Írta: Horváth Andrea író, asztrológus

A tarot kártya lapjai V-től IX -ig itt olvashatod

X. Szerencsekerék

Kulcsszavai: változékonyság, a sors forgandó volta. Nem stabil helyzet.

A szerencsekerék jelentését illetően kicsit megoszlanak a jósok véleményei, mert olvastam olyan szakkönyvet, ahol a nevéből kiindulva egyenest szerencsés lapnak tüntették fel.
Velem együtt azonban a legtöbb kártyavető sokkal inkább egy amolyan egyszer fent – egyszer lent helyzetet lát ebben a kártyában, ahol a sors szeszélye játszik szerepet.


Nagyon sokszor találkoztam vele például kimenetel esetében, és mindig az történt ilyenkor, hogy a dolog megvalósulása a kártyavetőnek amolyan félsikert, vegyes örömöt hozott. Azaz nem egészen úgy valósult meg, ahogyan szerette volna, annak ellenére, hogy (lévén, hogy nagy árkánum lap), ez neki fontos volt.

Tanács esetében egy kis visszafogottságra, óvatosságra int, jelezvén, hogy a sors is beleszólhat a terveinkbe.


Párkapcsolati és önismeret kérdésekben amolyan hullámhegy-hullámvölgy időszakokra utal az érzelmeinkben vagy a gondolataink között.Nem rég láttam a négylapos, egy válság leküzdéséhez tanácsot adó kirakásnál az első laphelyen. Itt tehát azt árulta el, hogy azt a válsághelyzetet, egy amolyan egyszer fent – egyszer lent helyzet idézte elő. Valóban így is volt, a kártyavetést kérő hölgy kezdte megunni rapszódikus hangulati kitöréseit.
XI. Igazságszolgáltatás

Kulcsszavai: megtorpanás, kivárás, objektív ítélet


Ha egy fontos döntés előtt bukkan fel ez a lap, akkor arra int bennünket, hogy legyünk objektívek, szenvedélymentesen, megfontoltan hozzunk döntést.


Ezt a kártyát a „kivárás lapjának” is szokták nevezni, tehát ne várjunk túl gyors kimenetelt. Például ha egy-egy eldöntendő kérdés esetében a kimenetelnél jött ki, akkor nem kizárt, hogy a dolog végleges kimenetelére kicsit várnunk kell. Esetleg valami nem várt akadály lassítja a sikert.


Önismereti és párkapcsolati laphelyeken arra utal, hogy az a személy, akit a laphely illet, az adott területen érzelmileg, tudatilag vagy esetleg a magatartásában túl hűvös, talán megfagyott benne valami, vagy nem tudja kimutatni az érzéseit. Láttam olyan laphelyen, ahol a társ kifelé mutatott magatartásánál állt.

A kérdező hölgy valóban úgy is fogalmazott, hogy úgy érzi, mintha a barátjától egy jéghegy választaná el. (Persze, ebben az esetben alaposan meg kell vizsgálnunk a többi lap üzenetét is, hogy belül mit érez az a bizonyos „jéghegy”.
Tanács esetében azt javasolja, hogy ebben kérdésben tartózkodjunk a szenvedélytől, maradjunk objektívek.


XII. Akasztott Ember

Kulcsszavai: bizarr, idétlen, faramuci helyzet, kutyaszorító.


Ha egy kirakásban ezzel a lappal találkozunk, akkor az adott laphelyen valami nagyon a feje tetejére állt, nem az történik, amit szeretnénk, a dolgok valósággal tótágast állnak.

A legjobb esetben ez valamiféle idétlen, vígjátékba illő, morbid helyzet, de nem egyszer csapda, kedvezőtlen kimenetel, akár kudarc is lehet.
A kimenetel laphelyein így aligha kell részleteznem a jelentését.


Tanács esetében arra int, hogy álljunk másképp a dologhoz, tegyünk valami nagyon szokatlant, változtassunk a hozzáállásunkon.


Hasonló az üzenete az önismereti kirakásokban is. Vagy azt javasolja, hogy lépjünk át saját korlátainkon, vagy azt, hogy kezdjünk valami egészen szokatlan új dologba.

Persze, ebben az esetben az sem kizárt, hogy valami magatartási mintánk nagyon faramuci. Utalhat arra is, hogy vonulj félre a világtól, állítsd a feje tetejére a megszokott dolgokat, nem kell a konvenciókat követned.


Találkoztam vele a négylapos önismereti kirakásnál, méghozzá azon a helyen, ahol az illetőnek azt az „arcát” mutatta a lap, amit ő maga nem ismer, de a világ ezt látja. A személyt valóban egy amolyan „csodabogár” különcnek nézte a mikrovilága.
Egy másik esetben egy társkapcsolat kimenetelénél találkoztam az Akasztott Emberrel, Sajnos az adott szerelem pár héten belül valóban megrekedt, méghozzá valami egészen szokatlan, idétlen vita miatt.


XIII. Halál

Kulcsszavai: valaminek az elmúlása, egy életszakasz lezárása.

Ettől laptól általában meg szoktak ijedni a kártyavetők, ám ritkán utal valójában fizikai halálra. (Csak akkor, ha a kérdés konkrétan erre vonatkozott.)
Sokkal inkább valaminek az elmúlását, lezárását jelzi. Az életünk ugyanis szüntelen változásból, az ajtók bezárásából áll. De ritkán záródik be úgy egy ajtó, hogy ne nyílna meg helyette egy új.

