami pénzzel, gyakorlatias dolgokkal áll összefüggésben. Ez persze különösen akkor értelmezhető, ha a kérdés valami konkrétan ilyen jellegű dologra vonatkozott.


Önismereti kirakás esetében jelölheti azt is, hogy a lap épp azt tanácsolja nekünk, hogy legyünk kezdeményezőbbek a gyakorlatias dolgokban.


Érmék Lovagja


Kulcsszavai: gyakorlatias, ám egy kicsit aggodalmaskodó, nyugodt személy, vagy olyan élethelyzet, ahol kitartásra, megfontolt haladásra van szükségünk.


Az asztrológiában járatos kedves olvasóim előtt nem kell részleteznem a földes jegyeknek megfelelő érmék személy jellemvonásait, aki ebben az esetben leginkább egy Bika férfinek felel meg. Szereti a biztonságot, a nyugalmat, de olykor egy kicsit nehézkes is lehet, vagy meglehetősen konok.


Ha a válasz nem konkrét személyt jelöl, akkor (élethelyzet szerint) vagy egy olyan időszakban vagyunk, amikor egyfajta gyakorlatias, megfontolt cselekvés kerül előtérbe, vagy épp erre van a legnagyobb szükségünk. Így kimenetel esetében (annak ellenére, hogy kedvező lap), ha nagyon gyors sikert várnánk, azt jelzi, hogy a vártnál kicsit lassabban érnek be a dolgok.

Legutóbb egy új vállalkozást beindító férfi esetében jött ki a kérdés kimenetelénél. Azt mondtam neki, hogy a vállalkozás sikeres lesz, csak szép lassan fog az anyagilag is sikert hozni, ne akarjon három hónap alatt meggazdagodni.


Más esetben a Kelta Kereszt nevű (a konkrét kérdésekre választ adó kirakások 12.-dik helyén leírt kirakás) második laphelyén láttam, tehát ott, ami azt jelzi, hogy mi keresztezi az illetőt ebben a kérdésben. Mivel az a lap utalhat akár konkrét kérdésre, akár élethelyzetre is, meg kellett kérdeznek az ügyfelemet, hogy jelen van-e az életében egy konkrét, kicsit nehézkes vagy anyagias férfi személy, aki akadályozza a terveit?

Ő elmondta, hogy a bátyjával vezetnek egy közös üzletet, aki nagyon nehezen enged mindenféle újítást, beruházást, még akkor is, ha ez nagyon jót hozna.

Ez persze lehetett volna akár egy konkrét, valahogy az anyagiakkal összefüggő akadály is. Szerencsére azonban a többi lapból megtudtunk, hogy a testvére nehézkessége ellenére sikerülni fog felvirágoztatni az üzletet, – csak egy kicsit lassabban, nehezebben, mint ahogyan azt az ügyfelem szerette volna.

Érmék Királynője

Kulcsszavai: egy gyakorlatias hölgy, vagy egy olyan élethelyzet, ahol jól és biztonságos mederben haladnak a dolgok.


Ha konkrét személyt látunk ebben a lapban, akkor az egész biztosan egy gondoskodó, józan, gyakorlatias, kedves hölgy.


Élethelyzet esetében pedig azt jelzi, hogy a kezünkben vannak a dolgok, tárgyilagosan, józanul ítélünk, sikeres kimenetelre számíthatunk.


A lap egyébként sok rokon vonást mutat a 22 főlap közül az Uralkodónővel, persze, egy kicsit gyengébb erejű annál. Azt jelzi, hogy (mint általában a földies jellegű érmék lapok), nem a gyors azonnali siker, hanem a lassú, ám biztos beérés az, ami sikerre viszi ezt a kérdést.

Nemrég láttam együtt a két lapot (azaz az Uralkodónőt és az érmék Királynőjét) a konkrét kérdéseket boncolgató kirakások között a második helyen lévő, háromlapos kirakásnál. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az adott kérdés, de valamiféle üzleti jellegű téma volt, amibe a kérdező egy kicsit vonakodott belevágni.

A tanácsnál az Uralkodónőt láttuk, a kimenetelnél pedig az érmék Királynőjét. Ez egyértelműen azt javasolta a kérdezőnek, hogy fogjon bele, de óvatosan, s így a vállalkozás be fog érni. Mivel a tanács laphelyen látott lap főlap volt, azt is elárulta, hogy nem lesz akkora siker, mint amekkora erőt belefektet, de ha nem türelmetlen, akkor ez mégis gyümölcsöző lesz a számára.Érmék Királya


Kulcsszavai: Megfontolt, tekintélyt parancsoló idősebb férfi, vagy gyakorlatias (illetve épp azt igénylő) élethelyzet


Egy picit hasonlít az a lap a 22 főlap Uralkodójához, de az (élethelyzet esetében) megrekedtebb. Ennél a lapnál szó sincs arról, hogy elakadnának a dolgaink, ám azokban a kérdés jellegének értelmében szükségünk van egy kis józan megfontoltságra, stabilitásra, gyakorlatiasságra.


Önismereti kirakásoknál azt jelzi, hogy vegyük elő ezt a tulajdonságunkat. Ha olyan laphelyen látjuk, ami arról árulkodik, hogy mit sugárzunk ki magunkból, akkor valószínű, hogy mostanában stabilan állunk a valóság talaján.
Ha konkrét személyt jelez, akkor ez egy higgadt, amolyan „apafigurát” jelez, aki segítő szándékú, de ellene van a bohémságnak.

folytatjuk…


Horváth Andrea: Kártyajóslások könyve alapján

E sikerkönyvek szerzője kezdő és haladó online asztrológiai oktatást folyamatosan indít.

honlap: https://www.andreahorvath.hu/

Jelentkezés: 06 20 32 52 352  vagy: 

asztro5@t-online.hu