Ha kimenetelnél látjuk, akkor bizony nem igazán kedvező, azaz ha csak a fejlődésünk érdekében nincs rá szükségünk valami miatt, a legjobb, ha elállunk ettől a tervtől.


Tanács esetében talán nem ennyire szigorú a jelentése, ugyanis itt a többi laphely jelentése szerint utalhat arra is, hogy vagy engedjünk el valami régi dolgot, vagy legyünk ebben a kérdésben egy kicsit visszafogottabbak.Ha olyan helyen jött ki, ahol a környezetünk esetleges támogatóiról kérünk felvilágosítást, akkor igen valószínű, hogy nem sok támogatást várhatunk a külvilágtól.


Láttam egyszer egy olyan laphelyen, ahol a saját belső erőnkre, a tervünkhöz szükséges hozzáállásunkra kértünk a laptól választ. Bizony, valóban az illetőnek nem volt igazán nagy lendülete a kérdezett dologhoz, s bár a többi lap viszonylag kedvező volt, csak a véletlen szerencsén múlott, hogy sikerült a terve.


Önismereti és párkapcsolati kirakások esetében megrekedésre, visszavonulásra, az érzelmek kihűlésére utal. Önismereti kirakás esetében jelölheti azt is, hogy valami egészen újat kell kezdenünk, egy régi dolgot, érzést vagy életszakaszt le kell zárnunk.


XIV. Kiegyenlítődés

Kulcsszavai: béke, nyugalom, harmónia.


Kedvező, nyugalmat árasztó lap. A jelentése nem annyira a nagy szenvedély vagy kihívás, hanem egyfajta csendes béke. Szerelmi kirakás esetében inkább sejtet egy tartós, mély barátságra egyfajta érzelmi érettséggel.


Anyagi jellegű kirakás esetében nem váratlan fellendülésre utal, hanem inkább egy olyan kiegyenlített helyzetre, mint amit a lap neve sugall.


Ha tanács esetében találkozunk vele, akkor a türelmet és az alapos megfontolást javasolja.


Nem rég láttam ezt a kártyát a válságos élethelyzetekből kiutat kereső lapkirakásoknál az első helyen, egy kapcsolat belső válságainak feltárását kutató kirakásnál, a kérdező személyénél, ott, ahol az eltávolodás okát kérdeztük. Az illető el is ismerte, hogy az utóbbi időkben már jócskán elfogyott a szenvedélye ebben a kapcsolatban, holott a társa valami egészen mást várt tőle.


Sok jósnő az arany középút kártyájának vallja ezt a lapot.


XV. Ördög


Kulcsszavai: kísértés, ártó szándék, veszély.Nagyon kedvezőtlen lap, amit már a neve is sugall.
Élethelyzet szerint veszélyre, rossz szándékra, egyes esetekben akár agresszióra is utalhat. Ha kimenetelnél jött ki, akkor akár valamiféle nem várt rossz fejleményre is számíthatunk, legyünk óvatosak ebben a témában.

Ha ennek ellenére ugyanabban a kirakásban a tanács lapja mégis azt sugallja, hogy fogjunk bele, akkor lehetséges, hogy valami más utat fog a számunkra ez a kudarc megnyitni, vagy esetleg valami miatt épp erre a tapasztalatra volt szükségünk.


Egy hölgy egy kialakulóban lévő új kapcsolat esetében a kimenetel laphelyén találta az Ördögöt. A tanács laphelyén azonban a Kelyhek Ásza állt, ami azt tanácsolta, hogy fogjon bele ebbe a kapcsolatba.

A kérdezés pillanatában választott barátjában sajnos valóban keservesen csalódott, ám épp annak a félresikerült kapcsolatnak a jóvoltából ismerte meg későbbi férjét, így mindig hálával gondolt az „Ördögre”.


Önismereti kirakások esetében utalhat valamiféle lappangó, elfojtott belső negatív szenvedélyre, amit valószínű, nagyon nehéz önmagunkban tudatosítani.


Hasonlóan nehéz és mély önismeretet igényel az értelmezése akkor, ha válságból kiutat kereső lapkirakásoknál találkozunk vele.

Találkoztam vele például a válságkezelő kirakásoknál a harmadikként ismertetett kirakásnál, az első laphelyen, ami a válság okát firtatta. A kérdezőnek nagyon mélyen el kellett gondolkodnia, hogy vajon valami belőle fakadó rossz szokás, ösztön, kísértés okozta-e az életében jelen lévő válságot, vagy valamiféle, a környezetéből fakadó rossz szándék?


Ha olyan laphelyen látjuk, ahol a környezetünk esetleges támogatásáról kérünk felvilágosítást, akkor szemben kell néznünk vele, hogy valaki (vagy valakik) ártó szándékkal vannak irányunkban.

folytatjuk….


Horváth Andrea szerző

Horváth Andrea: Kártyajóslások könyve alapján

E sikerkönyvek szerzője kezdő és haladó online asztrológiai oktatást folyamatosan indít.

honlap: https://www.andreahorvath.hu/

Jelentkezés: 06 20 32 52 352  vagy: 

asztro5@t-online.hu